Ulike typer hodepine

En travel hverdag med lite søvn, lite fysisk aktivitet og stress kan føre til spenninger i muskulaturen. Det er vanlig at spenninger fører til hodepine og migrene, og noen ganger må en behandler hjelpe til for at spenningene skal avta.

Spenningshodepine

Den vanligste formen for hodepine er spenningshodepine. Spenningshodepine beskrives som en trykkende smerte som er lokalisert i nedre del av bakhodet, bak øynene eller i pannen. Det er mange faktorer som kan gi hodepine, og en hverdag med mye stress kan utløse spenninger i kroppen. De mest forekommende årsakene er smerter i ansikt, kjeve, nakke og skuldre. Det er heller ikke uvanlig at noen opplever at hodepinen utløses av lukter. Hvis hodepinen er gjentakende, oppfordres det til å oppsøke hjelp hos en behandler for å behandle eller forebygge videre forekomster av hodepine og/eller migrene.

Migrene

Migrene oppleves som noe mer intens enn vanlig hodepine, og kan bygge seg opp over flere dager. En migrene kan vare mellom 4–72 timer, men tidsforløpet er individuelt. Noen kan føle sensitivitet ovenfor lys og lyder, men også en trykkende følelse i hodet. Migrene er ofte beskrevet som en pulserende smerte i hele eller halve hodet, men også dette varierer mellom personer. Ved å oppsøke en behandler og fortelle om hvor du kjenner smerten i hodet, gir du viktig informasjon til vedkommende. Behandleren kan dermed hjelpe deg med å finne årsaken bak migrenen, og dermed gi deg korrekt behandling og videre forebygging som er tilpasset akkurat deg og din situasjon.

Oppsøk profesjonell behandling

Klinikkforalle hjelper deg med blant annet forebygging og behandling av spenningshodepine og migrene. Her får du gode tips for videre håndtering, stressmestring og behandling av dine smerter. De tilbyr også sine pasienter lege, fysioterapeut, kiropraktor, massasje, akupunktur og andre behandlingsformer som kan hjelpe deg på veien videre til en hverdag uten spenningshodepine eller migrene.

Slik får du gjentatte orgasmer

Sex skal være nytelse fra a til b, men det er ikke alle som klarer seg med det. Noen vil ha overdøvende ekstase gjennom flere timer, helt til man er så pumpet at man faller i søvn direkte etter siste sprang.

Andre har aldri opplevd å få orgasme i det hele tatt. Det kan være lite som skal til, men hverken det ene eller det andre fungerer. Mange kvinner er avhengig av stimulering av både klitoris og vagina samtidig. Noen synes det er flaut å be om det, selv om det er alt de ønsker seg.

Noen får det rett og slett ikke til uten vibrator, og det er dumt. Men så er det en utrolig hjelp for dem som bruker en slik masserende stav. For når orgasmen kommer, frigjøres så mange endorfiner som hjelpe en å slappe av.

Klitorismassasje

Vibratoren gjør jobben mannen skal gjøre, men forskjellen kan være enorm. For man skal verken være for hardhendt eller for slapp. Man må finne den rette rytmen og berøringen for at det skal gå.

Masserer man klitoris riktig kan det oppstå multiple orgasmer om og om igjen. Det er befriende å få det til. Men desto mer tragisk når orgasmen lar vente på seg. En vibrerende stake gjør alt den skal. Den kan både stimulere klitten og vaginaen.

Vibrator med suksessgaranti

Det er nesten et sikkerstikk å bruke vibratoren. Kanskje enda mer pirrende om man tar den fram under samleiet. Går man helt bananas kan uansett vibratoren fullføre jobben. Legg den over kjønnet og la den gjøre resten. Dirrende, vaggende, du når snart toppen. For nå får du det ikke til uten den batteridrevne staven.

Gi drømmen en sjanse selv om det føles rart. Når man blir vant til den vil man ikke ha noe annet. Det nytter å ha en dildo i sekken!

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

Posttraumatisk stressyndrom eller PTSD– det udefinerbare som kan prege den som er rammet år etter en hendelse.

PTSD kan gå på bekostning av arbeidsevne og hensette den rammede til uvirksomhet i årevis. Lidelsen kan også ligge å lure blant tilsynelatende upåvirkede og ellers friske mennesker. De får det når de ellers skal sove, eller gjennom flashbacks de ikke forteller andre om.

Hva er det som utløser PTSD, hvordan kan det medisinsk stadfestes og hvordan kan det behandles? Her skal vi se nærmere på dette, samt på tilfeller hvor det er mulig å få stønader eller erstatning for slike lidelser.

Hva er PTSD?

Det som skiller PTSD fra andre psykiske lidelser er at det ofte er én spesiell hendelse som utløser den. (I noen tilfeller kan det være en rekke sammenhengende hendelser).

Voldtekt eller deltakelse i krigshandlinger er typiske opplevelser som kan forårsake PTSD. Men det er langt fra begrenset til disse. Det kan like gjerne være en trafikkulykke eller tapet av en spesiell nærstående som er grunnen.

PTSD kjennetegnes ved at pasienten ikke blir ferdig med hendelsen. Dette kan dukke opp år etter at det skjedde. Vedkommende kan ha tilbakevendende mareritt, sterke minner og flashbacks.

Det er også vanlig at personer med PTSD søker å unngå personer eller omstendigheter som kan minne om hendelsen eller hendelsene. De vil heller ikke ønske å snakke om det med andre.

Symptomer på PTSD kan være nervøsitet, irritabilitet og anspenthet. Ofte vil man også ha konsentrasjonsproblemer.

Noen blir bedre etterhvert, men for andre blir det en vedvarende tilstand.

Diagnostisering og behandling av PTSD

Et problem ved diagnostisering av PTSD er at legene ofte kan tolke symptomene som tegn på en vanlig depresjon dersom de ikke kjenner til omstendighetene som forårsaket traumet. Det kan også virke avledende dersom pasienten samtidig har problemer med alkohol- eller pillemisbruk.

Det kan da skje at det ikke blir igangsatt effektiv behandling fra starten.

De vanligste behandlingsformene for PTSD er samtalebasert og legemiddelbasert behandling.

I samtalene skal det foregå traumefokusert kognitiv atferdsterapi. Det går for en del ut på å få pasienten til å forstå tankene og følelsene sine rundt hendelsen. Samtidig ønsker man å bryte negative tankemønstre.

Dersom samtaleterapi ikke fører fram, eller pasienten ikke har ønske om det, kan legemiddelbehandling med antidepressiva forsøkes.

PTSD og økonomi

Noen fungerer tilsynelatende som vanlig i arbeidslivet til tross for at de behandles for PTSD. For andre er plagene så store at de må må over på offentlige stønader.

PTSD er en diagnose som kan gi rett på sykepenger, AAP eller i verste fall uføretrygd.

I tillegg til stønader fra Nav, kan det noen ganger også kreves erstatninger. Det er tilfelle når det er en trafikkulykke, arbeidsskade eller en voldshandling som er årsaken til traumet.

Erstatningskravet kan gå på tap av inntekter og utgifter til behandling.

I tilfeller der pasienten har fått nedsatt sine muligheter for livsutfoldelse, kan det også kreves menerstatning. Det må da utarbeides en spesialistrapport som utreder omfanget av menet. I noen tilfeller kan det resultere i en erstatning på flere hundre tusen kroner i tillegg til eventuell erstatning for konkrete økonomiske tap.

Sykkelskader i Oslo: Tre ganger så høy risiko for å bli skadet på natten

Det er de unge mennene i 20 årene som skader seg mest på sykkel, og risikoen for å havne i en ulykke er størst om natten.

Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Statens vegvesen med bruk av skadedata og annen informasjon om ulykker på sykkel, som er registrert av Oslo skadelegevakt.

De unge er på skadetoppen

Vi nærmer oss høysesong for sykkelskader. Majoriteten av ulykkene skjer i perioden fra mai til september.

Det er særlig mennene som henvender seg til skadelegevakten etter en sykkelulykke. Det er også disse som hyppigst blir moderat eller alvorlig skadet. Grunnen til besøket hos skadelegevakten er oftest skader i en arm eller håndledd. Deretter følger hodeskader. For elsparkesykkel er bildet omvendt. Her er det flest hodeskader, med 34 prosent av det totale antallet. Mange syklister og elsparkesyklister oppsøker også skadelegevakten med skader i bena.

Det er de unge på 25-34 år som preger ulykkesbildet i Oslo i 2019, der de utgjør en fjerdedel av ulykkene. Av alle skadde på sykkel ble 68 prosent lettere skadd, mens 25 prosent fikk moderate skader. 7 prosent fikk en alvorlig skade som et resultat av sykkelulykken.

Det fremgår også av rapporten at hele 40 prosent av ulykkene med elsparkesykkel skjer i beruset tilstand. Til sammenligning oppga 8 prosent av de andre syklistene at de var beruset. Mange av disse syklet på en bysykkel.Her er det også mennene som dominerer. Kvinnene, som er representert i 36 prosent av det totale antall sykkelulykker, er sjeldnere involvert i rusrelaterte ulykker på sykkel.

I følge advokatene i Erstatning.no kan man ha krav på erstatning dersom man er involvert i en ulykke på elsparkesykkel man ikke er skyld i selv.

Flest ulykker skjer uten andre involvert

Samlet viser resultatene i rapporten at 75 prosent av alle sykkelulykkene var eneulykker – det vil si uten at andre trafikanter var involvert. Flest sykkelulykker ble registrert som eneulykker uten at det var hindringer i vegbanen, og av disse ble nesten halvparten skadd som følge av at de mistet balansen.

En tredjedel av ulykkene var eneulykker med hindring i vegbanen. Av disse utgjorde fall i trikkeskinne den største andelen etterfulgt av kollisjon med fortauskant (23 prosent), eller hull i vegbanen (17 prosent). For ulykker med elektrisk sparkesykkel er det 40 prosent som skadet seg på grunn av slike hindringer.

Ulykkene skjer oftest på en bilveg der det er blandet trafikk. Halvparten av disse kolliderer med en bil. Det skjer også mange ulykker på gang og sykkelveg, henholdsvis 15 prosent på sykkel og 13 prosent på elektrisk sparkesykkel.

Det er bare 2 prosent av de skadde elsparkesyklistene som brukte hjelm. Blant andre syklister brukte 60 prosent hjelm.

Høyere risiko med elsparkesykkel

Ved utarbeidelsen av rapporten ble det gjennomført beregninger for å kunne si noe om hvor farlig det er å sykle eller å bruke elektrisk sparkesykkel i trafikken i Oslo. Disse viste at risikoen for å bli skadd i en ulykke med elektrisk sparkesykkel er 10 ganger høyere enn med vanlig sykkel. Dette gjelder alle skadegrader. Risikoen er over tre ganger så høy om natten, og ulykkene oftest skjer alene.

Etter 1990 er risikoen for å bli drept eller hardt skadd blitt redusert for alle trafikantgrupper, men ulykkesrisikoen er fortsatt betydelig høyere for syklister sammenlignet med andre former for transport.

–          Denne rapporten danner et grunnlag som skal brukes til å utvikle effektive og målrettede tiltak mot skader på syklister, både i Oslo og i andre byer og tettsteder, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Tiltakene vil kreve samarbeid mellom flere instanser, og vi håper at funnene i rapporten kan bidra til økt innsats for å redusere antall alvorlige sykkelulykker.

Om undersøkelsen

Data om reiseaktivitet er hentet fra utleieselskapene for elsparkesykkel, Reisevaneundersøkelsen og ekstrautvalget fra Oslo. I studien har man sett på alle skader hvor pasienten har henvendt seg til skadelegevakten i Oslo etter en sykkelulykke i 2019. Studien omfatter skader som følge av sykling og kjøring på elektrisk sparkesykkel, og er et resultat av et samarbeid mellom Statens vegvesen og Helsedirektoratet.  

Studien beregner risiko med utgangspunkt i antall kjørte km på sykkel i 2019, og antall kjørte km på elektrisk sparkesykkel i perioden 01.03.2019 til og med 31.03.2020.

Sykkelskader har blitt registrert ved Oslo skadelegevakt i to perioder; 2014 og 2019. Sammenligner vi disse årene, er både antall ulykker og skadebildet relativt likt.

Stress er en alvorlig helsetrussel

Det er et allment akseptert faktum at stress kan føre til fysiske lidelser. Det kan forårsake hjerte og karsykdommer. Hudplager som eksem kan komme som direkte konsekvens av stress. Det samme gjelder mer psykiske problemer, som søvnløshet og nedsatt eller økt appetitt, som selv kan føre til en rekke alvorlige helseproblemer. 

Hvordan skal vi håndtere faren stress representerer? Selvsagt er det lurt å finne en god måte å slappe av på. Her er det viktig å ha et åpent sinn. Folk slapper av på de forskjelligste vis. Noen synes det er deilig å slappe av med en god bok. Andre finner fred og ro ved å ta en tur på fjellet. Det er de som føler seg avslappet når de hygger seg med spilling hos nettsider som www.pika-kasinot.co. Svært mange av den yngre garde opplever nedsatt stress når de hygger seg med videospill. Uansett hvordan du slapper av, er det viktig å gjøre det på en måte som motarbeider stress. 

En sunn sjel i et sunt legeme

Det er et anerkjent faktum at å stresse ned og pleie sjela, ikke bare den fysiske kroppen, er en viktig del av en sunn tilværelse. På samme måte som vi passer på å spise mye sunn mat, og minst mulig usunn mat, er det klokt å sørge for lite stress og mye velvære i hverdagen. Hvis du trener for å holde kroppen sterk og sunn, er det bare rett og rimelig at du også gjør ditt beste for å holde sjela i toppform. 

Når det er sagt, er det mange som opplever økt velvære gjennom fysisk arbeid, idrett eller trening. Det som er viktigst her er å finne en øvelse eller en disiplin som du synes er avslappende og motiverende. Kanskje du er typen som opplever en slags transe mens du løper langt? Eller kanskje du heller føler en meditasjonsopplevelse på sykkelturen? Det er de som slapper aller best av sammen med andre, og som føler at sjela får seg et løft når de driver lagidrett som fotball eller lignende. Her er det bare fantasien som setter grenser! 

Øvelse gjør mester

Uansett hvordan du bekjemper stress, gjelder det å være tålmodig. Du kommer ikke til å finne din perfekte stressremedie helt uten videre. Du vil nok måtte lete en stund før du treffer blink. Skal du, for eksempel, begynne med yoga eller meditasjon, er dette eksempler på hobbyer som krever innsats. Du må øve deg, gjerne i årevis, før du mestrer pusteøvelser, strekkøvelser og lignende på en måte som gir deg sjelefred og herlig avslapping.

Det blir stadig mer populært å reise på yogaferie til utlandet blant norske entusiaster. Dette kan by på herlige, nedstressende opplevelser, som virkelig lader batteriene. Du trenger imidlertid ikke stort budsjett for å stresse ned med yoga. Du kan finne en passende instruksjonsvideo gratis på nettet, og sette i gang på stuegulvet ikledt treningstøy eller pyjamas. Det eneste som teller er dedikasjon og at du holder det gående til øvelsen gir uttelling. 

Ikke la hverdagen bli et stress

Det viktigste av alt når det gjelder å bekjempe stress er at du holder kontroll over hverdagen. Hvis du har det fryktelig stressfult med jobb, familie, parforhold, hobbyer og så videre, kan du ikke bekjempe det med nedstressende øvelser. Det viktigste er å ha en god og balansert hverdag. Da synker stresset av seg selv!

Hvordan beholde dine ansatte fornøyde

Det å ha fornøyde ansatte er et mye omdiskutert tema om dagen. Sykefravær er til tider stort, og det kan være vanskelig å vite hva man som arbeidsgiver kan gjøre for å endre dette. Her er noen tips til hvordan du kan legge til rette for at dine ansatte skal være både fornøyde og friske.

Trening

Trening har blitt viktigere og viktigere for folk flest. Det å trene regelmessig minsker risikoen for depresjon og utbrenthet, så det å tilby de ansatte en eller annen form for trening har vist seg å være en god investering. Enten det er i form av å betale deler, eller hele, medlemskapet til de ansatte på treningssenter, ha trening i gruppe med andre ansatte eller sette av tid i arbeidstiden til dette. Det finnes mange måter å gjøre dette på.

Teambuilding

Det de aller fleste ansatte elsker og hater; teambuilding. Dette er en effektiv måte å hjelpe de ansatte til å bli mer komfortable rundt hverandre, da de møter sine kollegaer i en uformell situasjon. Å skape dette forholdet på arbeidsplassen har vist seg å være nyttig. Forslag til aktiviteter kan være alt fra klatrepark til båttur eller laser tag. Gjør noe dere ikke ville gjort til vanlig!

Firmagaver

Brukbare gaver fra arbeidsplassen er en effektiv måte å få ansatte til å føle at de hører til på, samt at de er viktige for bedriften. Det er viktig at gaven er praktisk. Hvis den anses som ubrukelig, blir den bare liggende eller kastet i søpla. Man kan for eksempel gi jakker med firmaets logo på. Kombiner denne gaven med informasjon om hvilket treningstilbud bedriften gir til sine ansatte. Det er ikke vanskeligere enn dette å sette sammen en godt gjennomført gavepakke! Axon profil er et eksempel på en bedrift som lager firmagaver som mottakerne kommer til å bruke.

Mental trening med yoga på nett

Er du på jakt etter en bedre hverdag, bør du begynne med yoga. I dag markedsføres stadig flere yogaklasser på nett. Du slipper derfor å haste til et yogastudio for hver gang du skal delta i en yogatime. Dette er en fordel for deg med en hektisk timeplan. Forsøk gjerne noen gratis yogatimer, før du betaler for et medlemskap.

Yoga har blitt utviklet med utgangspunkt i en 5000 år gammel filosofi fra India. I dag tilbys det utallige varianter av yoga. Dette er varianter som tar utgangspunkt i ulike fysiske posisjoner, pusteteknikker og meditasjonsteknikker. Det tilbys stadig flere yogatimer på nett. Dette gjør at du enkelt kan trene hjemmefra.

Bedre mental utholdenhet

Utholdenhetstrening har vist seg å ha positiv virkning på helsen. Yoga kan bidra til at du oppnår bedre resultater om du skal spille turneringer i Poker. Dette mye på grunn av at yoga er en form for utholdenhetstrening. En turnering krever gjerne at du jobber mentalt over lengre tidsperioder. Med riktig trening vil dette bli enklere for deg.

Når du trener yoga vil du sannsynligvis oppleve økt prestasjonsevne over tid. Dette tilsier at du kan jobbe med høyere intensitet enn det du har gjort tidligere. Dette merker du raskt i løpet av en lang arbeidsdag. Du vil også oppnå en utholdende og sterk muskulatur. Yoga bidrar også til bedre blodsirkulasjon og sterkere immunforsvar.

Bedre mestringsfølelse med yoga

Det er mange som sliter med mestringsfølelsen i hverdagen. Det er derfor viktig å finne aktiviteter som du trives med. Yoga er en av treningsformene som kan bidra til at du oppnår en følelse av mestring. Dette er en egenskap som raskt vil gjøre deg tryggere. Dette i forbindelse med både jobb og andre krevende situasjoner.

Yoga bidrar til at det blir enklere å fokusere på det som er viktig. Ved bruk av meditasjon lærer du å koble ut resten av omverdenen. Det blir enklere å konsentrere seg om det som er aktuelt i øyeblikket. Du klarer å sette grenser for hva du aksepterer i hverdagen. Du får slik bedre selvinnsikt over tid.

Kombiner med godt kosthold

I forbindelse med Yoga er det alltid viktig at du spiser riktig. Slik vil du raskt oppnå gode resultater. Den økende mestringsfølelsen kan forhåpentligvis bidra til at du klarer å endre kostholdet. Du bør i større grad fokusere på sunne næringsstoffer. Dette gjør du ved å lære deg hvilken type mat, som er viktig i kostholdet

Mange som driver med yoga fokuserer på det som kan betegnes som yogisk mat. Dette er mat som gjerne er økologisk dyrket. Det fokuseres på mat som ikke er tilsatt usunne tilsetningsstoffer. Mange velger også å bare spise vegetarmat. Det benyttes i denne sammenhengen både honning og meieriprodukter.

Unngå stress i en hektisk hverdag

Når du trener yoga vil du lære deg å mestre både angst og stress. Dette er gjerne noe som de fleste opplever som et problem i hverdagen. Det er spesielt i forbindelse med karriere og hverdagsliv at du kan oppleve stressende situasjoner. Det som betegnes som tidsklemmen er et problem, som mange opplever i en stressende hverdag.

Yoga kan bidra til at du takler stress bedre. Selv om dette ikke er kondisjonstrening, vil du merke at du får bedre kontroll med pusten. I yoga fokuseres det mye på pusteteknikker. Ved å kontrollere pusten får du bedre kontroll over hjerterytmen. Du kan forhindre søvnløshet, høyt blodtrykk og andre helseproblemer.

Hjerneaktiviteten forbedres

Hjernekapasiteten endres etter hvert som du blir eldre. Du vil kanskje oppleve at hukommelsen blir dårligere. Mange opplever også at det bli vanskeligere å lære nye ting. Det er gjerne ikke like enkelt å planlegge hverdagen slik som du ønsker. Når du trener yoga vil du oppleve at du blir mer fokusert. Du lærer også å slappe av.

Bruker du tid på å lære pusteteknikken, vil du øke oksygentilførselen til hjernen. Blodomløpet ditt vil forbedres over tid. Du opplever gjerne at hukommelsen stadig blir bedre. Yoga bidrar derfor til at du blir lykkeligere og mer avbalansert. Dette på grunn av at du klarer å fokusere på andre ting enn tidligere.

Hjelp helsen din ved å koble av fra hverdagens stress

En travel hverdag er noe som de fleste av oss opplever oftere enn vi skulle likt å innrømme. Jobb, familie, ærend og mye annet tar opp veldig mye av den tiden vi er våkne hver dag. Noen ganger kan det bli for mye, og da går det ofte ut over helsen din. Derfor er det veldig viktig å lære seg hvordan man lytter til kroppens signaler, da kroppen ofte gir deg tegn på at nå er det litt for mye som skjer på én gang. En god måte å hjelpe helsen sin på, er ved å sette av perioder der du kobler helt ut fra alt stresset fra hverdagen. Det finnes mange måter å koble av på, og i denne teksten skal vi gi deg noen eksempler.

Ta deg en treningsøkt

En treningsøkt er utvilsomt en av nordmenns favorittmetoder for å koble av. Enten det er joggetur i marka, styrketrening på treningssenteret, eller en hjemmetreningsøkt, kan du være sikker på at dette er noe kroppen din har veldig godt av, og det hjelper mye på den mentale balansen. Etter en treningsøkt er det viktig å fylle på med sunn og næringsrik mat, slik at kroppen kan få ny energi som behøves når du skal tilbake til «hverdagen» med travle gjøremål.

Pexels leverte bildet

Slapp av i ro og fred med spill og moro

En av de beste måtene for å få hjernen til å koble av fra alt jobbrelatert stress, er å ta seg en pause der du gjør noe helt annet. Kanskje har kontoret ditt en egen sofa-avdeling der man kan gå for å sette seg ned? Da kan du ta litt musikk på ørene, sette deg ned og finne frem et mobilspill eller et nytt nettcasino som gir deg underholdning og moro. Toppcasinobonus skrev nylig et innlegg om nye casinoer, som kan gi deg idéer til hvor de beste spillene finnes. Spilløktene trenger ikke å være så lange. 15 minutters avkobling kan være alt du trenger for å ha ladet batteriene og være klar til å fortsette på arbeidsoppgavene dine på jobb.

Start eller avslutt dagen med meditasjon

En av treningsmetodene som virkelig har økt i popularitet i det 21. århundre, er yoga. Her er det ikke nødvendigvis det fysiske som står i hovedrollen, men heller det mentale. Yoga fokuserer nemlig på punkter som etikk, disiplin, kroppsstilling, åndrerettskontroll, utestenging av sanseinntrykk, fiksering av bevisstheten, fordypelse og konsentrasjon. Yoga praktiseres i mange ulike former, og du kommer helt sikkert til å finne en type som passer deg.

Pexels leverte bildet

Alternativene er mange – valget er ditt

Det finnes mange måter å koble av på. Du kan prøve forslagene vi har satt opp her, eller du kan komme opp med egne alternativer. Uansett hva du veger, kan du være trygg på at kroppen og helsen din kommer til å være takknemlig for at du lærer deg å koble av. Kanskje merker du ikke så mye til det kortsiktig, men i det lange løp er det liten tvil om at det er svært fordelaktig å være i stand til å koble av fra tid til annen.

De mest populære avslapningsøvelsene i 2020 som kan forbedre din fysiske helse betydelig

Å ta vare på fysisk helse er et must, ikke sant?

En massasje spiller en stor rolle for enhver avslapning. Det er ikke bare bra for din mentale helse, men også bra for din fysiske helse. Velg å få massasje fra en salong og strekk ut musklene. Det er utallige salonger der ute som tilbyr forskjellige massasjer med mange forskjellige oljer og kremer for å gi deg den komforten du leter etter. Sørg for å få en massasje for å ta vare på din fysiske og psykiske helse.

Yoga

Yoga er en av de viktigste praksisene når det gjelder å ta vare på din fysiske helse. Folk flest velger vanligvis dette avslapningslaternativet tidlig om morgenen etter at de våkner. Yoga tar vare på din fysiske helse og samt gi deg god helse. Gjør yoga hver dag i én time, og du vil raskt oppleve fordelene på kort tid. Stol på meg, dette vil ende opp med å gjøre underverker for din fysiske helse.

Tai Chi

Et annet alternativ som ofte brukes i dag, er å praktisere Tai Chi. Dette er i utgangspunktet en kinesisk kampsport for forsvarstrening, meditasjon og kommer med mange fantastiske helsemessige fordeler. Det er mennesker der ute som trener Tai Chi for å forbedre kroppsholdning, styrke, balanse, fleksibilitet og mer. Forskning har vist at Tai Chi og gaming gir samme resultater når det gjelder avslapning. Så om du enten bestemmer deg for å spille et spill hos Maria casino live, eller praktisere Tai Chi, er det helt opp til deg. Prøve begge to vil virkelig øke din fysiske-og mental helse. Ikke bare det, men det forbedrer også helsen og styrker immunforsvaret. Denne praksisen er også kjent for å lindre smerter. Sørg for å prøve denne fantastiske øvelsen, og du vil ende opp med å tjene mye på både kort og lang sikt.

Meditasjon

Meditasjon spiller en stor rolle i å ta vare på din fysiske og mentale helse. Mange sørger for å meditere hver dag på grunn av de fantastiske fordelene det gir. Det reduserer stoffskiftet, senker blodtrykket og forbedrer dermed pulsen din. Dette er en flott måte på å få avslappet de stramme musklene og spenningen i kroppen din på. Meditasjon ender også opp med å forbedre hukommelsen, øke humøret ditt. Fordelene er mange. Sørg for å meditere hver dag for god fysisk helse.

Hydroterapi

Hydroterapi er også bra for helsemessige formål. Fordelene inkluderer reduserende smerter, forbedring av gangteknikk, akrobatisk kondisjonsnivå, balanse og mange andre ting. Hydroterapi er et fantastisk alternativ hvis du leter etter måter å forbedre din fysiske helse ved hjelp av en avslapningsteknikk.

Konklusjon

Dette var et par måter du kan forbedre din fysiske helse på for å bli den beste du kan være. Alle avslappingsteknikker er ekstremt fordelaktige! Folk praktiserer dem på daglig basis og de er kjent for å bringe positive aspekter for alle som tar seg tid til det. Inkluder dem i din rutine og få den fysiske helsen du ønsker.

Derfor rammes noen av plagsomme åreknuter

Åreknuter, eller varicer som noen også kaller det, får vanligvis ikke særlig mye oppmerksomhet. I de aller fleste tilfeller er åreknutene ikke farlige i seg selv, men de kan samtidig være en indikasjon på underliggende problemstillinger. Dessuten kan åreknuter i noen sjeldne tilfeller forårsake blodpropp, hvis en blodpropp løsner fra varicer. Derfor bør du også ta åreknutene dine alvorlig, og alltid kontakte legen din hvis du er usikker eller opplever redusert livskvalitet.

Åreknuter oppstår ofte på leggene, men også på lår

Åreknuter oppstår vanligvis forskjellige steder på beina, og de første tegnene vises ofte rundt knær og på den øvre delen av leggen. Samtidig kan det også oppstå åreknuter lår som kan være plagsomme.

Åreknutene utvikler seg over tid, og det er kanskje også en av årsakene til at mange ikke søker behandling – du blir helt enkelt vant ved å ha åreknuter.

Både arv og miljø legger til rette for åreknuter

Åreknuter er arvelig, men det betyr ikke at det er den eneste faktoren som ligger bak at noen rammes særlig hardt av åreknuter. Når det oppstår varicer, skyldes det at klaffene i venene lekker blod nedover i venene – blod som egentlig er på vei tilbake til hjertet. Det er særlig overvekt og en lite aktiv livsstil som kan være faktorer som forverrer denne prosessen.

Samtidig rammes også kvinner oftere av åreknuter, noe som blant annet skyldes graviditeter med medfølgende vektforandringer og hormonendringer. Legg merke til at noen åreknuter i forbindelse med graviditet vil bli borte av seg selv, derfor anbefales det å vente mellom tre og seks måneder før åreknuter etter graviditet behandles.

Det finnes nemlig flere mulige behandlinger som kan redusere åreknuter og lindre smerter og andre problemer. Fastlegen din kan gi deg mer informasjon om de forskjellige alternativene, samtidig finnes det også private klinikker som behandler varicer på en rask og effektiv måte.

Forebygg åreknuter:

Hvordan kan gaming påvirke dine sosiale evner?

Vi gjør oppmerksom på at følgende artikkel på ingen måte er ment som råd og du bør kontakte profesjonelle om du sliter med dine sosiale evner eller er bekymret for et familiemedlem. Du finner god informasjon på Barnevakten.no

Gaming blir stadig mer populært blant både barn og voksne. Den siste tiden så har vi sett at kapitalen også har funnet veien til gaming og det er positivt. Veldig mange foreldre bekymrer seg ofte over hvordan de sosiale evnene blir påvirket av gaming. Veldig mange blander sammen gaming med nettcasino. Dette er en sammenligning som man ikke burde dra og dessuten så har det skjedd veldig mye innenfor gaming over de siste årene.

Likevel så har det vært en økning blant unge når det kommer psykisk sykdom og det er derfor veldig viktig å ta tak i dette. Det er derfor ingen uting at du som foreldre er opptatt av dette og ønsker å vite mer om dette.

Gaming har gått fra å være noe som man gjerne holdt med på hjemme til å bli noe veldig sosialt. Man kommuniserer igjennom hodetelefoner og flere streamer når de spiller. Den typiske gamer er derfor ikke den personen som sitter alene i et mørkt rom og det er stadig flere som oppdager dette. Ifølge forskning som ble gjort på tenåringsgutter så påvirket ikke gaming deres sosiale evner i det hele tatt.

Samtidig så er det slik at hver foreldre kjenner hvert barn best selv og derfor bør man være veldig forsiktig med å slå seg til ro med en rapport. Om du bekymrer deg over at ditt barn har problemer med det sosiale og gamingen er problemet så er det beste du kan gjøre å ta kontakt med skolen så raskt som mulig. Skolen kan i mange tilfeller gi et annet bilde eller bekrefte dine bekymrer fra hva de ser i skolehverdagen. Uansett så gjelder det å få dannet seg et skikkelig bilde av det.

Samtidig så skal man ikke være redd for å snakke med barnet og være åpne om bekymringene. Hvis man sliter med å få denne kontakten så kan man som regel få hjelp til psykologi gjennom helsetjenesten. Ofte så kan disse være behjelpelig med å få til en konstruktiv dialog rundt gaminga.

Veldig mange foreldre som opplever at barna spiller for mye reagerer på en voldsom måte med å ta fra nettbrett, pc eller spillkonsoll. Det kan selvfølgelig være nødvendig men det er som regel bedre å gå i dialog med barnet.

Verden har forandret seg

Det er viktig å erkjenne at verden har forandret seg og at barndommen ikke nødvendigvis er som den var før. Nå er den mer preget av dingser og verden er digital. Det er derfor naturlig at mye av tiden som før ble brukt til å leke ute nå blir brukt til å leke sammen på nett. Så er det selvfølgelig opp til hver foreldre å bestemme hvordan denne tiden skal fordeles.

Er du usikker på situasjonen og trenger råd så bør du ta kontakt med skolen. De har normal kompetanse på dette og kan i det minste sende deg videre til riktig plass for å løse dette. Det er utrolig viktig at et barn utvikler sosiale evner men samtidig så må må man ikke kategorisk si at barn som gamer ikke er er sosiale.

Ny analyse: Hvordan har koronautbruddet preget barnehager, skoler og fagopplæring, og hvordan fungerte en heldigitalisert skole?

S– Siden mars har barnehager og skoler i Norge vært preget av strenge smitteverntiltak som følge av koronapandemien. Vi har samlet og systematisert viktig kunnskap om dette, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Gjennom året har kunnskapen om koronapandemiens betydning for barnehager og skoler økt. Utdanningsdirektoratet har oppsummert denne kunnskapen i sin årlige publikasjon med statistikk og analyser om barnehage og grunnopplæring i Norge.

Lenke til reportasjefilm fra skole om hvordan de jobbet i vår – både rektor, lærer og elever er intervjuet:


Digital undervisning under koronastengte skoler

Barnehager og skoler i Norge var helt eller delvis stengt fra 13. mars til 11. mai 2020, og med både lærere og elever hjemme måtte skolene på kort tid omstille seg til digital undervisning for d fleste elever.

– Flertallet av lærerne hadde brukt digitale læringsplattformer og digitale læremidler før stengingen, men å planlegge og utføre hele skoledagen på nett var helt nytt. Vi vet også at elevene har gode forutsetninger og rammevilkår for å følge digital undervisning og for å gjøre skolearbeid hjemme, sier utdanningsdirektøren og legger til:

– Elevene i Norge har stort sett har gode forutsetninger og rammevilkår for å følge digital undervisning og for å gjøre skolearbeid hjemme. Omtrent halvparten av elevene bor i kommuner med full én-til-én-dekning av digitale enheter, sier Nilssen.

Viktig arena for barn og unge

Siden mars har barnehager og skoler i Norge vært preget av nedstenging og strenge smitteverntiltak som følge av koronapandemien. Samtidig som strenge retningslinjer for smittevern skal overholdes, har barn og elever rett til opplæring og et trygt miljø. Kravene utfordrer både barnehage- og skoleeiere, ledere, lærere, andre ansatte, barn, elever og foreldre.

– Barnehager og skoler er en viktig arena for sosialt samspill. Stengte eller delvis stengte skoler kan redusere elevenes mulighet til samspill og lærernes mulighet til å ha kontakt med elevene. Kunnskapsgrunnlaget vårt viser at nedstengingen fikk store sosiale, pedagogiske og praktiske konsekvenser, sier utdanningsdirektøren.

Mange barn og elever hadde fysisk tilbud under nedstengingen

Mange barn med særlig omsorgsbehov og de med foreldre i samfunnskritiske yrker, fikk et tilbud fysisk i barnehagen og på skolen også under nedstengingen.

– Nærmere 34 000 grunnskoleelever fikk undervisning fysisk på skolen i deler av eller hele perioden skolene var stengt. Mange foreldre takket nei til fysisk tilbud i barnehagen eller på skolen på grunn av smittefrykt eller fordi de selv uansett var hjemme. De som takket nei, ble fulgt opp tett, forklarer Nilsen.

Hvordan var undervisningen etter gjenåpningen i vår?

Til gjenåpningen ble det utviklet egne smittevernveiledere som skulle hjelpe barnehager og skoler til å håndtere koronasituasjonen; trafikklysmodellen. Hvordan var hverdagen i barnehagene og skolene under nedstengingen, og hvordan har den vært etter gjenåpningen? Og hvordan har situasjonen vært for lærlingene?

–Tilnærmet alle grunnskoler oppgir at de delte elevene inn i kohorter etter anbefalingene i smittevernveilederen. På en tredjedel av skolene vekslet kohortene fra dag til dag mellom å være fysisk til stede på skolen og å få hjemmeundervisning. På 10 prosent av skolene vekslet kohortene mellom å være til stede på skolen og å få hjemmeundervisning i løpet av samme skoledag, forklarer Nilssen.

Den uken skolene gjenåpnet for alle trinn, ble 10 prosent av undervisningstimene i grunnskolen fortsatt gitt som digital hjemmeundervisning. Det var også et stort innslag av uteundervisning – med omtrent 16 prosent av undervisningstimene. 72 prosent av undervisningen ble gitt i skolebygg,

De fleste fylkesmennene melder om at det gule tiltaksnivået etter sommeren, har hatt liten betydning for opplæringstilbudet, men at økt fravær kan skape utfordringer.

Noen nøkkelfunn fra Utdanningsspeilet 2020 – dypdykket om koronasituasjonen:

 • 9 prosent av barna var i barnehagen da de var stengt for de fleste barna.
 • Da barnehagene åpnet etter nedstengingen var nesten 1 av 4 barn hjemme.
 • Undervisningen i grunnskolen og videregående skole ble i all hovedsak heldigitalisert i perioden med helt eller delvis stengte skoler våren 2020. 
 • Det var nytt for lærere å gjennomføre hele skoledagen på nett.
 • Elevenes tilgang på digitale enheter var god, og tilgangen øker med økende alderstrinn.9 av 10 lærere oppgir at de har fått bedre digital kompetanse etter 12. mars. 
 • Halvparten av elevene var godt fornøyde med undervisningen, men mange mente de lærte mindre.
 • Til tross for en betydelig forbedring av standpunktkarakterer både i grunnskolen og videregående i 2019-20, opplever altså ikke elever og lærere nødvendigvis økt læring og faglig utvikling.
 • Ungdommer opplevde nedstengingen ulikt. Noen opplevde tap faglig og sosialt, mens andre opplevde lettelse ved hjemmeskole. Bare 1 prosent av elevene var hjemme da skolene gjenåpnet for alle trinn.
 • 5 000 ansatte i andre stillingstyper fungerte som lærere i grunnskolen i perioden med rødt tiltaksnivå.
 • Siste uken i april var 10 prosent av lærlingene permittert som følge av koronasituasjonen. 


Noen andre, generelle, nøkkelfunn

 • 4 av 10 ansatte i barnehagen er utdannet barnehagelærer.
 • 1 av 5 barn i barnehagen er minoritetsspråklige.
 • 97 prosent av foreldrene er fornøyde med barnas trivsel og trygghet i barnehagen.
 • Det er 3600 flere lærere i grunnskolen nå, sammenliknet med i 2014.
 • Lærernormen har gitt økt lærertetthet.
 • På .1-4. trinn gikk lærertettheten fra 16,2 til 14,0 elever per lærer fra 2014-15 til 2019-20.
 • Andelen elever som får spesialundervisning øker gjennom grunnskolen. Flere gutter enn jenter får spesialundervisning.
 • 4 av 5 gjennomfører videregående opplæring. Det er det høyeste noen gang.
 • Litt over halvparten av elevene begynner på et studieforberedende utdanningsprogram i Vg1.
 • 4 av 5 søkere får læreplass.
 • 9 av 10 elever trives på skolen. Men det er en tendens til at elevene har blitt mindre motivert, spesielt på 5. trinn.
 • 6 prosent har blitt mobbet, og det blir mindre mobbing etter hvert som elevene blir eldre.

Korona: D-vitamin gir lavere sannsynlighet for alvorlig sykdom

Pasienter med korona har opp til 60 prosent større sjanse for å overleve når de ble behandlet med D-vitamin. Og de som ikke fikk D-vitamin hadde opp til fire ganger større sannsynlighet for å trenge intensivbehandling. Det viser en studie ved Hospital del Mar i Barcelona i Spania.

Studien er ikke ennå fagfellevurdert. Men resultatene peker i samme retning som mange andre studier om D-vitamin kan hjelpe mot alvorlig covid-19-sykdom.

Flere studier bekrefter en sterk sammenheng mellom et lavt D-vitamin nivå og alvorlig covid-19, skriver Dagens Medisin. D-vitamin ser særlig ut til å styrke kroppens forsvar mot virale luftveisinfeksjoner.

Ikke standard behandling

På norske sykehus er ikke D-vitamin standard behandling for covid-pasienter. Det bekrefter Vidar Ormaasen, som er overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Det å ha lavt D-vitaminnivå er assosiert med å bli mer syk av infeksjoner.

– Så hvorfor ikke like godt behandle med D-vitamin, da?

– Man følger jo med, så hvis det kommer overbevisende data, så vil vi selvfølgelig vurdere det. Men det pøses ut forskningsartikler. Så vil man jo også gjerne ha i hvert fall to studier som viser det samme. Her må det gjøres en totalvurdering. Men det er jo både en billig og enkel behandling hvis det skulle ha noe for seg, svarer Ormaasen.

Forskning på Ivermectin

Forsker på tran

Forsker og infeksjonslege Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus leder Tran-studien. Den har som formål å finne ut om tran forebygger covid-19.

Om det er D-vitamin eller omega-3, eller kombinasjonen, som er den avgjørende komponenten i tran, er forskerne usikre på.

Men Søraas sier at pasienter med alvorlig covid-19-sykdom ofte har lavt D-vitaminnivå i kroppen.

– Mange av dem er innvandrere, som beviselig er lavere på D-vitamin enn mange etniske nordmenn, fordi vi har et høyt bevissthetsnivå om mangelen på sol om vinteren.

Vitamin D-mangel er mer utbredt hos mennesker med mørk hud, viser forskning. Melanin i huden beskytter mot UV-lys. En konsekvens er at vitamin D-produksjonen reduseres. Det er en kjent problemstilling at folk med høye melaninnivå som er bosatt på den nordlige halvkule ofte har for lave nivå av vitamin D.

Infeksjonslegen sier han vil bli overrasket om ikke studien i Spania vil gjøre D-vitaminbehandling standard for norske covid-pasienter.

– Det kan godt være at dette kan være det som gjør at man begynner å gi D-vitamin til alle som kommer på norske sykehus med covid. Den er jo ikke fagfellevurdert ennå, så man trenger nok litt tid for å gå igjennom den. Men jeg vil tippe at infeksjonsavdelingene rundt omkring leser den med stor interesse allerede nå.

Søraas mener vinteren i år, midt i koronapandemien, ikke er tidspunktet for å ha lave D-vitaminnivåer. De som spiser lite fet fisk bør følge ekstra nøye med i år. Han henviser til nasjonale retningslinjer.

Bør tas forebyggende

Haakon E. Meyer har jobbet med D-vitamin i mange år. Han jobber også med Tran-studien.

Han forteller at studiene om D-vitamin mot luftveisinfeksjoner viser noe sprikende resultater, og at det fortsatt gjenstår en del forskning før man kan konkludere endelig om D-vitamin hjelper mot covid-19.

Likevel synes han det er verdt å ta D-vitamintilskudd mens vi er midt i pandemien, siden mange ikke får i seg den anbefalte dosen gjennom kostholdet.

– Om vi kan forebygge covid-19 i tillegg til alle andre fordeler D-vitamin gir, så er jo det bare bra, sier Meyer.

Også Helsenorge.no gir følgende råd for koronahverdagen:

I Norge anbefales et daglig inntak av 10 µg vitamin D for barn og voksne, og 20 µg per dag for de over 75 år. I praksis vil mange, særlig eldre, ha behov for vitamin D-tilskudd for å oppnå det anbefalte inntaket i vinterhalvåret, når solen skinner mindre.

Nettcasinoer har omtanke for vår helse

Casinoer har kanskje ikke tradisjonelt vært den typen bedrifter som er kjent for å ta vare på helsen vår. Når man tenker på casino ser man for seg store bygninger i Las Vegas, lyd og lys som blinker og forstyrrer hele tiden, penger i omløp og rett og slett et organisert kaos. Det kan for mange være stressende å befinne seg på et casino, og mange kan tenke at det er dårlig for helsen. Mye av grunnen til dette er også all fokuset som har vært på spillavhengighet og problemer forbundet med spilling. 

Det mange ikke vet er at casinoene her i Norge faktisk tar mange grep for å ta vare på helsen din mens du spiller. I denne artikkelen skal vi ta et dypdykk i de tingene som casinoene i dag gjør for å være mer ansvarlige og ta vare på helsen til de rundt seg. 

Velg det beste for deg

En ting som har skjedd i utviklingen av casinoene, er at mange har flyttet seg til nett. Du trenger dermed ikke gå på et stressende og kaotisk casino, men kan helt enkelt spille hjemme i ditt eget hjem i ro og fred. Det finnes mange nettcasino i Norge, og det er stor konkurranse mellom dem. Det betyr at det er mye å velge i for deg. Mange nettcasinoer gir også gratis casino penger uten innskudd, til nye kunder. Dette betyr at du som ny kunde får en velkomstbonus som lar deg teste den siden og det utvalget før du må bruke egne penger. 

Tilpasningsdyktige casinoer 

En ting som også har skjedd i casinobransjen de siste årene er at de har måttet følge strenge regelverk rundt det å tilby spill. Det har gjort at casinoene har tatt et sterkt grep rundt hele industrien sin og ryddet skikkelig opp. Det er dermed mye mer ansvar og omtanke i dagens casino. 

Et eksempel på dette er hvordan de tilbyr en rekke funksjoner for å forhindre spillavhengighet og spilleproblemer på deres portaler. De er opptatt av å drive casino ansvarlig, og har derfor tatt grep mot det de vet har vært en utfordring for mange når det kommer til spilling. På de aller fleste nettcasinone er det nemlig mulig å sette grenser. Du kan sette tidsbegrensinger som gjør at du bare kan spille en viss tid pr dag. Du kan også sette budsjettinnstillinger for maks bruk av penger pr dag, uke eller måned. På den måten er det mye enklere for deg å sette grenser, og ikke ende opp med å bruke mer penger enn du har. 

Spill mot stress

Det er ikke noe tvil om at en hektisk hverdag kan være stressende for mange. I dagens samfunn har man heller ikke så lett for å snakke om følelser, mental helse og problemer man sliter med. Det er derfor veldig positivt at undersøkelser viser at spilling kan bidra til mindre stress, og man ser også at spilling får gutter til å snakke mer om følelsene sine. Da en stor del av de som spiller på nettcasino er nettopp gutter og menn, er dette noe som kan ha en stor innvirkning på mental helse på sikt. 

Spill på nett har for mange fått et dårlig rykte, og det er mange av oss som synes at det dårlige ryktet er ufortjent. Som dere kan se er det nemlig en del positive ting som har kommet frem når det gjelder spill på nett den siste tiden.

Nye krav til lederskap og kultur i kjølvannet av COVID-19

En KPMG-undersøkelse viser at norske arbeidsplasser gjennomgår dyptgripende og varige endringer som følge av pandemien. – HR sitter med nøkkelen til nye arbeidsformer i en hverdag med hjemmekontor, fjernledelse og digital samhandling, sier KPMG-ekspert.

Arbeidsstyrken vil endre seg dramatisk de neste to årene, og mangel på kompetanse vil bli det største hinderet for vekst. Det mener de over 1300 HR-sjefene fra 56 land som deltok i KPMGs HR Pulse Survey 2020. HR-lederne mener selv at HR-funksjonen må tenke nytt og endre måten å jobbe på for å møte endringer og nye utfordringer etter pandemiens utbrudd.

Økt tillit og større handlingsrom

Forvaltningen av selskapets menneskelige ressurser har med pandemien blitt virksomheters viktigste prioritering og har for alvor landet på toppledelsens bord som en sentral del av risikostyring og beredskap. HR-avdelingens bidrag og endrede rolle de siste månedene har gitt økt tillit og større handlingsrom, og har samtidig skapt større forventninger til HR om å akselerere transformasjon av HR-funksjonen og resten av organisasjonen.

Mens HR-lederne i 2019 var mest opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for at kulturen understøtter strategi (49 %), forvalte ansattopplevelsen (41 %) og legge til rette for verdiskapning i organisasjonen (38 %), er 2020 året hvor HR har måttet ta nødvendige grep og passe på at:

 • medarbeiderne har det bra og kan løse sine oppgaver på en effektiv måte (49 %)
 • lederne utvikler ny kompetanse og ferdigheter som støtter fjernledelse (38 %)
 • kulturen fremmer et digitalt tankesett, virtuelt arbeid og en mer dynamisk og fleksibel arbeidsmodell (34 %)

Må omskolere arbeidsstyrken – og seg selv

HR-lederne forventer at tilnærmet 4 av 10 ansatte vil fortsette å jobbe hjemmefra eller fra andre lokasjoner enn kontoret de neste 1-2 årene. I følge KPMG CEO Outlook planlegger hele 92 prosent av nordiske topplederne å nedskalere kontorlokalene, en beslutning som vil gi varige endringer i arbeidslivet og resultere i utstrakt, permanent bruk av hjemmekontor og distansearbeid.

Lederrollen pekes på som helt avgjørende for å lykkes i en slik hverdag, og rollen tillegges nye arbeidsoppgaver og forventinger. HR—lederne mener i tillegg at om lag 35 prosent av arbeidsstyrken må omskoleres. For å utstyre lederne med den nødvendige kompetansen investeres det nå mer i utvikling av ledelseslaget i organisasjonen.

– For virksomhetene innebærer COVID-19 betydelige investeringer i digital læring og verktøy som nanolæring, webinarer, tilpasset læring og erfaringsutveksling. Smidighet og evne til å ta pulsen på organisasjonen og raskt utvikle læringsmoduler tilpasset konkrete behov og den enkeltes læringsstil og forkunnskaper, blir viktig for å sørge for rett kompetanse og motivasjon, forteller Ove-Mathias Lind, Director i KPMGs rådgivningsavdeling People and Change.

Dette krever at HR-avdelingen selv har ferdighetene som trengs og kan prioritere innsatsen mot tiltak som løfter digital læring og samhandling, utvikling og forvaltning av ny kompetanse.

– HR har under COVID-19 vært i beredskapstilstand, men må nå omstille seg for å møte nye krav og utfordringer i kjølvannet av pandemien. HR sitter med nøkkelen til nye arbeidsformer og hvordan ansatte og ledere skal trenes og utvikles videre. De må også bidra til å finne nye løsninger på hvordan medarbeidere skal jobbe kreativt og tverrfaglig i konstellasjoner og digitale møteforum som gjør at de kan bygge videre på hverandres ideer og skape innovasjon, sier Lind.

Teknologi frigjør tid

18 prosent av nordiske HR-ledere sier at de vil prioritere å styrke kompetanse og ferdigheter innen data og analyse. Kun 12 prosent av de globale HR-lederne sier det samme. En av de sentrale gevinstene av å lykkes på området vil være at man i mye større grad kan koble sammen «people- data» med «business performance-data», og på den måten få koblet investeringer i de ansatte mot reell forretningsmessig verdi.

– HR har nå en unik mulighet til å transformere funksjonen og redefinere av hva HR skal gi av verdi til virksomheten. De ansatte står i sentrum i denne tankegangen. I det nye endringsklimaet HR nå befinner seg i ligger det store muligheter til å redefinere ambisjoner og mål for hvordan de menneskelige ressursene i selskapet skal forvaltes og utvikles. Det ligger store muligheter i bruk av nye verktøy og teknologi, forklarer Lind.

Nøkkelfunn fra KPMG HR Pulse Survey 2020:

 • 35 prosent av arbeidsstyrken må omskoleres i løpet av de neste to årene.
 • 72 prosent av HR-lederne mener at det å utvikle talenter via «upskilling» eller «reskilling» er en av de viktigste faktorene for å skape morgendagens arbeidsstyrke.
 • 54 prosent vil investere i å implementere nye eller oppdatere eksisterende lærings- og utviklingsverktøy.
 • 53 prosent vil investere i digitale samhandlingsverktøy for å gjøre distansearbeid mer effektivt.
 • 44 prosent vil investere i videreutvikling av ledere.

Les mer og last ned rapporten på: www.kpmg.no/global-pulse-survey

Hvilket fag er din favoritt?

Skole er viktig, uansett om du har planer for høyere utdanning eller bare for å generell kunnskap som kan være av nytte senere i livet. Det er jo faktisk sånn at visse ting er verdt å vite om, uansett om det føles veldig kjedelig der og da. Men det er også sånn at det er vanskelig for mange elever på skolen å finne inspirasjon, spesielt i fag de kanskje ikke liker så mye. For mange er blant annet historie og matematikk noe herk, men det er jo greit å vite litt om hva som skjedde før en, og hvordan man legger sammen to og to.

Dette er veldig grunnleggende ting så klart, for når det kommer til lekser, prøver og eksamener så blir det fort litt verre. Men det er ikke årsak til å fortvile av den grunn, da hjelp finnes. Blant annet finnes Inspio, en side hvor andre elever har lastet opp både notater og svar på prøver og eksamener. Det er bare karakter 5 og 6 som blir akseptert på siden, besøk dem her. De er ikke ment som noe annet enn et hjelpemiddel og inspirasjon til å komme seg videre og opp til et annet nivå, rent studiemessig. Sliter du litt med å finne svarene kan Inspio hjelpe deg.

5 og 6, toppkarakterene…

Vet du hva du trenger hjelp til?

Barn og tenåringers situasjoner hjemme er naturligvis ikke like, og bare i en klasse kan det være store forskjeller fra elev til elev. Noen er så heldige at de hele tiden har en forelder tilgjengelig som kan hjelpe dem, mens andre ikke har det, av diverse årsaker. Da er det lett å bli litt motløs, men ikke gi opp. Inspio er en side med innhold av høy kvalitet, noe som faktisk er et av kravene deres. Alt det som blir lastet opp på siden går igjennom en kvalitetskontroll først, uansett om det er for geografi, norsk eller naturfag.

Det å forberede seg godt er også veldig viktig. Om du har en viktig eksamen for eksempel kan det faktisk være fornuftig å gå gjennom alle tekstene på Inspio i det faget du er oppe i. La oss ta norsk som et eksempel. Da bør du gå inn på kategorien Norsk, og bla gjennom over 20 sider med oppgaver og tekster som er levert inn. Det å lese bøkene er også viktig så klart, men slike tekster, med såpass høy karakter, kondenserer det mye bedre for deg. Det blir altså lettere, noe som også er viktig i alt dette. Hjelp til videregående er rett rundt hjørnet for deg, og det er noe du bør vurdere om du stresser. Det kan være noe som redder noe hårstrå på hodet i hvert fall!

Kjekt å få hjelp med hjemmeleksene…

ABB-roboter fremskynder testingen for COVID-19 i Singapore

Nytt robotlaboratorium sparer tid og kostnader og beskytter laboratorie-ansatte.

Som en del av Singapores innsats for å forbedre den nasjonale testkapasiteten til COVID-19, har ABBs høypresisjonsroboter blitt distribuert i et nytt automatisert laboratoriesystem kalt Rapid Automated Volume Enhancer (RAVE).

Systemet automatiserer noen av de manuelle trinnene som vanligvis kreves i behandlingen av prøvene. To sett med RAVE og tilhørende utstyr kan behandle en bransjeledende gjennomstrømning på nærmere 4000 prøver om dagen. RAVE reduserer også risikoen for forurensning av prøvene og infeksjonsfaren for laboratorieansatte.

Innovasjonen er utviklet av Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Advanced Remanufacturing and Technology Center (ARTC) og Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech), samt Diagnostics Development (DxD) Hub, en nasjonal plattform ledet av A* STAR.

ABB har levert fire IRB 910 SCARA-enheter, inkludert simulering og programmeringsstøtte, brukt i pilottestcellen. RAVE ble lansert i juli 2020, og ABB har siden mottatt en ordre på ytterligere 14 robotenheter.

– Vi er glade for å være en del av Singapores medisinske økosystem for å takle denne akutte utfordringen, og kombinerer våre bransjeledende robotteknologier med teknisk og biomedisinsk kunnskap fra de involverte myndigheter, sier Sami Atiya, leder for ABBs forretningsområde Robotics & Discrete Automation. – Sammen øker vi Singapores testkapasitet ved å automatisere viktige laboratorieprosesser, der våre roboter kan utføre en rekke repeterende og farlige oppgaver for å forbedre laboratorieforholdene for ansatte, og redusere risikoen for forurensning og utmattelse.

ABBs RobotStudio®-simuleringsprogramvare ble brukt til å lage, simulere og teste robotinstallasjonen i et virtuelt 3D-miljø. Dette gjorde at prosjektet raskt kunne realiseres og utvides uten behov for større justeringer eller rettelser i laboratoriemiljøet.

– Offentlig-private partnerskap spiller en viktig rolle i innovasjon og rask adopsjon av avanserte produksjonsteknologier, og dette samarbeidet mellom A*STAR, ABB og våre andre partnere i økosystemet er et godt eksempel på hva vi kan oppnå sammen gjennom robotikk og automatisering for å forbedre Singapores testkapasitet midt i COVID-19-pandemien, sier Dr. David Low, administrerende direktør i ARTC.

I et annet eksempel på hvordan selskapet støtter helseinstitusjoner, blir ABBs samarbeidende robot, YuMi® studert og brukt i en forskningsapplikasjon ved Polytechnic University of Milan for å støtte sykehus i forbindelse med serologisk testing av koronavirus. Når den er utplassert, vil YuMi® kunne automatisere opptil 77 prosent av oppgavene som kreves for å utføre testene og den kan analysere opptil 450 prøver i timen.

INNSATT MED PÅVIST SMITTE I KRIMINALOMSORGEN INNLANDET

Kongsvinger, 10. oktober 2020 – Ved Kriminalomsorgen Innlandet sin lokasjon på Vardåsen i Kongsvinger ble det fredag 9. oktober påvist smitte hos en innsatt.

Den innsatte ble satt i karantene umiddelbart etter konsultasjon hos legen ved fengselet og det ble utført testing av den innsatte. Testsvaret forelå fredag og dette var positivt på covid19. Den innsatte har milde symptomer.

Kriminalomsorgen Innlandet har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for ytterligere smitte, og i samarbeid med helsevesenet er det igangsatt smittesporing.

Det er iverksatt testing av alle innsatte ved lokasjonen på lavere sikkerhet i Kongsvinger og de 44 innsatte er satt i 10 dagers karantene frem til 18. oktober. Ansatte som har vært i nær kontakt med den innsatte er satt i karantene. Per nå er dette 5 ansatte. Fellesområder ved lokasjonen er stengt og det samme gjelder aktiviteter knyttet til skole og sysselsetting.

Ledelsen ved Kriminalomsorgen Innlandet har satt stab for å ivareta ledelse av tiltak og ha oversikt over situasjonen.

Norske revmatikere er bekymret og har et informasjonsbehov rundt familieplanlegging

I dag er Verdens Revmatikerdag, en undersøkelse viser at noen revmatikere velger å ikke få barn. Dette viser en undersøkelse utført av Norsk Revmatikerforbund (NRF) blant deres medlemmer. Over halvparten av respondentene i undersøkelsen opplever at informasjonen fra helsevesenet er mangelfull når det gjelder muligheter for svangerskap. – Vi er bekymret for at ukvalifiserte valg gjør at mange velger å ikke få barn, eller får færre barn enn ønsket, sier generalsekretær Bente Slaatten i NRF.

Norsk Revmatikerforbund og Spondyloartritt forbundet Norge (SPAFO) ønsker at veiledning om familieplanlegging for alle med kroniske lidelser skal være mer forutsigbar. Sammen med den nasjonale kompetansetjenesten for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) lanserer de derfor kampanjen #foreldredrømmen på Verdens Revmatikerdag, med mål om å øke kunnskap og redusere uro og utrygghet for norske revmatikere. – Med enda bedre tilgang til oppdatert informasjon og økt støtte fra sin lege, håper vi at situasjonen vil bedres, og at trygghet og gode valg skal prege beslutningene som tas helt fra planlegging til barseltiden, sier Hege Svean Koksvik i NKSR.

Norge trenger flere barn!

Undersøkelsen, som ble utført hos totalt 384 personer med diagnosene: aksial spondyloartritt (AS), psoriassis artritt (PsA), revmatoid artritt (RA), juvenil idiopatisk artritt (JIA), myosit, lupus (SLE) eller sklerodermi, viser at drøyt halvparten av respondentene ikke ønsker å få flere barn på grunn av sykdommen. De er urolige for hvordan de skal takle graviditeten, og ikke minst foreldrerollen, når de har en kronisk sykdom. Videre mener over halvparten av respondentene at  de ikke har fått tilstrekkelig støtte eller informasjon fra helsepersonell i de ulike fasene: Planlegging, svangerskap, og barsel/amming. – Spafo Norge mener at denne kampanjen er viktig, fordi revmatikere trenger god informasjon som fører til bedre valg i forbindelse med familieplanlegging, sier Lillann Wermskog, leder i Spafo. 

Ønsker oppdatert informasjon fra leger

Mer enn halvparten svarer at de ønsker informasjon om nye funn og anbefalinger rundt legemidler og familieplanlegging. Forskning viser at revmatikere ikke nødvendigvis trenger å slutte med medisinering i forbindelse med et svangerskap.[i] Likevel svarer nesten halvparten av revmatikerne som har fått barn at de sluttet med medisiner. Det er derfor viktig med oppfølging og god informasjon om trening, medisin, og hjelpemidler som kan hjelpe i denne perioden.

Familieplanlegging skaper ofte uro for de som lider med en kronisk revmatisk sykdom. Dette kan føre til ukvalifiserte valg og dårligere behandling av sykdommen under et svangerskap, og i barselperioden. Kampanjen #foreldredrømmen, skal derfor bidra til at revmatikere får den informasjonen de trenger, og opplever at de er godt ivaretatt. 

Om undersøkelsen:

2453 pasienter mellom 17 og 46 år mottok spørreundersøkelsen, 645 svarte. Inkludert i disse 645, var det pasienter som hadde følgende diagnoser: Aksial Spondyloartritt (AS), psoriasis artritt (PsA), revmatoid artritt (RA), juvenil idiopatisk artritt (JIA), myositt, lupus (SLE) eller sklerodermi. De pasientene som opplyste som opplyste at de fikk sin diagnose etter siste graviditet, ble tatt ut av analysen. Dermed inngikk samlet 384 pasienter i analysen. 338 (88%) av disse var kvinner og 45 (12%) var menn.   

Blant pasientene som svarte at de ventet barn eller hadde barn (n=241), var det en viss andel som opplevde at sykdommen hadde påvirket hvor godt de var i stand til å få barn eller hvor mange barn de velger å få. 230 respondenter svarte på spørsmål vedrørende familieplanlegging.

[i] Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE et al.2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Reproductive Health in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Arthritis Rheumatol. 2020 Apr;72(4):529-556. doi: 10.1002/art.41191. Epub 2020 Feb 23.

Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE et al.2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Reproductive Health in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020 Apr;72(4):461-488. doi: 10.1002/acr.24130. Epub 2020 Feb 26.

Gotestam Skorpen C, Hoeltzenbein M, Tincani A, et al. The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation. Annals of the rheumatic diseases 2016;75:795-810.

Andreoli, L., Bertsias, G.K., Agmon-Levin, N., et al (2017) EULAR recommendations for women’s health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopause in patients with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome Annals of the Rheumatic Diseases (76 (3)) 476-485.

[1] Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE et al.2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Reproductive Health in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Arthritis Rheumatol. 2020 Apr;72(4):529-556. doi: 10.1002/art.41191. Epub 2020 Feb 23.

Sammaritano LR, Bermas BL, Chakravarty EE et al.2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Reproductive Health in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020 Apr;72(4):461-488. doi: 10.1002/acr.24130. Epub 2020 Feb 26.

Gotestam Skorpen C, Hoeltzenbein M, Tincani A, et al. The EULAR points to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pregnancy and lactation. Annals of the rheumatic diseases 2016;75:795-810.

Andreoli, L., Bertsias, G.K., Agmon-Levin, N., et al (2017) EULAR recommendations for women’s health and the management of family planning, assisted reproduction, pregnancy and menopause in patients with systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome Annals of the Rheumatic Diseases (76 (3)) 476-485.

Hvordan bli kvitt luft i magen?

Luft i magen eller promp som noen kaller det kan være veldig irriterende. Det finnes mange årsaker til luft i magen og ikke minst så finnes det mange løsninger. Som oftest så er det luftplager forbigående og går av seg selv. Noen sliter oftere med luft i magen enn andre. I denne artikkelen så har vi tenkt til å nettopp se på noen av årsakene til luft i magen og ikke minst hva du kan gjøre for å bli kvitt luft i magen.

Vi gjør oppmerksom på at om du har andre symptomer som blod i avføring eller en eller dårlig almennetilstand så bør du oppsøke din fastlege.

Hva skyldes luft i magen?

Luft i magen kommer av flere ting. Alle mennesker svelger litt luft med mat og drikke, dette kan komme ut som promp eller det kan komme ut som en rap. Dette er ifølge NHI ikke den vanligste årsaken til at man sliter med luft i magen. Det kan komme av flere årsaker men den hyppigste årsaken til luft i magen er mat. Det er nemlig slik at når tynntarmen ikke fordøyer alle karbohydratene så vil disse gå videre til tykktarmen. I tykktarmen så danner det seg gass når bakteriene i tykktarmen forgjærer disse karbohydratene.

Det er dessverre slik at det gjerne kommer mest luft fra et sunt kosthold. Dette er fordi grønnsaker som frukt, grønnsaker,bønner, helkorn, erter og linser er rike på fiber. Et fiberrikt kosthold har veldig mange helsegevinster men det dannes gjerne mer luft samtidig.

Hvis man ikke har et fiberrikt kosthold så finnes det flere andre årsaker som kan være synderen for at du får luft i magen:

Drikkevarer

Om du drikker mye brus og øl så kan dette være årsaken til at du har mye luft i magen. Så om du sliter med luft i magen så kan det være smart å unngå drikkevarer med kullsyre og heller gå for drikke uten kullsyre

Matintoleranse

Det finnes veldig flere forskjellige typer matintoleranser som kan skape luft i magen og gjerne løs mage. Det er da vanlig at man får en reaksjon etter at man har spist et måltid med f.eks melk eller gluten. Om du mistenker matintoleranse så bør du ta kontakt med din fastlege for å få en utredning på hva du kan være allergisk mot. I enkelte tilfeller at matintoleranse så kan man få støtte igjennom et skattefradrag.

Kunstige søtningsmidler

Kunstige søtningsmidler som tilsettes i drikke, tyggis, godteri og andre varer kan for enkelte være årsaken til luft i magen. Det er ikke uvanlig at man utvikle gass hvis man inntar slike varer. Så om du sliter med luft i magen så kan det være verdt å gå igjennom kostholdet for å se om dette kan være syndebukken for at du har luft i magen.

Avføringsmiddel

Hvis man bruker avføringsmiddel eller andre typer medisiner som har samme funksjon så kan man oppleve at man får luft i magen. Her kan du ta kontakt med din fastlege for å få mer informasjon.

Sykdommer

Luft i magen kan være et symptom på annen mer alvorlig sykdom. Da er gjerne luft i magen et av flere symptomer. Uansett, om du sliter med luft i magen og mistenker at det kan være en sykdom så bør du kontakte din fastlege for å få en utredning.

Antibiotika og medisiner

Antibiotika og medisiner kan være årsaken til luft i magen. Dette er fordi bakteriefloraen kan bli forstyrret og dermed oppstår det gass. Enkelte andre medisiner som cellegift og andre medisiner kan skape luft i magen. Slike bivirkninger blir gjerne forklart av legen når de blir skrevet ut på resept, om du ikke har fått informasjon om det så vil en rask telefon til legekontoret kunne finne ut om det er årsaken til at du har luft i magen.

Hva kan man gjøre for å bli kvitt luft i magen?

Apotek1.no kommer med følgende råd til deg som ønsker å bli kvitt luft i magen:

 • Spis små og hyppige måltider
 • Ta deg god til å tygge maten skikkelig
 • Vær i daglig fyssisk aktivitet
 • Husk å drikk minst 2 liter vann om dagen
 • Prøv endringer i kostholdet
 • Reduser stress
 • Hvis du røyker så kan dette være en god grunn til å stumpe røyken
 • Begrens inntak av kullsyreholdig drikke
 • Begrens inntak av tyggis/sukkerfrie drops
 • Unngå bruk av sugerør

Som du ser så er det veldig mye du kan gjøre selv for å bli kvitt luft i magen. Det kan være smart å gjøre endringer over tid så man klarer å finne ut hva som er grunnen til at man har fått luft i magen.

Hvis man har et fiberrikt kosthold som gjerne vegetarianere og veganere har så vil kroppen ofte venne seg til kostholdet over tid. Da kan man se på reseptfrie alternativer som kan gjøre det lettere å bli kvitt luftplagene. Det finnes flere reseptfrie midler som kan hjelpe mot luften, men på noen av disse så mangler det dokumentasjon.

Minifom

Minifom er et stoff som endrer luftboblenes egenskaper og skal gjøre det lettere for kroppen å slippe ut disse. Dette brukes gjerne på mindre barn som sliter med luftproblemer men kan brukes av voksne.

Melkesyrebakteritilskudd

Det finnes flere produkter på markedet som hevder at et melkesyrebakterietilskudd kan hjelpe på luft i magen og løs mage. Det mangler riktignok noe dokumentasjon her og det er derfor ingen garantert løsning på luft i magen.

Livet er for kort til å ha luft i magen

Til slutt så vil vi komme med en oppfordring til deg som sliter med luft i magen. Selv om det kanskje er litt flaut så kan det være lurt å bestille en time hos din fastlege. Ofte så finnes det en god løsning eller i det minste god råd du kan få for å bli kvitt plager med luft i magen.

Dårlig ånde? Bli kvitt den!

Det å ha dårlig ånde kan være et kjempe problem for de som sliter med dette over tid. Veldig mange som har dårlig ånde opplever det som sosialt begrensende og i enkelte tilfeller så kan det påvirke våre intimsoner med partnere. I denne artikkelen så skal vi se litt nærmere på årsakene til dårlig ånde og hvordan du kan bli kvitt dårlig ånde.

Hva skyldes dårlig ånde?

Det kan være veldig mange årsaker til at du har dårlig ånde. Noen ting er enkelt å gjøre noe med selv og andre ting kan være litt vanskelig å gjøre noe med selv. Det kan være medisinske faktorer, kosthold eller andre ting. Noen av de vanligste årsakene er:

Mat

Noen typer mat kan gi deg dårlig ånde. Typisk er løk, hvitløk og krydder. Dette handler som regel at man spiser det og til slutt så når de lungene. Dette skaper dårlig ånde. Heldigvis så er dette en årsak til dårlig ånde som er enkel å løse. Enten så må man kutte ut dette eller så kan man enkelt bare bruke en tyggis for å dempe dette noe.

Tobakk

Tobakk som snus, røyk og pipe kan skape dårlig lukt i munnen. Det kan bidra til dårlig munnhygiene i seg selv som kan være veldig skadende for tannkjøttet som kan igjen bidra til dårlig ånde.

Dårlig munnhygiene

Dette er en ganske vanlig grunn til dårlig ånde og det er heldigvis enkelt å gjøre noe med. Hvis man ikke er flink til å pusse tenner eller bruke tanntråd så kan dette påvirke ånden din. Det gjelder da som regel å pusse tenner og bruke tanntråd for å sikre seg en god munnhygiene.

Tannproblemer og tannkjøttinfeksjon

Infeksjoner i munnen og i tenner kan påvirke dårlig ånde. Det er anbefalt at alle oppsøker tannlege en gang i året. Infeksjonr og hull kan påvirke ånden din på forskjellige måter.

Tørr munn

Hvis du har tørr munn så kan dette våre årsaken til dårlig ånde. Du bør oppsøke lege for å finne ut hva du kan gjøre med det. Dersom du går på noen medisiner som kan skape munntørrhet så vil legen kunne hjelpe deg med å skrive ut medikamenter som kan hjelpe deg til å øke spyttsekresjonen.

Medisiner

Enkelte medisiner kan skape dårlig ånde enten i form av tørr munn som nevnt ovenfor eller ved at kjemikalene brytes ned i kroppen som gir dårlig ånde. Dette bør bli nevnt i pakningsvedlegget som kommer med medisinen eller noe du kan høre med din fastlege om.

Sår hals/mandler

Hvis man har problemer med halsen eller mandler så kan man få dårlig ånde. En tur til legen kan raskt utelukke eller bekrefte om dette er årsaken til at du har dårlig ånde.

Om du er usikker på hvorfor du har dårlig ånde så anbefaler vi at du kontakter din fastlege for å få en konsultasjon for å finne ut hvorfor du har dårlig ånde.

Hvordan bli kvitt dårlig ånde?

Det å bli kvitt dårlig ånde kan være enkelt eller det kan være litt vanskelig dersom man har en medisink årsak. Heldigvis så finnes det uansett veldig mange produkter man kan bruke for å bli kvitt dårlig ånde enten ved å bruke noe som gjør at man skjuler den med f.eks enn munnspray eller tabletter som gir en god ånde.

Her finnes det et stor utvalg av forskjellige produkter hos apoteker som kan hjelpe deg med å bli kvitt dårlig ånde. Det kan være tyggis, munnspray eller tabletter.

Eksperter i Lommelegen anbefaler at hvis man i dag har dårlig ånde og ønsker å bli kvitt den at man gjør følgende:

 • Sørger for god tannpuss hver eneste dag
 • Bruk tanntråd
 • Slutt å røyk, hvis du røyker
 • Bruk sukkerfri tyggis for å øke spyttproduksjonen

Igjen så gjentar vi at hvis man har prøvd mye for å bli kvitt dårlig ånde så kan det være lurt å ta kontakt med din fastlege. Det er ingen grunn til at du skal ha dårlig ånde og det kan som regel løses ved å vite årsaken til at du har dårlig ånde.

Hvor kan jeg få hjelp til å bli kvitt dårlig ånde?

Hvis du har dårlig ånde og har prøvd flere produkter så kan det være lurt å oppsøke hjelp. I hovedsak så anbefaler vi her at du besøker din fastlege eller din tannlege. En tannlege kan sjekke om det er noen årsaker i munnen din til at du har dårlig ånde og en lege kan ta en vurdering på andre årsaker. Det kan dermed være lurt å først oppsøke en tannlege og så deretter ta legen hvis ikke tannlegen klarer å løse dette.

Veldig mange syntes nok det er flaut å oppsøke hjelp for å bli kvitt dårlig ånde men det er faktisk slik at dette er et vanlig problem og det er ikke noe å være flau over. Ofte er løsningen på dårlig ånde ikke veldig komplisert og lar seg enkelt løse med riktig behandling.

Produkter som gjør at du kan bli kvitt dårlig ånde

Det finnes veldig mange forskjellige produkter som gjør at du kan bli kvitt dårlig ånde. Nedenfor har vi listet opp alle produktene vi har funnet som faktisk gjør at du kan bli kvitt dårlig ånde:

Er en graviditetstest 100 %?

Graviditet skjer både planlagt og ikke planlagt, dette er en ting som de aller fleste opplever en gang i livet. Når man mistenker en graviditet så er det gjerne stor spenning til den uansett om den er planlagt eller ikke. Veldig mange lurer derfor på om en graviditetstest er sikker eller ikke.

Det korte svaret på dette er at en graviditetstest vil i de aller fleste tilfeller være 99% sikker dersom man tar den etter forventet menstruasjonsperiode. Dersom man er usikker på om en graviditetstest er korrekt eller ikke så kan man alltid besøke en lege for å ta en blodprøve.

En gravditetstest sjekker urinen din for et hormon som heter hCG, dette begynner å produseres allerede 7 dager etter befruktning. Her har de forskjellige graviditetstestene noen forskjeller, derfor kan det alltid være lurt å sjekke pakningsvedlegg før du faktisk utfører testen.

Det tar ikke lang tid å få svar på en test men det varierer veldig på de forskjellige testene og derfor burde man alltid lese bruksanvisningen veldig nøye før man tar den i bruk.

Falsk positiv graviditetstest?

I noen få tilfeller så kan det oppstå noe som kalles for «kjemisk graviditet». Det betyr at man har fått svangerskapsavbrudd rett etter at embryoet har festet seg. Da vil kroppen produsere HCG-hormonet og man vil da kunne få en falsk positiv graviditetstest. Kvinner som opplever en falsk positiv graviditet vil ikke ha symptomber som gravide eller har som f.eks morgenkvalme og lignende. Derfor er dette veldig sjeldent og ikke veldig vanlig.

Hvor kan jeg kjøpe graviditetstester?

Det finnes mange plasser du kan kjøpe graviditetstester som f.eks på apoteket eller på butikken. Den vanligste testen i Norge er Clear Blue men det finnes flere andre som f.eks RFSU eller Innovita som selger på nett av Selvsjekk.com. Hvis du aldri har brukt en graviditetstest så anbefaler vi at du går på apoteket, her kan du få gode råd og ikke minst noen tips.

Prisen på en graviditetstest er ganske forskjellige, starter gjerne på like over hundrelappen for en. Om du kjøper på nett så kan du få opptil 10 stk for prisen av en som du kjøper på apoteket. De aller færreste trenger likevel 10 stk.

Hva burde jeg gjøre hvis jeg har fått en positiv test?

Hvis man har fått en positiv test så kan det være lurt å bestille en legetime. Her er det gjerne viktigst at man blir registrert i systemet slik at man får et korrekt oppfølgingsløp på graviditeten. Om man ikke ønsker å beholde barnet så kan man kontakte helsestasjonen eller du kan ta direkte kontakt med gynekologisk avdeling på sykehuset. Du trenger ikke henvisning fra din fastlege for å ta abort.

Et rent og ryddig hjem gir godt inneklima

Å holde hjemmet rent og ryddig handler ikke bare om velvære og en enklere hverdag, men det er dessuten avgjørende for et godt inneklima som kan være viktig i forhold til en rekke forskjellige sykdommer og helsemessige utfordringer.

Pass på å gjøre det så enkelt som mulig å vaske og rydde

Åpne løsninger kan være pene, men samtidig gjør de det ofte unødvendig vanskelig å rydde og vaske. Det er helt enkelt en grunn til at de aller fleste garderober, skap og kommoder har dører og skuffer som kan lukkes. Da er det enklere å rydde unna småting, og stå igjen med enkle og rene overflater som kan rengjøres raskt.

Det er faktisk mulig å hevde at oppussing indirekte kan være med på å gi bedre inneklima, og det finnes mye spennende inspirasjon å hente når det gjelder rent og minimalistisk interiør fra leverandører som AUBO med AUBO Kjøkken, Bad, Vaskerom og Garderobe.

Husk på soverommet og ventilasjonen

I tillegg til støv og skitt som man ser direkte, finnes det flere skjulte kilder til støv og mikroorganismer. Soverommet er et viktig område, og det er viktig å vaske og tørke både puter og dyner korrekt – for å unngå midd og annet som kan være med på å bidra til utfordringer med allergi. God daglig lufting er viktig.

Mange nyere boliger har såkalt balansert ventilasjon, som tilfører luft utenfra og samtidig fjerner luft innefra. Disse systemene har både varmeveksler og filtre som renser luften, men de er avhengige av vedlikehold. Husk på å skifte filtre som angitt av produsenten, det er ofte enkelt å se hvor viktige filtrene er når man fjerner det gamle. Dessuten kan det være smart å rengjøre selve rørsystemet med jevne mellomrom, det finnes egne selskaper som spesialiserer seg på rengjøring av ventilasjonsanlegg. Det kan være en rimelig investering i bedre inneklima og helse.

Finn en seng av høy kvalitet

Har du noen gang vært på et hotellrom og lagt deg på en seng som har vært himmelsk? Eller kanskje har du vært på besøk hos noen som har hatt en utrolig god seng å ligge på. Har du noen gang tenkt på hvor godt det kunne vært å ha en sånn seng hjemme, en som hjelper deg med å sovne med en gang. For det finnes mange senger som kan gjøre det for deg, det bare avhenger hvor interessert du er, og hvor viktig det er for deg. Så er det ikke til å komme unna at det koster litt mer også!

Senger hos Bedre Nætter kan hjelpe deg

Alt det der er ikke så vanskelig å få oversikt over, så lenge man er villig til å bruke litt tid på det, og lære litt mer om senger generelt. Det er ikke et veldig komplisert emne, på overflaten i det minste, så m du tar deg noen minutter til å lese det som vi har linket til og se hva som finnes kommer det til å være til fordel for deg! Og på mange måter er det jo smart å bruke en butikk som Bedre Nætter, som faktisk spesialiserer i dette og som har alt du kan noensinne trenge. Du kan til og med finne justerbare senger!

Mange forskjellige prisklasser

Det er også en annen fordel med å handle i en slik butikk. Det at det finnes så mange ulike modeller og variasjoner sikrer også at det finnes noe for alles lommebøker. Om du kjøper en seng som kanskje er litt mer «basic» skal du fortsatt få det som er aller viktigst, når man snakker om kvalitet, fjærtetthet og hvordan madrassen er. Sånn sett er det kanskje like greit å ta en titt selv for å se om de har noe som passer for deg!

2 av 3 aner ikke om de er forsikret på hjemmekontoret

Forvirring rundt forsikringsdekning på koronakontoret hjemme hos folk, viser ny undersøkelse. Sjekk om hullene er tettet, oppfordrer If.

Færre enn hver tredje person (29 %) som jobber hjemmefra under koronasituasjonen, vet hvordan forsikringsdekningen gjennom jobben er.

Det går det frem av en undersøkelse YouGov har gjort for forsikringsselskapet If. Et landsrepresentativt utvalg på 1013 personer over 18 år har deltatt.

– En del tror nok de er dekket for nærmest alt som kan skje på hjemmekontoret. Det er ikke nødvendigvis tilfelle, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Normalt vil du bare være dekket for yrkesskade mens du sitter på arbeidsplassen din hjemme og jobber, ikke når du tar lunsjen din på kjøkkenet. Det samme er eksempelvis tilfelle hvis du tar med telefonen ut i parken eller skogen ut for å ta et video- eller telefonmøte med kollegaer.

– I praksis må du nesten sitte limt til tastaturet for å være dekket, sier Clementz.

For å tette hullene under koronatiden har If supplert den lovpålagte yrkesskadedekningen for å sikre at alle ulykker som skjer på hjemmekontoret er dekket.

– Du kan være trygg på at du har nødvendig dekning også på hjemmekontoret. Det kan være lurt å sjekke med arbeidsgiver om forsikringsselskapet som har yrkesskadedekning for bedriften har tilpasset seg koronasituasjonen på dette området, sier han.

Fra og med 12. mars 2020 dekker If alle ulykker i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontor, hele døgnet. Så lenge arbeidsgiver har anbefalt hjemmekontor er dette dekket på lik linje som arbeid på arbeidsplassen. Dette gjelder også dersom de ansatte jobber utenom normal arbeidstid, på grunn av familie- og/eller livssituasjon.

– Vi supplerer yrkesskadeforsikringen kostnadsfritt med en ulykkesforsikring for alle som har yrkesskadeforsikring. Den dekker alle ulykker som skjer i forbindelse med arbeidsrelaterte oppgaver på hjemmekontor, hele døgnet. Det bør være nært vanlig arbeid, men situasjoner som gåmøter i parken, lage lunsj og hjelpe barn med skolearbeid, er dekket, sier Sigmund Clementz i If.

Endringene har vært tilbakevirkende fra 12. mars i fjor, altså fra den dagen myndighetene anbefalte folk å jobbe hjemmefra.

Måter å se litt yngre ut på!

Det å være ung er noe mange av oss tar for gitt. Det er liksom bare noe man er, men så er man det plutselig ikke det lenger. Plutselig begynner rynkene å dukke opp, huden blir litt slappere og aldringsprosessen setter i gang på alvor. Noen av oss takler det bedre enn andre. Man må på en måte akseptere det, men for andre er det krise og veldig vanskelig å forholde seg til. Derfor kommer det utallige hudpleieprodukter som lover både det ene og det andre, og selv om visse har effekt er det langt flere som ikke påvirker i det hele tatt.

Om du har forsøkt mye og fått dårlig betalt kan det være verdt å ta en titt på Collagen. Du har sikkert hørt om kollagen tidligere, som tross alt er protein som er naturlig forekommende i kroppen. Men Collagen, med C, er et produkt som du kan kjøpe hos Bodylab. Det er et produkt som lover deg sunnere hud, hår og negler, og du kan drikke det direkte for å få alle disse fordelene. I tillegg er det ikke så dyrt som du kanskje skulle tro, spesielt ikke om du blir en abonnent. Kanskje lønner det seg å teste produktet først dog!

Med tanke på at folk er ivrige til å kaste seg på trender og ting som blir reklamert med store ord kan det i visse tilfeller lønne seg å se på alternativ. Collagen lover mye den også, men det at den blir solgt i en butikk som Bodylab gjør at vi føler oss litt sikrere på at produktet holder mål. Det er klart, effekten for deg rent personlig kan variere, men vi stoler på at du kommer til å se effekt. Og da det ikke koster så mye å kjøpe en pakke kan det vel være verdt å gi det en sjanse?

Hvorfor er spill så vanedannende?

Pengespill er noe som har vært til glede og last i hundrevis, om ikke tusenvis av år, og det er fordi spill utløser enkelte mekanismer i hjernen, som gjør at vi fortsetter å spille selv om vi taper eller vinner. Egentlig, er det ikke det faktum at penger er i spill, som gjør vi spiller, men heller det at vi konstant får belønninger i form av å vinne, som er den store synderen. Det er utført utallige studier på området og de viser alle det samme: belønningssenteret i hjernen aktiveres, noe som gjør vi vil spille mer.

Hva forskning viser

Det er forsket veldig mye på spill i alminnelighet, fordi det er et interessant tema hva som gjør at vi vil spille. Dette gjelder alle typer spill, som inkluderer nettcasino, oddsspill, dataspill, og til og med enkelte barnespill som er designet til å få barna til å ønske mer belønninger  – til frustrasjon for mange foreldre.

Hvorfor vi blir avhengige

Vi blir spillavhengighet fordi å spille utløser dopamin i hjernen. Dette er et viktig stoff som hjernen lager når vi opplever glede i form av sex, mat, narkotika og andre måter å oppleve en gledetilstand på. Det er det samme virkestoffet, som utløses når vi vinner i spill og når vi taper så vil vi ha mer av dette stoffet Det er derfor spiller spå avhengighetsskapende, på lik linje med narkotika og andre måter å stimulere hjernen på . For øvrig også det samme virkestoffet som skilles ut etter at du har løpt en lang tur.

Effekter av spillavhengighet

Spillavhengighet er dessverre noe flere plages av, og et langvarig problem med dette kan gi deg negative helseeffekter, som kan være veldig skadelige. Vi kan nevne depresjon, utmattelse, dårlig hygiene og migrene, som noen av symptomene, I det lange løp lan disse tilstandene forårsake mer alvorlige tilstander, som kan være direkte livstruende.

Spill med penger gjør også alvorlighetsgraden et hakk høyere, fordi spill med penger kan føre til ødelagte familierelasjoner og dårlig økonomi. Dette er faktorer, som kan være veldig ødeleggende for den mentale helsen og livet generelt.

Hva du kan gjøre om du er avhengig av spill

Hvis du eller noen du kjenner er avhengig av spill, enten det er med eller uten penger, er det viktig å ta tak i problemet. Det norske helsevesenet har mange gode kanaler som du kan oppsøke for å få hjelp. Det finnes også en desidert hjelpelinje som du kan ringe for å få telefonisk kontakt. De som sitter i andre enden av røret er godt kjent med problematikken og kan råde deg videre til hva du kan gjøre. Oppsøker du lege kan denne sende deg videre til terapaut som kan lære deg teknikker til å få spillingen under kontroll.

Spill kan være til glede og til last, og er noe de aller fleste har et forhold til, på en eller annen måte. Når spillingen tar overhånd er det viktig å ta en pust i bakken og vite hvorfor vi blir utsatt for spillavhengighet og hva vi kan gjøre for å motvirke det.

Penis pumper og hvordan du bruker dem

En penispumpe er en av få ikke-medisinske behandlingsalternativer tilgjengelig for erektil dysfunksjon (ED). ED gjør det vanskelig å opprettholde en ereksjon lenge nok til å delta i seksuell aktivitet. ED er vanlig, og risikoen for å utvikle tilstanden øker med alderen. Ifølge en gjennomgangsartikkel i International Journal of Endocrinology, rammer ED rundt 5% av menn over 40 år og rundt 15% av menn over 70 år.

Imidlertid kan ED forekomme i alle aldre, og noen ganger som et resultat av en annen tilstand. En penispumpe består av et plastrør, en hånd- eller batteridrevet pumpe og en innsnevrings ring for penisbunnen. Enheten er et trygt og effektivt alternativ til medisiner og mer invasive prosedyrer.

Hvordan fungerer en penispumpe?

En penispumpe er en enhet som kan hjelpe med ED. Ved hjelp av en penispumpe kan det hjelpe en mann å få og opprettholde en ereksjon. Enheten oppnår dette ved å skape et vakuum rundt penis, som oppmuntrer blod til å strømme inn i den. Når den er oppreist, kan en mann plassere en innsnevrings ring over bunnen av penis. Dette hjelper med å holde blodet inne.

De fleste anser penispumper som enkle å bruke. Følgende trinn beskriver hvordan du bruker en:

Trinn 1: Selv om dette ikke er nødvendig, kan det være at noen menn vil barbere kjønnshåret rundt bunnen av penis. Dette bidrar til å forhindre at ringen blir fanget i håret.

Trinn 2: Sett penis i plastrøret.

Trinn 3: Bruk pumpen til å skape et vakuum inne i røret. Avhengig av enheten kan pumpen være manuell eller motorisert. Vakuumet fører blod inn i penis.

Trinn 4: Når du er oppreist, plasser du innsnevringsringen rundt bunnen av penis. Dette hjelper til med å opprettholde ereksjonen ved å holde blod inne i penis.

Trinn 5: Fjern penis fra røret. Dette bør resultere i en ereksjon som varer lenge nok til at mannen kan ha sex. De og partneren deres kan bestemme om de vil bruke pumpen før forspill eller rett før penetrering.

I motsetning til hva mange tror, ​​er det ingen bevis som tyder på at bruk av en penisforlenger kan forstørre størrelsen på penis. Eventuelle slike påstander er rent anekdotiske.

Faktisk kan de som prøver å bruke en penispumpe til dette formålet skade penis.

Tips når du velger pumpe

En sikkerhetsfunksjon å se etter i en penispumpe er en vakuumbegrenser. Dette stopper vakuumtrykket fra å bli for sterkt og skade penis. Innsnevringsringen er en annen betraktning. Å bruke en for stram ring kan være ubehagelig, og å bruke en ring som er for løs vil være ineffektiv. Det er viktig å bestemme hvilken størrelse som fungerer best.

En av de beste måtene å få en penispumpe er å få resept fra en lege. Å ha resept vil sikre at en mann får en FDA-godkjent ED-behandling. I tillegg betaler de fleste forsikringsselskaper for en foreskrevet penispumpe. Beløpet noen betaler til enheten vil avhenge av forsikringsplanens dekning.

Hva er kviser?

Kviser er en betennelsestilstand i huden, som kommer i flere alvorlighetsgrader. I utgangspunktet kan vi si at alle typer kviser er en betennelse som skjer i talgkjertlene. Disse kjertlene holder på talg, som huden bruker til å transportere avfallsstoffer og skit vekk fra huden. Har du en uren hud vil dette overstimulere disse talgkjertlene og betennelsen kommer. Talgkjertlene ligger rundt hårsekkene og derfor er det ange måter disse kjertlene kan irriteres. Kviser kan forhindres, behandles og er ikke noe de fleste vil ha ha hele livet. Noen vil være sterk plaget av kviser, mens andre nesten ikke har kviser i det hele tatt. De aller fleste vil oppleve utbrudd av kviser gjennom puberteten, noe som er helt ufarlig og som vil gå over.

Hvordan forhindre kviser

Kviser er forbundet med ubehag og er noe som kan være til stor irritasjon for mange. Spesielt de mer alvorlige formene for akne kan være direkte skadelig for huden, fordi denne typen kviser kan lage varige arr i huden. Noen ganger kan kviser unngås veldig enkelt ved å ha god hygiene, spise sunt og ved å endre på andre faktorer, som kan påvirke om du får kviser eller ikke, mens andre ganger må du få medikamenter på resept, etter å ha fått en utredning fra en spesialist.

Det viktigste du kan gjøre, for å forhindre kviser, er å ha en god hygiene. Vask deg ofte og unngå å ta deg i ansiktet, fordi da kan du overføre bakterier til ansiktet fra hendene. De som bruker sminke kan ofte skifte over til andre typer, som ikke har så mange kjemikalier, fordi disse kan ofte gi en reaksjon på huden. Kostholdet er også viktig. Unngå fet mat og få i deg nok av diverse vitaminer og mineraler, som huden trenger til å opprettholde oppgavene sine best mulig.

Hva kan du gjøre

God behandling gir godt resultat

Har du kviser og er plaget av det, er det greit å gå til en hudlege, først som siste, for å få en ordentlig utredning. En hudspesialist kan også skrive ut korrekte medisiner til deg, som ofte vil fjerne akne helt (avhengig av mange ting selvfølgelig). Du skal smøre deg med tålmodighet, fordi en slik behandling vil ofte ta flere måneder før du ser en effekt.

Er det mindre alvorlig akne du har, er det mange måter å fjerne disse på. Ved å endre vanene dine, til å skifte over til annen type mat, vaske deg oftere i ansiktet osv., er dette ofte noe som gir veldig gode resultater. Hvilken type hud du har er noe vi alle er født med, og ikke noe vi kan endre med det første. Bli kjent med hudtypen din og bruk hudkremer som opprettholder fuktigheten i huden og talgkjertlene. Det er når det oppstår betennelse i disse kjertlene, at du får kviseutbrudd, så vær oppmerksom på dette. Andre måter å bli kvitt kviser på er kvisefjerner eller å bruke nål til å tømme kvisene, selv om det er mange som mener du skal la kvisene være – det er mange veier til målet, og finn den veien som passer best for deg.

Balansert diett er viktig

Maten vi spiser er viktig for helsa vår. Uten en balansert diett med en sammensetning av vitaminer, proteiner, karbohydrater, og mange andre ting, kan det gå ut over helse vår i det lange løp. Selv om vi helst bør ha et fokus på næringsinnholdet i maten, er ikke det ensbetydende med en ensidig kost. Det går fint an å kombinere mat som gir helsegevinster med en kulinarisk opplevelse. Selve ordet kulinarisk betyr at “maten er laget med stor omhu og smaker utsøkt”, noe vi vel alltid håper på når vi står ved kjøkkenbenken.

Helsegevinster ved å spise sunt

Det er mange helsegevinster ved å spise sunt. Avhengig av hvilken diett du velger, er det fordeler og ulemper, og det er ikke alle diettene som er anbefalt heller. De mest populære diettene, som eksperter anbefaler (og som trender akkurat nå) er Noom dietten og Middelhavsdietten. Førstnevnte (Noom) er relativt ny for nordmenn, siden den ikke er like populær her som i utlandet, men har hatt en viss popularitet i eksempelvis USA i et stykke tid allerede. Middelhavsdietten er godt kjent blant nordmenn, og spesielt for de som reiser til sydligere strøk i ferien, og er en diett som ikke setter så store begrensinger på hva du kan spise.

Problemet med andre dietter, er at de gjerne ikke er praktisk mulig å gjennomføre over lang tid. Dessuten, er det mange dietter som er alt for restriktive på enkelte næringsstoffer, som kroppen trenger, enten vi vil det eller ikke, som karbohydrater osv.

Noom dietten

Noom-dietten er en spennende diett, som holde på å få fotfeste her oppe i nord. Dette er en analytisk diettform, som tar utgangspunkt i faktiske data, som hvor høy du er, hvilket kjønn, vekt og høyden din. På denne måten vil du kunne kalkulere ut nøyaktig hvilket næringsbehov du har og tilpasse dietten deretter. Det er ikke noen begrensninger på hva du kan spise – noe som er er en enkel leveregel. Det er en viss tilbøyelighet til å anbefale kalorifattig mat, i forbindelse med Noom-dietten, men dette er også avhengig av hvilket behov du har.

Middelhavskost

Det er sjelden noen klager på at middelhavskost blir servert, fordi dette er velsmakende mat, som neste får deg til å fæle deg sunnere for hvert munnfull du spiser. I middelhavskost er det ofte et stort fokus på frukt og grønnsaker, noe som i seg selvviser hvor sunn denne dietten er. Det er mye variasjon i hva du kan spise og det er sågar lov med et glass vin til maten. Her er det anbefalt at du spiser fem ganger om dagen, noe de aller fleste kan leve med.

Sunn mat kan gi deg store helsegevinster i det lange løp og kvitte deg med overskuddsfett. Det aller beste, er å finne en diett som du kan leve med i hverdagen. Mange faller ofte i, fordi det er alt for stringente regler til hva du kan spise, noe som er vanskelig å gjennomføre i mange sosiale settinger, på jobb eller i dagligdagen. Da er det beste med en sunn, balansert diett, som lar deg spise alt du vil så lenge det er med måte.

Ta vare på øynene dine foran skjermen

Vi bruker mye tid foran skjermen, både i jobbsammenheng og for fritidssysler som spilling på nett og annen underholdning. I en stadig mer digitalisert verden er det vanskelig å redusere skjermtiden, men det er heldigvis flere metoder vi kan ta i bruk for å beskytte øynene våre. 

Blålysfilter og nattmodus
Mange nye brilleglass filtrerer bort blått lys, men det er også mulig å kjøpe briller uten styrke som er spesielt utviklet for skjermbruk. Disse kommer i såpass mange ulike farger og fasonger at du garantert vil finne et par som passer din smak.

Mange elektroniske enheter kommer dessuten med innebygde blålysfiltre og kvelds-/nattmodus for å redusere det kunstige blålyset før leggetid. Sjekk skjerminnstillingene på enhetene dine for å finne ut om du også har denne muligheten. Kroppen trenger faktisk blått lys for å fungere optimalt, men dette lyset får vi som regel nok av fra sola, og det er reduksjonen av blått lys utover dagen som gjør at vi blir trøtte på kvelden. Derfor er det spesielt viktig å redusere eksponeringen på kveldstid.

Bilde: Unsplash

Godt kosthold
Et godt kosthold er viktig for hele kroppen – ja, det inkluderer øynene dine! Spesielt antioksidanter er bra for øynene, noe du enkelt kan tilføre kroppen via frukt og grønne grønnsaker. Antioksidanter beskytter netthinnen fra skadelige solstråler samt kunstige lyskilder som blått lys fra skjermer.

Ellers er karotenoidet betakaroten viktig for at netthinnen skal oppdage lys, og da særlig i mørket, og her er selvfølgelig gulroten stjernen i showet. De fleste har hørt snakk om at gulrøtter er bra for synet, og det er faktisk helt korrekt.

Kilde: Unsplash

Vær bevisst på skjermvanene dine
Det beste du kan gjøre for øynene dine er rett og slett å ta regelmessige pauser. Dette bør du faktisk gjøre minst én gang per time, og det anbefales at du bruker pausene til å rette blikket mot noe som befinner seg et stykke unna, og da gjerne utendørs i godt dagslys. Det skader heller ikke å gjøre noen enkle tøyeøvelser mens du beundrer utsikten.

Det er viktig å opparbeide seg gode skjermvaner. Dersom du for eksempel liker å spille på nett, bør du planlegge spilleøkter med regelmessige pauser fra skjermen. Tenk deg for eksempel at du har bestemt deg for å teste ut et nytt nettcasino. Dette krever en del research før du kan sette i gang med selve spillingen, og da kan det være en idé å sette av litt tid til å søke etter gode nye casinoer og bonuser på for eksempel casinoguidesiden casinospesialisten.net.

Deretter gjør du lurt i å ta deg en liten pause fra skjermen før du setter i gang med spillingen. Det samme gjelder hvis du tilbringer mesteparten av arbeidsdagen foran en skjerm, er spesielt aktiv på sosiale medier eller hvis du bruker mye tid på elektroniske enheter for kreative sysler som skriving, grafisk design eller musikk. 

Det kan være fristende å bli sittende foran skjermen i timesvis uten pauser, men det setter hverken øyne eller kropp særlig stor pris på. Sørg for at du tar deg hyppige pauser, spis opp grønnsakene dine og skaff deg et par stilige briller med blålysfilter dersom enhetene dine ikke allerede har blålysfilter eller nattmodus innebygd. Du vil jo ikke at tørre, såre øyne eller en dundrende hodepine skal ødelegge for skjermtiden din.

Signerte kontrakt på 75 millioner kroner til helsefrivilligheten

Stiftelsen Dam skal fordele 75 millioner fra regjeringens krisepakke til helsefrivilligheten.

– Krisen har gjort det tydelig at alt ikke kan gjøres som før. Helsefrivilligheten er kreativ, og med disse midlene vil de skape prosjekter som ruster oss for framtiden, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Tirsdag signerte Lillehagen og helse- og omsorgsminister Bent Høie kontrakten der Stiftelsen Dam får i oppdrag å forvalte 75 millioner kroner som skal gå til et eget program for helsefrivilligheten. Pengene er en del av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med koronapandemien.

Det er de rundt 200 helseorganisasjonene som har søkerrett hos stiftelsen som kan søke om prosjektmidler fra programmet. Søknadsskjemaene åpner torsdag 25. juni klokken 12, og første tildeling forventes å være klar i midten av august.

– Jeg er glad for at vi kan styrke tilbudet til de mange som har vært isolerte og ensomme under pandemien. Gjennom sin kunnskap og kompetanse vil Stiftelsen Dam bidra til å få midlene ut på en rask og effektiv måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forverring på flere områder for personer med rusproblemer

Nye BrukerPlan-tall viser en forverring på flere levekårsområder for personer i Norge med rusproblemer som mottar kommunale tjenester. BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget i landet av personer med rusmiddelbruk og psykisk helseufordringer i kommunene.

– Rundt 10 000 brukere med rus og/eller psykiske problemer er i svært lite eller ingen form for meningsfull aktivitet. Det er alvorlig at så mange lever uten dette. Mange av disse er isolerte og vil trenge hjelp til å få en mer meningsfull hverdag, sier Inger Bjørgo Hustvedt, registerleder for BrukerPlan og rådgiver ved KORFOR ved Stavanger universitetssjukehus står bak (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest).

Den nye årsrapporten for 2019 omfatter 58 790 personer over 18 år i Norge. Gruppen deles i to hovedkategorier; 22 404 personer med rusproblem (med eller uten samtidig psykiske problemer) og 36 386 personer med kun psykiske problemer.

Den første nasjonale BrukerPlan-kartleggingen ble gjort i 2013. Alle kommuner får dette kartleggingsstilbudet. Det er rundt 80 prosent av alle brukere/pasienter i Norge som er kartlagt i 2019.

Tall fra BrukerPlan 2019 viser blant annet at:

 • Det er en forverring på flere levekårsområder for mottakere med rusproblemer. Andel med blålys-levekårsindeks har økt fra ni prosent i 2018 til ti prosent i 2019. Levekårsindeksen består av fargekoder (grønn, gul, rød og blålys) og sier noe om hvor god eller dårlig situasjonen er på områder som økonomi, fysisk helse, sosial fungering og nettverk. De nye 2019-tallene viser blant annet at den psykiske helsen har forverret seg.
 • I tillegg har andel personer som har mindre alvorlige rus- og psykisk lidelse-problemer samtidig (ROP-problemer), økt det siste året.
 • Det er fremdeles en stor del av mottakerne som scorer dårlig på meningsfull aktivitet. Nær en tredjedel av mottakere med rusproblemer er i svært lite eller ingen form for meningsfull aktivitet.
 • Mottakere med kun psykiske helseproblemer har betydelig bedre levekår enn mottakere med rusproblemer når det gjelder materielle, sosiale og helsemessige forhold. Mottakere med alvorlig ROP-lidelse (kombinasjon av alvorlig rusproblem og alvorlig psykisk helseproblem) har svært dårlige levekår, som vises spesielt i scoring av meningsfull aktivitet og sosial fungering.
 • Andel bostedsløse fortsetter å gå ned. I 2019 var det kartlagt 2 035 bostedsløse – hvorav de fleste har rusproblemer. Men det er en større gruppe på omtrent 10 000 mottakere med en ikke-permanent og/eller ikke tilfredsstillende bosituasjon (gul score).
 • Totalt er det 4 769 barn som har omsorg eller samvær med en forelder med rød eller blålys levekårsindeks. Det ligger et stort ansvar på hjelpeapparatet for å sikre disse barna. Barn i disse familiene må synliggjøres og sikres god nok omsorg. Dette er familier som i stor grad lever på trygdeytelser, og barnefattigdom vil være en del av totalbildet. For disse barna er det for eksempel en utfordring å kunne få delta på fritidsaktiviteter.

Hva er BrukerPlan?

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget av tjenestemottakere med rusproblemer og/eller med psykiske helseproblemer. En viktig del av kartleggingen beskriver hvordan personene fungerer til daglig på åtte levekårsområder: boligsituasjon, meningsfull aktivitet, økonomi, fysisk helse, psykisk helse, rusmiddelbruk, sosial fungering og sosialt nettverk. Områdene er gradert med fargene grønn, gul og rød. Opplysningene om levekårsområdene er samlet i en levekårsindeks.

Gener og blodtype O beskytter deg mot korona

– Dette forteller oss hvorfor noen får den alvorlige lungesykdommen ved Covid19, som er det som tar livet av pasientene, sier leder av studien, professor Tom Hemming Karlsen

Som de første i verden har forskerne avdekket to gener somforårsaker den alvorlige lungesykdommen hos koronasyke pasienter. Funnet viser hvilken betydning blodtypen din har.

– Dette er veldig, veldig stort. Funnet av disse to genene kaster uventet lys på hvordan alvorlig lungesykdom i Covid-19-infeksjon kan oppstå og utvikler seg hos noen pasienter.

Tom Hemming Karlsen er professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiO og sisteforfatter på studien.

Professor Tom Hemming Karlsen (t.v.) og professor Johannes Hov. Foto: UiO.

To gener som forårsaker alvorlig lungesykdom hos koronapasienter

Den norskledede genetiske studien har avdekket to gener som forårsaker alvorlig lungesykdom ved koronainfeksjon. Det ene går på hvilken blodtype du har, mens den andre potensielt påvirker hvordan viruset binder til cellene i kroppen og kroppens reaksjoner på viruset.

– Funnet kan åpne for nye fokuserte behandlingsstrategier for denne skumle komplikasjonen som gjør at det går galt hos noen av pasientene. I tillegg kan identifiseringen av disse genene hjelpe oss med å forutse hvem som er sårbare for å bli alvorlig syke, som for eksempel helsepersonell eller andre i førstelinjen, forklarer Karlsen.

Blodtypen din har betydning

Resultatene fra studien viser at hvis du får korona vil blodtype O gi en viss beskyttelse mot alvorlig lungesykdom. Alvorlig lungesykdom er i denne studien definert som behov for oksygentilførsel eller respiratorhjelp. I tillegg viser forskningen at det er en noe høyere risiko for å blir alvorlig syk hvis du har blodype A eller AB, sammenlignet med andre blodtyper.

Hvordan viruset binder seg til cellene

Forskerne har også funnet at genetisk variasjon i molekyler som er involvert i hvordan viruset infiserer cellene våre er assosiert med alvorlig sykdom. Dette kan bety at medikamenter som påvirker eller blokkerer denne prosessen kan påvirke hvor syk man blir av infeksjonen.

Nesten 2000 Koronasyke pasienter i Italia og Spania

Med hjelp av mer enn 50 lokale leger rekrutterte de raskt nesten 2000 pasienter med alvorlig Covid-19- lungesykdom. Pasientene var innlagt ved sykehus i Milan, Madrid, San Sebastian og Barcelona, de italienske og spanske episentrene av den europeiske koronapandemien. Analysene er gjort i Norge og Tyskland.

– Takket vært fantastisk innsats fra italienske og spanske leger, og at situasjonen i Norge og Tyskland har vært så rolig til sammenligning, har vi hatt tid til å jobbe ekstremt raskt med disse dataene, forteller Karlsen.

Finansiering fra Stein Erik Hagen bidro til raske funn

I tillegg til rask mobilisering av eksisterende forskningsnettverk da pandemien nådde toppen i slutten av mars, er én av grunnene til så raske resultater på studien at forskerne fikk finansiering på plass, tildelt fra Stein Erik Hagens stiftelse Canica.

– At Hagen generøst ga oss forskningsmidler så raskt gjorde at vi kunne starte studien med én gang, mens pandemien var på topp, forteller Karlsen.

Omfattende genetisk studie

Forskerne har gjort en GWA-studie. Genome-wide association studies er en teknikk som gjør det mulig å kartlegge og identifisere hvilke gener som er involvert i bestemte sykdommer.  Forskerne har kunnet søke etter genvariasjoner som er vanlige i befolkningen, men som er funnet oftere i personer med alvorlig lungesykdom av korona, sammenlignet med den vanlige befolkningen.

Forskerne offentliggjør nå funnene for at andre forskere skal kunne dra nytte av dem med en gang. Samtidig sendes resultatene inn til uavhengig vurdering i et medisinsk tidsskrift.

Enkel blodtest kan gi kreftgjennombrudd

Trønderske kreftforskere har identifisert blodmolekyler som kan gjøre det mulig å diagnostisere lungekreft på et langt tidligere tidspunkt enn før.

Lungekreft er den største årsakentil kreftdød globalt, og mer enn 1,8 millioner mennesker får diagnosen hvert år. I Norge gikk 30 000 leveår tapt i 2012 på grunn av lungekreft, det er like mange som av brystkreft, tykktarmskreft og prostatakreft til sammen.

– Det er et stort problem at kreft ofte diagnostiseres på et så sent stadium at pasienten ikke kan bli kurert, og med lungekreft er en tidlig diagnose ekstra viktig. Hvis svulsten er mindre enn to centimeter kan nær 90 prosent bli kurert, men hvis den er større enn det er sjansen betydelig mindre, forteller Oluf Dimitri Røe, professor ved NTNU og overlege ved Sykehuset Levanger.

Denne artikkelen står på trykk i Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport i spesialisthelsetjenesten 2019 utgitt i dag 29. mai. Her kan du lese eller laste ned hele rapporten

Viser kreft før svulsten er synlig

Han har forsket på tidlig diagnostisering av lungekreft siden 2013, de siste årene også sammen med Olav Toai Duc Nguyen, doktorgradsstipendiat ved NTNU og overlege ved Sykehuset Levanger. Nå kan de to stå foran et internasjonalt gjennombrudd i kreftforskningen: Trønderne har nemlig identifisert noen molekyler i blodet som kan forutsi lungekreftrisiko på et tidlig stadium.

– Vi har undersøkt tusenvis av blodprøver og statiske analyser, og vi har sammenlignet gruppen som fikk kreft på et senere tidspunkt med de som ikke fikk det. Vi har funnet tegn til lovende markører i alle de tre molekylgruppene vi har undersøkt, forteller Røe.

Forskerne håper å få validert og publisert disse funnene i løpet av våren 2020.

– Det vil bety at vi kan benytte denne kunnskapen til å lage en test hvor vi ved hjelp av en blodprøve kan se om en person i risikogruppen har disse markørene i blodet. Dette vil være på et tidlig tidspunkt hvor det ennå ikke er mulig å se en svulst på et CT-bilde. Blodprøven kan bidra til å plukke ut de med ekte risiko for å utvikle lungekreft, og det gjør at vi kan følge opp vedkommende tett og få en diagnose på et tidlig

Fant sju risikofaktorer

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) har vært avgjørende for forskningsprosjektet. Tilgang på tusenvis av blodprøver, gitt ved jevne mellomrom over mange år, har gitt forskerne mulighet til å sammenligne resultatene til dem som senere utvikler lungekreft mot dem som ikke gjør det.

– Det enorme materialet til HUNT har gitt oss et unikt utgangspunkt. Vi har koblet data og materiale derfra med kreftregisteret, og i tillegg har vi klinisk informasjon om hver enkelt som har avgitt prøvene, forteller Røe.

Data fra HUNT har allerede ført til kalkulatoren Earlyscreen– en utredningsmetode for lungekreftrisiko som Røe har utviklet sammen med en internasjonal forskningsgruppe.

– Vi brukte dataene til å finne risikofaktorer for å utvikle lungekreft og endte opp med sju faktorer som kan forutsi lungekreftrisiko de kommende seks eller seksten årene for røykere eller tidligere røykere, sier Røe.

I arbeidet med kalkulatoren fant forskerne også fem lungekreftrisikogener ved hjelp av genanalyser fra HUNT.

– Dette vil gjøre kalkulatoren enda mer presis i å finne de som har absolutt høyest risiko. Nå venter vi på validering av denne og så håper vi den kan inngå i et pilotprosjekt i løpet av et par år, sier Røe.

Internasjonal interesse

Lederen for lungekreftscreeningen i USA har allerede vist sterk interesse for kalkulatoren, og i Norge diskuteres det også å starte screening for lungekreft med denne modellen. Når det gjelder blodtesten har flere større aktører fått øynene opp for gjennombruddet som kan være på trappene.

– Vi får en del spørsmål fra for eksempel legemiddelfirmaer som lurer på hvor lenge det er til vi har noen validerte funn. Vi har nå tre datasett med case og kontroller, og arbeider med validering. I tillegg har vi publisert en rekke abstracts i store internasjonale kongresser som ASCO, IASLC og IMIG. Der er imidlertid alle molekylene anonymisert og de er heller ikke publisert i tidsskrifter, da det ligger an til patentering, forteller Nguyen.

Fakta

 • Sju faktorer som påvirker risiko for lungekreft:
  • Høy alder
  • Pakkeår (hvor mange år du har røkt 20 sigaretter daglig)
  • Hvor mange sigaretter du har røkt daglig (få sigaretter daglig i mange år er mer skadelig enn mange sigaretter i få år)
  • Hvor lenge det er siden du sluttet å røyke
  • Kroppsmasseindeks (jo lavere BMI dess høyere risiko)
  • Perioder med daglig hosting
  • Hvor mange timer du er utsatt for røyk innendørs daglig
 • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver. Datainnsamlingen til HUNT 4 ble avsluttet i februar 2019.
 • I 2013 ble HUNT kåret til Europas beste forskningsbiobank for god kvalitet og fordi prøvene i banken flittig blir brukt til forskning.

Hvordan har unge det i kjølvannet av korona-pandemien?

Psykologiavdelingen på Bjørknes Høyskole er med på et forskningsprosjekt om påvirkningen av korona på unge mellom 11-18 år. Studien trenger unge og deres foreldre til å delta, som i gjengjeld vil få nyttige tips til hvordan de kan bedre og ivareta en god psykisk og fysisk helse i hverdagen.

Kartlegge livskvalitet og samtidig gi gode tips
Selv om skolene har startet opp tar det tid før livet er tilbake til «normalt».

­­- Vi ønsker å kartlegge livskvalitet og psykisk helse hos 11-18 åringer i denne unike situasjonen og å gi tips til hvordan mestre på en god måte, sier lederen av studien i Norge, Anne Kjeldsen, førsteamanuensis i psykologi på Bjørknes Høyskole.

Studien har fått tittelen: #Koronalivet – hvordan går det? Spørsmål og tips til 11-18-åringer for å få det bedre.

Del av en stor europeisk studie
Studien er en del av et europeisk multisenter-prosjekt der tilsvarende studier finner sted i Nederland, Sveit, Tyskland og Ungarn. Den norske delen av studien ledes av Anne Kjeldsen på Bjørknes Høyskole og hovedprosjektet av Judit Balazs ved ELTE- Universitetet i Ungarn.

Studien går gjennom et kalenderår med ukentlige spørreskjema og tilbakemelding i første fase og mindre hyppige etter hvert.  

-Studien retter seg mot å rekruttere barn og unge mellom 11-18 år.  Foreldre blir deretter kontaktet og invitert til å delta (merk at dette for den eldste aldersgruppen – 16-18 åringene – forutsetter at ungdommen ønsker at deres forelder skal være med i studien). Å delta vil gi oss nyttig informasjon om hvordan de unge har det samt at vi også underveis deler gode tips med barn, unge og deres foreldre, avslutter en engasjert Anne.

Delta i studien for deg som er mellom 11-15 år

Delta i studien for deg som er mellom 16-18 år

FFI skal forske på koronaspredning

De neste seks månedene skal forskere kartlegge hvor mye SARS-CoV-2-virus som finnes i luften og på overflater på sykehus, t-banestasjoner og en flyplass i Norge.

– Kollektivtransport, flyplasser og sykehus er svært viktige når det gjelder smittespredning, sier seniorforsker Jostein Gohli.

Derfor rykker Gohli og forskerteamet nå i mai ut med vattpinner og forskjellige lufthøstere for å ta prøver av overflater og luft der mange folk ferdes. Prøvene skal samles inn en gang i uken. Målet er å finne ut hvor stor risiko det er for å bli eksponert for og smittet av viruset på slike steder.

I dette prosjektet skal forskerne blant annet:

 • Overvåke forekomsten av virus over tid, og utføre geografiske sporingsanalyser for observerte virusvarianter.
 • Undersøke hvilken effekt det har å desinfisere overflater på offentlige steder.
 • Kartlegge arvestoffet til virusene de finner. Ved å sammenstille store mengder arvestoff-data fra hele verden kan forskere bygge et slektstre for SARS-CoV-2 og koble dette med geografisk informasjon.

FFIs prosjekt er ett av 30 som har nylig fikk støtte til korona-forskning fra Forskningsrådet. 

– Prosjektene som gjennomføres i forbindelse med hasteutlysningen utgjør et viktig kunnskapsbidrag med tanke på den videre håndteringen av koronapandemien i Norge og i resten av verden. Behovet for ny forskningsbasert kunnskap er åpenbart både stort og tidskritisk, sier Marius Dybwad, sjefsforsker ved FFI.

FFI samarbeider om prosjektet med Forsvarets mikrobiologiske laboratorium, Oslo Universitetssykehus, Sporveien og Avinor.

Les mer:https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/ffi-skal-forske-pa-koronaspredning

8 grunner til at litt adrenalin er bra for deg

Stress blir sjeldent omtalt som noe positivt, men effekten det har på kroppen er ikke alltid destruktiv. Når binyrene dine dumper stresshormonene kortisol og adrenalin inn i blodomløpet ditt for å skape et «adrenalinkick», aktiverer kroppen din en forhøyet tilstand med økt fysisk og mental tilstedeværelse.

Så lenge denne tilstanden ikke varer for lenge, er denne ladningen med menneskelig jetbensin en god ting. Det finnes mange gode grunner til det. Dersom stressnivået ditt skyldes en bestemt hendelse, kan det hjelpe deg å håndtere situasjonen og bli ferdig med det, slik at stressnivået ditt reduserer seg. Dersom du generelt er stresset kan det være lurt å finne en avslappende hobby, som å gå en tur, lese en bok eller gamble på nettet. Dersom stresset ditt skyldes økonomiske bekymringer kan du spille gratis hos mange med bonus uten innskudd. Men tilbake til hvorfor adrenalin er bra for deg!

1. Det kan hjelpe deg nå en deadline

Kjenner du noen som tror de tenker raskt under press? Det er ikke bare noe de innbiller seg. Når kroppen overflommes av adrenalin blir hjernen mer fokusert, engasjert og i stand til å håndtere kognitive oppgaver enda raskere. Forskere sammenligner denne effekten med den man får av å drikke kaffe.

2. Du får bedre syn

Fordi adrenalin fra naturens side er en måte å klargjøre kroppen til en oppfattet trussel, er en av konsekvensene av adrenalinkicket at pupillene dine utvider seg. Når de gjør det, vil du oppdage at synes ditt forbedres fordi mer lys slipper inn. Glaukom-pasienter har tatt syntetisk adrenalin for å redusere trykket inne i øyet.

3. Det blir enklere å puste

Selv om stresset får deg å føle deg knytt, ber adrenalinet musklene dine om å slappe av. Det inkluderer bronkiene i lungene dine, noe som gjør det lettere å puste. Det er grunnen til at astmapasienter ofte produserer store mengder adrenalin, og også noen ganger får adrenalinsprøyter dersom de har et astmaanfall.

4. Andre opplevelser blir sterkere

Å se på en skrekkfilm kan få blodtrykket ditt til å stige i taket. Så, hvorfor liker folk å se slike filmer? Kroppen går inn i en tilstand med høy årvåkenhet og spenning, som også varer en stund etter at filmen er ferdig. Forskerne kaller det for «eksitasjonsoverføringsprosessen», og den forsterker alle gode (og dårlige) opplevelser rett i etterkant, noe som gir deg lyst til å se flere skrekkfilmer.

5. Det kan blokkere smerte

Har du noen gang sett noen med en fæl skade drive med småprat etterpå? Kanskje er de bare veldig tøffe, eller så kan det hende de nyter godt av en av fordelene ved adrenalinet som reagerer på skaden. Hungeren etter å holde seg i live forstyrrer ofte oppfattelsen av smerte. Det er ikke et naturlig smertestillende middel – men det distraherer deg fra å fokusere på smerten.

6. Det kan forbedre immunsystemet ditt

Kronisk stress kan tømme lagrene dine for energi, men i små doser og for korte perioder, kan adrenalin ha helt motsatt effekt. Å være årvåken og på alerten vil faktisk forbedre immunsystemet ditt. På samme måte som adrenalinet klargjør alt annet i kroppen din for et innkommende angrep, forbedrer det også immunsystemet ditt og gjør det klart for å kjempe mot for eksempel en infeksjon.

7. Du får litt ekstra styrke

Selv om man kanskje kan se litt bort fra eventyrlige historiene om foreldre som løfter tunge biler for å redde barn og kattunger, så mener forskerne at det er mulig å hente ut mer av kroppens styrke når man opplever stress. Uten bevisste tanker om at det ikke går an å løfte så tungt, så kan mennesker klare å overgå normale grenser i et kort stress-påvirket øyeblikk. Det er en mulig forklaring på at mange verdensrekorder blir satt under OL – i direktesendte TV-konkurranser med høyt press – i stedet for i kjellerstua hjemme.

8. Det kan hemme aldringsprosesser

Korte adrenalinkick blir ikke ignorert av kroppen din på molekylnivå; den reagerer med å øke mengden antioksidanter som sirkulerer rundt i systemet ditt. Dette bekjemper frie radikaler som kan forårsake aldring og skader på vevet.

Allmennlegetjenesten – et skritt på veien

11.5.2020

Regjeringen legger fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten i dag. KS mener den inneholder mye bra, men savner en avklaring om kommunenes sørge-for-ansvar og en diskusjon om formålet med takstsystemet.

– At regjeringen varsler betydelig mer penger til allmennlegetjenesten i denne planen kan hindre at kommunenes subsidiering av ordningen fortsetter å øke. Det er bra at basisfinansieringen og grunntilskuddet øker. Og handlingsplanen har gode tiltak, både for den enkelte lege og for kommunene. Det gjelder både satsingen på ulike ALIS-tilbud, mer teambasert arbeid og tiltak for bedre pasientbehandling av utsatte grupper. Men det er fortsatt en vei å gå, og vi vil følge utviklingen nøye, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS har deltatt i arbeidet gjennom trepartssamarbeidet, og gjennom vurderingsgrunnlag og evalueringsgrunnlag for planen.

Avklaring om ansettelser

KS har ønsket en tydelig avklaring av at kommunens sørge-for-ansvar også innebærer myndighet til fritt å endre fra avtalebaserte legetjenester til ansettelser, der hvor det ikke er mulig å skaffe nye leger ved salg av eksisterende praksis.

– For å sikre et helhetlig helsetilbud må kommunen ha nok handlingsrom til å organisere helse- og omsorgstjenestene ut fra lokale behov. Denne tydeliggjøringen har vi ikke fått. Den er heller ikke omtalt i handlingsplanen, sier Bjørn Arild Gram.

KS mener det er behov for en diskusjon om takstsystemet, og hvilke mål som skal oppnås.

– Regjeringen varsler i planen at det skal foretas en gjennomgang av takstsystemet. Vi mener det er behov for en gjennomgang med mål om å forenkle systemet. Søkelyset må rettes mot hvordan man kan bidra til å rette opp der hvor innsatsen i dag ikke er god nok, for eksempel når det gjelder forebygging og bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og omfattende behov.

Mangler diskusjon om legevakt

KS mener det burde vært rom for å diskutere utfordringene knyttet til Legevakt-tjenesten i arbeidet med handlingsplanen. Regjeringen har i stedet valgt å nedsette en ekspertgruppe.

– Vi forutsetter at ekspertgruppen får en solid representasjon fra kommunesektoren, som er eksperter på de organisatoriske og økonomiske utfordringene knyttet til legevakt.

Mental helse viktigere enn noen gang under lockdown

Vi lever i en tid uten presedens, med koronavirus-pandemien som tvinger de fleste land til å innføre en eller annen form for lockdown på befolkningen sin. Det gjør fokus på mental helse viktigere enn noen gang!

Her i Norge har vi heldigvis sluppet unna de verste tiltakene. I land som Spania har det vært forbudt å gå ut i ukesvis, og man har fått lov til å dra på butikken 1 gang i uka. Når folk ikke får lov å gå ut med mindre det er tvingende nødvendig, øker potensialet for mentale problemer betydelig. Videre betyr tiltakene for sosial distansering at mange mennesker ikke har hatt tilgang til den profesjonelle hjelpen de trenger, noe som også fører til at eksisterende sykdommer forverrer seg.

Etter hvert som situasjonen drar ut i tid er det viktig å ta vare på sin egen mentale helse, i tillegg til fysisk trening, og det finnes et par enkle måter å gjøre det på selv om man må holde seg hjemme. Ekspertene er stort sett enige om at en enkel måte å holde seg frisk på er å sørge for å få nok søvn. For å forbedre søvnkvaliteten anbefales det at man legger vekk mobilen og ikke drikke koffein de siste par timene før man legger seg. Andre små tiltak som kan forbedre ens mentale helse er å sette seg små mål hver eneste dag, særlig for de som har blitt permittert eller som ikke kan jobbe hjemmefra. Med masse ekstra tid tilgjengelig er det lett å kjede seg, men alle former for struktur og rutiner i løpet av dagen hjelper på.

Å ta vare på seg selv er viktig. Sørg for å få nok søvn, drikk nok vann og spis sunt. Alt dette reduserer stressnivået i kroppen. Sørg for å ha nok mat hjemme og få noen til å handle for deg dersom du ikke kan gå ut av huset. Fysisk aktivitet har vist seg å være ekstremt nyttig nå i disse dager, og det gir også en øyeblikkelig forbedring av humøret. Det finnes en hel haug av treningsprogrammer som man kan gjøre hjemme. Andre lifehacks inkluderer å ta seg en dusj og kle på seg som om man skal på jobb, og å meditere eller slappe av.

En annen aktivitet som reduserer stress i denne tøffe perioden er gaming på nettet. Uansett om du er en erfaren spiller eller en nybegynner (en «noob»!) kan gaming på nettet gi deg muligheten til å kommunisere og samarbeide med andre mennesker, noe som ikke er mulig på grunn av at landet er nedstengt. Alle form for spill, uansett om det er skytespill eller nettcasino kan gi en delt opplevelse og en slags følelse av mestring. Det finnes massevis av norske spilleautomater på nett som hvor gevinster frigjør hormoner i hjernen din som gjør deg lykkelig. Spilling på nett er et utmerket alternativ til streaming og videosamtaler, og er absolutt en mulighet for folk som er lei av å sitte hjemme.

Dette er en vanskelig og skummel tid for alle, og derfor er det viktigere enn noen gang å ta vare på helsa si akkurat nå. Praktiser sosial distansering i så stor grad det er mulig, følg med på din egen mentale helse og forsøk å engasjere deg i aktiviteter som hjelper deg holde deg rolig, og lar deg stresse ned!

Avhengighet, hvordan arter det seg?Det er mer vanlig å være avhengig enn de fleste mennesker tror. I vårt nåværende samfunn er det lett å få tilstander som krever behov for å «stresse av». Mange mennesker synes det er vanskelig å finne et rom der de kan slappe av og føle seg fri, og derfor kan rusmidler eller annen skadelig atferd fylle hverdagen for noen. Man kan bli avhengig av en viss atferd (prosessavhengighet), og du kan være fysisk avhengig av alkohol, narkotika og narkotika.

Kjemisk avhengighet

Den kjemiske prosessen som skjer i hjernen når et menneske er fanget i avhengighet er veldig vanskelig å kontrollere og forutsi. Det som vanligvis skjer er at prosessene i hjernen endres og tilpasser seg. Hvis du tar et stoff som er stimulerende (kokain, nikotin, ecstasy, amfetamin, ritalin, etc.) vil du oppleve stor lykke og et overskudd. Omvendt vil medikamenter som heroin, alkohol, benzodiazepiner, cannabis, osv. skape en slapphet som gjør at du ikke lenger føler at du har kontroll over noe. Ens «alarmberedskap» er blitt satt ut av spill. Hemming og regler for hva som anses som normal kontakt med andre mennesker er enten overdrevet eller redusert.

Mennesker som opplever prosessavhengighet (PDF), som sexavhengighet eller ludomani, vil føle den samme indre uroen som en kjemisk rusavhengig, bare ikke med de samme fysiske tilbaketrekningene. De vil ofte være ganske opptatt av jakten på klimaks. Her er noen eksempler på prosessavhengighet:

Sexavhengighet

Har ikke alltid med sex å gjøre. Det beskrives noen steder som «sex og kjærlighetsavhengighet» og kan fullstendig avskrekke dem fra å ha et likeverdig forhold. Et forhold der begge parter er likeverdige og kjønnet som utspiller seg, bæres av kjærlighet, og ikke en jakt etter klimaks. Når klimaks er nådd, blir forholdet tomt og meningsløst inntil det igjen oppstår et indre trykk som bare et nytt klimaks kan avhjelpe.

Spillavhengighet

Denne avhengigheten er preget av en sterk tilstandseffekt og den rusavhengige vil hele tiden jage tilstanden som oppstår rett før han tror den store gevinsten vil komme. Ideen om å vinne stort og aldri å måtte bekymre seg for penger er en pådriver i den «magiske tankegangen» som kjennetegner Ludomania.

Dette er noe som ofte starter i det små og kan eskalere, akkurat som med andre typer avhengighet. Det finnes hjelp, både på nettet og hos spesielle terapauter og psykologer som kan lære opp avhengige, enten til å slutte helt, eller til å spille ansvarlig. Det siste gjelder ikke tungt avhengige, men heller mennesker som ikke er avhengig enda. Spillavhengighet er først og fremst et økonomisk problem, idet mange spillavhengige tar opp lån for å prøve å vinne tilbake det tapte, men å være spillavhengig kan også ha alvorlige konsekvenser for familie- og sosialt samspill, samt gi utfordringer for å fungere normalt i dagliglivet og i vanlig arbeid.

Overspising

Avhengighet relatert til mat kan være veldig utfordrende ettersom vi alle blir tvunget til å spise. Forstyrrelsen av denne viktige funksjonen kan være dødelig og føre til mange følgeskader. Igjen står hjernen på spill og feiltolker signaler om sult mens de avhengige utvikler rimelige forklaringer på atferden. De er ofte ikke i stand til å se gjennom denne oppførselen selv og det kan være mye «trøstespising» involvert. Ofte er de underliggende årsakene traumer, stress eller meningsløshet. Terapeutisk behandling anbefales når denne avhengigheten er under kontroll.

Kjemisk avhengighet

Alkoholisme

Hvis du er avhengig av alkohol, vil det være det foretrukne beroligende middelet eller det stimulerende middelet som kan brukes ved enhver anledning. Om du må kvitte seg med noen hemninger i et festlig lag eller du må kvitte deg med ristingen om morgenen fordi den fysiske avhengigheten er reell, er den underliggende mekanismen den samme. For alkoholikere vil alkohol alltid være til stede på sosiale sammenkomster, og alkohol vil være det stoffet de slapper best av med. Skader fra alkohol kan være livstruende og et behandlingssenter eller lege bør kontaktes for behandling av fysisk avhengighet. Ved behandling med antabus fjerner legen muligheten for å «løse» alle alkoholproblemer. Derfor bør den rusavhengige bistås samtidig med coaching og terapi.

Medikamentavhengighet


Den narkomane kan oppleve det samme som alkoholikeren. Noen medikamenter er for å «få festen i gang» eller bare for å prestere bedre, mens andre medisiner tas alene og brukes til å «komme ned igjen». De fleste «faste stoffer» extasy, kokain, alkohol og amfetamin er i utgangspunktet for å optimalisere de gode følelsene som er i andres selskap. Første tegn på misbruk er at det ikke er mulig å delta i samme slags samvær uten å føle at noe mangler. Senere i prosessen vil du velge sammenkomster på grunnlag av om de foretrukne stoffene er til stede.
Opiater, heroin, benzodiater, hasj og alkohol beveger seg i motsatt retning. Imidlertid vil de fleste bli begeistret av alkohol med det første, men det vil raskt snu hvis større mengder blir konsumert. Heroin og piller vil gi en fantastisk effekt, og spesielt pillene kan være skumle, da man kan ha opplevelsen av å ta i bruk alle sansene sine.

Hva er forskjellen mellom avhengighet og misbruk?

Avhengighet og misbruk henger nært sammen. Avhengighet refererer til et atferdsmønster som blir en vane og kan ha negative konsekvenser, både fysiske og sosiale. Misbruk har å gjøre med avhengigheten av et stoff som endrer kroppens kjemiske sammensetning. Graden av avhengighet og misbruk kan variere fra person til person, men det finnes noen generelle faktorer. I forbindelse med avhengighet er det et atferdsmønster som påvirker ens liv negativt. Når du er misbruker handler det om å være avhengig av et stoff, alkohol, medisiner osv. Og vite at dette kan skape alvorlige problemer for ens helse og liv.

Uansett hvilken type avhengighet eller misbruk det er snakk om, er det likheter som kan tas i betraktning når du hjelper deg med å overvinne disse problemene med det formål å ha et meningsfylt liv. Hvis du er i tvil om du, eller noen du kjenner, har en avhengighet eller misbruk, kan du se etter følgende symptomer:

    Endring i oppførsel
    Økonomiske problemer
    Destruktiv og sosial atferd
    likegyldighet
    Mangel på livsglede

Hva betyr det å være avhengig?

Det er flere typer avhengighet, men for de fleste er det en av formene nedenfor. Når man sammenligner, kan noen virke mindre alvorlige enn andre, men faktum er at når en person har det nært på seg, kan det være en ubehagelig og deprimerende opplevelse. Tilstanden ved å være avhengig kan være både fysisk og mental, og innebærer karakteristiske atferdsendringer i ens måte å handle og tenke på. Avhengighet er typisk preget av en tvangsmessig trang til å gjøre eller ta noe spesifikt. Ofte er formålet å ha en forfriskende effekt eller et adrenalinkick som gir en midlertidig følelse av tilfredshet og velvære.

Hvis du er psykisk avhengig, vil det i de fleste tilfeller føre til abstinens hvis du ikke får det stimulerende stoffet du er avhengig av. Hvis du er fysisk avhengig, vil du oppleve symptomer som kvalme, hodepine, diaré eller kramper, ettersom kroppen i slike tilfeller har tilpasset seg det aktuelle stoffet. Hvis du opplever noen av disse symptomene, er det et misbruk, som ofte krever profesjonell hjelp.

Shoppeavhengighet / kjøpemani

Mange stereotype kjøpere blir positivt fremstilt i media fordi de kommer virksomheten til gode. Men sannheten er at shoppingavhengighet kan snu livet ditt på hodet. Å være avhengig av shopping har skapt problemer for mennesker i flere tiår, alt fra et indre opprør til å avslutte forhold eller ekteskap, men i utgangspunktet er shoppingavhengighet en tvangshandling.

TV-avhengighet

Mange synes det er hyggelig å stresse av og la tankene strømme foran fjernsynet etter en lang dag med jobb, men noen blir så fanget opp i TV-fantasiens verden at de begynner å oppleve problemer i hverdagen. Det har blitt et problem for mange å se for mye TV i et forsøk på å unnslippe problemene i det virkelige liv, noe som er lite nyttig, da dette bare skaper flere problemer.

Spillavhengighet

Noe som ofte starter i det små og kan eskalere, akkurat som med andre typer avhengighet. Det finnes hjelp, både på nettet og hos spesielle terapauter og psykologer som kan lære opp avhengige, enten til å slutte helt, eller til å spille ansvarlig. Det siste gjelder ikke tungt avhengige, men heller mennesker som ikke er avhengig enda. Spillavhengighet er først og fremst et økonomisk problem, idet mange spillavhengige tar opp lån for å prøve å vinne tilbake det tapte, men å være spillavhengig kan også ha alvorlige konsekvenser for familie- og sosialt samspill, samt gi utfordringer for å fungere normalt i dagliglivet og i vanlig arbeid.

Pornoavhengighet

Denne typen avhengighet er nært knyttet til sexavhengighet. Porno avhengighet er et konstant ønske og behov for å se på pornografi. Tendensen er ofte at jo mer de ser, jo større blir behovet. Denne typen avhengighet kan føre til alvorlige problemer i det virkelige liv, som ødelagte forhold, økonomiske problemer osv. I tillegg blir problemene og avhengighet bare større fordi Internett gir enkel tilgang til pornofilmer og lignende videoer.
 
Sexavhengighet

Sex er en naturlig og sunn del av livet. Noen har imidlertid et konstant behov for sex, noen ganger med mange forskjellige mennesker, bekjente så vel som fremmede, som kan skape problemer i disse menneskers liv. I vår moderne tid har dette blitt et enda større problem, men nye behandlingsmetoder er utviklet deretter. Et eksempel på dette er online sexavhengighetsterapi.

PC-avhengighet

Datavhengighet kan ha enorme konsekvenser i ens liv, alt fra økonomiske problemer til problemer i forholdet. Enten det er dataspill eller en annen form for datavhengighet, det er mange eksempler på hvordan denne typen avhengighet kan føre til store problemer i menneskelivet.

Internettavhengighet

Denne typen avhengighet er nært knyttet til datamaskinavhengighet. Dette er en avhengighet til å surfe på internett, det være seg YouTube, MySpace, Facebook eller et av de mange andre sosiale nettverk. I tillegg kan det være en avhengighet av å bruke Internett som et kommunikasjonsverktøy for chat, webcam-samtale eller overdreven bruk av e-post.

Nettavhengighet er et økende problem

 
Hva betyr det å være rusavhengig?

Hvis du har misbruk, er det en type avhengighet som typisk innebærer å ta et sentralstimulerende middel som påvirker kroppen og gjør den avhengig av den. Misbruk knytter seg først og fremst til fysisk avhengighet av en bestemt ting eller stoff som kroppen tilpasser seg. Når du først er en rusavhengig, kan det være vanskelig å gi slipp på avhengigheten på egen hånd, da det også griper inn og påvirker psyken, inkludert tvangstanker og endret atferd. Her er de fysiske symptomene inkludert kvalme, hodepine og kramper, der de mentale symptomene er abstinens hvis misbrukeren ikke får sitt stimulerende middel. Hvis du har blitt voldelig eller kjenner noen som er det, anbefales det å søke profesjonell hjelp så snart som mulig.

Alkoholisme / alkoholmisbruk

Alkoholisme har eksistert i alle år. Det er en rusavhengighet, der de som lider av det opplever et konstant behov for å konsumere alkohol, noe som resulterer i en mental og fysisk avhengighet. Stadig økende forbruk er resultatet av toleransen de utvikler gjennom misbruk. Det kan være mange årsaker til alkoholisme, men det er vanligvis sosiale og genetiske forhold som fører til dette misbruket. Psykiske problemer kan sjelden føre til alkoholisme. Å være alkoholiker kan ha alvorlige konsekvenser for familie- og sosialt samspill, samt gi utfordringer for å fungere normalt i dagliglivet og i vanlig arbeid.

Amfetaminavhengighet / amfetaminmisbruk

Amfetamin er et kunstig stoff som har en stimulerende og styrkende effekt på mennesker, som har blitt stadig mer populært blant ungdom. Hyppig forbruk av dette stoffet kan føre til avhengighet. Slike misbruk manifesteres på forskjellige måter – De som tar amfetamin blir mer utadvendte, aktive og mer følsomme. I noen tilfeller betyr dette også at sinne oppleves sterkere, noe som kan føre til aggressiv atferd. Avhengighet av amfetamin kan føre til så alvorlige psykiske helseproblemer at den rusavhengige noen ganger vil ty til selvmord.

Koffeinmisbruk / koffeinavhengighet

Hvis du trenger en kopp kaffe eller et glass cola om morgenen for å komme i gang, kan det tyde på at du er avhengig av koffein. Sammenlignet med andre former for avhengighet, kan koffeinavhengighet virke ufarlig. Koffein har imidlertid en rekke helseskadelige egenskaper. Ettersom folk raskt blir avhengige av koffein og et regelmessig inntak fører til koffeinintoleranse, betyr dette at det ofte må tas større doser for å oppnå samme effekt. Når du er avhengig og ikke får den store dosen koffein, opplever du vanligvis sterk hodepine og rastløshet.

Cannabismisbruk / Cannabisavhengighet

Regelmessig forbruk av cannabis over tid vil føre til avhengighet og over tid vil kroppen trenge mer cannabis for å oppnå samme rus. Hvis du er avhengig av cannabis, kan du oppleve kvalme, risting, søvnforstyrrelse, humørsvingninger og svette blant andre symptomer. Imidlertid er det mulig å bli behandlet for avhengighet, å bli kvitt de nevnte bivirkningene.

Kokainmisbruk / kokainavhengighet

I motsetning til mange andre typer avhengighet, er det ikke en fysisk avhengighet, men en sterk mental avhengighet. Dette betyr at det ikke er vanskelig å slutte å bruke kokain, men lett å starte på nytt. De som lider av kokainavhengighet er ofte urolige, paranoide og engstelige. De kombinerer ofte kokain med alkohol og opplever tap av kontroll. Over tid utvikler rusavhengige en toleranse for kokain, noe som betyr at de kontinuerlig må bruke større mengder av dette stoffet for å oppnå samme rus.

Hallusinogenmisbruk / hallusinogenavhengighet

Hallusinogener brukes på medisiner som LSD, psilocybin og meskalin. Å bruke hallusinogener vil oppleve, se og høre ting som ikke eksisterer. Sanseinntrykk kan blandes sammen for å gi deg en følelse av at du kan se lyder og høre bilder. Sterke humørsvingninger vil også finne sted. Man kan bli overlykkelig det ene øyeblikket og bli dypt deprimert i det neste. Som med andre stoffer utvikles også toleranse her, så de må bruke større mengder av stoffet for å oppnå samme rus. Hallucinogener utvikler ikke en fysisk avhengighet, men noen kan oppleve en mental avhengighet av stoffet. Selv om avhengighet ikke er stor, kan en hallusinogen avhengighet føre til psykiske lidelser, som schizofreni, angst og panikk, og fysiske gener, som kvalme, høy hjerterytme og søvnighet.

Sniffing

Hvis du inhalerer kjemiske stoffer som lett fordamper, for eksempel lim, lettere gass, maling og bensin, kan du bli avhengig. Disse stoffene virker berusende, og rusene minner om rus du opplever når du drikker alkohol. Bruk av disse stoffene kan forårsake hallusinasjoner, bli svimmel, aggressiv og engstelig. Lengre snusing kan inkludere føre til problemer med konsentrasjon, hukommelse og læring. Å sniffe har blitt et stort problem i samfunnet fordi disse kjemikaliene er billige og lett tilgjengelige, noe som gjør det vanskelig for rusavhengige mennesker å komme seg ut av sitt misbruk.

Nikotinmisbruk / nikotinavhengighet

Nikotin er et vanedannende medikament som finnes i sigaretter, nikotinplaster og nikotintyggegummi. De fleste som røyker sigaretter er avhengige av nikotin, dette kan være et problem for mennesker i alle aldre. En stund fantes det reklamefilmer der legene anbefalte et bestemt sigarettmerke. Dette er imidlertid forbudt ved lov nå…

Opioidmisbruk / opioidavhengighet

Mennesker som er avhengige av piller eller andre typer opiater, kan skape problemer både for seg selv og for sine pårørende, noe som gjør opioidavhengighet til et alvorlig problem.

Phencyclidine misbruk / Phencyclidine Addiction

Fencyclidine, også kalt PCP, er et sentralstimulerende middel som virker stimulerende og hallusinogent. Det kan forårsake alvorlige mentale problemer som i verste fall kan føre til døden.

Misbruk av beroligende midler

Mange brukere av beroligende midler anser ikke forbruket som et problem fordi beroligende midler ikke anses som farlige, men konsekvensene av en slik avhengighet kan være ganske alvorlige.

Misbruk av andre rusmidler

Det er mange andre stoffer som mennesker ender opp med å bli avhengige av på et tidspunkt i livet. Selv om de ikke finnes blant de andre stoffene ovenfor, er det hjelp å få.

Stjernelag stiller opp med tips til hjemmetrening

Hele Norge påvirkes av koronakrisen, og anbefalingen om å holde seg hjemme og å holde avstand kan føre til mer inaktivitet. Med «Hele Norge trener» ønsker TV 2 å inspirere hele familien til å komme seg opp av stolen og se lysere på livet.

Et stjernelag av Norges største idrettsprofiler innenfor ulike idrettsgrener, skal dele sine beste treningsøkter, for å motivere og inspirere hele landet. Det vil sendes daglige treningsøkter på TV 2 Sumo og på TV 2sine ulike sosiale medier. 

I samarbeid med organisasjonen «Right to play» vil idrettsstjerner som Ragnhild Mowinckel, Aksel Lund Svindal, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Alexander Bonsaksen, Aleksander Hetland, Casper Ruud, Amanda Kurtovic, ​Espen Jansen og Henrik Ingebrigtsen​ gi sine beste treningstips i dagene og ukene som kommer.

– Right To Play har tjue års erfaring med å bruke lek og aktivitet for å hjelpe barn i utviklingsland. Nå står vi plutselig i en situasjon i Norge hvor barn har behov for å bli aktivisert på samme måte. Vi ser frem til å samarbeide med TV 2 om å bidra til mer aktive barn i den krevende perioden vi er gjennom, sier Jimmy Vika som er daglig leder i «Right To Play».

– Vi ønsker med dette tilbudet å levere ett breddekonsept som samler hele familien og skaper treningsglede i hjemmene. Vi håper dette kan være et inspirerende friminutt for alle som ønsker et morsomt avbrekk. ​Idrettsutøvere er vant til å få livet satt på vent og være positive når skader, utsettelser og andre omstendigheter påvirker tilværelsen. De er dyktige motivatorer og nå fast bestemt på å få Norge i trening, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes roser TV 2 Sportens initiativ:

– TV 2erne har de siste ukene ikke bare fått arbeidshverdagen totalforvandlet, de har også kastet seg rundt og satt i gang en rekke initiativ til glede for alle nordmenn som ser på oss nå. Med «Hele Norge trener» bidrar TV 2 Sporten til samfunnsoppdraget vårt, slik de kan best, ved å engasjere publikum og skape entusiasme i de tusen hjem. Jeg både gleder og gruer meg til å teste ut den første økten, sier sjefredaktøren.

De første treningsvideoene blir tilgjengelig på TV 2s plattformer fra førstkommende mandag. Fra samme dag blir det også live-sending på TV2.no og TV 2 Sport 2 fra kl. 13.00.

Norgestaxi bekymret for pasienttransport og tilrettelagt transport

Cabonline Norge frykter konkurs for løyvehavere og taxisjåfører etter bortfall av store deler av pasienttransport og annen tilrettelagt transport som følge av koronaviruset. Cabonline ber nå regjeringen videreføre betalinger for transportkontrakter på nivå med det normale.

Dette er en vanskelig tid for Norge som land, for bedriftene våre, deres ansatte og for enkeltmennesket. Jeg er bekymret for alle løyvehavere og taxisjåfører som står i umiddelbar fare for å gå konkurs nå, sier administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Cabonline Norge.  

Daglig dekker offentlig finansiert taxi store gruppers behov for tilrettelagt transport, slik som skoleelever og pasienter. Dette er organisert i store anbudskonkurranser hvor taxiselskapene må dedikere sin kapasitet til å gjennomføre disse lovpålagte transportoppdragene. Konsekvensene av de nødvendige tiltakene for å håndtere koronaviruset er dramatiske for næringen. 

Når all skoletransport, mesteparten av tilrettelagt transport og deler av pasienttransporten reduseres, faller store deler av inntektsgrunnlaget for våre sjåfører bort, samtidig som det offentlige sparer penger på turer som ikke kjøres. Dette er naturligvis ikke et mål, men det blir en uheldig konsekvens av de nasjonale tiltakene. Dette er penger som løyvehaverne og taxisjåførene har basert sin økonomi på, penger som behøves for at de skal kunne betale sine bil- og huslån, og forsørge sine familiersier Kibsgaard-Petersen. 

Om løyvehavere og sjåfører går konkurs har dette åpenbare personlige konsekvenser, men vil også kunne få store konsekvenser for det offentlige. Dersom mange sertifiserte løyvehavere går konkurs vil det være meget utfordrende å reetablere riktig kapasitet i det tempo som kreves for at pasienter, skoleelever og andre med særskilt transportbehov, skal få sin transport til avtalt tid også etter denne krisen. Uteblir taxien har det store konsekvenser også for de pårørende og for deres arbeidsgivere. 

Derfor henvender vi oss til regjeringen med en appell om at det offentlige viderefører betalinger for disse transportkontraktene på nivå med det normale, alternativt finne andre måter for kompensasjon. Disse midlene vil sikre at løyvehaverne i hele landet fortsatt har bil og sjåfør tilgjengelig når samfunnet normaliseresavslutter Kibsgaard-Petersen. 

Både snus og skråtobakk er avhengighetsskapende

Snus og skråtobakk inneholder nikotin akkurat som andre former for tobakk. Nikotin er sterkt avhengighetsskapende. Nikotinen trenger gjennom slimhinnene i munnen og over i blodet. Herfra føres det opp til hjernen, og påvirker hjernen til å frigi dopamin. Dopamin er et stoff som får oss til å føle lykke, velvære eller gir en rus.

Hvis man er blitt fysisk avhengig av nikotin opplever man et ubehag når nikotininnholdet i blodet synker. Det oppleves typisk som rastløshet, dårlig humør og irritabilitet. Det dårlige humøret og rastløsheten forsvinner når hjernen igjen får nikotin, men istedenfor å gi en rus er nikotinen nå nødvendig utelukkende for å holde abstinensene borte.

Unge er mer følsomme overfor nikotin
Hjernen er ferdigutviklet først i midten av 20-årene og den er særlig følsom overfor nikotin mens den er under utvikling. Undersøkelser tyder på at bruk av nikotinholdige produkter i en ung alder kan ha langvarig negativ innvirkning på hjernens utvikling. Andre undersøkelser peker på at unge lettere blir avhengige av nikotin enn voksne. Snus og tyggetobakk finnes med mange forskjellige smaker som kan virke tiltrekkende på barn og unge, som produktene på snusdirect. De fås med smak av cola, blåbær, melon, lakris, mint, mentol m.m … På samme måte kan produktenes utseende appellere til barn og unge.

Snus, skråtobakk og kreft
Snus og skråtobakk inneholder kreftfremkallende og skadelige stoffer akkurat som all annet tobakk. I røykfri tobakk er det funnet mer enn 30 kreftfremkallende stoffer for eksempel formaldehyd, arsen, nikkel, kadmium og nitrosaminer. Det er imidlertid stor variasjon i mengden av kreftfremkallende stoffer i de forskjellige produktene. Svensk snus inneholder for eksempel færre av de kreftfremkallende nitrosaminene enn amerikansk snus.

Hvis man betrakter alle former for røykfri tobakk som en samlet gruppe, er det gjort tilstrekkelig mange nok undersøkelser til å kunne konkludere at røykfri tobakk, samlet sett, øker risikoen for kreft i munnhulen, spiserøret og bukspyttkjertelen. Ser man derimot på svensk snus og skråtobakk som unike produkter er sammenhengen mindre klar. Det finnes undersøkelser som gir mistanke om at svensk snus er kreftfremkallende, men ikke mange nok til at man kan trekke en endelig konklusjon.

Andre helserisikoer
Snus og tyggetobakk kan få tannkjøttet til å trekke seg tilbake slik at mer av tennene blir synlige. Tannkjøtt som har trukket seg tilbake kommer ikke frem igjen selv om man slutter å bruke snus. Snus og skråtobakk irriterer også slimhinnen i munnen. Snus og skråtobakk kan også misfarge tennene.

Nikotinen i snus og tyggetobakk påvirker også hjertekarsystemet, som puls, blodtrykk m.m … Noen undersøkelser tyder på at snus øker dødeligheten om man får et hjerteinfarkt, men det er for tidlig å trekke en endelig konklusjon. Det mangler forskning på området.

Norsk teknologi kan bekjempe coronaviruset

Norway Health Tech etterlyser at helsevesenet tar i bruk ny norsk teknologi for å bekjempe coronaviruset som nå også har kommet til Norge. Nå viser næringsklyngen til ny forskning som viser at norsk teknologi kan drepe coronaviruset på overflater, som sikrer bedre smittevern.

–  Vi kan ikke bekjempe nye virus med gårsdagens teknologi. Nå når viruset har kommet til Norge er det avgjørende å sikre godt smittevern slik at færrest mulig blir smittet, sier Kathrine Myhre, Administrerende direktør i Norway Health Tech.

Hun viser til artikkelen fra Heath Care Infection Society som slått fast at hydrogenperoksid effektivt dreper coronaviruset. Health Care Infection Society er en gruppe bestående av over 1000 eksperter som jobber med forebygging og kontroll av infeksjoner, og forskningsartikkelen bygger på over 20 tidligere og nåværende studier. Studien viser at det bare tar 1 minutt å fjerne corona-viruset fra enhver flate med teknologi og hydrogenperoksid. Likevel legges ikke hydrogenperoksid basert smart-teknologi med i verktøykassa til norsk helsevesen.

Coronaviruset kan i realiteten overleve opp til 9 dager på ulike flater

–  Tiden for manuell vask av flater på sykehus er over. Vi trenger ny teknologi og bedre løsninger for å sikre best mulig smittevern. Det absurde er at vi har teknologi her i Norge som desinfiserer og sikrer bedre smittevern. Vi kan potensielt avverge og begrense smitte om vi tar i bruk norsk teknologi, sier Myhre

Myhre trekker frem flere selskap i klyngen som utvikler teknologiske løsninger som svarer på utfordringen. Blant annet selskapet Resani som snart kommer på markedet med ny teknologi for forbedret håndhygiene og den norskutviklede desinfiseringsroboten Decon-X.

Decon-X desinfiserer lukkede rom med hydrogenperoksid og fjerner 99,9999 prosent av virus, bakterier og sporer. I tillegg gir den beskjed til brukeren når jobben er gjort, slik at det ikke er helseskadelig for helsepersonell.

–  Nå må norske sykehus og kommuner komme på banen og innse at vi må ta i bruk teknologi som trygger befolkningen. Vi trenger flere verktøy i verktøykassa for å bekjempe dagens og morgendagens virus. Og de verktøyene er Norge verdensledende i å utvikle!

Bjørn Platou, daglig leder i Decon-X sier han ser med bekymring på at coronaviruset allerede har fått de første tilfellene i Norge.

–  Coronoaviruset smitter raskt og vi ser i dag mangel på medisinsk utstyr i hele verden fordi Kina ikke leverer lenger. Med hydrogenperoksid og vår teknologi kan vi desinfisere verneutstyret slik at det kan gjenbrukes.

Platou mener det er viktig med godt smittevern for å forhindre nye smittede.

–  Vi er klare til å hjelpe til, sammen med flere andre små bedrifter i Norge som kan sikre bedre smittevern i kommuner, på sykehjem og på sykehus.

Spis mye fiber for god helse

De siste årene har vi hørt og lest mye om tarmhelse, altså hvordan bakteriefloraen i tarmen påvirker oss. Det er påvist at maten vi spiser og bakteriene i tarmen vår påvirker immunforsvaret, og fagmiljøene er enige om at fiber er viktig for god tarmhelse.

Grønnsaker inneholder mye naturlig kostfiber.
Grønnsaker inneholder mye naturlig kostfiber.

Grønnsaker og frukt inneholder mye fiber

At fiberrik mat er godt for fordøyelsen har vi visst lenge, men at fiber også er god mat for de gode tarmbakteriene som hjelper oss å holde oss friske er nyere kunnskap. Grønnsaker, frukt og bær, linser og bønner, nøtter og frø inneholder fiber, som er bra for tarmhelsen vår. De inneholder i tillegg mye annen god næring, som både smaker godt og gjør godt.

Naturlige vitaminer

Ulike vitaminer har forskjellige oppgaver i kroppen vår. Det trenger ikke være vanskelig – hvis du passer på å spise litt variert og velge ulike farger på grønnsakene og fruktene vil du få i deg alt det gode du trenger.

A-vitamin får du når du spiser blant annet gulrot. Gulrot har et høyt innhold av betakaroten, som omdannes til vitamin A i kroppen. Vitamin A bidrar til å opprettholde normal hud og normalt syn.

B-vitaminet Folat får du blant annet i rødbeter, i tillegg til grønne grønnsaker som spinat og brokkoli. Dette vitaminet er spesielt viktig for gravide og ammende kvinner.

C-vitamin får du i nesten alle frukter, og på denne tiden av året er kålrot og poteter, gode kilder. Det er en derfor kålrot har blitt kalt Nordens appelsin. Vitamin C er en antioksidant som bidrar til å styrke immunsystemet. Vitamin C er et vannløselig vitamin og vi trenger derfor påfyll hver eneste dag.

–          Tenk på å velge mat med farger fra hele regnbuen – da blir både du og kroppen din glad, sier Gerd Byermoen, fra Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Ikke nødvendig med tilskudd

–          To av tre nordmenn kjøper kosttilskudd. For de aller fleste vil kosttilskudd være unødvendig. Enkelte grupper av befolkningen kan ha behov for tilskudd, som for eksempel gravide. Det vi vet per i dag er at det holder med et sunt og variert kosthold dersom du ikke tilhører noen av de sårbare gruppene.

Spis grove kornprodukter, magre meieriprodukter, fet og mager fisk, og massevis av frukt, bær og grønnsaker.

Roten til alt godt

Det finnes fortsatt en del norske grønnsaker i butikken. Dette er grønnsaker som har hvilt i kjølige forhold, og som derfor holder seg godt. På denne tiden av året er det perfekt å eksprementere med disse grønnsakene. Når de varmebehandles forvandles både smak og konsistens. Bitterheten som sitter i en del grønnsaker forsvinner og sødmen kommer frem. Vi har ulike preferanser – noen vil at det skal være en del tyggemotstand i de kokte grønnsakene, mens andre liker dem mer gjennomkokt. Ingenting er riktig eller galt – her er det bare å prøve seg frem.

Tre gode tips til bruk av vintergrønnsakene fra frukt.no

Ovnsbakte rotgrønnsaker

Skjær de grønnsakene du liker best i passe store biter, ringle over litt god olje og litt krydderurter og la dem godgjøre seg i ovnen mens du tenker på noe annet. De blir magisk gode.

Rotmos

Rotmos er enkelt å lage og alle liker det. Bruk de røttene du har og bland gjerne med poteter for en mild og fin smak. Gulrot gir en fin, gyllen farge. Rotmos passer like godt til både hverdag og fest. Mosen kan lages helt fin med stavmikser, som en pure, eller den kan serveres litt mer grov og rustikk, og da kan den moses med en rotmoser eller en gaffel.

Suppe

Rotgrønnsaker er god base for en deilig og fyldig suppe. Her gjelder samme prinsippet som ved mos. Bruk det du liker og har tilgjengelig. Prinsippet er enkelt – kutt grønnsaken – kok dem møre og mos med stavmikser. Tilpass konsistensen med buljong, og topp gjerne suppen med noe som både pynter og gir smak. For eksempel krutonger.

De fleste nye metoder innføres

Totalt ble 82 unike metoder besluttet i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av disse ble hele 64 metoder innført. – Tallene viser at vi innfører langt flere metoder enn det mange tror, sier Stig A. Slørdahl som er leder i Beslutningsforum for nye metoder.

– Jeg er glad for at tallene viser at vi innfører langt flere metoder enn det mange tror fordi det til syvende og sist er pasientene som tjener på dette. Metoder innføres basert på kunnskap om effekt for pasientene, sykdommens alvorlighetsgrad og de ressursene vi har tilgjengelig. Vi jobber hele tiden for en likeverdig helsetjeneste, fortsetter Slørdahl.

 77 prosent innføring

I 2019 tok Beslutningsforum stilling til 77 unike legemidler, indikasjonsutvidelser eller nye kombinasjoner. Indikasjonsutvidelser er når legemidlet blir godkjent for bruk til en ny indikasjon eller pasientgruppe enn det de tidligere er godkjent for. Av disse 77 unike legemidlene/indikasjonene ble 59 metoder besluttet innført, altså 77 prosent, mens 18 metoder ble besluttet ikke innført, 23 prosent.

 Vilkår og kriterier

I de fleste sakene som fikk en positiv beslutning ble legemidlene innført som standardbehandling.

I enkelte innføringer ble det gitt vilkår/kriterier for legemidlene. Vilkårene bidrar til at pasienter som ikke har nytte eller effekt av standardbehandling har alternativer. Det kan også være at det er satt særskilte start- og stoppkriterier for bruk. I 2019 fikk fire legemidler/indikasjoner knyttet til kreftbehandling først nei før de i et senere møte fikk en positiv beslutning. Årsaken var at det ble tilbudt ny pris fra legemiddelfirmaet som medførte at produktet ble vurdert som kostnadseffektivt.  

I overkant av 40 prosent av metodene som ble innført handlet om kreft.

 Forbedringer

– Vi jobber hele tiden med å forbedre systemet og det er et mål å få beslutninger for nye metoder så snart markedsføringstillatelse (MT) foreligger. Vi har blant annet bedt Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet om å sette en absolutt frist for innsending av dokumentasjon fordi vi ser at det finnes legemiddelfirmaer som ikke leverer inn dokumentasjon. Dette bidrar til at mange indikasjoner som det er bestilt metodevurderinger på, ikke blir ferdigstilt nettopp fordi dokumentasjon mangler, påpeker Slørdahl.

Det arbeides stadig med å forbedre utredningsprosessen i systemet for nye metoder, men i en tid hvor dataene som foreligger på markedsføringstidspunktet ofte er mangelfulle for å kunne fastsette hvor gode legemidlene er, vil det være vanskeligere og mer tidkrevende å vurdere behandlingseffekten av legemiddelet på grunn av usikkerheten som foreligger.

– Det er i dette dilemma Beslutningsforum ofte står i, sier Slørdahl. – Å sørge for at effektive legemidler blir innført raskt og samtidig sørge for at det innføres til en kostnad som innebærer forsvarlig bruk av midlene som er til rådighet.                                                                                                                          

Følgende andre metoder utenom legemidler ble besluttet innført i 2019:

 • eMeistring – Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser
 • Hyperbar oksygenbehandling kan fortsatt brukes som en av flere metoder til behandling av osteonekrose.
 • Pasienter som har gjennomgått kryptogent hjerneslag og har patent foramen ovale (åpning i hjertet som kan medføre økt risiko for iskemisk slag) kan få utført kateterbasert lukning av foramen ovale. 
 • Prehospital CT (slagambulanse) for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag
 • En genprofiltest (Prosigna test PAM50 ROR) til bruk for beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft

  Du kan lese hele årsberetningen for Beslutningsforum for nye metoder på nettsiden til Nye metoder

Lyser ut 30 millioner kroner til forskning på koronavirus-utbruddet

I en hasteutlysning lyser Forskningsrådet nå ut inntil 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. Forskningen skal bidra til å evaluere behandling og gi systematisk kunnskap om spredningen og effektene av viruset.

Koronaviruset har kommet til Norge og påvirker store deler av samfunnet, og særlig hardt rammet er helsetjenesten. Gjennom en hasteutlysning vil Forskningsrådet nå bidra til at vi får systematisk kunnskap som er relevant for virusutbruddet. Norske miljøer vil kunne delta i det internasjonale samarbeidet som er knyttet til å evaluere nye behandlinger, og vi vil få dybdeinnsikt i hvordan vi som samfunn responderer på epidemien.  

30 millioner kroner 

Tilsammen lyses det ut inntil 30 millioner kroner som norske forskere kan søke om.   

– Jeg er veldig glad for at Forskningsrådet i samarbeid med de regionale helseforetakene så raskt lyser ut midler til forskning på koronaviruset. Det kan gi oss viktig kunnskap for å håndtere lignende utbrudd i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Også forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er positiv. 

– Forskning er nøkkelen til å møte mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, og dette er et utmerket eksempel på dette. Norge har svært gode forskningsmiljøer, og vi venter at det vil komme mange gode prosjekter ut av disse pengene, sier han.  

Viktig å starte tidlig 

Det er viktig å starte forskningen mens epidemien fortsatt er i en tidlig fase, og tidsplanen er stram.  

– Vi mangler fortsatt mye kunnskap om koronaviruset sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Vi vet blant annet ikke hvor smittsomt viruset egentlig er, hva som bidrar til spredning, hvilke risikofaktorer som påvirker spredning og sykelighet og hvor alvorlig infeksjonen er. Derfor trenger vi forskning som gir oss nødvendig kunnskap for å håndtere dette viruset på best mulig måte, og som vil være svært verdifull neste gang det bryter ut et utbrudd sier Røttingen.  

Forskerne har frist for å melde sin interesse allerede 16. mars og alle som melder sin interesse vil få en tilbakemelding i løpet av få dager. Frist for å sende inn full søknad er 31. mars, og Forskningsrådet vil deretter få behandlet søknadene så raskt som praktisk mulig slik at søkerne kan få svar rett over påske. Prosjektene vil vare fra 12 til 24 måneder.  

– Norge har i utgangspunktet ikke satt av forskningsmidler for å komme i gang med slike hasteutlysninger, og våre programmer er langt mer langsiktige enn dette sier Røttingen. Vi er derfor veldig glade for at vi har klart å få ut denne utlysningen i god dialog med de regionale helseforetakene og departementene, sier han.  

Søkere kan sende inn en skisse nå, se skisseutlysningen her (engelsk). Selve utlysningen kommer på nett i uke 11.

Ridderuka med Ridderrennet avlyses

Foreningen Ridderrennet har ut ifra en helhetlig vurdering og etter faglig anbefalinger besluttet å avlyse arrangementet «Ridderuka 2020» på grunn av koronaviruset.

Foreningen Ridderrennet har ut fra en helhetlig vurdering og etter faglig anbefalinger besluttet å avlyse arrangementet «Ridderuka 2020» på grunn av koronaviruset. Dette skjer i forståelse og samråd med våre medarrangører fra Forsvaret, Beitostølen Helsesportsenter og Norges idrettshøgskole.

Vi har fulgt utviklingen av koronaviruset og råd fra nasjonale helsemyndigheter tett. Dette sammen med grundige vurderinger og entydige faglige råd gjør at den 57. utgaven av Ridderuka med Ridderrennet ikke gjennomføres.

Det var over 400 deltakere fra 14 nasjoner påmeldt til vår vintersportsfestival som går over en uke på Beitostølen. Sammen med medarrangører og frivillige er det 1500-2000 personer involvert for å gjennomføre verdens største vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede.

Den planlagte generalforsamlingen som skulle vært avholdt under Ridderuka flyttes, og det vil sendes ut en ny innkalling så raskt det lar seg gjøre.

Vi ser frem mot 2021, og ønsker velkommen til Ridderuka fra 14. til 21.mars 2021