Hvordan påvirker gjeld din helse?

De siste årene har det vært en voldsom vekst i forbruksgjelden til nordmenn og den generelle gjelden til norske husholdninger. Renten har vært lav og på mange måter så kan man si at det har vært en liten forbruksfest i Norge de siste 5 årene. Etter festen så kommer bakrusen og flere mener at at vi er veldig nærme en skikkelig «hang over» innen de neste 12-24 månedene. Hvis det skjer så vil renten gå opp og da kan man lure på hva som vil skje med oss som har sylta oss ned i gjeld og hvordan kan det påvirke helsen våres?

I følge forskning som ble offentliggjort av Purdue University så har gjeld en svært negativ effekt på den psykiske helsen din dersom din evne til å betale ned er lav. Forskningen er gjort på amerikanere med studiegjeld. Det er altså ikke hvor mye gjeld du har som avgjør om det påvirker din helse, det er om du har råd til å betale ned på den og leve samtidig. Det er forholdet mellom din formue, inntekt og gjeld som påvirker deg eventuelt negativt. Selvom studien ble gjort i USA så er det nok ikke så veldig stor forskjell på Norge og USA her. Studiegjeld i USA har en rente som ligner mer på forbrukslån  enn studielån i Norge.

Uansett hva slags lån du har så vil det påvirke deg negativt dersom du ikke har råd til å betjene gjelden eller det går ut over livskvaliteten din. Økonomisk stress kan føre til at man spiser usunt, ikke trener eller stresser seg syk. Det finnes veldig mange eksempler på mennesker som blir så stressa av inkassovarsler og krav at de pådrar seg alvorlige lidelser. Dette er gjerne mennesker med alvorlige gjeldsproblemer, hvor man kanskje har ignorert problemet en stund.

Med den gjeldsveksten vi har hatt i Norge så kan dette bli et problem for mange, men også for staten.
Derfor er det viktig å bruke samme disiplin som du bruker på andre ting i livet ditt på nettopp økonomi. Ikke la deg friste av impulsive handler som du må betale for senere og ikke utsett regninger. Dersom du allerede føler at gjelden påvirker deg negativt så bør du ta tak i problemene med en gang. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor og avtal en time med en gjeldsrådsgiver. Alle kommuner er pliktige til å tilby gjeldsrådgivning til sine innbyggere.

Hvilken type trening gir størst effekt mot depresjon og psykiske lidelser?


Kilde: Pixabay

Vi vet alle at trening er godt for kroppen. Mosjon styrker hjertet og gir bedre blodomløp og reduserer sjansen for en rekke sykdommer som diabetes og hjerneslag, for å nevne noen av de fysiske fordelene. Men visste du også at trening er godt for din psykiske helse?

Til enhver tid sliter 6-12 % av befolkningen med depresjon, og i følge verdens helseorganisasjon (WHO) er dette trolig den sykdommen som vil tynge helsevesenet mest om 20 år. Depresjon har stor innvirkning på livskvaliteten, og øker også risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer. Personlighet og genetikk spiller selvsagt en rolle for hvor stor sannsynlighet det er for at man utvikler psykiske lidelser, men det finnes en rekke tiltak som virker både forebyggende og lindrende, og trening er ett av de viktigste.

Det er fortsatt uklart hvorfor fysisk aktivitet påvirker vår mentaltilstand, men at effekten finnes er klart dokumentert gjennom en rekke studier. I tillegg spiller også type mosjon, lengde og hyppighet en rolle, i følge en omfattende studie publisert i The Lancet Psychiatry Journal. I følge studien gir rundt 45 minutters trening tre til fem ganger i uken best effekt for den psykiske helsen.

I tillegg viser også studien at lagaktiviteter som for eksempel fotball eller håndball gir best uttelling. Studien sier ikke noe om hvorfor akkurat disse aktivitetene er virker bedre enn andre, men mange som sliter med depresjon og andre psykiske lidelser opplever at det å ha en rutine hjelper på symptomene.

Lagsport har også en rekke andre fordeler: Det er lettere å droppe treningsøkten når det kun er deg selv som påvirkes og ikke lagkameratene, og det å trene sammen med andre gir også en stor sosial gevinst. Sosial isolasjon og ensomhet er nemlig store faktorer som bidrar til utvikling og forverring av depresjon.


Kilde: Pexels

Idrett – og særlig lagidrett – gir også økt sosial tilhørighet, og gjør det lettere å skape et nettverk. Den sosiale effekten stopper nemlig ikke ved treningen. Lagtreningen er ikke bare et godt sted for å møte andre, den kan også fungere som et springbrett for andre sosiale aktiviteter, da sporten er en felles interesse man kan samles om.

Terskelen er gjerne lavere for å invitere andre til å se en kamp sammen på TV eller på et utested, spille relaterte videospill som FIFA, eller ha en vennskapelig konkurranse om hvem som gjør det best hos bookmakerne, enn for andre aktiviteter der man gjerne er usikker på motpartens interessenivå.

Mange som lider av psykiske problemer som depresjon og angst opplever også at det er lettere å si ja når de inviteres til sosiale aktiviteter med en spesifikk hensikt og et fastsatt tidsperspektiv, sammenlignet med mer uklare invitasjoner som å «finne på noe neste helg». Færre usikkerhetsmomenter tilknyttet tid, sted og hva som forventes av energinivå og lignende gir mindre grunn til bekymring angående den gjeldende sosiale aktiviteten. For dem med så store plager at de har vansker for å selv invitere andre vil idretten altså gjerne gjøre det enklere å ta del i aktiviteter sammen med andre. 

Bedre helsa ved å jobbe – Hvordan lage følgebrev og CV?

De fleste vet at å ha en jobbe er viktig for helsa og da er en CV viktig for en søknadsprosess for å få en jobb, men det er ikke nødvendigvis det viktigste dokumentet for å sikre jobbintervjuet.

Mange folk mener at et følgebrev er vel så viktig. Det er tross alt en kamp om å bli lagt merke til i en bunke på flere hundre jobbsøknader man skal kjempe mot. Har man derimot lagt ved et følgebrev, kan det hende man har vekket leserens oppmerksomhet nok til å bli lagt i bunken for intervjuer. Og det er spesielt noen få viktige grunner til at man bør skrive et feiende flott følgebrev. Selv om det er viktig å vite hvordan man skriver en god CV så sjekk tipsene for følgebrev.

Ferdigheter kobles direkte mellom bedrift og CV

Ved å skrive et følgebrev vil man kunne koble sine egne ferdigheter og kompetanse opp mot bedriften man søker jobb i. Det setter kunnskap, kvaliteter og erfaring i en større sammenheng. Dermed kan man ha en mer generell CV og heller endre følgebrevet etter hver bedrift og selskap man søker jobb i.

Hvorfor velge deg?

Det andre punktet er at et følgebrev ikke bare skal repetere CV i kortform, men fortelle arbeidsgiveren hvorfor nettopp denne jobben er attraktiv for deg og hvorfor du vil jobbe for akkurat den arbeidsgiveren. Her kan man også fremheve helt unike egenskaper som vil passe utmerket i akkurat den jobben.

Andre ting å tenke på

Å skrive et helt utrolig følgebrev kan være det som avgjør om du får jobben eller ikke, men det er ikke bare enkelt. Det krever at man gjør noe research og har kunnskap og forståelse.

Mange arbeidsgivere og rekruttere leser først følgebrevet. Noen vil ikke engang vurdere å lese CV-en om ikke følgebrevet er godt. Så det er et veldig viktig dokument.

Her er noen ting du må ha formening om før du skriver følgebrevet:

  • Du må undersøke arbeidsgiveren og stillingen svært nøye
  • Man må skrive på en engasjerende og drivende måte med nøkkelord som passer beskrivelsen
  • I følgebrevet må man vise at man har gjort et forsøk på å forstå bedriften og hva stillingen består av

Det kan hende at man finner jobbannonsen på en plattform og derfor ikke kjenner til bedriften som søker etter nye ansatte. Da er man nødt til å belyse de opplysninger man selv kjenner til fra stillingsannonsen. Det må man gjøre med entusiasme og engasjement. Dersom man klarer å få fra nøkkelkvalifikasjonene er dette også veldig positivt. Det kan være ting som:

  • At du viser at du har lest stillingsannonsen og eventuelt kjenner bedriften
  • At denne bedriften er perfekt for deg
  • At personligheten passer til organisasjonskulturen
  • Verdier og kvalifikasjoner er overens

Harmoni og balanse

Selv om et følgebrev skal være kort og proppet av sprudlende engasjement, er det viktig å få fram dybde og balanse. Det er mange som feiler ved å gjøre alt til fordelaktige egenskaper uten at de har rot i virkeligheten. Det er også alt for mange som ikke er nøye med form og oppsett.

Dersom man har fokus på disse tingene, vil et følgebrev kunne utfylle CV-en på en slik måte at det gir deg det etterlengtede intervjuet. Hvordan man klarer seg her er en annen sak, selv om det bygger på erfaringene man har gjort seg når man skrev CV-en, jobbsøknaden og følgebrevet.

Hvordan online spill kan bidra til å bekjempe ensomhet og bedre mental helse

Selv om flere tenker at online spill kan bidra til at personer, og særlig barn og ungdom, blir mer ensomme trenger det ikke nødvendigvis være hele sannheten. Dette fikk vi et godt eksempel på i den norske artikkelen om Mats (25) og all støtten han fikk fra sine venner som han hadde møtt i onlinespillet World of Warcraft.

World of Warcraft

Gjennom å spille via internett får man en unik mulighet til å kunne være i kontakt med andre mennesker, selv om man kanskje ikke er fysisk i stand til å forlate huset. Det er flere forskjellige spill man kan spille og man trenger ikke nødvendigvis være ungdom og spille World of Warcraft for å like å spille online. Man kan for eksempel også spille hos Unibet Bingo dersom man vil spille sammen med andre, men ønsker å spille noe litt mindre actionfylt.

Hvem er egentlig gamere?

Typisk gamer? Neppe!

Det artikkelen om Mats satte et ekstra fokus på var at det kan være mange forskjellige grunner til hvorfor man velger online gaming som hobby. En av de mest kjente oppfatningene mange har av gamere er ofte at de er late personer som sitter foran dataskjermen fordi de ikke gidder å gjøre noe mer aktivt. Denne oppfatningen kan derimot være alt annet korrekt. Ettersom man spiller en fiktiv karakter, i et fiktivt univers vil dette også bety at man som oftest ikke vet noe særlig om personen som sitter på den andre enden.

Har man derfor utfordringer, enten det er mentalt eller fysiske begrensninger, kan det å spille onlinespill hvor man kan samarbeide og kommunisere med andre gi personer en følelse av tilhørighet og samhold – selv om det ikke nødvendigvis innebærer å fysisk måtte møte andre.

Online gaming og mental helse

Det er stadig flere unge som sliter med sin mentale helse på forskjellige måter og det er heller ikke uvanlig at mange føler seg ensomme. Dette trenger heller ikke å bare gjelde ungdommer men det kan i like stor grad være et problem blant voksne og eldre. Er man voksen er det derimot gjerne et enda mer tabubelagt tema å snakke høyt om.

På plattformer for dataspill brytes derimot ofte denne inndelingen av alder, kjønn og popularitet og alle stiller med samme utgangspunkt. Slik kan man dermed lettere finne et samfunn hvor man føler tilhørighet ettersom alle stiller likt – som en eller annen avatar man selv har skapt og kan være fornøyd med.

Vennskap og læring

Gjennom onlinespilling får man kontakt med mennesker fra hele verden, som man ellers antakeligvis aldri hadde fått kontakt med. På denne måten kan det også være lettere å finne venner gjennom at man allerede deler en felles interesse og at det er et hav av personer man kan bli kjent med. Ved å kommunisere på engelsk på tvers av landegrenser åpner man også opp for store muligheter for læring. Både når det kommer til å kommunisere med andre, bli kjent med flere kulturer og akseptere andre.

Slik tar du vare på kropp og sinn i en hektisk hverdag

I en hektisk hverdag kan man fort utvikle vondter både fysisk og psykisk. Stress på jobb kan føre til betennelser i kroppen, men kan også gjøre at det “stopper opp” i hodet, og du mister all energi og overskudd.

For å få balanse og unngå at du blir utbrent, er det viktig at du tar pauser i hverdagen og kobler helt av. Det betyr at du legger vekk alt som har med jobb å gjøre og virkelig får slappet av i både hodet og kroppen.

Ved å gjøre det, vil du gjenvinne energien og overskuddet du trenger til de virkelig viktige tingene i livet. Enten det er å være med familien, dra på fjellet for å stå på ski eller gjøre andre gøyale ting du liker, er det viktig at du har nok energi til dette.

Her viser deg ulike måter du kan koble helt av på, slik at du tar ordentlig vare på både kroppen og sinnet i en hektisk hverdag.

Meditasjon og yoga

Meditasjon og yoga er i vinden som aldri før, og det er ikke rart til at det er blitt såpass populært som det er. Med meditasjon og yoga, får du roet ned kroppen og sinnet.

I yoga bruker man pusteøvelser som vil hjelpe deg med å på en måte “rense hodet”. Det er blitt bevist at det roer nervene betraktelig å utføre fokuserte pusteøvelser.

Meditasjon er også viktig for å “rydde opp” i hodet. Det kan hjelpe deg med å få unna vonde tanker som stjeler av din tid i hverdagen. Veldig mange velger å starte dagen med 10 eller 15 minutter med meditasjon for å klarne hodet før de tar fatt på den nye dagen.

Gjør aktiviteter i hjemmet som senker stressnivået

Det er viktig at man setter av tid i hverdagen til ting man liker å gjøre. Det trenger ikke å være voldsomme aktiviteter, men det er viktig at du gjør noe som gir deg nok energi til å komme deg gjennom arbeidsuken og samtidig har overskudd i helgene til å gjøre ting du liker av litt større karakter.

Dette kan være enkle ting som å se på en god film, lese bok, finne gøyale spilleautomater på Internett, lese magasiner, høre på musikk, spille brettspill eller yatzy, se serier på datamaskinen eller hva som helst annet som gir deg påfyll av energi i hverdagen.

Kom deg ut

Frisk luft er bra for deg på flere måter, men for det første er det godt for hodet. Det kan klarne opp hodet og lette på trykket, dersom stressende tanker ligger å kverner eller du er innesperret på kontoret i flere timer i strekk.

Samtidig får du mosjon. Du kan for eksempel gå tur i skogen, i en park eller gjennom et boligstrøk. Det er anbefalt at man setter av minimum 30 minutter hver eneste dag til fysisk aktivitet. Derfor er en 30 minutters gåtur i frisk luft virkelig å anbefale for å koble helt av.


8 tips til helsebringende ferie

Å ha ferie er bra for helsen, det kan gjelde både fysikken og psyken. Her følger ti gode tips om hvordan få en bra ferie.

1. Start ferien før ferien

Sørg for å avslutte arbeidet ditt skikkelig ved å få overblikk over hvor du er i arbeidsprosessene dine og skriv ned det, slik at du ikke bruker energi på å holde styr på arbeidet din mentalt når du har ferie. Bruk tid de første dagene på å visualisere at du går ut av døren fra arbeidet ditt og trår inn i et fritt ferierom. Mediter, gå lange turer, merk jorden under føttene dine og kom til stede i deg selv, slik at du kan komme til stede i ferien din.

2. Gjør noe aktivt for å gire ned

Mange av oss går rundt med et litt overaktivert nervesystem og det føles som det mest naturlige, men det er ikke sunt for oss og det gjør det vanskelig for oss å slappe skikkelig av. Gå til yin yoga eller restorative yoga, vær i naturen, trekk pusten dypt, bli til stede i kroppen din, mediter (– det er mange gode meditasjonstips på nettet). Eller se en fotballkamp live, ikke på TV, det kan være god meditasjon i seg selv. Vit at vi ofte må gjøre noe aktivt for å berolige nervesystemet vårt, slik at vi kan få den restitusjonen i ferien som vi har så uendeligt god bruk for.

3. Ha realistiske forventninger.

Mange mennesker går på ferie med urealistiske forventninger, som skuffes. Hvis du ikke for alvor er connected med din ektefelle eller barn, bør det kanskje rettes litt på det i begynnelsen av ferien. Når vi frustreres over at ferien ikke er lyserød og vakker med det samme, skaper vi dobbel smerte – aksepter heller at det hele er som det skal være, og alle lander mye lettere sammen.

Familier med små barn kan innrette seg så avslappende som mulig, men kanskje er det urealistisk å forvente en dypt avslappende ferie. Parforhold i krise skal kanskje bruke tiden på å snakke, skape nærvær fremfor å forvente at ferien i seg selv kan redde forholdet.

4. Tenk etter hva du har bruk for – ta ansvar for det.

Det høres kanskje enkelt ut, men det er faktisk en av de tingene som virkelig går galt i ferien. Vi glemmer å lytte til våre egne behov og å ta ansvar for dem, ved å snakke om det med dem vi er på ferie med. Vi tror feilaktig at det kjærligste er å ta hensyn til alle andre først og ser ikke hvordan det ofte ender med å være ukjærlig, fordi vi så setter andre på overtidsarbeid i forhold til å regne ut det vi ikke sier, liksom en martyr på ingen måte føles kjærlig å være sammen med. Så hvis du liker fotball, da skal du få lov til å ta på alvor at du liker fotball, reis på fotballferie og la de andre være hjemme. Likeså, liker du fjellturer så gå deg en lang tur alene.

5. Sørg for å nyte – åpen sansene dine.

– Nytelse er et viktig aspekt av livet, fordi det er en måte virkelig å ære livet og vår sjel på. Ikke desto mindre er det vanskelig for mange.

6. Elsk deg selv til en god ferie.

Å kunne skape såvel en hverdag som et ferieliv, som gir deg det, du har bruk for er, som alt annet, et speil av forholdet til deg selv. Hvis vi ikke virkelig elsker oss selv (og det gjør de fleste ikke), er det vanskelig å gi oss selv det livet vi virkelig drømmer om. Overvei hvordan livet din og ferien din ville se ut, hvis det var en forlengelse av kjærlighet til deg. Hold opp med å leve «når en gang – liv», hvor lykken ligger utenfor deg selv; i andre mennesker, jobber, penger, ferien eller noe annet. Begynn å elske deg selv akkurat som du er og la livet din være et uttrykk for den kjærligheten.

7. Gjør opp status.

Bruk ferien på å gjøre opp status i livet ditt. Hvor er du i forhold til f.eks. forholdet til deg selv? Er det kjærlig? Kroppen din? Jobb? Relasjoner? Kjærlighet? Fritid? Balansen i livet din? Se på om det er noe du skal gjøre annerledes og ta deg selv og livet din alvorlig. En dag har vi det ikke mer.

8. Ta deg selv alvorlig når du skal tilbake til hverdagen

Mange mennesker har problemer med å komme tilbake til hverdagen etter ferien. Vi har alt for ofte innrettet hverdagen vår slik at den er for tettpakket, ikke nærende, mangler ro og luft til å trekke pustet og være tett på dem vi elsker. Vi kjemper altfor mye, nyter for lite de små gleder i livet, slik som fint vær, fotball på tv`en, turer i marka, og glemmer hvor raskt livet går og hvor heldige vi er for å ha det. Hvis det føles hardt å skulle i gang med hverdagen din, så lov meg å se på den med kjærlige øyne; hva skal det til for at du innretter deg i livet din, slik at det blir som du har fortjent; nærværende, meningsfullt og kjærlig?

En god fjelltur i ny og ne kommer til å forbedre livskvaliteten din dramatisk.

Bevegelse forbedrer livskvaliteten

Sitter du mye stille i hverdagen? Føler du at du mangler overskudd? Da er det kun én ting som hjelper. Komme seg i bevegelse. Ja, vi vet at markedet flommer over av allslags mirakelprodukter som lover å gjøre deg slank, men til syvende og sist er det bare god gammeldags trening som hjelper deg med å komme i bedre form.

Mulighetene og inspirasjonene du kan hente for å komme deg i trening er utallige. Hvis du trenger en dytt for å komme i gang, frister det kanskje å bli medlem på et treningsstudio? Trening kan også være en sosial ting, og det frister kanskje å melde seg på en aktivitet som innebærer sportsspill sammen med andre. Dette kan være alt fra uformelle treninger til mer lagorienterte idretter som håndball, fotball og volleyball. Få derfor med deg noen kolleger eller venner og begynn å bevege dere i dag.

Få mer overskudd i hverdagen

Den fysiske aktiviteten kan grovt deles inn i lett, moderat og høy. Hvis du er fullstendig utrent og ganske enkelt trenger en kickstart i hverdagen, sier det seg selv at du bør begynne med lett trening. Dette innebærer ganske enkelt enhver aktivitet hvor musklene og kroppen brukes, som igjen fører til at energiforbruket og forbrenningen kommer i gang. Dette kan således være en kort gåtur på maks. 30 minutter. Kjører du den korte veien til butikken? Da bør du kanskje vurdere å ta beina fatt neste gang.

Etter et par uker med lett gåing frister det kanskje å ta steget over i de moderates rekker. Ved moderat trening øker pusten og hjertefrekvensen til 65-70 prosent av det maksimale. For å oppnå dette kreves det allikevel en viss egeninnsats. En lett joggetur med intervaller øker garantert forbrenningen, og gjør at du får mer overskudd i hverdagen. Et annet alternativ er å legge ut på fjellturer, noe som både er gratis og en flott opplevelse i den nydelige norske naturen. Vær allikevel sikker på at du har nok krefter til å gjennomføre fjellturen, og sørg for at du går sammen med andre, iallfall i begynnelsen.

En god fjelltur i ny og ne kommer til å forbedre livskvaliteten din dramatisk.
En god fjelltur i ny og ne kommer til å forbedre livskvaliteten din dramatisk.

Bilde: Jeff Turner

Bekjemp folkesykdommene

Det er allment kjent at fysisk aktivitet bekjemper vanlige folkesykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes og kreft. Fysisk aktivitet bidrar blant annet til å redusere blodtrykket, noe som betraktelig reduserer faren for hjerte- og karsykdommer. I dagens sukkerrike samfunn sliter stadig flere voksne personer med diabetes. Hvis du derimot beveger deg en halvtime daglig, reduseres faren med å få diabetes med opptil 50 prosent. Det er allikevel viktig at du utvikler gode kostvaner i tillegg, og således unngår produkter med for mye sukker. Kutt derfor ut brusen det meste av uka og drikk mye vann fra springen. Dette er hundre ganger sunnere og i tillegg gratis.

Flere studier har også vist at jevnlig fysisk aktivitet hjelper deg med å unngå livstruende kreftsykdommer i bryst og tarm. Vi anbefaler derfor at du finner fram joggeskoene og kommer deg i aktivitet så raskt som mulig. I tillegg er sommeren her for fullt, og du kan derfor ikke skylde på dårlig vær.

Lykke til!

Religiøst liv

At de kristne skulle følge Kristus har hele tiden vært den viktigste normen for religiøst liv i kristendommen. Dette idealet har vært fulgt opp på mange ulike måter. Det ble ganske tidlig i kristendommens historie skilt ut religiøse eliter som, enten på vegne av eller som forbilder for de andre, skulle ta kristusetterfølgelsen spesielt alvorlig. Disse gruppene ble skilt ut, enten gjennom en egen innvielse (presteskapet) eller ved at den enkelte avga løfter (munker og nonner). Munkene og nonnene skulle gjennom sine løfter forplikte seg til et liv i kristusetterfølgelse. Ett løfte forplikter dem til en lydighet overfor abbeden/abbedissen som svarer til Kristi lydighet overfor Faderen. Et annet løfte forplikter dem til fattigdom, i samsvar med Jesu eiendomsløshet mens han var i verden. Det tredje løftet forplikter dem til en kyskhet som svarer til Kristi kyskhet. Ut fra disse grunnleggende løftene skal de fristilles fra andre krav i verden og virke som en fortropp for kristusetterfølgelse i kirken. ”Kyskhet” blir som oftest forbundet med det å avstå fra seksuell omgang, spesielt utenfor ekteskapet. Uttrykket blir ofte oppfattet som synonymt med jomfruelighet eller avholdenhet fra all seksuell aktivitet.

Kristus ble representert overfor resten av folket av presteskapet og på vegne av folket å utføre de hellige handlingene (liturgien, sakramentene), som brakte kirken nær Kristus og opprettholdt samfunnet med ham. Ved å gjennomgå en opplæring og prestevigselen ble de skolert til denne rollen.

Hver menighet ble ledet av en biskop, som ble assistert av prester og diakoner, i den tidlige kirken. Begrepet “menighet” sikter gjerne til en større gruppe religiøse mennesker. Det kan brukes om et helt trossamfunn med alle dets medlemmer.

Dette kirkelige hierarkiet er bevart i de katolske, ortodokse og anglikanske kirker samt i de lutherske kirkene i Norden. Mens prester og biskoper i katolsk og ortodoks tradisjon er mellommenn, på vegne av kirken, mellom Gud og den enkelte troende, er presten i de protestantiske kirkene først og fremst teolog, dvs. en ekspert på kirkens lære med forkynnelse som viktigste oppgave.

Legfolkets religiøse liv i middelalderen var konsentrert om noen enklere plikter, med nattverds- og botsakramentet i sentrum. I tillegg tok brede lag av folket ofte del i fester og feiringer på lokalt plan. Lokale helgener, lokale prosesjoner og lokale festdager var foranledning for religiøs og kulturell utfoldelse der alle fikk være med. Ved disse anledningene fikk ikke bare de religiøse elitene, men også mange flere komme nær det hellige.

En økt demokratisering av kristusetterfølgelse ble idealet, i løpet av senmiddelalderen. Bredere grupper av folk i Europa prøvde å føre et liv der de selv målbevisst kunne følge Kristus, og spesielt populært ble idealet om å følge Kristus gjennom fattigdom og lidelse. Dette gjaldt ikke bare munke- og nonneordenene, men også andre religiøse grupper. Reformasjonen fulgte opp denne tendensen ved å si nei til skillet mellom en religiøs elite på den ene siden og et alminnelig lekfolk på den andre; idealet for kristusetterfølgelse skal gjelde alle i samme grad.

Sansepleie.no

Sansepleie.no innebærer både avspenning og aktivitet, for barn og voksen.

Trine Gjestrum Larsen driver Sansepleie og har arbeidet med Rosenmetoden i 12 år og er styremedlem i Norske Rosenterapeuters Forbund.

Trine er godkjent og registrert Rosenterapeut MNRF fra 2003 ved Axelsons Body Work School med Sertifikat fra ”The Rosen Institute” i Berkeley, hvor deler av utdannelsen og etterutdanning har foregått med grunnleggeren av metoden, Marion Rosen, samt godkjent Berøringsterapeut i metoden Taktil ved Dine Sanser, skola for berøring. Dessuten har hun Diplom fra Axelsons Body Work School, Stockholm som Bioenergiterapeut.

trine-sansepleieBesøksadresse: Løkka 4, 3271 Larvik

Kontakt: Trine Gjestrum Larsen

Telefon: 48299239

Mail: trine@sansepleie.no