Alopecia areata – hårutfall

Alopecia areata (eller flekkvis hårutfall) er en hudsykdom der en person helt plutselig får hårløse hudflekker. Sykdommen er ikke sjelden, den kan ramme enhver (ca. 1% av befolkningen) og i alle levealdre, men oftest unge mennesker.

Alopecia areata er navnet på en tilstand karakterisert ved flekkvist hårtap som kan oppstå i alle aldre. Vanligvis affiseres hodebunnen, men alle hårbevokste områder kan rammes.

Behandling
Personer som utvikler alopecia areata bør kontakte sin fastlege eller søke hjelp hos hudlege. Det er begrenset hva legen kan bidra med utover å forklare mekanismer og informere om at tilstanden i de aller fleste tilfeller går over av seg selv. Svært mange oppfatter hårtapet som dramatisk, og det kan være av stor verdi og få god informasjon om alopecia areata. Det finnes også en forening, Landsforeningen Alopecia Areata.

Er alopecia areata en autoimmun sykdom?
Årsaken til alopecia areata er ukjent, og patogenesen er ikke klarlagt. Både miljøfaktorer (bl.a. infeksjoner) og psykisk stress har vært foreslått som utløsende faktorer hos genetisk disponerte personer. Det foreligger en rekke anekdotiske rapporter om utbrudd av alopecia areata i tilknytning til traumatiske begivenheter, men kontrollerte studier har ikke vist noen klar sammenheng.

Genetisk disposisjon er antakelig avgjørende for utvikling av alopecia areata (8). Epidemiologiske data viser økt familiær forekomst av alopecia areata, særlig ved tidlig debut, høy konkordans hos eneggede tvillinger, økt forekomst av alopecia areata ved Downs syndrom og assosiasjon til autoimmune sykdommer, bl.a. diabetes, vitiligo og thyreoideaforstyrrelser. Det er også påvist assosiasjon med visse HLA-typer, særlig klasse II, økt ekspresjon av klasse I- og klasse II-HLA-antigener i hårfolliklene i alopecia areata-flekker, og økt forekomst av autoantistoffer mot follikulært keratin hos personer med alopecia areata.

Forløpet er korrelert til samtidig atopisk sykdom. Immunsuppressive medikamenter som prednisolon, ciklosporin og visse cytostatika kan gi forbigående gjenvekst av hår ved alopecia areata.

Nettsteder om Alopecia areata:

LAA – Landsforeningen alopecia areata. Landsdekkede forening.
Webside for Landsforeningen Alopecia Areata.
www.laa.no/

NHI

Nettside om hårtransplantasjon

Litteratur

1. Mørk C. Hårtap. Årsak, diagnostikk, klinikk og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 3103 – 6.
2. Gjersvik PJ. Mannlig skallethet Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1120.
3. Madani S, Shapiro J. Alopecia areata update. J Am Acad Dermatol 2000; 42: 549 – 70.
4. Randall VA. Is alopecia areata an autoimmune disease? Lancet 2001; 358: 1922 – 4.
5. Picardi A, Abeni D. Stressful life events and skin disease: disentangling evidence from myth. Psychother Psychosom 2001; 70: 118 – 36.
6. Toyoda M, Makino T, Kagoura M, Morohashi M. Expression of neuropeptide-degrading enzymes in alopecia areata: an histochemical study. Br J Dermatol 2001; 144: 46 – 54.
7. Rossi R, del Bianco E, Isolani D, Baccari MC, Cappugi P. Possible involvement of neuropeptidergic sensory nerves in alopecia areata. Neuroreport 1997; 8: 1135 – 8.
8. Duvic M, Nelson A, de Andrade M. The genetics of alopecia areata. Clin Dermatol 2001; 19: 135 – 9.
9. Gilhar A, Landau M, Assy B, Shalaginov R, Serafimovich S, Kalish RS. Melanocyte-associated T cell epitopes can function as autoantigens for transfer of alopecia areata to human scalp explants on prkdcscid mice. J Invest Dermatol 2001; 117: 1357 – 62.
10. Bjerke JR. Huden som immunologisk organ Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 793 – 6.

Alkoholisme

Alkoholisme er ensbetydende med ukontrollerbar drikking som tar overhånd over andre aktiviteter i tilværelsen.

Årsaker
Selv i små mengder virker alkohol inn på hjernens mest avanserte funksjoner: tanker, følelser og sosiale hemninger. Den sjenerte blir mer utadvendt, den engstelige slapper bedre av og den som vanligvis ikke er særlig taletrengt kan blir riktig så pratsom og veltalende. Noen personer får mer lyst på sex, lyst til å kjøre bil etter inntak av alkohol, eller får overdreven lyst til å gjøre ugang. Når det gjelder bilkjøring bør man teste seg med en promille/ alko måler hvis man har mistanke om at man har promille i blodet.

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Europa, og de fleste har på en eller annen måte et forhold til stoffet. Her kan du lese om hva alkohol er og hvordan den fremstilles, hvordan den påvirker kroppen, hva promille er, og mye mer.

Drikker alle?
Omtrent 10% av menneskene under 30 år i Norge drikker ikke alkohol i det hele tatt. Av dem som gjør det, velger de aller fleste å drikke begrensede mengder for å finne grensene sine, og unngå ubehagelige opplevelser.

Hva er alkoholisme
Alkohol er avhengighetsskapende hvis man drikker for ofte og for mye. Avhengighet (alkoholisme) skader indre organer og hjerne og går utover personens evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Alkoholisme er en kronisk sykdom som går ut på at vedkommende tar inn store mengder alkohol eller vesker med alkoholinnhold. Alkoholisme utvikler seg fra en kombinasjon av fysiologiske, psykologiske, sosiale og genetiske faktorer. Det kjennetegnes av en følelsesmessig og fysisk avhengighet av alkohol. Ofte fører det til hjerneskader eller død. 10% av den voksne befolkningen karakteriseres som alkoholikere eller at de har store drikkeproblemer av en eller annen grad. Det er mest menn som har alkoholproblemer, men drikking er også et stort problem blant ungdom og kvinner. Alkoholisme er et stort problem i Europa og USA.

Det er vanskelig å finne et tall på hvor mange alkoholikere det finnes i Norge i dag. Det er forskjellige nivåer av alkoholisme, og antall alkoholikere kommer helt ann på hvilken grense man velger. Det er i hvertfall sikkert at alkoholikerne i samfunnet vårt omfatter mange flere en den typiske uteliggeren i parken med papirpose rundt flasken. Mange er også flinke til å skjule sitt misbruk, og mørketallene er store. Det er vanskelig for dem som har en alkoholiker i familien eller i sin omgangskrets, og man vet at over 200 000 barn og unge lider under foreldrenes alkoholforbruk. Det er særlig i høytidene at problemene blir mer tydelige.

Mange forbinder overdreven drikking med alkoholisme. Men en ny undersøkelse fra New Mexico tyder på at det er den vanlige fylla, og ikke alkoholismen, som står for flesteparten av problemene alkoholen fører med seg. Roeber mener synet på at alkoholproblemer og alkoholisme henger sammen skyldes kulturelle normer som aksepterte de aller fleste former for drikking, bortsett fra helt opplagt alkoholisme.

Men i senere år har forskere forandret syn, og begynt å se på fyll, som defineres som fem drinker eller mer i en omgang, som et problem. Stikkord er fyllekjøring, vold og alkoholskader.
– For å forhindre de fleste alkoholrelaterte skader, inkludert alkoholisme, må vi fokusere på overdreven drikking, ikke bare på alkoholisme. Dersom vi er opptatt av alkoholisme vil vi bare legge merke til en liten prosent av dem som står i fare for å forårsake eller bli utsatt for alkoholrelaterte skader, sier Roeber.

 

Nettsteder om Alkoholisme:

Alkoholisme – Helios-centret.dk
Alkoholisme er et misbrug, som alt for mange lider under. 70 % af vores klienter kommer væk fra alkoholisme og forbliver ædru. alkoholisme afvænning.

Alkoholisme ?
Kort artikel om alkoholismens konsekvenser for nærstående og samfundet. I Danmark har vi et af de største alkoholforbrug i verden.

Pille mot alkoholisme? | ABC Nyheter
Om det viser seg at Varenicline også dempar lysta på alkohol, håpar forskarane at pilla vil kunne nyttast i behandling av alkoholisme.
www.abcnyheter.no/node/48959

Få dansker får behandling for alkoholisme – bt.no
Rundt 160.000 dansker drikker så mye alkohol at de trenger profesjonell hjelp, men svært få kommer i behandling.
www.bt.no/utenriks/article393396.ece

Alkoholisme, undersøkelser – Pasienthåndboka
Diagnosen alkoholisme stilles vanligvis på grunnlag av personens atferd, unntatt i de tilfeller der det foreligger bortfallssymptomer (abstinens) eller
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=14165

Alkoholisme på arbeidsplassen – Vangseter
Alkoholisme er en sykdom som ikke bare preger rusmisbrukeren selv, men også alle han eller hun forholder seg til i det daglige. Det har vært vanlig å bruke
www.vangseter.no/content/view/18/34/

Mozon – Alkoholisme
I tillegg sier de at alkoholisme fører til et kortere liv og fysiske funksjonshemminger hos minst 58 millioner andre personer.
www.mozon.no/diverse/legemidler/pille+mot+alkosug/art389245.html

 

Alkoholisme
av Hilmar Streibrandt

Alkoholisme har ødelagt mang en flott familie og det kan skje med deg også hvis du ikke søker hjelp og får en passende behandling. Du må bare ta det steget. Når man drikker mye over tid har det en tendens til å forandre personaliteten, forandre oppførselen og til å forande din holdning ovenfor alle andre. Det vil bli både mentale og fysiske forandringer på grunn av alkoholismen. Alkoholisme kan forandre en person som er snill til en fæl person som ikke bryr seg om andre og som andre ikke ønsker å være i nærheten av. Du kan miste mange gode venner og til og med familiemedlemmer på grunn av drikkingen.

Depresjoner, angst, følelsen av å miste selvkontrollen og andre mellommenneskelige temaer er ofte grunner til at en person blir alkoholiker. Noe av det alkoholikere kan gjøre er å isolere seg fra familie og venner, lyve om drikkevanene, få et større og større behov for alkohol for hver dag som går, få black out, daglige rutiner går i vasken og mange føler seg ikke som seg selv hvis de ikke drikker. Det er så mange ting som skjer med en alkoholiker at hvis du følger nøye med vil du lett kunne kjenne igjen tegnene som avgjør om en person ligger under for alkoholisme. det er viktig å legge merke til disse tingene når det gjelder en person du er glad i fordi med din hjelp, kjærlighet og omtanke så kan det hende personen aldri søker hjelp eller får den behandlingen som de trenger for å komme seg ut av avhengigheten.

En som er avhengig av alkohol får et så enormt adrenalinkick av å drikke at de trenger den følelsen alltid og uten den kan de lide av store abstinenssmerter. Alkoholen skaper en kjemisk ubalanse over tid slik at kroppen ikke vet hvordan den skal reagere hvis den ikke får den daglige dosen som den er vant med. Det er derfor folk med alkoholisme må få behandling på steder hvor man er vant til og har spesialisert seg på å behandle dette, med en stab som er der hele tiden i tilfelle det kommer alvorlige reaksjoner på alkoholmangelen i kroppen. Trangen til alkohol vil forsvinne, men det er viktig å ha utdannet personel som vet hvordan de skal behandle symptomer som kan være smertefulle og vanskelige for alkoholikeren.

Denne artikkelen er ikke ment som medisinsk råd. Bare følg rådene i denne artikkelen etter å ha snakket med legen din. Denne artikelen er bare ment til å belyse problemet.

Annonser:

Alice i eventyrland – syndrom

Alice i eventyrland-syndromet (eller Fantasisyndromet) har fått navnet sitt etter Lewis Carroll sin fortelling om Alice i Eventyrland fordi mye av det Alice opplever i drømmen sin er likt det et mennesket som har Alice i eventyrland-syndrom ser og opplever. De lever i en egen fantasiverden; der de kanskje opplever at verden er altfor stor eller, plutselig altfor liten. Noen opplever at de syntes noen av kroppsdelene er altfor store eller små. Andre at ting i omgivelsene har de merkeligste fasonger. Oppfattelsen av lyd, tid og berøring oppfattes også som rare og uvirklige.

Syndromet er veldig sjeldent og man er usikker på hvordan det oppstår, men den kan ha sammenheng med migrene. Mange av de som har fått det kommer fra familier der mye hodepine er vanlig. Den kan også dukke opp forbinnelse med Epilepsi, Schizofreni og kyssesyke.

Nettsteder om Alice i eventyrland-syndrom:

 

Alice i eventyrland-syndrom – Wikipedia
Alice i eventyrland-syndrom. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå . sin er likt det et mennesket som har Alice i eventyrland-syndrom ser og opplever.

forskning.no – Spesialtema: Sjuke sjukdommer
antagelig større for at du lider av cotards syndrom, enn . I så fall kan du lide av Alice i eventyrland-syndromet. mer. 08.08.2004. Smittsom sinnssykdom .

Annonser:

Algofobi

Algofobi – Angst for smerte

Nettsteder om Algofobi:

www.gaysir.no/index.cfm?meny=3&ftyp=ShowTraad&start=16&side=
2&traad_ID=1380796&subsid

Annonser:

Albueleddsartrose – albueleddsdysplasi – hund

Albueleddsartrose (AA), tidligere også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en samlebetgnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet hos blant annet hundedyr. De vil etter hvert gi smerter og forkalkninger (artroser). Alvorligheten av symptomer avhenger også av graden av feilutvikling og miljøfaktorer.

Kartlegging av albueleddsartrose (AA) i Norge startet i 1981. Forskning og klinisk erfaring hadde vist at utviklingslidelser i albueleddet utgjorde et stor problem blant flere hurtigvoksende hunderaser. Kartleggingen begynte blant rottweilere. Senere fulgte newfoundlandshunder, berner sennenhunder og leonbergere. I dag benytter en lang rekke raseklubber seg av muligheten til å få kartlagt utbredelsen av albueleddsartrose innen rasen, og krever at albueleddsstatus skal være kjent før paring kan godkjennes. Valpekjøpere oppmuntres til å delta i kartleggingsprogrammet.

Forskning som er utført de siste 15 årene i flere land har vist at arv har betydning for utvikling av albueleddsartrose. Antall hunder som er fri for albueleddsartrose øker sakte innen de fleste rasene. Blant berner sennenhunder har prosenten av hunder som er fri, økt fra ca 60 – 65% til 70 – 75% i løpet av en tiårsperiode.

Den Amerikanske Bulldoggen er stort sett en frisk hunderase, men siden den er en stor og tung rase er den utsatt for leddproblemer som hofteleddsdysplasi og albueleddsartrose.

Albueleddsartrose (AA), tidligere også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en samlebetgnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet hos blant annet hundedyr. De vil etter hvert gi smerter og forkalkninger (artroser). Alvorligheten av symptomer avhenger også av graden av feilutvikling og miljøfaktorer.
Undersøkelser utført blant berner sennenhunder i Nederland, viser at rasen har to former for albueleddsdysplasi, løsning eller sprekk-dannelse av benbit inne i leddet (løs prosessus coronoideus) og inkongruens mellom de forskjellige delene av leddene. Disse tilstandene nedarves sannsynligvis uavhengig av hverandre. Bekjempelsen må imidlertid skje ved å ta hensyn til albueleddsstatus hos avlsdyr og slektninger, uansett årsak, i avlsprogrammet.

Nettsteder om Albueleddsartrose – hund:

Albueleddsartrose – AA
Relaterte saker. Kartlegging av albueleddsartrose. En hund med moderate eller uttalte forandringer har som oftest hatt perioder med halthet i ung alder
www.berner-sennen.no/helse/veterinert/aa.htm

Albueleddsartrose (hund) – Wikipedia
Albueleddsartrose (AA), tidligere også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en samlebetgnelse på flere feilutviklinger som kan skje i leddbrusken i albueleddet
no.wikipedia.org/wiki/Albueleddsartrose_(hund)

KJØPEAVTALE
File Format: PDF/Adobe Acrobat
Albueleddsartrose er en skjelettlidelse hos hund som enten kan skyldes arv eller i enkelte tilfeller kan opptre etter en. skade. Det er flere lidelser inne
home.no.net/hdstat/kj_kontrakt2005_internett.pdf

Kennel Svebø – (Schäfer/Schäferhund) – Ved valpekjøp
Ved Albueleddsartrose (AA) – (middels grad til sterk grad) refunderes kroner 2.000,-. Kjøper forplikter seg dog til å forsikre hunden frem til den er
www.kennel-sveboe.com/valpekjop.php

Om Rasen – Hovedsiden – Amerikansk Bulldog Klubb Norge
Dette gjelder alle hunder av rasen, men spesielt hunder fra utpregede rase er den utsatt for leddproblemer som hofteleddsdysplasi og albueleddsartrose.
www.amerikanskbulldog.no/index.php?id=246

KJØPEAVTALE
Albueleddsartrose er en skjelettlidelse hos hund som enten kan skyldes arv eller . Albueleddsartrose (AA), vil kunne konstateres ved røntgenundersøkelse.

Sykdom
. av foreldrene og eventuelt fremtidig bruk av søsknene til din hund. Albueleddsartrose er betegnelsen på kroniske forandringer som oppstår i og rundt .

Hundesykdommer
Øyelidelser hos hund forekommer i en rekke . Albueleddsartrose (hund) Albueleddsartrose (AA), tidligere også kalt albueleddsdysplasi (AD), er en .

Annonser:

Albinisme

Arvelig og medfødt feil i melaninstoffskiftet enten i selve produksjonen av melanin (hos en del pga mangel på enzymet tyrosinase) eller sjeldnere i dannelsen av melanocytenes melaninholdige organeller melanosomene. Albinisme deles inn i en lang rekke varianter avhengig av graden av affeksjon av øyne og/eller hud og hår (i hovedgruppene oculær alb.(OA) ellers oculocutan alb.(OCA)), biokjemisk årsak( i hovedgruppene tyrosinase-neg. og tyrosinase-pos.) og arvegang, OCA arves nesten alltid autosomalt recessivt. OA arves som regel kjønnsbundet recessivt eller autosomalt recessivt. Det er påvist en lang rekke genfeil knyttet til albinisme ( se Albinisme Database). Nye inndelinger er derfor også på vei (se hjemmesiden til International Albinism Center)

Behandling
Det er ingen tilgjengelig behandling av årsakene. Strabismebehandling etter vanlige retningslinjer, men kirurgi bare av kosmetiske grunner. Operasjon for å bedre nystagmus diskuteres. Ved noen typer albinisme kan pigmenteringen øke gradvis og synet bedres i barneårene (det prøves ut tilførsel av kunstig melanin eller spesielt kosttilskudd). Beskyttelse av huden mot solbestråling pga betydelig økt risiko for hudkreft.

Tilstanden kalles albinisme og skyldes en feil i arvestoffet; albinisme er altså medfødt. En person med albinisme mangler det fargestoffet som setter farge på huden, øynene og håret. Huden er derfor lys og lysømfintlig, håret er også helt lyst. Synet er svekket, på grunn av pigmentmangelen i øynene.

Hva vil det si å ha albinisme? Jeg tror de som selv har albinisme kan svare best på det. Det finnes en norsk forening for albinisme, prøv deres hjemmesider!
Norsk Forening For Albinisme har besøksadresse Nyåsveien 28 NFFA Sekreteriat, 4370 Egersund (Eigersund kommune).

Albinisme (av latin albus, som betyr hvit) er en relativt vanlig mutasjonsform hos både planter og dyr. I så måte kan alle virveldyr fra tid til annen vise såkalt albinisme. En plante eller et individ som lider av albinisme kalles en albino.
Albinisme kjennetegnes ved nedsatt eller manglende evne til å danne pigment. Pigment er et fargestoff (melanin) som beskytter mot solens stråler. Med andre ord er det melanin som gir deg fargen i hud, hår, og øyne. Personer med albinisme er i varierende grad pigmentfattige.
Arvematerialet, genene, overføres som kjent fra foreldrene. Alle gener finnes i to kopier, ett fra mor og ett fra far. Det er tilstrekkelig med bare ett normalt «tyrosinase-gen» for at produksjon av melanin skal skje normalt. Albinisme er altså resultatet av et defekt «tyrosinase-gen» fra både far og mor. Det vanligste er at et barn med albinisme har foreldre med normal pigmentering, men de er altså begge bærere av albinisme i genene sine, uten at dette kommer til syne hos dem selv.
Albinisme er forårsaket av en mutasjon som forhindrer dannelse av pigmenter. Det utvendige utseende (fenotypen/framtoningspreget) kan være et resultat av forskjellige mutasjoner innenfor kromosomene (genotypen/anleggpreget). Albinisme kan være forårsaket av en mutasjon som forhindrer kroppen i å fremstille pigmentene, en mutasjon som forhindrer kroppen fra å gjenkjenne proteinene som er nøkkelen til pigmentfremstilling eller kroppens manglende evne til å lage proteinene som forteller kroppen at den må produsere pigmenter.

 

Nettsteder om Albinisme:

Norsk forening for albinisme
Foreningen ønsker å være en støttespiller for mennesker med albinisme og for Oppgi i bestillingen hvis du er medlem av Norsk forening for albinisme!
www.albinisme.no/

Albinisme – Wikipedia
Albinisme (av latin albus, som betyr hvit) er en relativt vanlig mutasjonsform hos både planter og dyr. I så måte kan alle virveldyr fra tid til annen vise.
no.wikipedia.org/wiki/Albinisme

Dansk Forening For Albinisme
De almindeligste former for albinisme skyldes manglende eller hæmmet dannelse af . I sjældne tilfælde kan albinisme have en livstruende side) .

Annonser:

Akutte medisinske lidelser

Dette er en (ufullstendig) liste over akutte medisinske lidelser mennesket. Listen er under utarbeidelse og er svært mangelfull. Flere sykdommer og lidelser oppført under kategori sykdommer bør kategoriseres korrekt som akutte lidelser.

* Acidose
* Hjerneslag
* Hjerteinfarkt
* Hypoglykemi
* Hypotermi
* Hørselstap
* Keratitt
* Konjunktivitt
* Netthinneavløsning
* Respirasjonssvikt

Bruk av musikk i klinisk medisin
Ved akutte medisinske tilstander er kanskje musikkens analgetiske og sedative egenskaper særlig sentrale. En randomisert kontrollert undersøkelse av musikk anvendt ved akutte sårskader viste signifikant reduksjon av smerte i behandlingsgruppen, sammenliknet med kontrollgruppen, og 100 % av pasientene angav at de ville anvende musikk hvis de skulle komme i en ny tilsvarende skadesituasjon.

 

Akutt bronkitt

Akutt bronkitt er en irritasjonstilstand i luftveiene inne i brystkassen (bronkiene). Den oppstår plutselig, går rask over, og er nesten alltid forårsaket av en infeksjon med virus eller bakterier. Den avviker slik fra kronisk bronkitt, som som regel skyldes en konstant irritasjon av luftveiene på grunn av tobakkssrøyk eller annen luftforurensing.

Hyppighet
Etter vanlig forkjølelse er akutt bronkitt den hyppigt forekommende infeksjonen i luftveiene. de fleste voksen har hatt akutt bronkitt flere ganger og noen, spesiellt røykere, har akutt bronkitt nesten hver vinter.

Årsak
Årsaken til akutt bronkitt er nesten alltid infeksjon. I de fleste tilfellene svinger det seg om virus (en vanlig forkjølelsesvirus), men også bakterier kan gi akutt bronkitt. Blant bakteriene svinger det seg ofte om pneumokok, mycoplasma eller hæmofilus, det er de samme bakteriene som også kan gi lungebetennelse.

Hos små barn skyldes akutt bronkitt ofte infeksjon med RS-virus.

Akutt bronkitt kan være smittsom, særlig hvis den skyldes virus. Generell er sykdommen likevel ikke nær så smittsom som vanlig forkjølelse.

Personer, som i forveien har svekket forsvarsmekanismer i luftveiene er mer tilbøyelige til å få akutt bronkitt. Det svinger seg ofte om folk med astma eller kronisk bronkitt samt Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (Rygerlunger).

Symptomer
Symptomene på akutt bronkitt er:

* hoste, som båter kan være tørr eller ledsaget av slim fra lungene
* irritasjon i de store luftveiene.

Det viser seg ved ubehag bak brystbeinet i forbindelse med rask pust eller hoste.

Av og til, spesiellt hos små barn, kan det også være pipende pust, som kan minne om astma. Enda hosten kan være tørr, kan det også være ophostning av slim fra luftveiene.

Sammenlignet med lungebetennelse er man som regel ikke så tatt med ved akutt bronkitt. Det er også sjeldent, at det er høy feber, men temperaturen kan godt være litt forhøye (sjelden over 38 grader).

Man kan godt være trøtt og øm i musklene, men det er aldri skarpe eller stikkende smerter ved pust, som det f.eks. kan være ved lungebetennelse eller lungehinnebetennelse.

Hva kan man selv gjøre?

Unngå avkjøling
Da mange tilfeller av akutt bronkitt oppstår i forbindelse med en forkjølelse, er det en god ide å unngå hard fysisk anstrengelse med avkjøling av luftveiene, f.eks. løpetrening, hvor man skal vente til at man har det godt igjen.

Unngå røyk og støv
Man bør også unngå kronisk irritasjon av luftveiene og derfor holde seg vekk fra tobakk og store mengder støv. Så det er en god ide å la være med å røyke samt bruke åndedrettsvern ved vis typer av næringsliv.

Ta den med ro
Hvis man har fått akutt bronkitt, er det også klokt, å ta den med ro i noen dager og unngå ytterligere irritasjon av luftveiene.

Faresignal
Kontakt legen:

* Ved høy feber skal man kontakte legen, da dette tyder på at man har utviklet en lungebetennelse, som alltid krever antibiotisk behandling.
* Likeledes skal legen kontaktes, hvis det er tynget og pipende pust, da dette tyder på astma.

Genene skal forsvinne igjen. Man skal holde øye med om genene svinner i løpet av 4-7 dager, hvilket skjer i de fleste tilfellene.

Forløp
Akutt bronkitt er en såkalt overfladisk infeksjon. Det vil si at infeksjonen sitter i slimhinnen i bronkiene og forblir det. Det er altså motsatt influensa og lungebetennelse, hvor virus eller bakterier invaderer blodet og sprer seg rundt i kroppen.

I de aller flest tilfellene føler man seg ikke så syk, at man går til legen. Infeksjonen går for det meste over av seg selv, og man får det bedre i løpet av 4-5 dager. Hosten kan likevel fortsette i noen uker, da det tar tid for kroppen å gjenoppbygge den ødelagt slimhinnen i luftveiene.

Hvis man utvikler høy feber og hosten og oppspyttet fortsetter, kan det være tegn på at infeksjonen har spredt seg lengre ned i lungen, og at man har utviklet en lungebetennelse. I disse tilfellene skal man søke lege med henblikk på antibiotikabehandling.

Hvis man har mange tilfeller av akutt bronkitt hver år, kan det skyldes en annen sykdom i lungene, f.eks. astma, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom eller bronkieektasi. Sistnevnte er en tilstand hvor man etter gjentatt lungebetennelser har utviklet en permanent utvidelse av luftveiene.

Undersøkelser
Som regel er det lett for legen å stille diagnosen akutt bronkitt. Symptomene og den akutte debuten er temmelig karakteristiske, og i de fleste tilfellene er det ikke nødvendig å gjennomføre noen undersøkelser. Ofte vil det være andre i familien som har hatt en lignende omgang, og er dette tilfellet bekrefter det muligheten for at det er akutt bronkitt.

Ved å høre på lungene med sitt stetoskopet kan legen som regel høre om det er lungebetennelse.

Hos svekket personer kan akutt bronkitt være vanskelig å skjelne fra en lungebetennelse. Legen kan enten velge å behandle med antibiotika, hvis det er mistanke om lungebetennelse, eller ta blodprøver og et røntgenbilde av lungene for å stille diagnosen med sikkerhet.

Behandling
I de aller flest tilfellene krever akutt bronkitt ikke noen behandling, da det går over av seg selv. Blir det ved med å være feber og store mengder gul eller grønn slim fra luftveiene, kan legen gi en kur med antibiotikum , det vil som regel avkorte forløpet litt, hvis årsaken er bakterier. Antibiotikum gagner likevel dessverre ikke, hvis årsaken til den akutte bronkitten er virus.

Lindrende medisin
Det finnes forskjellige typer hostesaft og hostetabletter, som kan kjøpes på apoteket. Selv om virkningen av disse medikamentene er omdiskutert blant legene, føler mange, at hostemidler lindrer de hosterelaterte plagene.

Ved lett feber og ømhet i kroppen kan man ta et smertestillende håndskjøplegemiddel, som både virker febernedsettende og smertestillende.

 

Nettsteder om Akutte medisinske lidelser:

 

ANSA Forsikringsvilkår nr 670
2.3.6 Hjemtransporten skyldes kroniske eller eksisterende lidelser. h) Skade som skyldes medisinske komplikasjoner som har oppstått .

Laserklinikken | FAQ – Spørsmål og svar
Hva er en forskjell mellom kirurgiske lasere og medisinske lasere? Hvordan fungerer laserterapi? Kroniske problemer krever ofte flere behandlinger enn akutte.

Akupunkturklinikken i Son
. generell regel kan man si at akutte lidelser heles raskere enn kroniske lidelser. Vår moderne vestlige medisinske forskning kan forklare grunnleggende .

Akutt betennelse i bukspyttkjertelen

Bukspyttkjertelen (bukspyttkjertel) er en kjertel, som er beliggende under magesekken i tolvfingertarmens krumming i øverst venstre side av magen.

I bukspyttkjertelen dannet:

* Fordøyelsesenzymer (bukspytt), som er nødvendige for fødens nedbrytning i tarmen, før næringsstoffene kan tas opp i organismen. Enzymet amylase spalter stivelsen i kosten, lipase spalter kostens fett og trypsin og chymotrypsin bryter ned fødens proteiner.
* Biskarbonat, som er en base, som nøytraliserer magesyren.
* Hormoner bl.a. insulin og glukagon, som avgis til blodet og har betydning for sukkersstoffskiftet.

Bukspyttet sprøytes ut i tarmen sammen med gallen.

Betennelse i bukspyttskjertelen forekommer i såvel en akutt som en kronisk form. Ved den akutte form kan det forekomme:

* Væskesopphoping i bukspyttskjertelen (ødem)
* Vævshenfald (nekrose)
* Nekrose med blødning
* Nekroser av fettvev (fettnekroser) i og omkring bukspyttkjertelen.

I de fleste tilfellene sees bare ødem og fettnekrose.

Hvis nekrosene sitter i nærheten av bukspyttkjertelens hodeutførselsgang, kan den innsnevres og forhindre bukspyttet i å passere ut i tarmen.

Hyppighet
I Danmark diagnostiseres cirka 30 nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år. Menn får sykdommen dobbel så hyppig som kvinner.

Årsaker
De hyppigste årsakene til betennelse i bukspyttkjertelen er:

* Stor alkoholinntak
* Gallesteiner og innsnevring av hodeutførselsgangen fra bukspyttkjertel
* Slag mot magen
* Komplikasjon etter operasjon på magesekk, galleveier og bukspyttkjertel
* Komplikasjon etter ERCP (se nedenfor)
* Virusinfeksjoner
* Vis preparater: furosemid og klorthiazid (vanndrivende), sulfonamid, metronidazol og tetracyklin (antibiotika), valproat (epilepsimiddels), østrogen (kvinnelig kjønnshormon), azathioprin (immunsupprimerende middel) og L-asparaginase (kreftmiddels)
* For høyt fettinnhold i blodet (triglycerid)
* For høyt kalsiuminnhold i blodet
* Arvelig

Man mener at sykdommen oppstår ved at en av de ovennevnte årsakene fører til, at de fordøyelsesenzymene som skulle bryte ned føden ute i tarmen, frigjøres inne i selve bukspyttkjertel og bryter ned den. Gallessteinsykdom og alkohol er de hyppigste årsakene til akutt betennelse i bukspyttskjertelen.

Symptomer
Det viktigste symptomet ved betennelse i bukspyttskjertelen er smerter i magen. Smertene kan variere fra lette til uutholdelige smerter. De er konstant og borende og er som regel lokalisert i toppen av magen (mellom navlen og brystsbeinet), hvorfra de kan stråle ut i ryggen, opp i brystet, ned i magen eller til hoftespartiet.
Smertene er verst i liggende stilling, men kan lindres ved at man setter seg opp i sammenkrøpet stilling.

Ofte klager personer med betennelse i bukspyttskjertelen over kvalme, oppkast og spilte ut mage.

Ved undersøkelsen vil legen finne en forpint og nervøs person, som har lett feber, ømhet i magen, hjertebanken og lavt blodtrykk. I vanskelige tilfeller vil legen finne personen i sjokk med fjernhet, mer lavt blodtrykk og rask puls.

Faresignal
Opplever man plutselig oppstått borende, konstante smerter i øverst del av magen, skal man straks søke lege med henblikk på nersmer undersøkelse.

Hva kan man selv gjøre?
Da et konstant stort alkoholsforbruk er den hyppigste årsaken til betennelse i bukspyttskjertelen, bør man følge de anbefalingene Helsedirektoratet gir for hvor mange gjenstander menn og kvinner maksimalt kan tåle å ta inn om uken (menn: 21 gjenstander/uken, kvinner: 14 gjenstander/uken).

Det er særlig viktig, hvis man allerede har hatt et tilfelle av akutt betennelse i bukspyttskjertelen.

Personer med betennelse i bukspyttskjertelen og gallessteinsykdom samt personer med for høyt kalsium eller triglycerid i blodet bør behandles. Medikamenter, som kan forårsake spankreatitis, bør unnlates.

Undersøkelser

* Akutt betennelse i bukspyttskjertelen krever innleggelse. Her vil man måle innholdet av enzymet amylase i blodet eller urinen, som som regel vil være minst 3 ganger forhøyet. Man vil også måle innholdet av lipase, idet det også vil være kraftigt forhøyet. Antallet av de hvite blodlegemene vil være forhøyet i blodet. Gallefargestoffet (bilirubin) og en rekke leverenzymer, blodglukose og triglycerid vil også bli målt, da de noen ganger er forhøyet. Til gjengjeld vil innholdet av kalsium i blodet ofte være lavere enn normalt.
* For å utelukke evt. andre årsaker til magesmertene vil det ofte bli tatt et røntgenbilde av magen. De best undersøkelsen til at be eller avkrefte diagnosen er ultralydundersøkelse, CT-skanning og ERCP (Se artikkel kronisk pankreatitis). Ved akutt betennelse i bukspyttkjertelen vil CT-skanning og ultralyd evt. vise en forstørret bukspyttkjertel. CT-skanning er bedre enn ultralydundersøkelse til å påvise fettnekroser.

Forløp
I de fleste tilfellene går sykdommen i ro i løpet av 1/2 $ uke etter start av behandlingen. I noen tilfeller kan det oppstå forskjellige komplikasjoner, som forlenger sykdomsforløpet:

* Infeksjoner med bakterier i bukspyttkjertelen (flegmone)
* Utvikling av byll (abscess)
* Dannelse av væskefylt hulrom (pseudocyste)
* Dannelse av veske i lungesekken (pleuraeksudat)
* Dannelse av veske i bukhulen (ascite)
* Gulfarging av hud og øyne (gulsott eller ikterus).

Behandling
Formålet med behandlingen er å gi bukspyttkjertel ro og hvile dvs. å sette ned sekresjonen fra bukspyttskjertelen av fordøyelsesenzymer:

* Smertestillende medisin
* Behandling av evt. kjent utløsende årsak (gallessteiner, for høyt innhold av kalsium i blodet, for høyt innhold av triglycerid i blodet, medisin som kan gi spankreatitis)
* Stopp for inntakelse av føde
* Dropp i blodåre med veske for å sørge for normal væskesbalanse
* Opphenting av magesyren gjennom en sonde gjennom nesen til magesekken.

I lette og moderate tilfeller gis denne behandlingen i 2-4 dager, hvoretter man kan gå over til flytende kost de neste paret dager og heretter til normal kost. Hvis det oppstår byller behandlet med dren og antibiotika.

Pseudocyster vil i 25-40 % av tilfellene forsvinne av seg selv, i motsatt fall kan det bli behov for å drænere med kateter gjennom bukveggen eller fjerning ved operasjon.

Opphopning av veske i bukhule og lungesekk kan tømmes ut gjennom kanyle, som stikkes gjennom buk- eller brystveggen.

Annonser:

Akustikusnevrinom

Akustikusnevrinom
Hva er akustikusnevrinom?
Indreøre – lydledning

Mellomøre og indre øre

Akustikusnevrinom er en godartet svulst som vokser ut fra hørselsnerven. Selv om svulsten i seg selv er godartet, det vil si at det ikke er kreft, er plasseringen slik at den kan skade hørselsnerven og strukturer i hjernestammen eller lillehjernen etter som den vokser og blir større.

Akustikusnevrinom er en sjelden svulsttype og det er ca. 70 nye tilfeller per år i Norge. Fordi det er en sjelden og vanskelig tilgjengelig svulst, har man i Norge sentralisert behandlingen av slike svulster.

Hvordan behandles akustikusnevrinom?

Behandlingen er enten observasjon, bruk av strålekniv eller kirurgi.

Små svulster vil man som regel observere. Et inngrep kan gjøre større skade enn gavn. Du må følges opp med regelmessige kontroller hver 6.-12. måned. MR-bilder vil være avgjørende for å avklare om svulsten vokser.

Behandling av akustikusnevrinom
Materiale og metode.
Vi presenterer resultatene etter kirurgisk behandling av 99 pasienter med akustikusnevrinom utgått fra nervus vestibularis. En gruppe på 82 pasienter med akustikusnevrinom ble observert i opptil 20 år.
Fortolkning.
Akustikusnevrinom er fortsatt en stor diagnostisk og terapeutisk utfordring. Behandlingen bør utføres ved et senter med tilstrekkelig erfaring og hvor ulike spesialister har et formelt samarbeid.

Diskusjon

Moderne diagnostikk og behandling har bedret utsiktene dramatisk for pasienter med akustikusnevrinom. Det diagnostiseres flere små svulster, og mikrokirurgi og strålekniv gir bedre resultater enn tidligere. Dette skyldes nok større oppmerksomhet omkring ensidig hørselstap, samtidig som påvisningen av akustikusnevrinom er langt lettere i dag enn med de invasive metoder som var nødvendige bare for et par tiår siden. Antall nye tilfeller av akustikusnevrinom som påvises per år i Norge nå er ca. 70, betydelig mer enn de 15 som Djupesland & Modalsli antok i 1979.

På grunn av bedret bildediagnostikk med CT og MR kan det i dag påvises akustikusnevrinom på et tidlig stadium. Dette er et betydelig fremskritt, men skaper også en usikkerhet omkring det rette valg og tidspunkt for eventuell behandling. Både ved operasjon og stråleknivbehandling er resultatene best jo mindre svulstene er. Pasienter med akustikusnevrinom har imidlertid ofte initialt beskjedne symptomer som i liten grad affiserer dagliglivet. Svulsten er godartet, men i kraft av sin lokalisasjon kan den med økende størrelse medføre betydelig morbiditet pga. trykk mot hjernestamme og cerebellum. Behandling av akustikusnevrinom før de blir for store har derfor som målsetting også å hindre fremtidig morbiditet. Cystiske svulster (omkring 5 %) kan ha et eksplosivt vekstmønsterog bør opereres.

Akustikusnevrinom er en godartet svulst som vokser ut fra hørselsnerven. Selv om svulsten i seg selv er godartet, det vil si at det ikke er kreft, er plasseringen slik at den kan skade hørselsnerven og strukturer i hjernestammen eller lillehjernen etter som den vokser og blir større.
I Norge diagnostiseres hvert år omkring 70 nye akustikusnevrinomer, ikke ulikt forholdene i Danmark (1). Antallet er økende, noe som skyldes større oppmerksomhet samt bedre diagnostiske muligheter med CT og MR. Vekstpotensialet ved akustikusnevrinom varierer, og svulsten kan slutte å vokse, særlig hos eldre.
Hvordan behandles akustikusnevrinom?
Behandlingen er enten observasjon, bruk av strålekniv eller kirurgi.
Små svulster vil man som regel observere. Et inngrep kan gjøre større skade enn gavn. Du må følges opp med regelmessige kontroller hver 6.-12. måned. MR-bilder vil være avgjørende for å avklare om svulsten vokser.
Akustikusnevrinom er en sjelden svulsttype og det er ca. 70 nye tilfeller per år i Norge. Fordi det er en sjelden og vanskelig tilgjengelig svulst, har man i Norge sentralisert behandlingen av slike svulster.

Nettsteder om Akustikusnevrinom:

 

Tidsskriftet – Behandling av akustikusnevrinom
Vi presenterer resultatene etter kirurgisk behandling av 99 pasienter med akustikusnevrinom utgått fra nervus vestibularis. En gruppe på 82 pasienter med.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=555245

Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi
Asymmetrisk sensorinevrogent hørselstap må følges opp med mistanke om akustikusnevrinom. Sjekk vestibularis- og facialisfunksjon.
www.legeforeningen.no/index.gan?id=59541&subid=0

Akustikusnevrinom – Pasienthåndboka
Akustikusnevrinom er en godartet svulst som vokser ut fra hørselsnerven. Selv om svulsten i seg selv er godartet, det vil si at det ikke er kreft.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=3437

 

Behandling av akustikusnevrinom
For å kunne fjerne akustikusnevrinom. med minimal morbiditet er det nødvendig . Facialisfunksjon etter operasjon for akustikusnevrinom relatert til størrelse av .

Diagnostisk tankegang
Akustikusnevrinom o.a. tumor cerebri. Infeksjon i indre øre. Forrige lysbilde. Neste lysbilde. Tilbake til første lysbilde. Vis grafikkversjon .

Tidsskriftet – Behandling av akustikusnevrinom
. behandling av 99 pasienter med akustikusnevrinom utgått fra nervus vestibularis. ble det ved CT-undersøkelse påvist akustikusnevrinom hos fire (8) .

Annonser:

Akrofobi

Angst for høyder

Akrofobi kan være farlig, siden lidende kan oppleve en panikkfølelse på et høyt sted og kan bli overivrige i å komme seg trygt ned. Noen peronser som har akrofobi lider også av en irrasjonell trang til å kaste seg selv utfor høye steder, uten at de kan betraktes som suicidale.

En fobi (gresk phobia, fra ordet phobos som betyr frykt eller flukt) er en ugrunnet og sykelig angst for visse situasjoner, fenomener, dyr, gjenstander eller lignende. Graden av angst kan variere svært, fra såkalte fobiske frykter til å være en alvorlig lidelse; en lammende angst som kan dominere en persons liv fullstendig.

Steder som kan «trigge» høydeskrekken
Vår norske topografi byr på mange utfordringer. I sammenheng med vår fjellrike
natur kan vi bli konfrontert med vår høydeskrekk ved f.eks:
– veier i bratt lende (eks. Vestlandet, Geiranger)
– fjellskrenter og stier i bratt terreng
– fjelltopper og utkikkspunkt
– broer over fosser/elver
– sprekkepartier på bre
– stolheiser i skianlegg

Andre steder som kan «trigge» høydeskrekken er:
– balkonger i høybygg
– gang- og sykkelbroer
– bratte rulletrapper
– heiser med glassvegger og utsyn
– kjøpesentre med åpent atrium innvendig
– gulv med partier av glass (eks. ankomsthall Gardermoen)

 

Nettsteder om Akrofobi:

Akrofobi – Wikipedia
Akrofobi kan være farlig, siden lidende kan oppleve en panikkfølelse på et høyt sted og kan bli overivrige i å komme seg trygt ned.
no.wikipedia.org/wiki/Akrofobi

Sævri
OM HØYDESKREKK (akrofobi). Tanker om høydeskrekk Vi er kanskje født med ski på beina, men vi er ikke født med vinger!
www.sevri.no/hoydeskrekk.htm

Innlegg – Ung1881
Akrofobi – høydeskrekk akrofobi: høydeskrekk *grøss*. Svar på kommentar
https://www.ung1881.no/templates/Contribution____266.aspx?contributionid=1492

Subtitles Vertigo – subtitles slovenian 1CD srt (slv) – Subtitles .
Jag har akrofobi, som ger mig vertigo.

Annonser:

Akne – kvise

Akne er en fellesbetegnelse for en rekke hudsymptomer, som skyldes betennelse i og omkring en talgkjertel med dannelse av hudormer (komedon), røde knopper, eller betente pustel og evt. store knuter (cyster).

Hyppighet
Akne er nok den mer vanlig hudsykdom. Stort sett alle utvikler på et tidspunkt i livet akne i en eller annen grad. Sykdommen starter som regel omkring puberteten og sees mer i aldersgruppen 14-18 år, heretter avtar sykdommen gradvis. Akne sees likevel stadig hos 1 % av menn og 5 % av kvinner i 40 års alder. Akne er arvelig. Hvis ens foreldre har hatt akne, er det større risiko for selv å få sykdommen.

Årsaker
Ved puberteten kommer det hos begge kjønn et økte nivå av kjønnshormoner i blodet, f.eks. det mannlige kjønnshormonet testosteron. Dette hormon omdannes av enzymer i talgkjertlene til et mer aktivt hormon, som medfører forstørrelse av talgkjertlene og økte talgproduksjon. På grunn av hormonpåvirkningen skjer det samtidig endringer i talgkjertlenes utførselsganger, så de propper til med døde hudceller (keratin). På denne måten oppstår hudormer.
Hudormene kan være åpne på grunn av en svart pigmentpropp eller lukket, hvor de er hvitaktig på grunn av keratinproppen. Bakteriefloraen i talg endres, og acnebakteri (proprionebacterium acne) vokser fram. Det kan oppstå betennelse i og omkring hudormene, hvorved det oppstår røde og gule betente knopper (bums). Er betennelsesreaksjonen kraftig, kan det komme større hevet nesten væskefylte knuter (cystisk akne). Dette skjer fordi bakterien danner en rekke betennelsesfremmende stoff samtidig med at talgskjertelen brister. Bakterier og innholdet fra kjertelen medfører irritasjon i det omgivende vevet.

Fakta om akne:

* Arvelig tilstand
* Forverret av oljeholdige krem, kosmetikk, hårsvoks, høy luftfuktighet, skyggelue og pannebånd
* Forverret ikke av cola, chiper og alkohol
* Skyldes sjelden forstyrrelser av hormonbalansen
* Hvis jenter har akne, menstruasjonsforstyrrelser og økte behåring skal det undersøkes om tilstanden skyldes cyster på eggstokkene (polycystisk ovariumsyndrom)
* Vis legemidler forverrer tilstanden f.eks. anabole steroider, prednisolon, hormonkrem, litium og midler mot epilepsi.

 

Kvinne truffet av vanskelig akne..
Symptomer
Akne sees hovedsakelig i ansiktet, på ryggen og brystet. Det er fordi, talgkjertlene i disse hudområdene er større og mer tallrike enn andre steder på huden. Man inndeler de forskjellige typene av akne etter hvilke slags elementer, som er dominerende. Det skal likevel være hudormer tilstede, for at diagnosen akne kan stilles.
De mer vanlige formene for akne er:

* Overfladisk ikke-betent akne/hudormer. Her kan man se mørke/åpne og lyse/lukket hudormer. De lukket hudormene øker muligheten for utvikling av betente bums.
* Overfladisk betent akne. Her er det tale om overfladiske betente bums, hvor det utover hudormer sees røde knopper og gule betente knopper.
* Dyp akne. Her sees utenom oven nevnte elementer også store dype betente knuteagtig fortykkelser, de såkalte cystene. Cyst som inneholder et gulaktig slimete sekret, kan tømme seg av seg selv eller hele opp og etterlate arr.
* Vanskelig dyp akne. Her er det tale om store sammenhengende blærer/cyster og store knuteagtig fortykkelser. Dette fører ofte til vanskelige arrdannelser. Lidelsen sees for det meste hos menn

Hva kan man selv gjøre?
Ved lettere former for akne kan man ofte selv bedre tilstanden vet at:

* Unngå fete krem og oljeholdig kosmetikk i ansiktet
* Unnlate å anvende hårvoks
* Rens huden daglig med mild såpe.
* Søke hjelp hos legen din eller på apotek, hvis bums sjenerer deg.

Behandling
Uansett vanskelighetsgraden kan akne hjelpes med medisinsk behandling.
Akne kan være en belastning både sosialt og psykisk. Denne påvirkning står ikke nødvendigvis i forhold til aknens vanskelighetsgrad. Selv mild akne kan hos noen virke hemmende og sjenerende. Alle former for akne kan behandles, og spesiellt ved vanskelige former bør man søke lege for å unngå arrdannelser.
Som regel begynner behandlingen å virke i løpet av de første 4-8 uker. Størst virkning oppnås normalt først etter 4-6 måneders behandling.

Behandlingene kan inndeles i:

* Legemidler til utvortes bruk
* Tablettbehandlinger

Ofte anvendes behandlingene i kombinasjon, da de har forskjellige måter å virke på.

Legemidler til utvortes bruk:

* Legemidler med adapal og isotreitinoin virker både ved å oppløse hudormene og ved å hemme betennelse. Må ikke anvendes ved graviditet.
* Legemidler med azelainsyre og Benzoylperoxid virker bakteriehemmende og oppløsende på hudormene.
* Legemidler med clindamycin virker hovedsakelig bakteriehemmende.

Antibiotika anvendes ofte ved de litt vanskeligt overfladiske betente akneformene og ofte i kombinasjon med et legemiddel til utvortes bruk. Likevel bør clindamycin ikke anvendes sammen med antibiotika i tablettform, da bakteriene kan bli motstandsdyktige.

Tablettbehandlinger:
Tetracykliner anvendes ofte i flere måneder. Må ikke anvendes til barn under 12 år eller til gravide. Det må av hensyn til opptaket av preparatet ikke tas inn melkeprodukter 3 timer før og etter inntakelse.

Erythromycin kan anvendes i tilfelle, hvor tetracyklin ikke kan brukes eller gir bivirkninger. Merk at tablettene i vis tilfeller ikke må tas sammen med et måltid, da opptaket i kroppen blir satt ned betydelig.

Hormoner: Kvinner med vanskeligere akne og evt. andre tegn på hormonell forstyrrelse kan behandles med kombinasjons p-pille, som hemmer talgproduksjonen.

Isotretinoin: Anvendt ved dyp ståheiefylle akne, eller hvor annen behandling har sviktet. Det er et A-vitamin lignende stoff, som virker både ved å sette ned talgproduksjonen og ved å normalisere forholdene i talgkjertlenes utførselsganger. Behandlingen varer i 4-6 måneder. Må ikke anvendes av gravide, og man skal anvende sikker prevensjon i opp til 1 måned etter behandlingens opphør. Må ikke anvendes samtidig med tetracyklinbehandling. Behandlingen skal ordineres av en spesialist i hudsykdommer.

Akne er en hyppig hudlidelse – 80 % av ungdom og yngre voksne i alderen 11 – 30 år er affisert (1). Ny forskning de siste årene gitt økt kunnskap om aknetilstandens patogenese og dermed muliggjort utvikling av bedre behandling. Det er vist at den pilosebakøse enhet (hudens hår- og talgfollikkel) er målorganet for aknebehandlingen. Konsentrasjonen av disse kjertlene er størst i ansikt og på bryst og rygg.

Akne og alder
Akne debuterer som regel i puberteten. Alvorlighetsgrad og varighet er ikke mulig å forutsi. Hos kvinner kan aktiviteten øke før menstruasjoner, og enkelte har også akne i voksen alder.

Akne og hygiene
Akne skyldes ikke urenslighet, og kvisene kan ikke smitte. Daglig stell av aknehud er vask med såpe og vann. Unngå fuktighetskremer og rensekremer med høyt fettinnhold.

Kviser eller akne – kjerringråd

Molusker er små runde utslett i huden. Disse har ofte samme fargen som huden, og er på størrelse med et halvt riskorn. Hjelp mot mollusker her. Les mer om molusker.
Her har du et enkelt råd mot kviser, eller akne som noen sier. Finn ut hvordan tannkrem kan brukes som et middel til hjelp mot kviser og akne. Les mer om kviser eller akne.

Behandling
De fleste behandlinger kurerer ikke akne, men holder plagene under kontroll. Behandlingen kan derfor gå over måneder og år. Ofte gjør man opphold i sommermånedene. Kombinasjonsbehandlinger er vanlig, og bør være en kombinasjon av et komedolytisk (Differin/Aberela) og antibakterielt middel (Benzoylperoksyd, klindamycin, tetracyclin).

# Ved lett til moderat akne bør lokalbehandling med retinoider og/eller benzoylperoksid forsøkes, ev. kombinert med lokale antibiotikamidler
# Ved moderat til uttalt akne bør systemisk antibiotikabehandling kombineres med lokalbehandling med retinoid, benzoylperoksid og/eller azelainsyre
# Systemisk behandling med isotretinoin er bare aktuelt ved de mest uttalte former for akne og ved uttalte depressive reaksjoner.

Acne vulgaris eller kviser er en svært vanlig hudlidelse som rammer nesten alle unge tidlig i puberteten.
Den skyldes en betennelse i de små talgkjertlene som omgir de fine hårene i ansiktet og på overkroppen.
Kviser (acne) oppstår ved betennelse i talgkjertlene. Betennelsen kommer i store talgkjertler på grunn av uorden i den normale bakteriefloraen og et kraftig hornlag har oftest lukket utførselsgangene fra talgkjertelen.
Mange «klemmer» ut kvisene. Dette skal man ikke gjøre fordi bakterier kan presses ned i dybden. Betente kviser kan bli til byller (abcesser) ved klemming.
Acne vulgaris (kviser) behandles som regel for å unngå arrdannelse, men kan også være aktuelt å behandle pga. ubehaget ved kløen og den stadige dannelse av småbyller (abcesser).
Behandling av acnearr har hittils gitt dårlig resultat. Verken sliping, peeling eller operasjon gir gode resultater.
Behandling av acne er en påvirkningsbehandling og ikke en kurativ behandling. Det betyr at behandlingen demper problemene, men fjerner ikke tendensen til kvisene for godt.
Hva kan forverre kviser?

* Arbeid i fuktig miljø med fett, olje og andre kjemikalier.
* At man er «stresset», det vil si at man ikke har det godt med seg selv.
* Hvis man klør på kvisene eller klemmer dem ut.
* Menstruasjon.
* Enkelte medikamenter og kjemikalier.

 

Nettsteder om Akne og kvises:

Akne – Wikipedia
Akne er en betennelsessykdom i huden. Den er lokalisert til hudens sebakøse kjertler (kjertler som sitter rundt en hårfollikel). På norsk kalles de også.
no.wikipedia.org/wiki/Akne

Rikshospitalet
Akne debuterer hos de fleste i puberteten, og karakteriseres ved forekomst. Akne debuterer som regel i puberteten. Alvorlighetsgrad og varighet er ikke.
avd.rikshospitalet.no/hps/pasientinformasjon/akne.asp

Tidsskriftet – Behandling av akne
I løpet av de siste 25 år er det utviklet en rekke nye og effektive legemidler mot akne. En internasjonal ekspertgruppe har nylig utarbeidet
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1293028

Tetracyclin ved akne – helsenett.no
Image Tetracyclin er et antibiotikum som er effektivt i behandlingen av hudsykdommer som akne og rosacea. I tillegg til å hemme veksten av bakterier virker.
www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=
99999999&id=1077

 

Akne / kviser
av Hilmar Streibrandt

I årevis har vi blitt fortalt at vi er hva vi spiserog det blir antatt at huden vår er en refleksjon av helsen vår og at en naturmedisinsk behandling av akne og kviser er kuren. Det blir sagt at for folk med voldsomme akneplager er ikke naturlige hjemmekurer måten å bli helbredet på. Men dette synet blir oppmuntret av de som selger dyre kurer, de er ikke interessert i at problemet skal bli behandlet forholdsvis rimelig.

Det finnes akne og kvisekurer som man tar oralt samt som andre medisiner som kan hjelpe mot alvorlige akneproblemer. Noen av dem mildner problemet, men ingen av dem kurerer det kvisene.

Problemet med å ta reseptbelagte medisiner mot akne og kviser er at de ofte kan gi forholdsvis store bivirkninger som den naturlige medisinen ike har i det hele tatt. Noen ganger kan kroppen din justere seg i forhold til medisinen dy tar, men når du stopper å ta den vil utbruddene komme tilbake.

mennesker med alvorlige akneproblemer er blir ofte gitt agressive kurer som inbefatter antibiotika for å ta seg av bakterieproblemet som kan forårsake og forsterke akne. problemet med å bruke antibiotika er at kroppen din vil utvikle resistens over tid helt til akne/kvise-medisinen ikke virker lenger og heller forårsaker resistente bakterier som igjen kan føre til hyppigere og kraftigere utbrudd som til og med er verre en før.

De fleste medisiner som du kjøper på apoteket gjør ikke annet enn å maskere symptomene på akne og kviser ved å prøve å skjule aknen og redusere størrelse og rødfarge ved å virke utvorts når akne og kvise i virkeligheten må behandles innvortes. Ved å fjerne roten til problemet vil du ikke lenger ha bruk for disse produktene for å ha kontroll.

Å helbrede de indre årsakene til akne og kvise er ofte svært enkel og kan gjøres i løpet av få dager. Dette er helt klart noe de store legemiddelfirmaene ikke vil at du skal vite om. Dessuten, naturlige akne og kvise-produkter har ikke bivirkninger, og har de det så er de positive.

Noen av disse naturlige midelene er ikke i salg i Norge enda, men fremtiden vil bringe lysere tider også for norske akne og kvise-plagede.

Denne artikkelen er ikke ment som medisinsk råd. Bare følg rådene i denne artikkelen etter å ha snakket med legen din. Denne artikelen er bare ment til å belyse problemet.

Annonser:

Akarafobi

Akarafobi – Angst for kløe eller insekter som forårsaker kløe

Nettsteder om Akarafobi:

www.bridgekameratene.no/Diverse%20moro/Konkurranser/FOBIER%20fasit.htm

Annonser:

Ailurofobi

Ailurofobi – Angst for katter

Nettsteder om Ailurofobi:

Ailurofobi – Oddrun – by Oddrun Sandvik
Katter skremmer meg! Fysj for noen dyr! Katteangst ligger visst i slekta.. Da jeg var liten ble jeg fortalt.
my.opera.com/Oddrun/blog/airulofobi?cid=3062158 – 20k

KATT
Ailurofobi er redsel for katter. Julius Caesar, Henry II, Charles XI og Napoleon var redde for katter. Amerikanerne bruker mer penger på kattemat.
home.no.net/timmain/katt_visstedu.php

41 ting du ikke trengte å vite
Napoleon Bonaparte led av «ailurofobi» – redselen for katter. – Julaften ble ikke feiret som Jesus fødselsdag før år 440. – 18.000 amerikanere.
www.propaganda.net/art/?id=16

Annonser:

AIDS

HIV står for Human Immunodeficiency Virus/menneskeleg immunsviktvirus og er eit retrovirus i lentivirus-gruppa. Over tid fører HIV-infeksjon i dei aller fleste tilfella til sjukdommen/tilstanden AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome/tileigna immunsviktsyndrom), som er ein tilstand med svært svakt immunforsvar. Om ikkje lengje, er AIDS truleg den epidemien som har drepe flest menneske i historisk tid. AIDS vart først omtala i juni 1981, men ein meiner at HIV oppstod for 50-75 år sidan i Vest- eller Sentral-Afrika. Eit HIV-liknande virus som kan vera forløparen til HIV, er funne hos grønapar. Medan viruset fanst hos apar, utvikla det seg slik at det kunne smitte menneske og spreidde seg deretter raskt.

Svar på de vanligste spørsmålene om hiv og aids

– Mange mennesker tror at bare homofile eller sprøytenarkomane risikerer å få hiv og aids. Men det er å lure seg selv, fastslår seksjonsoverlege Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken, klinikk for seksuelt overførbare sykdommer som Oslo kommune driver.

– Men ved siden av sprøytenarkomane er vel de fleste hivpositive homofile menn?
– Nei. Mange går fortsatt rundt og tror at hiv og aids kun dreier seg om homser og narkomane. Men smittetallene viser at de fleste nyoppdagede hiv-tilfeller finnes blant heteroseksuelle.

– Hva betyr aids?
– Aids er en forkortelse av det engelske navnet Acquired Immune Deficiency Syndrom. Oversatt til norsk: Ervervet immunsviktsykdom. Immunsvikten er ikke medfødt. Man er påført den via smitte.
– Hva er forskjellen på hiv og aids?
– Hiv er et virus som bryter ned immunforsvaret vårt, og som forårsaker aids. Hiv er en forkortelse for Humant immunsvikt virus. Viruset gir hiv-infeksjon hos den som får det inn i blodomløpet. Men hiv-infeksjon gir ofte verken sykdomstegn eller sykdomsfølelse i første omgang. De fleste som er hivsmittet er friske og uten symptomer i flere år. Men så langt vi i dag vet, vil alle med hiv-infeksjon før eller senere utvikle aids. Men man kan leve i mange år med hiv-smitte før man utvikler aids.

– Hvor lenge har aids eksistert i Norge?
– I januar 1983 registrerte vi den første aids-pasienten her i landet. Men allerede i 1965 døde den første nordmannen av aids. Aids-epidemien hadde nemlig pågått i det stille i mange år før viruset ble identifisert og sammenhengen med aids ble klarlagt. Totalt var det pr. 31/12 2004 diagnostisert 3 046 HIV-positive i Norge – 2 099 menn og 947 kvinner.

Hiv og aids er et omfattende problem i mange av Norges samarbeidsland. Sykdommen kan ikke sees på isolert, fordi den griper inn i alle samfunnsområder.

Aids-epidemien har blitt en utviklingskatastrofe i de hardest rammede landene. Antallet hiv-smittede øker raskt, og i flere afrikanske land er en fjerdedel av befolkningen mellom 15 og 49 år smittet.

Aids kan ramme alle, men samtidig er det en stadig klarere kobling til fattigdom. Grobunnen er brudd på grunnleggende rettigheter, fattigdom og sosial vold, avmakt, arbeidsløshet og migrasjon, og feminisering av epidemien. Jenter og unge kvinner er mer utsatt for smitte enn menn. Aller hardest rammet er den produktive aldersgruppen mellom 15 og 49 år.

Hiv/aids er i dag en av de største truslene mot barns rettigheter. Derfor arbeider Redd Barna på tvers av alle våre områder med hiv/aids. Barn som er rammet av hiv/aids omfatter barn med foreldre som er smittet eller døde av aids, samt barn som selv er smittet. Det omfatter også barn i familier som tar seg av andre barn som er foreldreløse på grunn av aids, og barn i samfunn som rammes av at helse- og velferdssystemer, skolesystem, matproduksjon og andre sentrale områder for barns utvikling, er hardt presset av aids.

AIDS betyr «Acquired Immuno-Deficiency Syndrome». Oversatt til norsk blir det til «Ervervet ImmunDefekt Syndrom». AIDS er en sykelig tilstand som oppstår fordi HIV-virus har ødelagt så mange T-hjelpeceller at immunforsvaret ikke lenger gjenkjenner og reagerer fornuftig på alle de små og store angrep som vårt immunforsvar konstant blir utsatt for gjennom våre daglige gjøremål. HIV kan også angripe nervesystemet.
AIDS-diagnosen stilles ikke ved hjelp av prøver. Den stilles når du begynner å få infeksjoner eller visse typer kreftsykdom som ikke rammer friske mennesker. Legen kaller dette opportunistiske infeksjoner. Et eksempel på en slik tilstand er Pneumocystitis carinii lungebetennelse. Det er den vanligste infeksjonen som ses hos personer med AIDS. Sykdommen kan gi tungpusthet, feber og tørrhoste.

Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta fra du fikk HIV til du begynner å få infeksjoner. Men i gjennomsnitt tar det 8-10 år fra noen med HIV som ikke behandles med medisiner, får AIDS. Med riktig behandling kan denne fasen ta omkring 20 år. Men dette er individuelt. Noen kan holde seg friske i mer enn 12 år, mens andre får infeksjoner etter noen få år. Nyere medisiner har redusert sjansen for opportunistiske infeksjoner mye. Ja, kanskje får de aldri slike infeksjoner eller AIDS.
Sykdommen regnes for uhelbredelig. Mange av følgesykdommene kan behandles. Det kan gå fra 5 til 15 år fra du er HIV-positiv til AIDS utvikler seg. Med de moderne behandlingsmulighetene som er tilgjengelige er overlevelsestiden blitt forbedret betydelig og mange vil kunne leve i flere tiår med god behandling.

Nettsteder om AIDS:

AIDS – Wikipedia
AIDS (eng. Acquired Immune Deficiency Syndrome, eller ervervet immunsviktsyndrom på norsk) er en dødelig og ikke kurérbar sykdom som forårsakes.
no.wikipedia.org/wiki/AIDS – 38k

HIV OG AIDS
Mange mennesker tror at bare homofile eller sprøytenarkomane risikerer å få hiv og aids. Men det er å lure seg selv, fastslår seksjonsoverlege Ingebor
www.helsenytt.no/artikler/aids.htm

Hva er hiv? – Lommelegen.no
HIV/AIDS Hva er hiv? – Hiv er et virus. Over tid kan det svekke kroppens immunforsvar slik at du blir mer utsatt for ulike sykdommer. Av: Lommelegen.n
www.lommelegen.no/art/art359.asp

Kvinner mest utsatt for HIV/AIDS
Kvinner mest utsatt for HIV/AIDS – Et mønster er blitt synlig, ikke minst i Afrika: Kvinner er sterkest utsatt for HIV og AIDS, fordi de i mannsdominerte
www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1113606.ece

Globalis.no: HIV/AIDS
Globals.no – et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet.
www.globalis.no/statistikk/hiv_aids

Effekter av Aids i Afrika
Hvordan vil aids påvirke en voksende befolkning i Afrika ? Hvordan påvirker det økende aids-tilfeller befolkningsøkningen i Afrika ?
www.uio.no/miljoforum/pop-no/aidsafrica.htm

 

 

Aids
av Hilmar Streibrandt

I dag har vi alle på en eller annen måte stiftet bekjentskap med begrepene AIDS og HIV. Sykdommen har drept utallige millioner mennesker over hele verden og man regner med at om lag 40 millioner er smittet. Vi kjente ikke til AIDS før tidlig på 8o tallet og enda vet ingen hvor viruset stammer fra. Alt forskerne kan gjøre er å anta og gjette. Forskerne har blikket rettet mot opprinnelsen for HIV og AIDS, men akkurat hvor man skal lete er det ingen som kan si. Det finnes mange teorier om hvor HIV og AIDS kommer fra, men ingen kan bevise noe.

I et historisk perspektiv finnes det ingen beretninger om HIV og AIDS, men det har blitt sagt at det startet i det sentrale Afrika og at det har spredt seg sakte, men sikkert derfra. HIV ble identifisert i 1983. Tidlg har forskerne funnet ut at sjimpansene fikk dette viruset fra å spise en av favorittrettene deres, aper. Sjimpansen er 98% genetisk likt mennesket og blir ikke syke av HIV. Dette er et godt spor på veien mot å fremstille og oppdage en vaksine mot HIV og AIDS. Å forstå hvorfor sjimpansene ikke blir syke vil hjelpe forskerne i å duplisere motstand mot AIDSsymptomer hos mennesker.

Noen forskere hevder at virus relatert til HIV er funnet hos aper i Afrika og mange forskere tror at mennesker har fått HIV og AIDS ved å spise aper, eller ved å ha blitt bitt eller kloret av dem. Det er mulig at i slakteprosessen eller ved matlaging at viruset kan ha smittet ved å komme inn i en rift i huden.

En kanadisk flykaptein med kallenavnet «pasient null» døde av AIDS fordi han hadde eksuell omgang med flere av de første AIDS ofrene. Det er en utbredt oppfattelse at han er ansvarlig for å ha spredt virset til den generelle befolkningen. I 1084 var det ca. 8000 bekreftede saker i USA med 3700 bekreftede døde.

Det er også blitt sagt at AIDS-viruset først ble oppdaget av Robert ved det nasjonale kreftinstituttet i USA i 1984. Det to med-oppdagerne av HIV-viruset er forsatt uenige om opphavet til HIV og Opprinnelsesstedet til ADIS den dag i dag. Men på midten av 80-tallet ble HIV identifisert av franske og amerikanske forskere som viruset som er opprinnelsen til AIDS.

På midten og på slutten av 90-tallet så vi en dramatisk økning av HIV infiserte narkotikabrukere på grunn av delte sprøyter ved injeksjon av narkotika.

I dag er hovedoppgaven til forskere som jobber med HIV og AIDS å begrense og utrydde HIV-viruset.

Denne artikkelen er ikke ment som medisinsk råd. Bare følg rådene i denne artikkelen etter å ha snakket med legen din. Denne artikelen er bare ment til å belyse problemet.

Annonser:

Aichmofobi

Aichmofobi – Angst for nåler og spisse objekter

Nettsteder om Aichmofobi:

Psykiatri – Tvångssyndrom
Tvångshandlingar kallas ibland för mani (tvättmani etc) för att beteckna . Ofta kombinerat med aichmofobi (grek aichme spets) då knivar och saxar skulle .

Her sitter man hos legen og får vite at man har både Aichmofobi og Fonofobi. «Jaha? Ja jeg er litt sulten idag…WTF?! Hm, lurer litt på hvem som finner.
skjit.blogspot.com/2006_03_01_archive.html

Annonser:

Agyrofobi

Agyrofobi – Angst for gater eller å krysse gaten

Nettsteder om Agyrofobi:

Takk for nå, Monitor! – dt.no forum
Siden du vedkjenner deg alderdommen så pass deg så du ikke utvikler agyrofobi (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif). (Stine @ May 8 2007, 03:25 PM) *
forum.dt.no/index.php?act=findpost&pid=26504

somewhere on the way to forever
Agyrofobi: Skrekk for gater eller å krysse gaten. Hippopotomonstrosesquippedaliofobi: Skrekk for lange ord. Aichmofobi: Skrekk for nåler og spisse objekter.
www.vgb.no/13819/perma/101818

Annonser:

Agrafobi

Agrafobi – Angst for seksuelle overgrep

Nettsteder om Agrafobi:

 

parforhold.no
Postet: Friday, December 23, 2005 4:14:42 PM. Nivå: Aktiv. Grupper: Medlemmer . Så finnes det også Agrafobi-frykten for å bli seksuellt misbrukt. Til toppen .

Annonser:

Agorafobi

Agorafobi – Angst for åpne plasser eller å være på folksomme offentlige steder

 

Agorafobi

– 80 000 nordmenn er rammet av agorafobi, populært kalt «torgskrekk». De har angst for langt mer enn torg, og de fleste av dem sliter med angstplager uten at medmennesker forstår problemets omfang og dybde. Ikke få agorafobikere opplever stadig flere situasjoner som «farlige» og isolerer seg fra omgivelsene.
– Dreier ikke dette seg om et luksusproblem?
– Langt ifra. Agorafobi kan for mange mennesker utvikle seg over en rekke år og føre til isolasjon og mye lidelse. Agorafobi er den mest invalidiserende av angstlidelsene. Det er altså god grunn til å ta slike fobier på alvor.
– Hvilke aldersgrupper er mest utsatt for?
– De fleste som rammes er i alderen 25 – 35 år. Ikke sjelden kommer agorafobi etter barnefødsler. To tredjedel av de registrerte tilfeller av agorafobi gjelder kvinner.
– Hva er årsaken til agorafobi?
– Det vet vi lite om. Men i behandlingen av agorafobikere har vi erfart at den grunnleggende angsten dreier seg om angsten for følelser. Typiske konflikter som kan utløse det første panikkanfall, er sinne, skyldfølelse, separpasjonsangst og forsinket sorgreaksjon. Angsten er et signal om at en ikke uten videre våger å kjenne og uttrykke følelser som sinne, tristhet, sorg eller skyldfølelse.

Hjertet hamrer, halsen snører seg sammen, du kaldsvetter i hendene og er redd for å dø.
Hvorfor? Fordi du er nødt til å ta T-banen i rushtiden eller handle i kjøpesenteret på lørdagen. Slik kan hverdagen være dersom du lider av agorafobi.

Agorafobi er angst for å få angst eller panikkanfall i situasjoner hvor det er vanskelig å komme unna eller få hjelp, som i butikker, buss, på kino, eller i andre menneskemengder. Det er ofte mye unngåelse ved agorafobi, slik at pasienter kan redusere eller nesten fjerne angsten fordi de unngår mange slike situasjoner, og dermed får en innskrenket livsutfoldelse.

Når du møter en pasient med slike plager vil vi be deg om å spørre om pasienten er interessert i å delta i en forskningsstudie for å undersøke om tankefeltterapi kan ha like god effekt mot agorafobi som vanlig kognitiv terapi.

Eksklusjonskriterier er pågående rusproblemer eller psykose, selvmordsfare i mer enn liten grad, eller andre psykiske lidelser som krever rask behandling.

Hvis pasienten faller innenfor kriteriene sendes søknad på vanlig måte til den psykiatriske poliklinikken som pasienten geografisk tilhører. Hvis du skriver tydelig på søknaden at det gjelder agorafobi, vil prosjektleder få beskjed, og raskt ta kontakt med pasienten.

Nettsteder om Agorafobi:

 

Agorafobi – Lommelegen.no
Hvorfor? Fordi du er nødt til å ta T-banen i rushtiden eller handle i kjøpesenteret på lørdagen. Slik kan hverdagen være dersom du lider av agorafobi.
www.lommelegen.no/art/art369.asp

Agorafobi eller sosial fobi? : Nettpsykiateren :
Ved sosial fobi og ved agorafobi er dette vanlig. Sosial fobi og agorafobi medfører ubehag i siuasjoner med sosial kontakt.

Agorafobi – Wikipedia, den fria encyklopedin
1.1 Diagnostiseringskriterier enligt DSM-IV-TR för panikattacker med agorafobi . Agorafobi – Ångesttillstånd – Paniksyndrom – Generaliserat ångestsyndrom .

Vad är Agorafobi
Agorafobi anses vara den fobi som mest allvarligt nedsätter människans allmänna . Enda sättet att bli fri från agorafobi är att bekämpa den.

Annonser:

Agnosi

 

Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk; ved demens eller hjerneskade/sykdom.
Agnosi er sviktende evne til å identifisere gjenstander og lyder. Pasienter med agnosi kan ikke lenger tolke det som var en selvfølge tidligere, og svikten gjelder også tolkning av lukt, smak og følelse. Dette er årsaken til at man kan finne den demente spisende på stearinlys, blomsterjord og andre uspiselige ting. Det skyldes ikke feil med sansene, men hjernen klarer ikke lenger å bearbeide og tolke inntrykkene. Pasienten ser ikke hva som er mat og hva som ikke er det.

Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk; ved demens eller hjerneskade/sykdom.

Agnosi er sviktende evne til å gjenkjenne sammensatte sensoriske stimuli som en helhet. Rene agnosier sees relativt sjelden, men agnosi er ofte til stede som et element i rom-retnings-vansker.

Agnosi
Agnosi er sviktende evne til å identifisere gjenstander og lyder. Pasienter med agnosi kan ikke lenger tolke det som var en selvfølge tidligere, og svikten gjelder også tolkning av lukt, smak og følelse. Dette er årsaken til at man kan finne den demente spisende på stearinlys, blomsterjord og andre uspiselige ting. Det skyldes ikke feil med sansene, men hjernen klarer ikke lenger å bearbeide og tolke inntrykkene.

Agnosi er manglende evne til å gjenkjenne eller identifisere (tolke) objekter og ord til tross for intakt sensorisk funksjon. Agnosi kan gjelde alle sanser. Syns- og hørselsagnosi er viktigst i forhold til demens, selv om sviktende evne på andre områder, som lukt og smak, også kan spille betydelig inn på funksjonsevnene til den demente. Agnosi er sjelden ved mild demens. Dette symptomet ses oftest ved alvorlig grad av demens og er mest typisk for Alzheimers sykdom. Hyppigst er hørselsagnosi, som er det samme som sensorisk afasi. Pasienten klarer ikke å forstå eller tolke ord som blir sagt. Han kan for eksempel høre ordet kopp, men hva er en kopp, og hva skal den brukes til ? Ved synsagnosi har pasienten vansker med å gjenkjenne gjenstander ved hjelp av synet. For eksempel kan man se en vase som vises fram, men hva er en vase, og hva skal den brukes til ?

 

Nettsteder om Agnosi:

Maten er halve føda – Sykepleien.no
Pasienter med agnosi kan ikke lenger tolke det som var en selvfølge tidligere, Gjennom systematisk observasjon kan man finne ut om pasienten har agnosi.
www.sykepleien.no/article.php?articleID=408

agnosi
Auditiv agnosi betyr defekt sansegjenkjenning via hørselen. Eksempelvis personen kjenner ikke igjen lyden fra f.eks telefonen, sykebil.
home.hio.no/~kirsten/aldersdemens/fag/demens_sykdom/kognitiv_svikt/agnosi.htm

Agnosi – Wikipedia
Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk; ved demens eller hjerneskade/sykdom. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Agnosi»
no.wikipedia.org/wiki/Agnosi

Agnosi
Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk; ved demens eller The article «Agnosi» is part of the Wikipedia encyclopedia.
wapedia.mobi/no/Agnosi

Annonser:

Afasi – språkvansker

Afasi er språkvansker etter ervervet hjerneskade. Afasi skyldes oftest hjerneslag etter blødning eller blodpropp i hjernen, men kan også forårsakes av annen sykdom (som hjernesvulst) eller hodeskader (som ved trafikkulykker). Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjons-problemer, og kan variere i alvorlighetsgrad. Det er omfanget av skaden, hvor i hjernen skaden er oppstått, og hvordan den afasirammede makter å kommunisere til tross for sin afasi, som avgjør hvordan språkforstyrrelsen arter seg.

En person som har afasi, kan ha vansker med å snakke, skrive eller lese like bra som før, eller ha vansker med å forstå og tolke det andre sier. Graden av afasi varierer meget.

Det er omfanget av skaden i hjernen som avgjør hvor stor språkforstyrrelsen blir og hvordan den arter seg. Sykdom og skade som gir afasi kan også medføre at andre funksjoner blir berørt.

Afasi betegner språkvansker etter en hjerneskade. Afasi skilles fra spesifikke språkvansker hos barn ved at det forutsettes normal språklig utvikling inntil tidspunktet for hjerneskaden.

Afasi skilles også fra dysartri og dysphemi (stamming) ved at det handler om vansker med språk, mens dysartri og dysfemi handler om vansker med talen.

Afasi betegner språkvansker etter en hjerneskade. Afasi skilles fra spesifikke språkvansker hos barn ved at det forutsettes normal språklig utvikling inntil tidspunktet for hjerneskaden.
Afasi skilles også fra dysartri og dysphemi (stamming) ved at det handler om vansker med språk, mens dysartri og dysfemi handler om vansker med talen.
Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer som regel vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.
Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.
Graden av afasi varierer, fra ganske lette vansker som bedres raskt, til sterkt nedsatt språkfunksjon, som innebærer store vansker med å forstå tale, snakke, lese og skrive.
Afasisymptomene varierer, avhengig av skadens lokalisasjon og omfang.
Den hyppigste årsaken til afasi er hjerneslag (ischemisk eller hemorrhagia). Traumatiske hjerneskader er den nest hyppigste årsaken. Andre, mer sjeldne årsaker er blant annet multippel sklerose, hjernebetennelser, hjernesvulst, evt. postoperative tilstander, samt kroniske hjernesykdommer som Alzheimers sykdom. Ved Parkinsons sykdom kan det også forekomme stemme- og talevansker (dysartri), men sjelden afatiske symptomer.
Kan den afasirammede huske og tenke?
Afasi er en skade på evnen til å kommunisere ved hjelp av ord. Kunnskaper, erfaringer og begreper er bevart; det er veiene inn og ut som er mer eller mindre blokkerte.
Afasiforbundet i Norge består av 36 lokalforeninger inkludert Foreldreforeningen for barn med språkvansker

Nettsteder om Afasi – språkvansker:

Startside
Afasiforbundet i Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker som har afasi eller andre former for språkvansker, og for deres pårørende.
www.afasi.no/

Afasi – Wikipedia
Afasi betegner språkvansker etter en hjerneskade. Afasi skilles fra spesifikke språkvansker hos barn ved at det forutsettes normal språklig utvikling inntil.
no.wikipedia.org/wiki/Afasi

Sunnaas sykehus HF – Hva er afasi?
Det finnes mange definisjoner på afasi. I Norge brukes oftest Ivar Reinvangs definisjon: ”Afasi er en språkdefekt etter hjerneskade hos et individ som har.
www.sunnaas.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=218&I=2670

Afasi – Introduksjonssenter Drammen kommune
Afasi er en språkforstyrrelse som følge av en skade i hjernen. En person med afasi kan ha vansker med å snakke, lese, eller skrive og med å forstå hva andre.
www.drammen.kommune.no/buskerud/drammen/intro_senter.nsf/id/
FE513EC9FF3E7DBDC12571990031C961?OpenDocument

Annonser:

Aerofobi

Aerofobi – Angst for gjennomtrekk eller å svelge luft

Nettsteder om Aerofobi:

 

Storalmbloggen
Ablutofobi – Angst for å vaske seg eller å bade . Aerofobi – Angst for gjennomtrekk eller å svelge luft. Aeroakrofobi – Angst for åpne plasser i høyden .

 

Annonser:

Aeroakrofobi

Aeroakrofobi – Angst for åpne plasser i høyden

Nettsteder om Aeroakrofobi:

Spillegals forum > Fobi
Da kan du dele dine fobier i dette emnet, med resten av forumet! . som fører til at jeg også har litt aeroakrofobi (angst for åpne plasser i høyden) .

Liste over fobier – Wikipedia
Ablutofobi – Angst for å vaske seg eller å bade . Aerofobi – Angst for gjennomtrekk eller å svelge luft. Aeroakrofobi – Angst for åpne plasser i høyden .

 

Annonser:

Adenom

Adenom er en godartet kjertelsvulst i tarmkanalen, lunger, lever eller indre sekretoriske organer. Kan for eksempel være en polypp i endetarmen.

adenom Norsk: adenom. En godartet svulst som utgår fra kjertelvev.

Godartet svulst med utgangspunkt i celler fra slimhinne.

Biskjoldbruskkjertlene betegnes på fagspråket for parathyroidea. De består av flere små, atskilte kjertler som normalt ligger på baksiden av skjoldbruskkjertelen (thyreoidea) på forsiden av halsen (se tegning). Kjertlenes hovedoppgave er å regulere omsetningen av kalk (kalsium) i kroppen gjennom utskillelse av et hormon, paratyreoideahormonet. Forstyrrelser i kalsiuminnholdet i blodet kan skyldes parathyreoideasykdom (ofte primær hyperparatyreoidisme). En slik sykdom skyldes som regel at det har dannet seg en liten godartet svulst, et adenom, enten inne i en av kjertlene eller utenfor de ordinære kjertlene. Et slikt adenom kan produsere paratyreoideahormon. Denne produksjonen lar seg ikke kontrollere og blir dermed årsak til hormonforstyrrelsen. Det kan finnes ett eller flere adenom. Dette/disse må fjernes kirurgisk for å helbrede sykdommen.

Nettsteder om Adenom:

Scintigrafi av biskjoldbruskkjertlene – Pasienthåndboka
Det kan finnes ett eller flere adenom. Dette/disse må fjernes kirurgisk for. Siden adenomene er små, er det ikke mulig å kjenne dem på utsiden av halsen.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&parentid=
0&menuid=2142&documentid=4802

Tidsskriftet – Lokalisering av parathyreoideaadenomer
Hos to pasienter med solitært adenom fant vi adenomet på motsatt side av.På grunn av forbedringer innen bildediagnostikk, hvor selv små adenomer kan.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=760867

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Endokrint stumt benignt adenom er det hyppigste. De andre differensialdiagnosene er potensielt dødelige sykdommer, og utredningen av tilfeldig funnet
www.unn.no/article16580-9552.html

Annonser:

Acousticofobi

Acousticofobi – Angst for lyd

Nettsteder om Acousticofobi:

Fobi – fobier som starter med A
Fobi – fobier med A . Fobi – fobier som starter med: A. Fobi. Acousticofobi. Fobi of noise. Aeroacrofobi. Fobi of open high places. Aeronausifobi .

Fobier
acousticofobi larm. agorafobi åbne pladser. agrizoofobi vilde dyr. agyrofobi gader . arachibutyrofobi peanutbutter der sætter sig fast i ganen .

 

Annonser:

Acidose – syreforgiftning

Acidose betyr syreforgiftning. Opptrer i praksis når pH-verdien i blodet er lavere enn 7,36 (avhengig av laboratoriets normalområde). Acidoser inndeles etter årsaker i metaboliske og respiratoriske eller kombinasjoner av disse. De inndeles videre i akutte, delvis kompenserte, kompenserte og overkompenserte. Organismen forsøker å kompensere en metabolisk tilstand respiratorisk og omvendt.

Metabolsk acidose er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt. Endringer i bikarbonat-konsentrasjonen (base, alkali) er den primære årsaken til denne forstyrrelsen 1 , 2 . Normalt skal kroppsvæskene ha et pH-nivå på ca. 7,4. Ved høyere verdier (f.eks. 7,6) foreligger alkalose og ved lavere verdier (f.eks. 7,2) foreligger acidose. Metabolsk acidose skyldes at ulike kjemiske prosesser i kroppen medfører opphopning av syre. Manglende utlufting av avfallsgassen CO2 via lungene, gir også acidose, men da kalles det respiratorisk acidose, det vil si at årsaken er sviktende lungefunksjon.

Acidose (l. acidus – sur) – Sykdomstilstand som skyldes forsuring i cellen, syreforgiftning.

Metabolsk acidose er en alvorlig tilstand som krever sykehusbehandling. På sykehus kan acidosen behandles enten med medisiner gitt rett i blodet eller via tabletter. Det vil ofte uansett være behov for intravenøs væskebehandling ved en metabolsk acidose.
Acidose betyr syreforgiftning. Opptrer i praksis når pH-verdien i blodet er lavere enn 7,36 (avhengig av laboratoriets normalområde). Acidoser inndeles etter årsaker i metaboliske og respiratoriske eller kombinasjoner av disse. De inndeles videre i akutte, delvis kompenserte, kompenserte og overkompenserte. Organismen forsøker å kompensere en metabolisk tilstand respiratorisk og omvendt.

Som regel ligger alvorlig sykdom til grunn for denne komplikasjonen, og sykdomsbildet vil vanligvis være preget av hovedsykdommen. Milde acidoser trenger ikke gi symptomer i det hele tatt. Vage symptomer som kvalme og oppkast kan være tidlige tegn på en metabolsk acidose.
Metabolsk acidose (syreforgiftning) er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt. Endringer i bikarbonat-konsentrasjonen (base, alkali) er den primære årsaken til denne forstyrrelsen 1 , 2 . Normalt skal kroppsvæskene ha et pH-nivå på ca. 7,4. Ved høyere verdier (f.eks. 7,6) foreligger alkalose og ved lavere verdier (f.eks. 7,2) foreligger acidose. Metabolsk acidose skyldes at ulike kjemiske prosesser i kroppen medfører opphopning av syre. Manglende utlufting av avfallsgassen CO2 via lungene, gir også acidose, men da kalles det respiratorisk acidose, det vil si at årsaken er sviktende lungefunksjon.

Nettsteder om Acidose – syreforgiftning:

Acidose – Wikipedia
Acidose betyr syreforgiftning. Opptrer i praksis når pH-verdien i blodet er lavere enn 7,36 (avhengig av laboratoriets normalområde).
no.wikipedia.org/wiki/Acidose

Metabolsk acidose – Pasienthåndboka
Metabolsk acidose er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=25336

Norsk barnelegeforening
Redusert syre-ekskresjon: Nyresvikt, distal renal tubulær acidose, acetazolamid. Intracellulær acidose kan initialt forverres ved i.v. base-infusjon.
www.legeforeningen.no/index.db2/index.gan?id=16871&subid=0

Annonser:

Achluofobi

Angst for mørke

Om fobien blir så ille at man plages i hverdagslivet av den, bør man behandles.
All erfaring viser at det mest effektive man kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte.
– Den vanligste behandlingen er eksponeringsterapi. Her utsetter man pasienten gradvis for det som trigger angsten. Det tar tid og må skje gradvis, forteller overlege Svein Walle ved Distriktspsykriatrisk senter (DPS) Solvang i Kristiansand.

Nettsteder om Achluofobi:

 

Fie Mibers (Novarh School)
Når hun er din ven er hun det for evigt og vil altid hjælpe. Hun har desuden achluofobi og aulofobi. Udseende: Fie har langt hår der går hende til maven.

Annonser:

Ablutofobi

Angst for å vaske seg eller å bade

Woman.no > Livsstil » Er du også redd nissen?
Ablutofobi – Isj! Lurer på om vi ikke har fått et par drinker fra en med frykt for å vaske eller bade seg. Agorafobi – Også en kjent fobi.
www.womanweb.no/article/3178

Forum -> Tråden for snodige sykdommer – Diskusjon.no
Ablutofobi – Angst for å vaske seg eller å bade Alektorofobi – Angst for kyllinger Anglofobi – Angst for England eller engelsk kultur.
www.diskusjon.no/index.php?showtopic=798248&view=old

Fobi – Spillegals forum
Utifra linken i første post heter visstnok sistnevnte Ablutofobi. Der står det dog angst for «å vaske seg eller bade», men la meg understreke at jeg elsker.
www.spillegal.no/forum/index.php?act=findpost&pid=11488

Lost in the Fjords of Norway
Ablutofobi: Angst for å vaske seg eller bade Agyrofobi: Angst for gater eller å krysse gaten Alektorofobi: Angst for kyllinger.
hannaelunde.blogspot.com/feeds/posts/default

 

Nettsteder om Ablutofobi:

 

norsk punkforum :: Fobier
Ablutofobi (frykt for å vaske seg) Apotemnofobi (frykt for folk med amputasjoner) Barofobi (frykt for tyngdekraften) Catoptrofobi (frykt for speil)
www.punk.no/forum/punksutra24008.html

Annonser: