Osteopeni

Osteopeni betegner en tilstand med lav bentetthet (BMD) i skjelettet som kan gi risiko for brudd i knokler, spesielt lårhalsbrudd (fractura colli femoris) og håndleddsbrudd (fractura radii typica). Osteopeni er et forstadium til osteoporose og defineres som benmasse i området mellom 1 og 2,5 standardavvik under gjennomsnittet ((÷1> T-score >÷2,5). Ostopeni er ikke en sykdom, men et forstadium til osteoporose – som er definert som en risikotilstand.
Osteopeni betyr rett oversatt «lite bein». Beintettheten blir oppgitt som ein såkalla T-skår. Ei gjennomsnittleg kvinne 30-40 år har T-skår 0. Kvinner med beinskjørhet har T-skår mindre enn – 2,5. Kvinner med høg beintetthet har T-skår + 1 eller + 2. Osteopeni betyr at du har T-skår mellom -1 og -2,5.
Kostholdsbevissthet, regelmessig mosjon og ikke-røyking er blant de viktige livsstilsfaktorene som kan påvirke bentap og styrke benbygningen. Bruk av kosttilskuddene kalsium og vitamin D sammen er også anbefalt av skandinaviske helsemyndigheter – både for unge og eldre, kvinner og menn.

Nettsteder om Osteopeni:

Osteopeni – Lommelegen.no
. beintetthet har T-skår + 1 eller + 2. Osteopeni betyr at du har T-skår mellom -1. Det er ikkje vanleg å tilrå aktive medisiner til personer med osteopeni.

Osteopeni – Wikipedia
Osteopeni betegner en tilstand med lav bentetthet (BMD) i skjelettet som kan gi. Osteopeni er et forstadium til osteoporose og defineres som benmasse i området.

Annonser:

Oppkast

Oppkast (lat.: vomitus, gr.: emesis) er en lidelse (prosess) der mageinnholdet blir tømt ut gjennom munnhulen. Oppkast er egentlig et fysiologisk uttrykk for en komplisert refleks, som gjerne begynner med uvelhet som, kvalme og brekninger (uten oppkast), blekhet, spyttflod, svetting og svak puls.
Det kan være mange forskjellige årsaker til at barn kaster opp: Ved mageinfeksjoner kommer det ofte oppkast og ikke sjeldent samtidig diare
Nesten alle spedbarn gulper en gang imellom. Det gjelder både barn som ammes og barn som får morsmelkerstatning. Som regel henger det sammen med at barnet har spist litt for mye, og derfor gulper opp overskuddet. Men når barn blir syke går magen i stå. Magesekken tømmer seg ikke så raskt som vanlig, og dermed kommer maten opp igjen. Det skal i det hele tatt ikke så mye til før syke barn kaster opp.
Kvalme, brekninger og oppkast er som oftest en forbigående lidelse. Vedvarende hendelser kan imidlertid også være et symptom på en alvorlig lidelse og vedvarende oppkast vil føre til alvorlig dehydrering. Hos barn og svært ungt avkom av dyr vil dehydrering skje raskere og være langt mer alvorlig enn hos voksne. Man bør derfor oppsøke lege eller veterinær dersom oppkast vedvarer særlig lenge, og helst innen 24 timer. Voksne individer bør søke hjelp om oppkastfasen vedvarer utover 3 døgn.
Oppkast hos større barn kan også være uttrykk for psykisk belastning, stress, problemer på skolen eller i hjemmet. Hvis den slags oppkast, som tilsynelatende oppstår uten grunn, får lov til å fortsette, kan situasjonen bli vanskelig for både barn og voksne.

Nettsteder om Oppkast:

 

Oppkast – Wikipedia
Oppkast er egentlig et fysiologisk uttrykk for en komplisert refleks, som gjerne begynner med uvelhet som, kvalme og brekninger (uten oppkast), blekhet.

AETHUSA CYNAPIUM
Voldsomt oppkast av hvitt skummende stoff. Kvalm ved synet av mat. Oppkast, med svette og stor svakhet, ledsaget av stor angst og bedrøvelse.

Annonser:

Onkologi

Onkologi er det spesialområde innenfor medisin som befatter seg med kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av kreftsykdommer.
Onkologi er en medisinsk underspesialitet som dreier seg om studie og behandling av kreft. En lege som praktiserer onkologi er en onkolog. Betegnelsen har sin opprinnelse i det greske (onkos), som betyr «stort omfang», «masse» eller «svulst», og endelsen -logi betyr «studie av».
Innenfor onkologi leverer Baxter ulike cytostatika til behandling av blant annet solide tumorer, lymfomer og leukemi.
Baxter leverer elastomeriske engangspumper spesielt beregnet til administrering av cytostatika.

Nettsteder om Onkologi:

Radiumhospitalet.no – Psykososial onkologi og rehabilitering
Ved Radiumhospitalet har vi et eget fagområde for psykososial onkologi og rehabilitering. Fagområdet arbeider for å motvirke og minske de fysiske, psykiske..
www.radiumhospitalet.no/Norsk/Fagomrader+avdelinger/
Fagomrader/Psykososial_onkologi_og_rehabilitering/

onkologi
Seksjon for Onkologi. Leder for forskningen innen onkologi. Adresse:Forskningslaboratoriet,Seksjon for onkologi, Institutt for indremedisin,UiB,
www.uib.no/med/avd/ii/lab/onk.html

Helseveven.no – Onkologi
Velkommen til legesidens startside for onkologi. På denne siden finner du store internasjonale nettsteder. Se også i underkategoriene hvis du leter etter.
www.helseveven.no/lenker/Onkologi/

Annonser:

Ofidiofobi

Angst for slanger

Nettsteder om Ofidiofobi:

 

Respons – Hvad hedder en fobi for slanger?
Slangefobi kaldes ofidiofobi. Søg et svar. Om Respons. Hovedbiblioteket. Hvad hedder en fobi for slanger? Svar: Slangefobi kaldes ofidiofobi. 18-feb-1999.

Kaja si sie!! — wælkommen!! ( skriv i gjæsteboka da væll)!!
Sett ord på det du er redd for;-) Agorafobi: angst for åpne. Ofidiofobi: angst for slanger. Panfobi: angst for alt. Copyright© Want your own free.

Annonser:

Odontofobi

Angst for tannleger

Nettsteder om Odontofobi:

Odontofobi – Wikipedia
Odontofobi er en fobi som betegner en irrasjonell og overdrevet frykt for tannleger. 1 Tegn på odontofobi. 2 Årsaker. 3 Hyppighet. 4 Se også. 5 Kilder.

Hvorfor får vi tandlægeskræk? – Illustreret Videnskab
Tandlægeskræk er så almindelig, at fænomenet har et lægeligt navn – odontofobi. psykolog med særligt kendskab til odontofobi, men tandlægerne kan også gøre.

Senter for odontofobi
SENTER FOR ODONTOFOBI er en avdeling ved Det odontologiske fakultet i Bergen som. av hvilken nytte behandling ved Senter for odontofobi vil kunne ha for deg.

Annonser:

Obstipasjon

Obstipasjon eller forstoppelse er en tilstand i fordøyelsessystemet hvor et individ opplever hard avføring som er vanskelig å eliminere. Det kan være ekstremt smertfeullt og i alvorlige tilfeller led til symptomer på tarmobstruksjon. Konstipasjon kan noen ganger brukes i en mer generell betydning mens obstipasjon da viser til en alvorlig konstipasjon. Årsaker til forstoppelse kan være kostholdsbetingede, hormonelle, bivirkninger av medisiner og anatomiske. Behandlingen skjer med endring av kostholdsvaner, lakserende midler, fiber-terapi, klyster og i sjeldne tilfeller plukking eller kirurgi.
Dersom tilfellet ikke har blitt for ille, og ikke har vart så lenge, kan det hende du selv kan lindre forstoppelsen ved å spise bløt frukt, som for eksempel pære el. myk mango, (ikke hard frukt eller citrusfrukt), grove kornprodukter (minst 80% fullkorn, fullkornsknekkebrød er kjempefint), kli eller sure melkeprodukter, som for eksempel cultura. Mat med mye fett, sjokolade, ost, is osv., burde ikke spises før oObstipasjonen er lindret.

Hva er forstoppelse /obstipasjon?

Hvis du etter operasjonen føler:

· at du ikke har hatt avføring så ofte som normalt (du må regne med at det går 3-5 dager før magen kommer igang)

· at avføringen er hard/knollete og du føler det er vanskeligere å få tømt deg enn det bruker å være.

· lite rumling i magen og ingen luftavgang

· deg stinn i magen

· deg kvalm og har liten appetitt

· du har smerter i magen på grunn av luftopphopning (ikke sårsmerter)

……KAN det være tegn på du er forstoppet.

Forstoppelse, (obstipasjon) skyldes at maten som har nådd tykktarmen har stoppet opp av ulike årsaker.

 

Forstoppelse er, når avføringen er hard og knudrete, og typisk kommer med flere dagers mellomrom. Hos de fleste er det en uskadelig tilstand, som kan skyldes mangelfull væskeinntak, mangel på fibrer i kosten, og/eller mangel på mosjon.
Det kan likevel noen ganger være symptom på alvorlig sykdom. Hvis man ikke normalt har tendens til forstoppelse, og den varer mer enn en måned, bør man derfor få det nærere undersøkt.

Hyppighet
Forstoppelse er særdeles hyppig, og man regner med at ca. 1 % av den danske befolkningen søker lege pga. forstoppelse i løpet av et år.

Årsak
De hyppigste årsakene til forstoppelse er

* for mindre væskeinntak
* for litt fiberinnhold i kosten
* mangel på mosjon
* behandling med f.eks. vanndrivende medisin, morfin-preparater og psykofarma
* forskjellige medisinske sykdommer, f.eks. disseminert sklerose, myksødem m.m.

Får man plutselig tendens til forstoppelse eller diare, dvs. endret avføringsmønster, kan det være første symptom på kreftsykdom i tarmen. Hvis symptomene har vart mer enn en måned, bør man derfor undersøke om det er kreft i tykktarm eller endetarm.

Symptomer
Symptomer på forstoppelse kan være

* smerter eller blødning i forbindelse med avføring
* magen kan føles spilte ut og luftsfylt
* magessmerter pga. utspiling av tarmen
* tyngdefornemmelse pga. store mengder avføring i tykktarmen
* en fornemmelse av ikke å ha tømt endetarmen etter avføring

Faresignal
Faresignal, eller «alarmsymptomer», er de generelle symptomene på kreftsykdom

* svimmelhet
* tretthet
* blekhet (symptomer på blodmangel)
* vekttap
* samt blødning fra tarmen (enten som rødt blod eller som svart avføring)

I alle disse situasjonene, dvs. med alarmsymptomer, skal man søke lege. Ved forstoppelse uten alarmsymptomer, og hvor tilstanden har vart i over en måned, bør man likeledes søke lege.

Hva kan man selv gjøre?
Det er vesentlig å understreke at det heldigvis er de færreste, som feiler noe alvorlig i tarmen. I de fleste tilfellene vil enkle ting, som økte væskeinntak, helbrede forstoppelsen, før man får behov for kontakt til legen. Derfor er det generell en god ide å sikre rikelig veskeinntak hver dag – gjerne vann.

Hvis man spiser fiberfattig kost, vil det ofte hjelpe å øke fiberinnholdet. Dette kan f.eks. gjøres ved å anvende «Husk» (fås bl.a. på apoteket). Endelig vil mosjon kunne hjelpe. Hvis forstoppelsen varer mer enn en måned på tross av økte væskeinntak, inntakelse av fiberrik kost og mosjon, skal man søke lege.

Undersøkelse
Etter legekontakt vil undersøkelsene først lete etter kreftsykdom i endetarm og tykktarm. Dette gjøres ved kikkertsundersøkelse av endetarm, og det nederste stykket av tykktarmen, en såkalt sigmoideoskopi, kombinert med avføringsprøver for blod. Hvis det er tegn på blod i avføringen, vil man gjennomføre en total kikkertundersøkelse av endetarm og tykktarm, en kolosskopi.

I noen tilfeller vil man supplere med røntgenundersøkelse av tykktarmen, hvor man etter utrenskning heller kontrastveske inn i tarmen nedenfra, og heretter tar en serie røntgenbilder , eller evt. med CT skanning av magen.

Man foretar sjelden spesielle undersøkelser for tykktarmens bevegelighet, følsomhet i endetarmen m.m.. Hvis man gjør det, er det for å fastslå om kirurgiske inngrep vil kunne hjelpe på sykdommen.

Forløp
Forløpet av forstoppelse er generell godartet. Hvis det ikke er tale om at en kreftsykdom ligger til grunn for forstoppelsen, vil forstoppelsen ikke i seg selv disponere til utvikling av kreft.

Det kan imidlertid følge en rekke komplikasjoner til ubehandlet forstoppelse, så som hæmoroid , utposninger på tykktarmen (divertikleire), sår i endetarmen, m.m.

Behandling
Den vesentligste behandlingen er økte væskeinntak, fiberrik kost og økte mosjon. Hvis dette ikke har effekt (og man har utelukket forekomst av kreftsykdom), kan man forsøke med forskjellige avføringsmiddel. Typisk vil man starte med fiberholdig (volumøkende) og bløtgjørende midler.

Ved utilfredsstillende effekt vil neste trinn være tarmbevegelsefremmende midler.

Behandlingen bør alltid foregå i samråd med den praktiserende legen.
Hvis avføringen sitter langt nede i tarmsystemet, dvs. avføringen er hopet opp i endetarmen, er det ofte tale om endetarmsforstoppelse. I dette tilfellet kan man anvende afførringsmidl til innføring i endetarmen.

Nettsteder om Obstipasjon:

 

obstipasjon – helsenett.no
obstipasjon. og svar > Familiemedisin > Spør sykepleieren og allmennlegen > Emne: obstipasjon. En akutt forstoppelse (obstipasjon) forårsaker som regel.

Tidsskriftet – Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling
. av de vanligste årsakene til obstipasjon, og forskriving av opioider skal alltid. hos kreftpasienter), obstipasjon, dehydrering, infeksjoner og.

Kvalme, oppkast og obstipasjon i palliasjonsbehandling
de vanligste årsakene til obstipasjon, og. forskriving av opioider skal alltid følges. Kvalme/oppkast og obstipasjon diskute- res hver for seg, men noen.

Obstipasjon – Wikipedia
Obstipasjon eller forstoppelse er en tilstand i fordøyelsessystemet hvor et. en mer generell betydning mens obstipasjon da viser til en alvorlig konstipasjon.

Obstipasjon – fra lavstatus til satsingsomåde i sykepleie – Sykepleien.no
. og pasientene hadde frustrasjoner i forbindelse med obstipasjon hos pasientene. Obstipasjon defineres på ulike måter.

Annonser:

Nyresvikt

Nyresvikt er en sykdomstilstand hvor nyrens evne til å skille ut metabolitter er svekket (ved normale fysiologiske konsentrasjonsforhold), eller manglende evne til å opprettholde kroppens elektrolytt-balanse (ved normalt inntak av saltstoffer). Akutt nyresvikt kjennetegnes av uremi. Kronisk nyresvikt er irreversibel og krever hemodialyse, eventuelt organtransplantasjon.
Høyt blodtrykk bidrar til å forstyrre blodgjennomstrømmingen i nyrene, men nyresykdom i seg selv fører også til høyt blodtrykk.
En annen vanlig årsak til nyresvikt er diabetes, som fører til at overflaten på filtreringshinnen skades og forstyrrer blodgjennomstrømmingen.
Det sier seg selv at både blodtrykk, eventuelle obstruksjoner (blokkeringer) og diabetes må behandles optimalt.
Nyresvikt påvises ved blodprøver som avslører at det er unormalt høye verdier av avfallsstoffene urinstoff (urea) og kreatinin i blodet. Spesielle målinger kan avgjøre i hvilken grad nyrene fungerer som de skal.

Nettsteder om Nyresvikt:

Stadig flere får nyresvikt
Stadig flere får nyresvikt – Nærmere 3500 nordmenn er enten i dialysebehandling. i lengre tid sett en urovekkende stor økning i antall pasienter med nyresvikt.

Tidsskriftet – Nyreskader og nyresvikt utløst av legemidler
. nyresvikt. Akutt nyresvikt kan også ses ved medikamentelt utløst allergisk. de kan unntaksvis medføre alvorlig dialysetrengende nyresvikt.

Nyresvikt – Wikipedia
Nyresvikt er en sykdomstilstand hvor nyrens evne til å skille ut metabolitter er. Akutt nyresvikt kjennetegnes av uremi.

OM NYRESVIKT
enda flere personer med nyresvikt vil ha behov for pleie eller assistanse. på nyresvikt. som får behandlingstrengende kronisk nyresvikt i Norge.

 

Annonser:

Nyrestein

Nyrestein dannes av salter som utfelles i nyren. De kan være av forskjellig kjemisk sammensetning og variere mye i størrelse. Noen steiner er små som sandkorn. Det kalles nyregrus. Andre kan være flere centimeter store og utfylle hele nyrebekkenet.
Nyrestein er steiner i nyrer eller urinveier. Disse dannes ved at innholdet i urinen felles ut og forsteines. Steinene kan bli liggende i ro på samme sted uten å gi symptomer, for eksempel i nyrebekkenet.
Nyrestener er stenliknende klumper som blir til ved at det dannes saltavleiringer fra filtrert væske. Nyrestener består av ulike kalsiumsalter, og kan være alt fra bitte små til å fylle hele nyren.
Overraskende nok gir store nyrestener færre symptomer enn små, ettersom de holder seg på plass i nyren. Store stener kan forårsake svake smerter over nyren og en noe økt risiko for urinveisinfeksjoner, men de kan pga. størrelsen ikke forflytte seg.
Hvis steinen er så stor at den ikke kan passere ved egen hjelp, eller hvis smertene ikke går over vil du bli henvist til et sykehus.
Stener som setter seg fast knuses gjerne ved hjelp av ultralyd (”nyrestensknuser”), slik at nyrestenrestene lettere kan skylles ut med urinen. Takket være denne teknikken behandles nyresten sjelden kirurgisk i våre dager.
Nyresteiner dannes når løste stoffer i urinen overskrider sin maksimale løselighet. Dette kan skje ved at nyrene skiller ut mer faste stoffer, eller ved at væskemengden er mindre. Hos 1/3 av pasientene finner man imidlertid ingen påviselig årsak til steinene.
Anfall kan være intenst smertefulle. Derfor bruker man som regel sterke smertestillende eller betennelsesdempende medisiner under anfall.
Det er ikke alle sykehus som har en steinknuser. Derfor må du kanskje overføres til et annet sykehus hvis legene anbefaler deg denne behandlingsformen.

Nettsteder om Nyrestein:

Kosthold ved nyrestein – dinKost.no
Kostholdet kan være veldig effektivt i å forebygge dannelse av stein. Nyrestein er en av de vanligste, men også den mest smertefulle nyresykdommen vi har.

Myter om nyrestein – Lommelegen.no
Nyrestein er faktisk den vanligste sykdommen i urinveiene, med unntak av blærekatarr. 20 årene har hyppigheten av nyrestein i den vestlige verden økt.

NettDoktor.no – Fakta om nyrestein
Nyrestein og -grus kan gi rifter i urinveien og dette gjør at det. Fakta om Nyrestein. Fakta om Nyresvikt med urinforgiftning -uremi. Fakta om Magesår.

Nyrestein – Lommelegen.no
Hvis en liten nyrestein løsner og føres ned i urinlederen kan den sette seg fast. Nyrestein kan oppstå fordi det skilles ut mer salter enn normalt i urinen.

Nyrestein – Wikipedia
Nyrestein er opphopninger av salter (kalsiumfosfat, kalsiumoksalat, urinsyre. Nyrestein – Lommelegen.no. Kidney stone – Wikipedia på engelsk.

 

Annonser:

Nevrofibromatose

Nevro betyr nerve, fibromatose betyr tilstand med godartede bindevevssvulster. Nevrofibromatose type 1 (NF1) er en arvelig tilstand. Den kan gi mange ulike symptomer og tegn avhengig av hvor fibromene utvikler seg. Først og fremst rammes huden, nervesystemet og skjelettet.
Det finnes pr i dag ingen årsaksrettet medisinsk behandling mot NF1. Eventuell behandling må tilpasses den enkelte. Skjelettforandringer kan eventuelt behandles kirurgisk. Hvis fibromer trykker på synsnerver, kan cellegift, stråling eller operasjon overveies. Smertefulle eller skjemmende hudforandringer kan ofte behandles med plastisk kirurgi. God tilrettelegging av skole- og arbeidssituasjon vil være av stor betydning

«Nevro» betyr nerve og «fibromatose» betyr tilstand med godartede bindevevsvulster. Til tross for navnelikheten, er nevrofibromatose type 1 (NF1) og nevrofibromatose type 2 (NF2) ulike tilstander. Selv om de har en del likhetstrekk, skiller de seg fra hverandre på vesentlige punkter. NF2 (også kalt vestibulær schwannomatose, sentralnervesystem-NF eller hørselsnervesvulst-NF) er en alvorlig, medfødt, fremadskridende sykdom kjennetegnet av svulstdannelse i tilknytning til sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen).
Det finnes pr i dag ingen medisinsk, årsaksrettet behandling, men det foregår mye forskning på området. Behandlingen må individualiseres i forhold til hvordan NF2 kommer til uttrykk hos den enkelte. God tilrettelegging hjemme, på skolen og på arbeidsplassen vil være viktig for mange. Tiltak kan planlegges etter kartlegging av ressurser og behov. Det er behov for individuell rådgivning i forbindelse med videregående skole og yrkesvalg.

Nevrofibromatose er en medfødt sykdom som kan gi skader på en rekke organer.
Hvilke symptomer gir nevrofibromatose?
I og med at mange ulike organer kan være involvert i sykdommen, vil symptomene kunne variere mye fra person til person. Ved NF-1 er det vanlig med karakteristiske hudforandringer, såkalte café-au-lait-flekker og nevrofibromer.
Foreløpig finnes det ingen behandling som kan helbrede sykdommen eller stanse sykdomsutviklingen. Enkelte av svulstene som oppstår, kan fjernes kirurgisk. Enkelte problemer kan lindres med medisiner. Hos barn med nevrofibromatose kan ulike varianter av habilitering være aktuelt.

 

Nettsteder om Nevrofibromatose:

 

Nevrofibromatose – Wikipedia
Nevrofibromatose type 1 (NF1) er en arvelig tilstand. NFFNF Norsk Forening For Nevrofibromatose. Frambu – Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger.

Norsk Forening For Nevrofibromatose – Asgardstrand, Vestfold (Norway) | Company Profile Information
Norsk Forening For Nevrofibromatose – Asgardstrand, Vestfold | Social Services | Purchase D&B Reports highlighting comprehensive business data, credit info, company.

Nevrofibromatose – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom. det profesjonelle dokumentet «Nevrofibromatose» i Norsk Elektronisk. Nevrofibromatose 1 – så lett å diagnostisere, men.

 

Annonser:

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

De senere års forskning, empiri og teori legger nå til grunn en todeling av narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Den ene undertypen kalles internasjonalt for «Overt Narcissism» og de som har denne personligheten fremstår som grandiose og ekshibisjonistiske. De fremstår med en ubegrenset tro på egne ferdigheter og attribusjon. Denne typen er beskrevet i DSM-IV (1994)og kan avsløres gjennom NPI (Narcissistic Personality Inventory).
Den andre typen kalles «Covert Narcissism» og her fremstår personligheten som sårbar, sensitiv og stadig på utkikk etter kritikk, som umiddelbart fører til aktivering av en rekke psykologiske forsvarsmekanismer.Dette er en sky, avhengig, personlighetsfungering som lett kan forveksles med depresjon, og er meget vanskelig å diagnostisere, uten tilgang på omfattende historikk. Denne typen er ikke så godt beskrevet i de eksisterende diagnosesystemer, men kan avsløres ved HSNS (Hypersensitive Narcissism Scale).
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en diagnose som har visse fellestrekk med psykopati. Diagnosen finnes ikke i det europeiske diagnosesystemet ICD, men finnes derimot i det amerikanske diagnosesystemet DSM («Narcissistic Personality Disorder»).
En person med narsissistisk personlighetsforstyrrelse fremstår som «selvopptatt», men det er en overflatisk og altfor enkel beskrivelse. Egentlig mangler personen en klar oppfatning av sitt Selv. Som et desperat forsøk på kompensasjon for dette prøver personen til enhver tid og på forskjellige måter å bringe omgivelsene til å bekrefte eksistensen av den syke personens Selv, ettersom den eneste måten personen kan ha noe hint om personlig egentlig eksistens er gjennom meldinger fra andre.
Narkissos og narsissistisk personlighetsforstyrrelse ¿ Hva er normalt, avvik, sykdom og galskap? Narkissos som Venn eller Uvenn?
Det er normalt å ha selvkjærlighet, det er normalt å være selvopptatt og egoistisk, innafor visse grenser. De med narsissistisk personlighetsforstyrrelse, har mer enn normalt, og de regnes også som en undergruppe blant psykopatidiagnosene.
Har du sett tv-serien «Hjerte til hjerte» med Linn Skåber kan du ikke å ha unngått å legge merke til den fiktive forlagsterroristen Linn Skåber. Med et stort behov for oppmerksomhet, koblet med dramatiske tendenser er hun en pest og en plage for alle rundt seg. Dagbladet.no skriver i dag at én av ti personer lider av en eller annen personlighetsforstyrrelse. Figuren Linn ville i det vanlige liv antageligvis blitt diagnosiert med både en hysterisk (teatralsk væremåte, dramatisering, og overdrivelser) og en narsissistisk (arrogant, ekstremt selvopptatt, avhengig av oppmerksomhet fra andre) personlighetsforstyrrelse.

Nettsteder om Narsissistisk personlighetsforstyrrelse:

 

Barnevern og rettssikkerhet
Har høy selvtillit, noe som tyder på en narsissistisk personlighetsforstyrrelse. vrangforestillinger som viser en borderline-personlighetsforstyrrelse.

Nettpsykologene – Personlighetsforstyrrelser
Hva er en personlighetsforstyrrelse? Narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Narsissistisk personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved at personen har en.

dn.no – Narsissistisk sjef?
Nyheter fra næringslivet. Norges ledende næringslivstjeneste. Narsissistisk personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved at personen har en.

På denne siden vil jeg skrive om psykologi, ta opp temaer.
Jeg vil også gå inn på psykiaterenes katalogiseringssystem ICD-10 og DSM-IV også. enkelte med ustabil personlighetsforstyrrelse kan selvdestruktive handlinger.

Absentia – Er sjefen narsissist?
En av ti nordmenn lider av en personlighetsforstyrrelse. Mange av de trekkes til næringslivet. og en narsissistisk (arrogant, ekstremt selvopptatt.

 

Annonser:

Ménières sykdom

Menières sykdom er en tilstand i det indre øre som medfører kraftige anfall av svimmelhet ledsaget av hørselstap og øresus. Selv om sykdommen er ufarlig, kan svimmelhetsanfallene virke skremmende og svært ubehagelige.
Et av de karakteristiske trekkkene ved Ménières sykdom er at forløpet kan variere betydelig fra person til person. De mildeste formene av sykdommen medfører noen få anfall, og ingen varig nedsettelse av hørselen. Den alvorligste formen kan på den annen side gi døvhet og store balanseforstyrrelser allerede etter få anfall. De fleste tilfeller vil befinne seg et sted mellom disse ytterlighetene.
Årsaken til Ménières sykdom er ikke kjent. Man mener allikevel at plagene skyldes forstyrrelser eller for stor mengde væske i buegangene (balanseorganet) i det indre øret.
Det var den franske legen Prosper Menière som i 1860-årene første gang beskrev sykdommen som i dag bærer hans navn. Før Menière trodde man at slike svimmelhetsanfall alltid skyldtes sykdom i hjernen. Menière oppdaget imidlertid at årsaken var å finne i det indre øret.
Det finnes ingen god behandling for Ménières sykdom. Ettersom årsaken til sykdommen er ukjent, går behandlingen ut på å lindre plagene under anfallene best mulig. Sykdommen er dessuten selvbegrensende hos ca. 80%, men det kan ta år før tilstanden «brenner ut».
Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og nedsatt hørsel eller døvhet. Ved Ménières sykdom er alle tre komponenter tilstede.

Menières sykdom stammer fra øret. Man kjenner likevel ikke noen felles årsak til
Menières sykdom, og sykdommen er derfor ikke definert ved sin årsaken, men ved symptomene.

Man har Menières sykdom, hvis man har:

* kraftige svimmelhetsanfall av minst 1/2 times og høyst et døgns varighet, samtidig med
* øressus (tinnitus) og
* hørselssnedsettelse.

Mange med Menières sykdom har også smerter eller trykken i det syke øret, ofte samtidig med anfallene av svimmelhet.

Hyppighet
Man regner med at det er ca. 45 personer med Menières sykdom pr. 100.000 innbyggere, dvs. ca. 2.300 personer i Danmark. Flere får de typiske symptomene på Menières sykdom i en kortere periode, uten at det utvikler seg til en kronisk tilstand, som krever behandling.

Sykdommen treffer menn og kvinner like hyppig. Ofte kommer det første anfallet i 50 års alder, men både barn, unge og eldre kan få sykdommen. Hvis man har migrene, er det en større risiko for å få sykdommen.

Årsak
Man kjenner ikke noen felles årsak til Menières sykdom. Det er imidlertid mange med Menières sykdom, som samtidig har, eller tidligere har hatt, migrene.

Ca. 20 % av alle Menièrespatienter opplyser at det er andre personer med Menières sykdom i familien, hvilket tyder på at arvelige egenskaper kan ha en betydning.

Hvis man undersøker avdøde Menièrepatienter indre øre med mikroskop, kan man se tegn på at det har vært et økt trykk i vesken i det indre øret. Den membran som omgir sanseorganene for hørsel og balanse, er spilt ut.

Symptomer
Hos ca. halvdelen av Menièrepatienterne er det første symptomet et anfall av svimmelhet. Hos den annen halvdelen har det før det første svimmelhetanfallet vært hørselsymptomer i det syke øret, ofte i form av hørselsnedsettelse eller bare en fornemmelse av lydforvrengning eller lydoverfølsomhet.

Alle med Menières sykdom får på ett eller annet tidspunkt tinnitus i øret i form av susing, kimen eller fengsel. 3/4 får også en trykkende eller verkende fornemmelse i det syke øret særlig omkring den tidspunktet hvor det kommer anfall av svimmelhet.

Svimmelhet
Svimmelhetsanfallene er nesten alltid mer voldsomme med en fornemmelse av å bli snurret eller tumlet rundt i rom. Personen må legge seg for å kunne holde svimmelheten ut. Enhver bevegelse øker svimmelheten, så personen ligger ofte helt stille på den einer side; man har det best, når det syke øret vender oppover.

Ofte er svimmelhetsanfallet så voldsomt, at man slett ikke merker at det er tinnitus og døvhet på øret. Sammen med svimmelheten kommer det kvalme og ofte oppkast. Kikker man personen i øynene, kan man se at det er sprellende øyesbevegelser (nystagmus).

Forbipasserende tror ofte at det er tale om en hjerneblødning eller et hjerteanfall, eller at personen er døddrukken. Risikoen for å få et anfall avholder mange Menièrepatienter fra å delta i et aktivt sosialt liv, f.eks. reiser og teater.

Mange Menièrepatienter er plaget av en dårlig balanse mellom svimmelhetsanfallene. Dette kan skyldes uroen i det indre øret, men kan også skyldes en dårligere funksjon av balansenerven i det indre øret, etter som sykdommen skrider fram.

Hørselsnedsettelse
Hørselsnedsettelsen er av en helt spesiell type, når det er tale om sykdom i det indre øret. Hos personer med Menières sykdom er det ofte de mørke tonene (bassen), som treffes mye, hvilket gir en ubehagelig forvrengning av f.eks. annen tale.

Noen personer opplever i begynnelsen ingen egentlig hørselsnedsettelse, men en ubehagelig lydoverfølsomhet ledsaget av lydforvrengning. Samtidig med at Menièreøret blir tiltakende døvt, opplever de fleste personene paradoksalt nok at øret også blir tiltakende lydoverfølsomt.

Ofte svinger hørselen mer hos personer med Menières sykdom.

Kombinasjonen av en satte ned hørselterskel, lydoverfølsomhet og den varierende hørselen, gjør det vanskelig å behandle personer med Menières sykdom med høreapparat.

Tinnitus
Tinnitus kan være mer eller mindre uttalt. Den forverres ofte i sammenhenger med svimmelhetsanfallene.

Hva kan man selv gjøre?
Hvis man får symptomer på Menières sykdom, bør man tale med sin øreslegen. Det er ikke sikkert, at det er nødvendig å starte en behandling, hvis man bare har hatt et enkelt svimmelhetsanfall.

Hos mange er stress medvirkende til at sykdommen forverres. Man bør nok kaste et blikk på sin livssførselen og prøve å komme stress i forkjøp.

En del sauer det bedre ved å redusere den mengden salt, de tar inn.

Det er viktig å få noe å vite om sykdommen, og å fortelle familie, venner og kolleger at det er en godartet sykdom, og at man ikke trenger å bli innlagt, hvis det kommer et anfall. Man skal bare ha fred og ro i noen timer til anfallet er overstått.

Undersøkelser
Hvis man har de typiske symptomene på Menières sykdom, er det sjelden nødvendig å få foretatt større undersøkelser. Øreslegen vil vha. forskjellige hørselssprøver sikre seg at årsaken sitter i det indre øret.

Forløp
Forløpet av Menières sykdom er mer forskjellig fra person til person. Hvis man bare har hatt et tilfelle av svimmelhet, er det ikke sikkert, at man får flere. Hos de personene som får flere anfall, er det ofte lange perioder uten anfall.

Bare få personer ender med å få en sykdom, hvor de når som helst kan risikere å få ett av de voldsomme svimmelhetsanfallene. Hvis det er tilfellet, kan man nesten alltid behandle personen, så svimmelhetsanfallene kan unngås.

Hos personer med langvarig sykdom ødeleggelses sanseceller for balanse og hørsel i det indre øret. Det kommer en tiltakende døvhet og balanseproblemer, og anfallene blir ofte mindre dominerende. Når, og om det overhodet skjer hos den enkelte personen, kan man ikke forutsi.

Behandling
Hvis ens tilværelse domineres av svimmelhetsanfall, bør man behandles med ett av de to legemidlene, som virker på sykdommen. Begge legemidler virker på det indre øret og kan hos de fleste personene få anfallene til å forsvinne eller minske risikoen for anfall og samtidig redusere anfallenes styrke.

Betahistin virker etter alt å dømme ved å øke blodsgjennomstrømningen i det indre øret. Legemidlet er reseptpliktig. Man bør forsøke en behandling gjennom flere måneder, før man drar stilling til om det virker. Det er forholdsvis dyrt, men man har mulighet for å søke tilskudd gjennom sin legen. Hvis man samtidig har astma, kan preparatet med betahistin forverre astmaen, ellers er det ingen alvorligere bivirkninger.

Trimetazidin minner i virkningen om stoffet betahistin. Man bør også ved trimetazin forsøke i mindst et par måneder, for å se hvordan det virker. Dette preparat tåles godt av de fleste uten bivirkninger, og man kan også få tilskudd som ved betahistin.

Vannsdrivende midler virker på en del Menièrepatienter.

Enkelte har gagn av å ta transportsykemidler i perioder med mye svimmelhet.

Hvis medisinsk behandling ikke virker, kan man forsøke å legge et dren i trommehinnen. Det hjelper hos enkelte personer. Man kan også forsøke å behandle med et apparat, som gir trykkbølger til det indre øret, eller man kan dempe aktiviteten i det indre øret vha. et legemiddel, som sprøytes inn i mellomøret (gentamicin).

Hvis ingen av disse tingene hjelper, er det mulig å foreta operasjoner på det indre øret eller selve balansenerven.

Nettsteder om Ménières sykdom:

Menières sykdom
Menières sykdom er en tilstand i det indre øre som medfører kraftige anfall av svimmelhet ledsaget av hørselstap og øresus. Selv om sykdommen er ufarlig.
www.uib.no/med/ore/otoweb/meniere.html

Årsaker
Bokmerker angående Menieres sykdom. Dette er Menieres sykdom. I 1861 beskrev den franske gynekologen Prosper Méniére en tilstand som nå bærer hans navn.
www.geocities.com/roymikalsen/roym/arsaker.htm

Ménièrs sykdom – Pasienthåndboka
Ménières sykdom kjennetegnes av periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet. Ménières sykdom er en sjelden tilstand. Vi regner at det finnes.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=3458

Annonser:

Mytoman

(myt + mani) innebærer at en person mer eller mindre lyver tvangsmessig, det vil si uten at det finnes en tydelig årsak til løgnen

En 42-årig norsk kvinne har rundlurt hundrevis av mennesker i hele Skandinavia. Hun er bedrager på heltid. Nå er hun fengslet i Sverige.
Hun er svært fascinert av kirken og døden, sier presten. – Hun vet hva hun gjør, og hun skader forferdelig mange mennesker. Men hun er en notorisk mytoman, som ikke skulle sitte i vanlig fengsel, mener presten.

 

Nettsteder om Mytoman:

HOWARD HAWKS
Han var også en uforskammet mytoman, og hadde ikke noe imot å lyge folk rett opp i ansiktet. Det er ikke godt å si hvilke av historiene om ham som stemmer
www.bergen-filmklubb.no/Arkiv/LENGRE_ARTIKLER/VAaREN_2006/HOWARD_HAWKS.html

Mannen bak mytene
Slik at en mytoman, for eksempel, er en person med sykelig trang til å fortelle oppdiktede historier. Innholdsrikt. Myter kan handle om gudenes gjøren
www.aftenposten.no/kul_und/article1246813.ece

Forum – www.nationen.no
För några år sedan var det en annan mytoman,tjuvjägare etc. (han som blev filmad i samma program som Kåre Holmen), som var ordförande för en annan
www.nationen.no/debattforum/posts/list/840.page

Dag og Tid
Også Markus er på ein måte kome både Markus og røyndommen nærare: I «Markus og Diana» var han mytoman, og dermed var han som oftast ute av seg sjølv
www.dagogtid.no/arkiv/1997/44/bokm8.html

Annonser:

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis er en sykdom som fører til svakhet og økt tretthet i muskulaturen. Forskjellige muskelgrupper kan rammes i ulik grad. Tilstanden regnes som en autoimmun sykdom der impulsoverføringen fra nerve til muskel er forstyrret.
Symptomutviklingen er oftest langsom, men sykdommen kan også debutere med fullt utviklet sykdom. Tidlige symptomer er ofte nedsiging av øyelokk og dobbeltsyn, nasal tale, tale- og svelgebesvær, svikt i kraften til å holde eller bevege hodet tilfredsstillende.
Myastemia gravis er en sjelden autoimmun sykdom med antistoffer rettet mot acetylkolinreseptorer i motoriske endeplater av tverrstripet muskulatur. Ved at disse reseptorene ødelegges, vil responsen fra muskulatur avta når transmittersubstans skilles ut i synapsespalten. Symptomene er økt trettbarhet i muskulaturen. Sykdommen debuterer ofte med symptomer fra øyemuskulaturen. Etter hvert utvikles svakhet i ansiktsmuskulatur, svelgebesvær og dysartri. Når ekstremiteter og respirasjonsmuskulatur affiseres, er tilstanden ubehandlet livstruende. Behandlingen er å øke acetylkolinkonsentrasjonen i synapsespalten ved den motoriske endeplaten. Man benytter legemidler som hemmer nedbrytningen av acetylkolin, acetylkolinestasehemmere, som pyridostigmin. Bivirkningene er overskytende kolinerg effekt i det parasympatiske systemet. Behandlingen kan også skje med immunsupprimerende midler som demper den autoimmune responsen, for eksempel azatioprin og ciklosporin A.
Hva forårsaker myasthenia gravis?
Sykdommen skyldes at det av ukjente årsaker dannes antistoffer som angriper forbindelsen mellom nervetråder og muskulatur.
Sykdommen debuterer ofte i 20-40 års alderen. Sykdomsforløpet er svingende, og tilstanden kan også forandre seg fra dag til dag. Fysiske og psykiske påkjenninger kan forverre symptomene.

Myasthenia gravis er en alvorlig autoimmun muskelsykdom. Sykdommen karakteriseres av antistoffdannelse mot muskelendeplatenes nikotinerge acetylcholinreseptorer i den postsynaptiske delen av den nevromuskulære synapse. Denne antistoffdannelsen fører til en gradvis destruksjon av acetylcholinreseptorene, noe som resulterer i defekt nevromuskulær transmisjon. Dette gir muskelsvakhet/tretthet.
Enkelte pasienter med myasthenia gravis har andre sykdommer i tillegg. Disse må også diagnostiseres nøyaktig, og samvirket mellom sykdommene må vurderes.
I Norge er det omkring 450 personer med sykdommen myasthenia gravis. Ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus behandler vi omkring 30 pasienter per år.
Når diagnosen myasthenia gravis er stilt, er det viktig å diagnostisere hvilken undergruppe av sykdommen som er aktuell.

Nettsteder om Myasthenia gravis:

Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus – myastenia gravis
DiagnoseDiagnosen myasthenia gravis bygger på flere undersøkelser. år diagnosen myasthenia gravis er stilt, er det viktig å diagnostisere hvilken
www.helse-bergen.no/avd/nevro/diagnose/myastenia+gravis.htm

Norsk oftalmologisk forening.
mikrovaskulært infarkt (eks. hypertoni, diabetes), tumor, aneurisme, inflammasjon, traume, neuromuskulær defekt (eks. myasthenia gravis), myopati
www.legeforeningen.no/index.gan?id=51451&subid=0

Tidsskriftet – Muskelantistoffer ved myasthenia gravis
Myasthenia gravis er en autoimmun sykdom som hovedsakelig er forårsaket av antistoffer mot acetylkolinreseptor (AChR) i den postsynaptiske muskelmembranen.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=454742

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Myasteni – abnorm muskeltrettbarhet, skyldes defekt i de motoriske endeplater (myasthenia gravis). Myopati – uspesifisert.
www.unn.no/category9688.html

Annonser:

Myastemia gravis

Myastemia gravis er en sjelden autoimmun sykdom med antistoffer rettet mot acetylkolinreseptorer i motoriske endeplater av tverrstripet muskulatur. Ved at disse reseptorene ødelegges, vil responsen fra muskulatur avta når transmittersubstans skilles ut i synapsespalten. Symptomene er økt trettbarhet i muskulaturen. Sykdommen debuterer ofte med symptomer fra øyemuskulaturen. Etter hvert utvikles svakhet i ansiktsmuskulatur, svelgebesvær og dysartri.

Nettsteder om Myastemia gravis:

Kategori:Sykdommer – FreeWikiMedia – AdWiki – Wikipedia
Laktoseintoleranse; Liste ICD-10 koder; Liste over sykdommer; Lungeemboli. M. Mal de debarquement; Melkeallergi; Montezumas hevn; Munnsår; Myastemia gravis.
freewikimedia.com/no/wiki/Kategori:Sykdommer.html

How do you treat myastemia gravis? – Yahoo!7 Answers
«How do you treat myastemia gravis?» – Find the answer to this question and millions more on Yahoo!7 Answers. do you treat myastemia gravis? 6 months ago.

Annonser:

Munnsår – forkjølelsesår

Munnsår er sår i munnhulen, slimhinnen. På folkemunne assosieres ofte munnsår med Herpes, da Herpes simplex-virus I evt. II, også ofte kalt forkjølelsesår.
Munnsår kan være after, herpes, resultater av bittraumer, traumer generelt, allergier, hudlidelser mm.
Organismen som forårsaker munntrøske, candida, er også årsaken til vaginal trøske og bleieutslett. En viss grad av kryssinfeksjon forekommer. Spedbarn er spesielt utsatte for munntrøskesmitte gjennom mødrenes hud.
Uttalt trøske hos både voksne og barn bør behandles med Mycostatin-dråper 3-4 ganger daglig, over noen dager. Gjenstridig munntrøske bør undersøkes av lege.

Nettsteder om Munnsår:

Munnsår – hyppig sommerplage
Mange er plaget av munnsår (forkjølelsessår) om sommeren. Huden på leppene klør, prikker og blir rød, deretter kommer små blemmer som brister og blir.
www.helsenytt.no/artikler/munnsaar.htm

Antix
Munnsår forårsaket av herpes simplex er et svært vanlig problem. Munnsår eller herpes labialis som det heter på latin, oppstår rundt munnen.
www.antix.no/vanligtproblem.asp

Kvinneguiden Forum > Compeed munnsår plaster
Så reklame for dette på TV og siden jeg får munnsår en gang i blant tenkte jeg det kan være smart å ha dette i hus – hvis det er noe kjekt da?
forum.kvinneguiden.no/lofiversion/index.php/t245209.html

BAM – Barnemagasinet
Jeg har funnet ut at jeg har munnsår,og dette plager meg meg veldig mye & preger stort sett hele livet mitt når den dukker opp. Nå som jeg er gravid,har jeg.
www.bam.no/helsesoster.asp?page=89

Munnsår, trenger råd? [Arkiv] – SnartMamma – Møteplassen
Jeg var veldig plaget av sånne munnsår tidligere, men etter at jeg byttet til Zendium har jeg ikke hatt et eneste ett.
www.snartmamma.com/plassen/archive/index.php/t-195038.html

Annonser:

Munn – og klovsyke

Ved mistanke om munn- og klovsyke tas prøver bl.a. av blemmeinnhold som sendes til spesiallaboratorier. Diagnosen stilles ved en immunologisk test, en såkalt antigen-antistoff test (ELISA), dvs. man påviser antigen. ELISA-testen tar vanligvis få timer. Diagnosen bekreftes ved at man dyrker og får oppvekst av virus fra blemmer på dyret.
Munn- og klovsyke er en sykdom som rammer dyr. Sykdommen er svært smittsom, få dyr dør av den, men den fører til store produksjonstap for bønder og landbruk. Sykdommen er forårsaket av et virus, mennesker kan bære dette viruset som smitte, men ikke bli syke av det. Hos mennesker finnes en sykdom som heter hånd-, fot- og munnsykdom. Denne sykdommen er forårsaket av et virus som er ufarlig og helt forskjellig fra munn- og klovsykevirus.
Munn- og klovsyke er en virusinfeksjon. Dette viruset er svært motstandsdyktig og kan overleve både på mennesker og dyr over lang tid. Sykdommen er noe av det mest smittsomme som er kjent. (Hos mennesker finnes en sykdom som heter hånd-, fot- og munnsykdom. Denne sykdommen er forårsaket av et virus som er ufarlig og helt forskjellig fra munn- og klovsykevirus.)

Nettsteder om Munn- og klovsyke:

 

Britene frykter mer munn- og klovsyke
. skal ha vist tegn til munn- og klovsyke, da den ble levert til. Munn- og klovsyke. og klovsyke Ikke munn / klov i Danmark Engelsk kjøtt på beina.

Fire nye utbrudd av munn- og klovsyke – Utenriks – NRK Nyheter
. nye tilfeller av den svært smittsomme munn- og klovsyken ble i går bekreftet av. De første tilfellene av munn- og klovsyke på de britiske øyer ble oppdaget.

Strakstiltak mot munn- og klovsyke
Strakstiltak mot munn- og klovsyke – Norske myndigheter er bekymret. ( Utenriks ). for nytt storutbrudd av munn- og klovsyke har gjort at engelske myndigheter.

 

Annonser:

Multippel sklerose – MS

Multippel sklerose er en kronisk sykdom som rammer ca 100 nordmenn hvert år.
Man regner med at det finnes ca 3000 pasienter med sykdommen i Norge i dag.
Man kjenner ikke årsaken til multippel sklerose. En egentlig arvegang er ikke kjent, men forekomsten er høyere hos familiemedlemmer til MS-pasienter enn i resten av befolkningen og hyppigere hos personer med bestemte vevstyper.
MS kan arte seg med et stort antall symptomer. Ulike pasienter opplever sykdommen forskjellig, og samme pasient vil ha ulike symptomer over tid.
Man har ennå ikke klart å påvise noen årsak til at enkelte utvikler MS. Store geografiske variasjoner tilsier imidlertid at det kan ligge faktorer i omgivelsene til grunn for sykdommen, muligens et virus. MS er den nevrologiske sykdommen som er mest utbredt blant unge voksne.
De første symptomene på sykdommen er vanligvis synsforstyrrelser i form av tåkesyn eller regelrett (forbigående) blindhet; nummenhet i en eller flere kroppsdeler; muskelsvakhet i en arm eller et ben; eller ukontrollerbar urinering. Symptomene oppstår plutselig, og forsvinner etter noen uker. Det kan gå flere år før pasienten får nye symptomer på sykdommen.
Multippel sklerose er en sykdom som utvikler seg gradvis, og symptomene kan være svært forskjellige fra pasient til pasient. Dette gjør at det ofte er vanskelig å stille diagnosen MS.
Etter hvert som sykdommen utvikler seg, kan det oppstå blant annet skjelvinger, tilstivnede muskler, vannlatingsforstyrrelser (inkontinens), forstoppelse, problemer med seksualfunksjon, hørselstap, svimmelhet, ansiktssmerter, glemsomhet og konsentrasjonsproblemer.
Vanligvis kan man først etter 5 – 10 års sykdom tillate seg å uttale seg om prognosen for den enkelte pasient.

Nettsteder om Multippel sklerose – MS:

http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=6732

Om multipel skleros, ms, diagnos, sjukdom, behandling, medicin, symptom.
Om multippel sklerose, diagnose, sykdom og behandling. For deg som ms eller andre som vill vite mere. Flere interessante studier av bremsemedisiner mot MS.

Multippel sklerose – Wikipedia
Det nasjonale kompetansesenter for multippel sklerose. MS-forbundet. Side hvor du kan møte andre med multippel sklerose og stille spørsmål direkte til fagfolk.

NOMS Folkebevegelsen mot MS (Multippel Sklerose)
noms.no. Folkebevegelsen mot MS. Folkebevegelsen mot MS (Multippel Sklerose) er en frittstående, nøytral. Her vises listen dersom din nettleser støtter.

Multippel sklerose fra Sykepleier.net
Multippel sklerose for pasienter, pårørende, studenter og helsepersonell – av og med MS Sykepleiere. Tre av fire multippel sklerose-pasienter uten akutte.

 

Annonser:

Motonevronsykdom

Motonevronsykdommer er en gruppe progredierende nevrologiske sykdommer, som leder til ødeleggelse av motonevroner; de nevroner som kontrollerer viljestyrte bevegelser som tale, gange, åndedrett og svelgfunksjon.
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) (i USA omtalt som Lou Gehrig’s disease er den klart mest hyppige opptredende variant av denne sykdomsgruppe, og i mange sammenhenger omtales motonevronsykdom synonymt med ALS.

Nettsteder om Motonevronsykdom:

Motonevronsykdom – Wikipedia
. sykdomsgruppe, og i mange sammenhenger omtales motonevronsykdom synonymt med ALS. wikipedia.org/wiki/Motonevronsykdom» Kategori: Sykdommer.

Tidsskriftet – Pasientens selvbestemmelsesrett ved livets avslutning
Respiratorbehandling ble igangsatt etter avtale med pasienten fordi man antok at. degenerativ nevrologisk sykdom (motonevronsykdom), med et klinisk bilde.

Liste over lenker til Nevrologi
Jean-Martin Charcot. Dopplereffekten. Klinisk. Motonevronsykdom. William Richard Gowers. Spinalnerve. Edmund Biernacki. Jules Bernard Luys.

Innledning
F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av. synssvekkelse eller muskelfibrillering og atrofi av typen øvre motonevronsykdom.

kategori: Sykdommer i nervesystemet
Charcot-Marie-Tooths sykdom. Chorea (sykdom). Motonevronsykdom. Multippel sklerose. P. Parkinsons sykdom. Periodisk hypokalemisk paralyse.

Annonser:

Montezumas hevn

Montezumas hevn, amerikansk-engelsk: Montezuma’s revenge (kalles også Faraos forbannelse i Nordafrika), og er en forbigående diaré som kan ramme turister til varmere strøk. Navnene er etter den siste innfødte kongen i Mexico som ble skammelig behandlet av conquistadorene og faraoene som ble styrtet av romerne.
«Hevnen» oppstår ofte på grunn av uvant mat som ikke er behandlet slik magen er vant med hjemmefra. Lokalbefolkningen forstår ofte ikke problemet, siden de ofte er immune ved at fordøyelsesbakteriene deres har en balanse tilpasset forholdene gjennom lang tid. Enkelte amerikanske leger mener at mange av disse problemene skyldes overdreven hygiene i hjemlandet, snarere enn urenslighet på restaurantene.
Montezumas hevn eller Dehli belly kan ødelegge ethvert ferieopphold – men kan unngås.
Montezumas hevn rammer liten og stor – læg og lærd – med like uforminsket styrke.
Jallamage, Montezumas hevn, turistdiaré. Sjelden livstruende, men svært ubehagelig.
En aggressiv variant av kolibakterien er oftest årsak, og spres med mat og vann, men både bakterier, virus, parasitter og giftstoffer kan være årsak.

Nettsteder om Montezumas hevn:

 

Vaksiner deg mot turistdiare
Vaksiner deg mot turistdiare. Montezumas hevn, Dehli Belly, Rangoon runs og Cairo Quickstep er noen navn. på det som mer riktig kalles turistdiare.

Montezumas hevn – Wikipedia
Montezumas hevn. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Montezumas hevn, amerikansk-engelsk: Montezuma’s revenge (kalles også Faraos.

LOfavør – Diare – den vanligste plagen
Montezumas hevn eller Dehli belly kan ødelegge ethvert ferieopphold – men kan unngås. Montezumas hevn rammer liten og stor – læg og lærd – med like.

Annonser:

Mononukleose – v

(kyssesyke)
Kyssesyken, eller mononukleose som den også kalles, er en smittsom virussykdom. Den skyldes et virus som heter Epstein-Barr (forkortes EBV). Sykdommen er blant annet karakterisert ved halsbetennelse, hovne lymfeknuter og uttalt trøtthet. Den rammer som regel unge mellom 10 og 25 år.
Alle kan bli smittet av mononukleose, men sykdommen er mest utbredt blant ungdom og unge voksne. Barn som blir smittet får vanligvis et svært lett sykdomsforløp.
Først og fremst trenger pasienten ro og hvile. I alvorlige tilfeller av mononukleose kan det være nyttig med en kort steroidebehandling, særlig hvis pasienten har svært forstørrede mandler eller betennelse i leveren. Sykdommen kan medføre at milten forstørres.
Diagnosen påvises ved hjelp av en laboratorietest som kalles monospot, og andre blodprøver. Pga. av det lange sykdomsforløpet og komplikasjonene mononukleose kan innebære, er det viktig å få klarhet i om symptomer som kan tyde på sykdommen skyldes mononukleose eller ikke.
Normalt forløper kyssesyken ukomplisert og varer i to til fire uker. Ca. tre prosent opplever at sykdommen varer lenger. Når den er overstått, gir den livslang immunitet.
Det er en teoretisk mulighet for at det kan skje skader på milten ved kraftig fysisk anstrengelse for eksempel i sport med kroppskontakt. Man anbefaler derfor at man venter med dette til det har gått fire uker etter at sykdommen er overstått.I enkelte tilfelle kan det oppstå komplikasjoner. Mulige, men svært sjeldne komplikasjoner er truende lukking av luftveiene, lungebetennelse, sykdommer i sentralnervesystemet som hjernehinnebetennelse og hjernebetennelse og sykdommer i blodsystemet som blodmangel og nedsatt antall blodplater.

Kyssesyke (eller mononukleose) gir betennelse i halsen. I motsetning til vanlig halsbetennelse, som skyldes betennelse i mandlene med bakterier, skyldes kyssesyke et virus, som spres i hele kroppen.

Hyppighet
Langt de fleste danskene har hatt kyssesyke, før de blir voksne. de fleste sauene kyssesyke som barn, hvor sykdommen viser seg ved en langvarig influensa med vondt i halsen. Når vi taler om kyssesyke, tenker vi spesiellt på sykdommen, som den viser seg hos barn og unge fra 10-25 år.

Årsak
Kyssesyke skyldes et bestemt virus, Epstein-Barr virus. Dette angriper noen av de hvite blodlegemene, og føres derfor med rundt i hele kroppen. Man blir smittet av spytt fra en person, som har eller har hatt sykdommen. Derfor kaller man populært sykdommen for kyssesyke, men smitten kan selvfølgelig også overføres fra spytt på hender, glass, bestikk, blyanter, etc.

Det tar 1-1 1/2 måned fra man blir smittet, til man blir syk. Man får bare sykdommen en gang.

Symptomer
Det typiske tilfellet av kyssesyke sees hos unge med en startfase på 1-2 uker med influensasymptomer:

* feber
* vondt i muskler og ledd
* hodepine
* tretthet

Det går over i

* tiltakende smerter i halsen
* snøvlende tale
* svelgebesvær
* «muselukt» fra munnen
* svetteetokter pga. feber
* i vanskelige tilfeller også pustsbesvær.

Det er dessuten hevelse uten på halsen. Denne fase varer ca. 1 uke, hvoretter genene avtar over attpåtil 1 uke. Hele sykdomsforløp er preget av uttalt tretthet, som kan vare ved i flere måneder etter at de andre sykdomstegnene er opphørt.

Hos noen er milten og leveren også hevet, hvilket kan gi vondt i magen og kvalme.

Hva kan man selv gjøre?
Man kan ikke helbrede kyssesyke, men man kan selv forsøke med

* å drikke så mye veske som mulig, når man svetter pga. feberen
* at drikke/eller spise noe, som ikke er for varmt, kaldt eller krydret, og som lett glir ned
* å la være med å drikke alkohol (leveren er påvirket, og man får det dårlig)
* å vente med sport eller kraftig legemsutfoldelse de første 4 uker etter sykdommen er opphørt (det er man vanligvis også for trøtt til)
* å sove så mye som muligt (det gir seg selv)

Vanligvis søker man lege for å få stilt diagnosen. I de sjeldne tilfellene, hvor det kommer tiltakende uttalt svelgesbesvær og/eller pustsbesvær, skal man også søke lege, idet det kan være nødvendig å bli innlagt (se nedenfor).

Undersøkelse
Legen stiller diagnosen på bakgrunn av de ovenfor nevnte symptomer samtidig med, at han

* undersøker svelget
* merker uten på halsen
* merker etter hevet lymfeknuter andre steder (f.eks. i armhulen og i lysken)
* merker i magen etter hevelse av lever og milt.

Hvis legen finner, at mandlene er hevet og dekka av hvitaktig-gulaktig belegg, som går opp i nesesvelget samt, at lymfekjertlene og evt. også lever og milt er hevet, styrker det mistanken om kyssesyke.

Legen kan evt. dyrke for bakterier, ved å ta en prøve fra halsen med en vattpinne, for å forsøke å utelukke vanlig halsbetennelse. Flere tar man en blodprøve, som måler, om man danner antistoffer mot Epstein-Barr virus. Hvis blodprøven tas tidligere i forløpet, kan den være negativ, enda man er smittet med kyssesyke.

Forløp
Det typiske forløpet hos barn er nevnt i avsnittet om hyppighet, mens det typiske forløpet hos unge og voksen er nevnt i avsnittet om symptomer.

I sjeldne tilfeller kan det som omtalt oppstå uttalt synke og/eller pustsbesvær. Dette kan skyldes at mandlene hever i uttalt grad, men det kan også skyldes byller bak mandlene. Tilstanden krever innleggelse, hvor det kan bli nødvendig å fjerne mandlene, og/eller å operere byllen vekk.

Hvis det bare er tale om uttalt hevelse, kan man behandle med medisin (binyrebarkshormon) (23), for at bedre plasssforholdene i svelget.
I 1 ut av 1000 tilfelle sees, at milten brister. Man vet ikke hvorfor milten brister, men det er bl.a. derfor, at man fraråder sport de første 4 uker etter sykdommens opphør.

Behandling
Som omtalt kan man ikke i dag behandle Epstein-Barr virus infeksjon. Til gjengjeld kan man behandle den stygge lukten fra munnen med penicillin eller et annen antibiotikum, idet den skyldes bakterievekst i beleggene på mandlene.

I milde tilfeller, hvor det kan være vanskelig å skjelne mellom vanlig halsbetennelse og kyssesyke (inntil antistoffprøven blir positiv), kan det være god grunn til å behandle med penicillin.

Nettsteder om Mononukleose – kyssesyke:

Mononukleose
Virussykdom som gir et karakteristisk klinisk bilde og som i all hovedsak. Mononukleose er en vanlig infeksjon blant barn i utviklingsland, ofte med få symptomer.

Kyssesyge (Mononukleose)
Kyssesyge eller mononukleose er en virussygdom, der er forårsaget af Epstein-Barr virus. Kyssesyge (Mononukleose) Af Niels Høiby, professor, dr.med.

Mononukleose – Wikipedia
. (Monospot) som kan gi sikker informasjon om det foreligger mononukleose. Ettersom mononukleose skyldes et virus, finnes ingen legemidler som kan helbrede.

 

Annonser:

Misdannelse

Tidobling av fødsler med alvorlig misdannelse.
Antallet tilfeller av barn født med deler av innvollene utenpå kroppen øker dramatisk.
Økningen skjer over hele verden og er spesielt sterk blant yngre kvinner.

Hva er misdannelser i øret?
Med misdannelser i øret mener man medfødte feil av ytre øret, øregang eller indre øret. Slike misdannelser kan være på ett øre eller på begge ørene. De vanligste feilene kan være:

* Mikroti – underutvikling av det ytre øret, slik at øret blir mindre enn normalt.
* Anoti – manglende utvikling av det ytre øret. Man blir født uten et ytre øre.
* Preaurikulær fistel – utvikling av en «falsk øregang» som åpner seg i huden foran øret.
* Aurikulært vedheng – medfødt vedheng på det ytre øret som ikke skal være der normalt.
* Auris alatae – også kalt utstående ører
Slike misdannelser oppstår i svangerskapet og kan skyldes ulike ting. Noen skader skyldes genetiske feil som oppstår i svangerskapet. Disse kan oppstå uten at man har utsatt seg for noe skadelig i svangerskapet, og er derfor umulige å forutsi.

Misdannelser i urinveiene hos barn
En misdannelse er et avvik fra den normale måten kroppen er bygd opp på som er tilstede fra fødselen. Misdannelser i urinveiene er forholdsvis vanlige, og mange av dem får aldri noen praktisk betydning for livskvalitet eller livslengde.
Hva er årsaken til misdannelser i urinveiene?
Vi vet ikke hva årsaken er.
Noen misdannelser gir seg ikke til å kjenne før et stykke ut i livet, mens andre kan gi sykdom og problemer fra fødselen av. Fremtidsutsiktene for barnet vil være avhengig av hvilken tilstand det er snakk om, og hvilke behandlingstiltak som er tilgjengelige. De aller fleste misdannelsene kan behandles slik at barnet kan ha en tilnærmet normal oppvekst og liv.

Nettsteder om misdannelse:

Nyfødt operert med rekordsmå instrumenter – Illustrert Vitenskap
. mm brede kniver fjernet en misdannelse på spiserøret Den tyske barnekirurgen. Pasienten var en nyfødt jente med en misdannelse på spiserøret.

HUNDENS HELSE |
Medfødt misdannelse i bakre del av øyet, representerer rester av blodkarsystemet. Medfødt misdannelse i netthinnene som kan angå avgrensede områder:.

 

Annonser:

Miltbrann – anthrax

Miltbrann – også kjent som anthrax – er en infeksjon som forårsakes av bakterien Bacillus anthracis. Sykdommen ses oftest hos kveg, sauer, geiter, kameler, antiloper og andre planteetere.
Miltbrann er som regel en harmløs hudsykdom som lett lar seg behandle med penicillin og der utslettet er forsvunnet etter 1-3 uker.
Miltbrann er som regel en ufarlig sykdom som kan behandles med antibiotika. Vanligvis opptrer tilstanden hos personer som har kontakt med dyr som sau, kveg, hester, geiter, gris. 2-5 dager etter at man er smittet, får man eventuell utvikling av typisk utslett.
Miltbrann er den folkelige benevnelsen på infeksjonssykdommen anthrax som forårsakes av anthrax-basillen. Miltbrann er først og fremst en sykdom hos større planteetere som sauer, kveg, hester, geiter og svin.
Smitte hos mennesker skjer direkte eller indirekte fra dyr. Miltbrann er i enkelte land en sjelden yrkessykdom hos bønder, veterinærer og mennesker som er i stadig kontakt med dyr eller dyreprodukter – hyppigst hud, ull og beinmel.
Miltbrannbakterien har lenge vært utprøvd som våpen i biologisk krigføring. Man vet ikke hvor mange land som har utviklet bakterien til slik anvendelse. Men hundrevis av laboratorier verden over har lagre av miltbrannbakterier til forskning, diagnose av sykdommen og utvikling av vaksiner.
Bakterien er ikke synlig med det blotte øye. Miltbranntilfellene i USA har smittet via et pulver, som kan være hvitt eller brunt. Fargen avhenger naturlig nok av hva pulveret inneholder utenom bakteriesporene.

Nettsteder om Miltbrann – anthrax:

 

Miltbrann (anthrax)
Miltbrann (anthrax) Bakteriell zoonose som. Miltbrann var tidligere ikke uvanlig hos storfe. 2001 ble det av ukjente sendt ut såkalt «miltbrann.

 

Annonser:

Migrene

Denne typen intens og vedvarende hodepine kan utløses av anspenthet, oppspilthet, enkelte matvarer, overtrøtthet, overforbruk av smertestillende medisiner og overanstrengte øyne. Migreneanfall hos kvinner kan ofte ses i sammenheng med menstruasjonssyklusen deres.
Klassisk migrene har normalt følgende mønster: Først får man et slags forvarsel om at noe skjer oppe i hodet. Ofte er man samtidig kvalm og opplever at det er flimrer i synsfeltet. Noen mister synet på ett øye under anfallene, mens andre begynner å snøvle. Enkelte får en merkelig fornemmelse i en arm eller et ben. Disse ulike opptaktene etterfølges så av kraftig hodepine på én side av hodet (migrene betyr ”halve skallen”), kvalme og oppkast.

Både hodepine og migrene kan vare i alt fra noen få timer til flere døgn.
Arv er trolig av betydning når det gjelder hvem som utvikler migrene, men det er flere faktorer som kan bidra til å utløse anfall. Dette kalles triggere. Vanlige triggere er ulike typer mat og drikke, f.eks ost, appelsiner, sjokolade, rødvin og alkohol. Søvnmangel, stress, hvile etter stress, sterke sanseinttrykk og menstruasjon kan også utløse migrene. Den viktigste delen av behandlingen gjør du selv ved å unngå de triggerne som utløser migrene hos nettopp deg. Fysisk trening kan hjelpe. Dersom du likevel får anfall, er det ofte mest behagelig å hvile i et mørkt, svalt og stille rom.
Migrene starter vanligvis i ungdommen, bedres under graviditet, blir verre i overgangsalderen for så ofte å gå gradvis over med alderen.

Nettsteder om Migrene:

http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=19206

Norges Migreneforbund
. Høring – Selektive 5HT1-reseptantagonister (triptaner) mot migrene. og egner seg godt for pasienter med migrene og / eller kroniske hodepineplager.

Migrene
KLASSISK MIGRENE MED AURAFASE. Hva som utløser migrene vil variere fra person til person. HJERNESLAG ELLER MIGRENE?

Migrene og hodepine er ikke det samme – AstraZeneca
Migrene er langt mer enn vondt i hodet. er en ny nettside der du kan lære mer om hodepine og migrene. Migrene starter gjerne i tinningregionen og mange.

Migrene
Lider du av migrene er du i godt selskap. Både Leo Tolstoj, Sigmund Freud og. Migrene kan utløses av en rekke stimuli som kroppslige og følelsesmessige.

 

Annonser:

Meticillinresistente Staphylococcus aureus – gule stafylokokker

MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus) er gule stafylokokker som er blitt motstandsdyktige mot de vanligste gruppene av antibiotika. Forekomsten av MRSA-infeksjoner i Norge, resten av Norden og i Nederland er lav, men særlig i Finland, Sverige og i Danmark har det vært større utbrudd.
MRSA-infeksjon behandles som regel med intravenøs vancomycin og/eller teicoplanin.
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er betegnelsen på en spesifikk stamme av bakterien Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) som har utviklet resistens mot antibiotika. Det ble påvist resistens mot penicillin i 1947 og senere også mot meticillin og andre vanlige antibiotika brukt mot stafylokokk-infeksjoner.
I Norge er MRSA mindre utbredt enn i mange andre land, sannsynligvis fordi myndighetene har drevet holdningskampanjer overfor legene, som har blitt relativt forsiktige i sin bruk og forskrivning av antibiotika. Alt helsepersonell og helsefagsstudenter som har arbeidet på helseinstitusjoner utenfor Norden og Nederland testes for MRSA før de igjen får utføre pasientrettet arbeid i Norge.
I alt 107 personer i Oslo-regionen har fått påvist meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) 1993 – 2000; 50 % ved Ullevål sykehus, 13 % ved sykehusets poliklinikker, 22 % ved andre sykehus, 8 % ved sykehjem og 7 % i primærhelsetjenesten.

Nettsteder om Meticillinresistente Staphylococcus aureus:

Kompendium i hygiene
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (mrsa) i sykehus.

Tidsskriftet – Kontroll av importinfeksjoner ved sykehjem
. med henblikk på meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) etter slike. BM, Syversen G. Meticillinresistente Staphylococcus aureus i Oslo i 2000.

Meticillinresistente Staphylococcus aureus – Wikipedia
Meticillinresistente Staphylococcus aureus. Fra Wikipedia, den frie. Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er betegnelsen på en spesifikk.

Annonser:

Meslinger

Virus som forårsaker meslinger, er i samme familie som influensa- og kusmaviruset. Det oppstår vanligvis ikke større komplikasjoner i forbindelse med sykdommen, når man i utgangspunktet har god allmenntilstand.
Meslinger er en virussykdom som skyldes meslingviruset (morbilli), og gir utslett med feber. Sykdomsforløpet kan inndeles i to faser, den innledende fasen (prodromalfasen) og utslettfasen.
Komplikasjoner er blitt sjeldne i vår del av verden, men i underernærte befolkningsgrupper er både lungebetennelser og hjertesykdom vanlige og livstruende komplikasjoner ved meslinger.
Meslinger forårsakes av meslingevirus, på fagspråket kalt morbillivirus. Sykdommen smitter ved såkalt dråpesmitte. Det vil si at viruset finnes i store mengder i spytt. Ved hosting eller nysing spres viruset sammen med de ørsmå spyttdråpene.
Meslinger regnes som den alvorligste «barnesykdommen». De aller fleste blir likevel helt friske etter 1-2 uker, uten noen form for varig skade.

 

Nettsteder om Meslinger:

 

Meslinger – Wikipedia
Meslinger (Morbilli) er en barnesykdom med utslett. Meslinger skyldes meslingevirus, og var før vaksinen ble tatt i bruk på 1980.

Frykter tilbakeslag i kamp mot meslinger
. i kamp mot meslinger – Utvidede vaksinasjonsprogrammer og forbedringer. Meslinger er en svært smittsom sykdom, men den betraktes som ufarlig så lenge.

Meslinger – Lommelegen.no
. norske vaksinasjonsprogrammet gis vaksine mot meslinger ved 15 måneders alder og. Kontakt lege ved mistanke om meslinger.

Annonser:

Meningokokksepsis

Meningokokksepsis er en generell infeksjon med meningokokkbakterier. Meningokokksepsis kan gi blødninger i huden. Dette viser seg som et utslett med røde prikker på størrelse med et knappenålshode eller større, eller blåmerker, i huden. Hvis man presser siden av et gjennomsiktig drikkeglass mot utslettet vil ikke prikkene eller blåmerkene blir borte eller blekne som ved andre typer utslett.
Pasienter med meningokokksepsis utvikler alvorlige symptomer mye raskere (mediantid fra start av symptomer til sykehusinleggelse: 12 timer) enn meningokokkmeningitt (mediantid: 26 timer).
Tidlig antibiotikabehandling ansees som viktig ved meningokokksepsis. Prehospitalbehandling med penicillin er innført i en rekke land ved mistanke om meningokokksepsis. 50 % av pasientene som dør, dør de første 12 timene etter ankomst til sykehus.

Nettsteder om Meningokokksepsis:

 

Petekkier – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom, livsstil og helse. Morbilliformt utslett hos pasient med meningokokksepsis. Det ses en ekkymose på venstre lår.

Meningokokksepsis – Wikipedia
Meningokokksepsis. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Meningokokksepsis er en generell infeksjon med meningokokkbakterier.

Feber hos barn
. Meningitt (hjernehinnebetennelse) og meningokokksepsis (generell infeksjon med. Meningokokksepsis kan gi blødninger i huden.

 

Annonser:

Meningitt

Purulent meningitt forårsaken av bakterier, oftest meningokokker (30%) og pneumokokker (20%), samt en rekke andre.
Serøs meningitt skyldes oftest coxacie-, ECHO-, parotitt- eller herpesvirus, i sjeldne tilfeller tuberkelbasiller eller sopp.
Viruset overføres med dråpesmitte, og kan også affisere selve hjernen og gi encephalitt
Meningokokker finnes hos mange friske mennesker i den naturlige halsfloraen, men kan gå over i hjernehinnen vet en øre/nese/hals-infeksjon, eller ved dråpesmitte fra individer som har den naturlig i halsen eller fra andre syke individer. Hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokkbakterien Neisseria meningitidis betegnes også smittsom hjernehinnebetennelse.
Meningitt er en betennelse i hinnene som omslutter hjernen og ryggmargen. Betennelsen kan skyldes bakterier eller virus (kalles henholdsvis bakterie- og virusmeningitt). Både barn og voksne kan få hjernehinnebetennelse. Den kan utvikle seg i løpet av bare noen timer. De viktigste symptomene er feber og nakkestivhet.
Det er viktig å søke lege raskt dersom man mistenker meningitt, da letaliteten ligger på 10-20%, men jo tidligere man søker lege jo bedre er prognosen. Behandling skjer med diverse antibiotika, samt symptomatisk behandling. Selv om man har nakke- og ryggstivhet, feber, rødeprikker på huden kan det være lurt og sjekke seg for hjernehinnebetennelse.
Bakteriell meningitt er en farlig sykdom som har nesten 100 prosent dødelighet hvis den ikke behandles. På tross av behandling er det allikevel noen som dør (5-15 prosent) fordi sykdommen kan utvikle seg svært raskt. Men har man kommet seg gjennom det første døgnet er prognosen som regel meget god, og de fleste kommer seg uten varige mén.
Når en pasient innlegges med meningokokkmeningitt vil man noen ganger gi forebyggende antibiotika til de pårørende. Dette gir ikke noen fullgod beskyttelse fordi disse bakteriene finnes naturlig hos mange og kan komme raskt tilbake. Det viktigste er at man kjenner igjen symptomene og handler raskt hvis de skulle forekomme.

Nettsteder om Meningitt:

 

Hjernehinnebetennelse, meningitt. – Barnelegene.no
Symptomer og funn varierer litt med hva slags mikrobe som skaper meningitten. latin kalles disse hinnene meninger, og hjernehinnebetennelse kalles meningitt.

Forum -> Røde prikker, hjernehinnebetennelse – Diskusjon.no
Meningitt er betennelse i hjernehinnen med økt antall celler i spinalvæsken. søke lege raskt dersom man mistenker meningitt, da letaliteten ligger på 10-20.

Meningitt
Meningitt er betennelse i hjernehinnenr med økt antall celle i spinalvæsken. søke lege raskt dersom man mistenker meningitt, da letaliteten ligger på 10-20.

NettDoktor.no – Fakta om hjernehinnebetennelse (meningitt)
Meningitt er en betennelse i hinnene som omslutter hjernen. Fakta om Meningitt (hjernehinnebetennelse) Fakta om Migrene. Fakta om Multipel Sclerose (MS).

 

Annonser:

Melkeallergi

Vanlig symptomer er diaré og eksem. Oppkast kan også forekomme.
Ved kumelkallergi er det melkeproteinet man ikke tåler. Dette betyr at man ikke tåler noe melkeprodukt, verken melk, yoghurt, ost, rømme, margarin eller lignende. Det er en utbredt oppfatning at småbarn vokser av seg kumelkallergi.
Melkeallergi er kroppens immunologisk reaksjon på proteiner som fins i melk fra dyr. Dette kan resultere i plager som oppkast, diare og utsletter rundt munnen. Symptomene kan komme ganske raskt etter inntak av melk men kan også komme gradvis i løpet av flere dager.
Det fins ingen direkte behandling av melkeallergi, bortsett fra å kutte ut melkeprodukter. Melkeallergi er den mest vanlige formen for allergi, og påvirker mellom 2% og 3% av alle spedbarn.
Det skilles normalt mellom melkeallergi og laktoseintoleranse. Det er viktig å finne ut hva man lider av, så man kan legge opp kostholdet deretter.

Nettsteder om Melkeallergi:

Melkeallergi
Melkeallergi. Allergi mot kumelksprotein. Ved melkeallergi har kroppens immunsystem. å fastslå at det er melkeallergi de er snakk om, vurderer.

Melk, er det sunt?
Artikkel som diskuterer hvorvidt melk er bra for helsen.

Melkeallergi – NAAF
om Melkeallergi – NAAFs faktaark. hvilke symptomer som oppstår ved melkeallergi. om det foreligger melkeallergi, vurderer legen pasientens.

Melkeallergi?? – helsenett.no

Melkeallergi og melkeintoleranse
Melkeallergi og melkeintoleranse. Om kumelkallergi, med vekt på oppskrifter. Home. Om denne siden. Evt litt Sour Supreme (rømme til de i familien som.

Melkeallergi – Babyverden
. beskjed om at det kunne være melkeallergi, og skulle derfor prøve nutramigen for. Hvis det viser seg å være melkeallergi, er dette noe han vil vokse av seg, og.

 

Annonser:

Medial epikondylitt – golfalbue

Medial epikondylitt er smerter på innsiden av albuen som følge av overbelsatning av senefestene i albuen. Tilstanden kalles også for golfalbue, fordi den repeterende bevegelsen i håndleddet i forbindelse med golfslaget kan gi denne tilstanden. Se epikondylitt.
Epikondylitt er smerter i området rundt en epikondyl, beinfremspringene som finnes nederst på overarmsbeinet (humerus), altså i albuen og lårbeinet (femur) rett ovenfor kneet. Smertene skyldes en overbelastning av senefestene på epikondylene. Smerte på yttersiden av albuen, en lateral epikondylitt, kalles ofte for tennisalbue, siden den gjentatte bevegelsen i forbindelse med backhand-slaget er en typisk årsak til overbelastning av senefestene på denne epikondylen. Smerter på innsiden av albuen, en medial epikondylitt, kalles ofte for golfalbue. Epikondylitt kan også forekomme på lårbeinet, men denne tilstanden er forholdsvis sjelden.
Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie og de typiske smertene som beskrevet under symptomer. Særlig er smerte ved isometrisk bevegelse typisk ved tilstanden, gjerne kombinert med nedsatt kraft fingrene. Ved undersøkelse er det betydelig ømhet i et lite område på nedsiden av epikondylen der senene fester seg.
Røntgenundersøkelser og blodprøver har liten verdi ved utrening av lateral epikondylitt.
Ved tvil kan en liten dose med lokalbedøvelse sprøytes inn i området rundt senefestet. Dersom dette gir smertefrihet ved isometrisk bevegelse, øker sannsynligheten for at det foreligger en epikondylitt.

Nettsteder om Medial epikondylitt:

 

Epikondylitt – Wikipedia
Smerter på innsiden av albuen, en medial epikondylitt, kalles ofte for golfalbue. eller håndleddet nedover er tegn på en medial epikondylitt (golfalbue).

Epikondylitt
Medial epikondylitt, golfalbue. Positiv isomterisk test for ventralbevegelse i håndledd ved medial epikondylitt. Forekomst.

Privatsykehuset Haugesund
søkeord. Golfalbue (Medial epicondylitt) Tilstanden oppstår som regel etter overbelastning. Det er en hyppig slitasjeskade hos golfspillere, derav navnet.

 

Annonser:

Medfødt

Medfødt misdannelse som, hvis den ikke oppdages i barndommen, kan forårsake halting i voksen alder.
Hofteleddsdysplasi er en medfødt feil i hofteskålen. Hofteleddet er et kuleledd der øverste del av lårbeinet er formet som en kule (femoralhodet).
Denne kulen skal passe inn i en «skål» i bekkenet, som vi kaller hofteskålen (acetabulum). Hos barn med hofteleddsdysplasi er denne skålen for grunn.
Lårbeinet kan da lettere «glippe» ut av festet sitt (hofta går ut av ledd).
Ved påvist hoftedysplasi må barnet ligge i en skinne eller en dertil egnet pute i flere måneder. Hensikten med dette er å holde lårbenet i ro i hofteskålen, slik at skålen kan innrette seg etter benet.Oppdages hoftefeilen tidlig nok kan den i de aller fleste tilfeller behandles med en såkalt
Freikas pute i en periode på 2-4 måneder. Dette er en myk pute som plasseres mellom bena på barnet, slik at beina holdes bøyde i en slags froskestilling.
Medfødte hjerteproblemer
Misdannelser i hjertet. Omkring én prosent av alle barn fødes med mer eller mindre alvorlige hjertefeil.
Noen former for hjerteproblemer gir symptomer under eller rundt fødselen – f.eks. i form av blåfarge og pustevansker, eller bilyder ved stetoskopi –og skyldes forstyrrelser i blodstrømmen. Hardt rammede nyfødte kan raskt utvikle hjertesvikt og må i mange tilfeller gjenopplives.
Mange medfødte hjerteproblemer blir korrigert av seg selv i løpet av barnets første leveår, f.eks. gjelder dette 50 prosent av VSD-tilfellene.

Medfødt (lat. congenit) brukes for å omtale sykdom som er tilstede ved fødselen. Det kan enten være snakk om arvelig (genetisk) sykdom eller noe som har oppstått under svangerskapet (f.eks. ved infeksjoner eller dårlig ernæringstilstad hos mor).

Eksempler:

* Arvelige tilstander
o Downs syndrom
o Duchennes muskeldystrofi
o Limb-girdle
* Tilstander erhvervet under svangerskapet:
o Grå stær
o Klamydia og gonoré
o Syfilis

Medfødte misdannelser i hjertet eller de store blodårene som omgir hjertet, er ikke uvanlig. Mange av disse vil være så små at de aldri vil gi noen plager. For at en slik misdannelse skal kunne kalles en medfødt hjertefeil, må den være av en slik art eller størrelse at den vil kunne gi betydning for livskvalitet eller levealder.

 

Nettsteder om Medfødt:

Hypothyreose
En annen sykdom man screener for, heter medfødt hypothyreose. … Medfødt hypothyreose skyldes mangel på stoffskiftehormonet thyroxin, og behandles med..
home.c2i.net/nettemor/hypothyreose.htm

Medfødt hengende øyelokk – Lommelegen.no
Hvis det har vært tilstede siden fødsel er det selvsagt mistanke om en medfødt tilstand som da oftest skyldes mangelfull utvikling av en av musklene.
www.lommelegen.no/php/art.php?id=335287

Hva er årsaken til medfødt hjertefeil?
Det er ingen enkel forklaring på hvorfor medfødt hjertefeil oppstår. For langt de fleste feilenes vedkommende kan det i dag ikke gis noen forklaring.
avd.rikshospitalet.no/barneklinikken/Barnehjerte/SoS/Arsak_til_hjertefeil.htm

Medfødte misdannelser i åndedrettssystemet (Q30-Q34)
Q30.8, Andre spesifiserte medfødte misdannelser i nese. Aksessorisk nese. Uspesifisert medfødt misdannelse i strupehode. Lag bokmerke, Q32
www.odont.uio.no/allmennodontologi-voksen/ICD10SOK/icd10/KXVII_4.htm

Medfødt syfilis – hvor vanlig er det egentlig?
Hvem er de kongenitt smittede? Hvordan teste for syfilis? Hvordan teste for syfilis? Medfødt syfilis – hvor vanlig er det egentlig? Author: Pål A Jenum.
www.gsk.no/docs-pdf/infeksjonsforum/foredrag_ost_hosten_2002/Jenum/index.htm

Annonser:

MBD

MBD skyldes kroppslige, kjemisk-biologiske eller nevropsykologiske forstyrrelser og kan behandles med medikamenter.
MBD, eller ADHD som syndromet også kalles, er en utbredt tilstand. En regner med at rundt 5% av alle barn har MBD, og de vanligste symptomene er hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og impulsivitet.
MBD er en diagnose innen psykiatrien som betegner atferdsvarianter som blant annet kjennetegnes ved hyperaktivitet og som skyldes små forstyrrelser i hjernen. Ordet er en forkortelse for det engelske Minimal Brain Dysfunction, det vil si «ytterst liten funksjonsforstyrrelse i hjernen». Begrepet er en sekkebetegnelse og er fra 1990-tallet stort sett erstattet av den mer presise diagnosen ADD med eller uten hyperaktivitet som brukes om personer med oppmerksomhetssvikt, og utpreget impulsivitet. MBD ble på 1980-tallet særlig brukt om urolige barn med lærevansker.
En rekke mennesker som lider av sykdommen MBD, sliter med enorme problemer. Hadde de fått medisin, kunne de fleste plagene vært borte. Men fordi den mest effektive medisinen mot MBD er amfetamin, har myndighetene vært svært restriktive i slik behandling.

Nettsteder om MBD:

mbd
MBD foreningen mener at en AD/HD diagnose ikke fritar for ansvar for egne gjerninger. Det te har vi tatt opp med den rettspsykiatriske kommisjon som uttaler
www.adhd-foreningen.no/foreningen/Pressemeld.htm

MBD (fork.) – CAPLEX
Artikkel. MBD, kortform for eng. minimal brain dysfunction
www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9322643

MBD-artikler til salgs
MBD-barns forhold til jevnaldrende og samspill i familien. MBD/AD/HD/Tourettes syndrom som en del av den menneskelige variasjon, 4/97. Kirsten Flaten
www.mbd.no/litteratur/artikkel.htm

adhd
MBD er en sekkediagnose. Personer med denne diagnosen har små. Det er svært viktig for MBD-AD/HD -barnets utvikling at tiltak settes inn tidlig.
www.tftbergen.no/adhd_ny.htm

Annonser:

Mani

Ved mani er man høyt oppe i stemmingsnivå. Det er ikke alltid andre enn nære familie som oppdager at vedkommende er manisk ved første øyekast. Den maniske kan bruke penger som han/hun ikke har, kjøpe dyre ting og inngå kontrakter og avtaler som er urealistiske.
Hypomani er en mer moderat tilstand, med lettere løftet stemningsleie, som kan være langt vanskeligere å diagnostisere.

Mani – symptomer

* Øket aktivitet enten sosialt, i arbeid eller seksuelt.
* Mer pratsom enn vanlig.
* Den ene ideen etter den andre kommer, eller opplevelse av at tankene raser av sted.
* Sterkt øket selvfølelse som kan anta form av vrangforestilling.
* Nedsatt søvnbehov.
* Lett for å bli distrahert.
* Overdreven opptatthet av aktiviteter som innebærer en stor risiko for ubehagelige følger som pasienten ikke innser.

 

Nettsteder om Mani:

Mani og manisk- depressiv lidelse – Pasienthåndboka
Mani er en heving i stemningsleie som må regnes ut over det normale, med økt hastighet på tanker og tale, stor selvtillit og høy aktivitet.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=3083

Depresjon og mani
Depresjon og mani. Forståelse og behandling. Stemningslidelser er et økende problem i samfunnet og en svært sentral del av innsatsen i psykisk helsearbeid.
www.universitetsforlaget.no/boker/katalog?productId=745823&skipDecorating=true

Mani « Villkatta
Det hersker en dyp mani over huset og over meg selv. Stressnivået er høyt, tempoet er høyt, og jeg flyr både høyt og lavt. Aldri har huset vært så ryddig.
villkatta.wordpress.com/2007/06/18/mani/

Annonser:

Malignt melanom – ondartet føflekkreft

Malignt melanom er det samme som ondartet føflekkreft. Det rammer forholdsvis mange unge voksne. Denne kreftformen er den mest alvorlige formen for hudkreft.
Kreft i en føflekk, malignt melanom, oppstår når cellene i en føflekk gjennomgår en forandring som gjør dem til kreftceller.
Malignt melanom av superficiell spredningstype
Diffus, ujevn avgrensing
stor variasjon i pigmentering og uregelmessig overflate
Føflekkreft (malignt melanom) kan dannes i føflekker en har hatt i lang tid, men oppstår også som nye føflekker. Sykdommen kan oppstå overalt på kroppen. Først og fremst i huden, men i enkelte tilfeller også i slimhinner, lymfeknuter og øyne.

Nettsteder om Malignt melanom – ondartet føflekkreft:

Hudlegekontoret – Føflekkreft
De viktigste risikofaktorene for utvikling av malignt melanom er: forekomst av ondartet føflekksvulst i familien; uregelmessige brune føflekker.
www.hudlegekontoret.no/kategorier/sykdommer/foeflekkreft

Par bedre på føflekk-sjekk
Denne formen for hudkreft kalles også malignt melanom. Kjennetegn for ondartede føflekker er: uregelmessig form, ujevn yttergrense, varierer i farge.
www.forskning.no/Artikler/2007/januar/1168854919.45

Mozon – Huden aldres i sola
Den farligste typen er ondartet føflekkreft (malignt melanom) som ofte er dødelig. Viktig er også den solare elastose – forandringer som skjer nede i den.
www.mozon.no/hud-og-har/hudpleie/huden+aldres+i+sola/art351189.html

Føflekksjekk på Sørlandet. Kreftforeningen
Hudleger bruker ofte ”ABCD-regelen” for å bedømme en mistenkelig føflekk. Det kan du også gjøre. Dette kjennetegner ondartede føflekker (maligne melanomer).
www.kreftforeningen.no/aktuelt/f_flekksjekk_p__s_rlandet_5024

Annonser:

Malaria

Ved godartet malaria er prognosen god. Prognosen er også generelt god ved rask behandling uansett malariatype.
Malaria er en infeksjon med en parasitt med navnet Plasmodium. Det er 4 forskjellige plasmodium-arter som er aktuelle: Plasmodium vivax, ovale, malariae og falciparum. Smitten blir overført til mennesker ved myggstikk
Sykdommen, og eventuelt hvilken type malariasmitte det dreier seg om, påvises ved hjelp av blodprøve. Når legen har fastslått hvilken form for malaria en har, blir man foreskrevet én av flere typer medisiner. I svært alvorlige tilfeller gis medisinen intravenøst.
Malaria er forårsaket av fire forskjellige typer malariaparasitter som kalles plasmodier. Disse finnes først og fremst i varme og fuktige områder i Afrika sør for Sahara, men også i enkelte asiatiske land.
Ved kronisk malaria, blir pasienten anemisk og får en generelt dårlig allmenntilstand.
Man får smitten gjennom myggstikk av smittebærende mygg. Malariamyggen får smitten i seg ved å suge blod som er malariasmittet. I myggen modnes parasitten, og overføres til en ny person ved myggstikk.

Nettsteder om Malaria:

P4: Frykter malaria
P4 (Oslo): Forsvaret frykter dødelig malaria i forbindelse med det planlagte oppdraget i Darfur. Ifølge VG jobber nå forsvarets sanitet med å kartlegge..
www.p4.no/story.aspx?id=238997

Malaria
I Norge er malaria en aktuell problemstilling ved besøk i tropene. MALARIA. Vel 40% av verdens befolkning bor i områder hvor malaria overføres og denne..
www.blodbanken-oslo.no/fakta/malaria.html

Malaria dreper de fattige
Om det tar deg tre minutter å lese denne artikkelen, vil malaria i mellomtida ha tatt livet av seks barn til.
web3.aftenbladet.no/fritid/midten/article481447.ec

Annonser:

Mal de debarquement

Mal de debarquement-syndromet (MdDS eller MDD) er en sjelden tilstand hvor symptomene inkluderer konstant opplevelse av ubalanse. Reisende opplever ofte dette kortvarig etter en sjøreise eller lengre flyreise, men hos de som lider av MdDS, kan symptomene vedvare i 6 til 12 måneder eller, i enkelte tilfeller, årevis.
Det franske ordet «debarquement» betegner det å gå fra borde. En direkte oversettelse ville da bli debarkasjonssyke-syndromet.

En historie:

Houghton lider av en sjelden sykdom, mal de débarquement-syndromet (MdDS), som gjør henne konstant omtåket og kvalm.

– Jeg våkner opp, og rommet gynger, sier hun.
– Det er akkurat som å være i den røffeste sjøen man kan forestille seg. Det føles som om grunnen forsvinner under deg.

Feil i det indre øret
Det er ikke klart hva som forårsaker MdDS, men det antas at det dreier seg om en feil i det indre øret som gjør at det ikke klarer å tilpasse seg fast grunn etter sjø- eller luftfart.
Mange opplever at omgivelsene gynger etter lengre båt- eller flyturer, men symptomene går som regel over etter kort tid. For MdDS-pasienter, derimot, kan følelsen av gynging vare i måneder og til og med år, ifølge Wikipedia.
Houghton oppdaget de første symptomene i perioder da hun var på land under cruiset.

 

Nettsteder om Mal de debarquement:

Sjøsyk i fire år
Et halvt år etter turen til Mallorca fikk Jane fra Cheshire i Storbritannia den sjeldne diagnosen «Mal de Debarquement Syndrome» (MdDS).
www.aftenposten.no/helse/article1158093.ece

Your Info (Xenofon)
Mal de debarquement-syndromet. omene inkluderer konstant opplevelse av ubalanse. Reisende opplever ofte dette kortvarig etter en sjøreise elller lengre fly.
cyrus.modszy.pl.wikiax.biz/no/Xenofon

Annonser:

Magesår

Ca 10% av befolkningen vil i løpet av livet utvikle magesår.
Magesår er sår i slimhinnen i magesekken eller i tolvfingertarmen. Typiske symptomer er smerter i den øverste delen av magen. Årsaken til magesår er nesten alltid en bakterie eller giktmidler (smertestillende medisin). Hvis ikke årsaken fjernes, vil man kunne få magesår igjen og igjen.
a 25% av sårene i magesekken, og en liten del av sårene i tolvfingertarmen, skyldes bivirkninger av betennelsesdempende medisiner eller salicylater. Disse stoffene hemmer forsvaret av slimhinnen i magesekken. Eksempler på betennelsesdempende medisiner er såkalte NSAIDs, som for eksempel Ibux ® . Albyl er et eksempel på salicylater.
Magesår kan arte seg på litt forskjellig vis, men er ofte en smertefull og ubehagelig tilstand. Inntil nylig var magesår en sykdom vi kunne lindre, men ikke fjerne årsaken til. I og med at årsaken ikke ble behandlet, kunne magesåret komme tilbake på nytt og på nytt. For mange var det nødvendig med lindrende behandling (syredempende medisiner) resten av livet.Mange merker imidlertid ikke at de har magesår. Og dessuten er det viktig å understreke at de fleste som har vondt i maven slett ikke har magesår.
Magesårssykdommen er en kronisk tilbakevendende tilstand dersom magesårsbakterien ikke fjernes. De aller fleste som behandles med trippel-behandling blir bra. Etter vellykket behandling er sjansen for å få magesår omtrent 1% pr år. Dette betyr i praksis at man er helbredet.
Hvis du tidligere har hatt magesår (påvist ved magekikkhulls- eller røntgenundersøkelse) bør du unngå svake smertestillende midler som inneholder acetylsalisylsyre og smertestillende giktmidler, som ibuprofen og lignende.

Magesår – medisinsk behandling

Tidligere var helbrede behandling av magesår ofte operasjon, men i dag kan de fleste magesåra behandles med medisin.
Magesår kan inndeles i ukompliserte magesår, som behandles med medisin, og komplisert magesår, som behandles med kikkert-teknikk eller operasjon (se Magesår – kirurgisk og endoskopisk behandling ).

Det ukompliserte magesåret er langt det hyppigste, og kan enten sitte i tolvfingertarmen eller sjeldnere i magesekken. Sår i magesekken er sjelden forårsaket av kreftsykdom (se nedenfor). de fleste ukompliserte magesåra skyldes en bakterie (Helicobacter pylori), som kan behandles med antibiotika.

Hyppighet
Hver år får ca. 5.000 personer magesår i Danmark. Sår i tolvfingertarmen er ca. tre ganger så hyppig som sår i magesekken. Magesår sees ca. dobbel så hyppig hos menn som hos kvinner, og det synes å være en tendens til at sykdommen opptrer hyppigt ved årstidsskift.

Årsak
Magesår kan skyldes infeksjon med bakterien Helicobacter pylori. Andre årsaker til sår i tolvfingertarmen eller magesekken kan være langvarig (dvs. mer enn to-tre uker) bruk av acetylsalisylsyre og smertestillende giktmedisin (NSAID-preparater). Magesår sees hyppigt hos røykere, liksom tobakk kan forsinke opphelling av såret under den medisinske behandlingen. Det er derimot usikkert, hvorvidt faktorer som kaffe, stress og kost har innflytelse på forekomsten av magesår.

Symptomer
Ved ukomplisert magesår kan det være:

* Smerter eller ubehag i den øverst delen av magen
* Evt.. halsbrann.

Smertene kan eventuelt forsterkes av sult og hjelpes ved å spise. Smertene provoseres ofte av sure drikker, psykisk stress, kaffe, tobakk, alkohol, røkt spiser og inntakelse av acetylsalisylsyre og smertestillende giktmedisin (NSAID-preparater).

Ofte er symptomene likevel ikke karakteristiske, og de kan være vanskelige å skjelne fra symptomer, som hører til gallessteinsykdom eller symptomer, som hører til resflukssykdom.

Faresignal
Vekttap, tegn på blodmangel (blek, trøtt, svimmelhet) og svelgebesvær er alvorlige faresignal, som skal føre til rask kikkertundersøkelse.

Hvis det er gjentatt oppkast, svart avføring eller blodige oppkast, kan det være tale om komplikasjoner til magesårssykdom (se Magesår – kirurgisk og endoskopisk behandling ).

Hva kan man selv gjøre?
Hvis det er symptomer på magesår, bør man henvende seg til sin egen legen for å bli undersøkt og behandlet.

Har man fått konstatert magesår, er det fornuftig å unnlate tobakksrøyking og langtidsinntakelse av giktpreparater. Giktpreparatet kan evt. erstattes med andre smertestillende midler. Man kan ikke forebygge eller helbrede magesårssykdom ved å endre sine kostsvanene.

Undersøkelse
Diagnosen stilles ved kikkertundersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm (gastroskopi). Undersøkelsen er polyklinisk, og kan ofte foregå uten beroligende medisin. Gastroskopi foretas, ved at man nedfører en bøyelig kikkert gjennom munn, spiserør og magesekk til tolvfingertarmen. Undersøker kan direkte se organene innefra via en TV-skjerm. Dette er den sikreste metoden til å påvise forekomst av magesår.

Da sår i magesekken sjelden er uttrykk for kreftsykdom, vil man ved disse sårene alltid ta vevsprøver gjennom kikkerten. Når vevsprøver tas med denne metoden, kan man ikke merke det. Da sår i tolvfingertarmen stort sett aldri er uttrykk for kreftsykdom, unnlates vevsprøver ved sår i tolvfingertarmen.

Undersøkelse for forekomsten av Helicobacter pylori skjer ved enten vevsprøve fra magesekken eller ved blodprøve eller pusteprøve. Da de fleste sårene imidlertid skyldes Helicobacter pylori, vil man mange steder unnlate å undersøke for det og behandle bare ved nærværet av magesår.

Forløp
Den medisinske behandlingen er ofte helbrede. Etter medisinsk behandling inklusiv antibiotika mot Helicobacter pylori, vil 10-15 % få tilbakefall innenfor et år.

Ved tilbakefall vil man ofte undersøke bakterien for følsomhet for forskjellige antibiotika med henblikk påny behandling. Ubehandlet er det risiko for å få komplikasjoner i form av f.eks. blødning, hull på magesekk eller tolvfingertarm eller evt. innsnevring av magemunnen (se Magesår – endoskopisk og kirurgisk behandling).

Behandling
Sår i tolvfingertarmen behandles med to slags antibiotika kombinert med syrehemmende medisin, ofte i en kur på 1-2 uker. Ved godartet sår i magesekken er behandlingen den samme, men kuren strekkes over lengre tid.

Ved sår i magesekken skal det alltid foretas ny gastroskopi etter den medisinske behandlingen, for å sikre at såret heler.

Hvis det er kreftsykdom, er operasjon eneste mulighet for helbrede behandling. Ved samtidig reflukssykdom (tilbakeløp av magesyre til spiserøret) kan det være nødvendig å strekke ut den syrehemmende behandlingen 4-8 uker eller eventuelt lengre.

Nettsteder om Magesår:

Magesår hos hest – Schrödingers katt – NRK
null,Schrödingers Katt gjør TV-opptak på Leangen Hesteklinikk. Foto: NRK Magesår hos hest er trolig et mye større problem enn man tidligere har trodd ..
www.nrk.no/programmer/tv/schrodingers_katt/1.1852374

Magesår – Et kjerringråd
04.08.2007: Kjerringråd om magesår. Magesår eller mavesår som noen sier, skyldes oftest bakterier. Symptomer på magesår er at man..
www.kjerringrad.com/magesaar-315.html

Tom Egeland
Magesår er ikke til å spøke med. Følg legenes ordre, hvil, pust ut. Og bli frisk. Magesår. Nå må du jagu meg finne deg i være svak litt.
www.forfatterbloggen.no/roller/page/egeland?entry=god_bedring_annebe

Magesår og sår på tolvfingertarmen
Symptomene på magesår kan være smerte, kvalme og oppkast. Har du problemer med tilbakevendende magesår, bør du snakke med legen om en trippelbehandling kan..
www.halsbrann.com/article/501750.aspx

————————

Magesår – kirurgisk og endoskopisk behandling

Risikoen for å få komplikasjon til magesårssykdom er mindre. Sår i tolvfingertarm eller magesekk kan kompliseres med blødning, hull på magesekk eller tolvfingertarm eller innsnevring av magesmunnen ved overgang fra magesekk til tolvfingertarm. Sår i magesekken kan være uttrykk for kreftsykdom, men dette er likevel sjeldent.

Blødning
Ca. 10-25 % av pasienter med magesår, vil på ett eller annet tidspunkt oppleve blødning i større eller mindre grad. Bløende magesår viser seg typisk plutselig uten forutgående symptomer.

Smerter er ikke et typisk symptom ved bløende magesår. Tegn på bløende magesår kan være:

* Blodig (rød) eller kaffegrutlignende (brun-svart) oppkast.
* Sortfarget (tjærelignende) illeluktende avføring.
* Svimmelhet, tretthet, hjertebanken og blekhet (tegn på blodmangel).

Magesår.
Akutt behandling er viktig, fordi blødningen noen ganger kan være voldsom og livstruende. Hvis det er tegn på blødning fra magesekk eller tolvfingertarm skal det derfor alltid foretas kikkertundersøkelse (gastroskopi), hvor man kan stille diagnosen og ofte stoppe blødningen ved å sprøyte inn medisin i og omkring magesåret.

Hvis man ikke kan stoppe blødningen, kan det noen ganger være nødvendig å utføre akutt operasjon, hvor man stopper blødningen. Behandlingen med kikkertteknikk eller operasjon, vil alltid suppleres med medisinsk behandling for at bedre opphellingen av magesåret. Den medisinske behandlingen skiller seg ikke fra behandlingen av det ukompliserte magesåret.

Hull på magesekk eller tolvfingertarm
Det går bare sjeldent hull på et sår i magesekken, mens skjønnsmessig 2-5 % av alle med et sår på tolvfingertarmen vil få hull på tolvfingertarmen. Ca. halvdelen av de som har hull på tolvfingertarmen, har ikke tidligere vært i behandling for magesår. Symptomene vil typisk være plutselig innsettende og man er:

* Forpint med voldsomme smerter i øverst del av magen.
* allment forkommen.

Den minste bevegelsen eller hoste vil gi attpåtil voldsomme smerter, hvorfor man typisk ligger helt stille i sengen. Særlig yngre personer kan være mer forpinte, mens symptomene hos eldre kan være svakere.

Diagnosen stilles ved at kirurgen trykker på magen og noen ganger tas det også et røntgenbilde av magen, hvor man vil kunne se luft i bukhulen (dvs. uten for tarm og magesekk men fritt i bukhulen).

Behandlingen er akutt operasjon, hvor man lukker hullet. Ettersfølgende gis det medisinsk magesårsbehandling som ved ukomplisert magesår. I sjeldne tilfeller og ved strree hull, kan det bli nødvendig å fjerne et stykke av magesekken.

Annonser:

Magekreft

Magekreft er kreft i magesekken. I 2005 fikk 515 kvinner og menn i Norge kreft i magesekken. Flere menn enn kvinner blir rammet. (Kreftregisteret 2005)
Magesekken er bygd opp av kraftige muskler, og på innsiden er den kledd med slimhinner. Spiserøret fører ned i magesekken og videre fra magesekken går tolvfingertarmen. Magesekken produserer cirka to liter magesaft hver dag. Denne væsken hjelper til å bryte ned maten vi spiser.
Prognosene for magekreftpasienter er gjennomgående relativt dårlige, men jo tidligere kreften oppdages, jo bedre er utsiktene. Det er derfor svært viktig at man ved den minste mistanke om magekreft sørger for at plagene utredes.
Som en hovedregel er det slik at personer over 40 år, som aldri før har hatt fordøyelsesbesvær, eller som hos legen forteller om vedvarende og omfattende problemer med fordøyelsen, bør utredes videre med tanke på magekreft. Vanlig praksis er at pasienten blir henvist til endoskopi, slik at både spiserør, magesekk og tolvfingertarm kan undersøkes nøye.
De store variasjonene i forekomsten av magekreft på verdensbasis, tilsier at forskere arbeider med å finne ut hvilke faktorer som virker utløsende på kreftformen. Man har lenge mistenkt at matvaner her virker sterkt inn, og at inntaket av konserveringsmidler og alkohol kan være sentrale risikofaktorer ved magekreft.
Kirurgi er den vanligste behandlingsform for kreft i magesekken. For håp om varig helbredelse av magesekkreft må denne kunne opereres slik at det ikke er gjenværende svulstvev etter inngrepet. Det er ulike måter å operere magesekkreft på avhengig av hvor svulsten er lokalisert. Man kan operere bort bare svulsten eller fjerne hele magesekken.
En relativt utbredt kreftform, men risikoen for å få sykdommen har de siste femti årene blitt mindre.

Nettsteder om Magekreft:

Magekreft. Kreftforeningen
Magekreft/Cancer ventriculi. I 2005 fikk 515 kvinner og menn i Norge kreft i magesekken. Magekreft Kræftens Bekæmpelse Danmark. National Cancer.

Magekreft – Wikipedia
Magekreft. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Magekreft er kreft i magesekken. I 2005 fikk 515 kvinner og menn i Norge kreft i magesekken.

Mat mot magekreft – KK : Kosthold
KK – Mat mot magekreft – Bare små endringer i kostholdet kan redusere risikoen med opptil 90 prosent. Mat mot magekreft. Tekst: Lill Kristin Syversen. Foto:.

Magekreft – Doktor Online
. variasjonene i forekomsten av magekreft på verdensbasis, tilsier at forskere. av konserveringsmidler og alkohol kan være sentrale risikofaktorer ved magekreft.

Magekreft – helsenett.no
Magekreft gir ofte sår i slimhinnen, og symptomene blir da de samme som ved. eller brenning i mellomgulvet, fordi magesår kan skyldes magekreft i den alderen.

Magekreft ved lav produksjon av magesyre
Magekreft kan utgå fra hormonproduserende celler, og for å studere mekanismen. Han viser at magekreft oppstår hos bomullsrotter som får et magesyrehemmende.

Annonser:

Magedreining – hund

Lidelsen er mest vanlig hos store hunderaser, og da spesielt store raser med dyp brystkasse og opptrukket buk (f.eks. mynder). Middelaldrende og gamle hunder ser dessuten ut til å rammes oftere enn unge hunder, men tilstanden kan også oppstå hos de yngre.
Magedreining hos hund er en akutt livstruende tilstand som krever øyeblikkelig hjelp av veterinær. Den omfatter utvidelse (dilatasjon) og dreining (torsjon, 90-360 grader m/klokka sett bakfra) av magesekken.
Mange bernereiere har vel bort om magedreining – fryktet av de som har hørt om det, og har du opplevd det på hunden din så vet du at det er mye, mye verre enn det man frykter. Mange har mistet hundene sine i magedreining fordi de rett og slett ikke har fått tak i dyrlege – en fortvilet situasjon!

Nettsteder om Magedreining – hund:

 

Myndene våre. : Vakre og elegante.
Salukien er en hurtig og svært utholden hund, i motsetning til mange andre mynder. på magesekken ikke blir for stor og ender i en magedreining.

Veterinær Anette Krogenæs’ temaer om kjæledyr
Magedreining. Mageutvidelse/Magedreining. Magedreining hos hund er en livstruende lidelse som krever øyeblikkelig hjelp.

Fuglehunder.no/svar
Norges mest aktive diskusjonsforum for fuglehundinteresserte. som vet helt hvorfor en hund får magedreining (magesekken dreier seg om sin egen.

Forum -> Foring av hund, alltid mat eller foringstider? – Diskusjon.no
Jeg har vokst opp med hund, og hatt det stort sett hele tiden. Hunder som er i aktivitet med mat i magen risikerer å få Magedreining/tarmslyng.

Magedreining (hund) – Wikipedia
Magedreining (hund) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Magedreining hos hund er en akutt livstruende tilstand som krever øyeblikkelig.

Annonser:

Lårhalsbrudd

Lårhalsbrudd er et brudd i den proksimale ende av lårbenet, nær hoften. Den latinske betegnelsen er fractura colli femoris.
Lårbeinet (femur) er kroppens lengst bein og er et typisk rørbein. Den øverste delen, lårhalsen, er vinklet og leddhodet danner ledd med hofteskålen (acetabulum) på hoftebeinet (ileum). Den lange, midtre delen av lårbeinet, skaftet, går i sin nedre del over i et bredere parti, som danner kneleddet sammen med leggbeina.
Det klassiske kliniske tilfellet ved et lårhalsbrudd hos en eldre pasient som har falt ned på gulvet er, smerter (især ved bevegelse) og at pasienten ikke klarer å gå på beina. Ved undersøkelse er det berørte beinet ofte kortere (egentlig opprykket) og gjerne utoverrotert.
Ved enkelte bruddtyper er det ikke nok å legge gips. For at bruddendene skal gro fint sammen, kan det være nødvendig med operasjon. Under operasjonen blir bruddet satt sammen enten ved hjelp av små plater eller det blir skrudd sammen. Etter en slik operasjon er det viktig at du ikke står på beinet med full tyngde de første 8 ukene. I denne perioden anbefales det sterkt at du går regelmessig til fysioterapi for å vedlikeholde og trene opp muskulaturen.

* Femurhode-fraktur er en betegnelse for brudd som involverer selve hodet til lårbenet. Dette skyldes ofte høyenenergi-skader, og er ofte ledsaget av dislokasjon av hofteleddet, det vil si at hoftekula havner utenfor hofteskåla..
* Collum fraktur (noen ganger kalt kun lårhalsbrudd, subcapital, eller intrakapsulær fraktur) er en betegnelse for brudd i lårhalsen mellom femurhodet og trochanter major og minor.
* Intertrokantær fraktur er en betegnelse for brudd hvor brudd-linjen forløper mellom trochanter major og trochanter minor langsmed linea intertrochanterica.
* Subtrokantær fraktur involverer selve skaftet (diafysen) av femur rett nedenfor trochanter minor og kan ha utbredelse nedover i skaftet av lårbenet.

 

Nettsteder om Lårhalsbrudd:

 

Karlsen’s blog: Lårhalsbrudd
Vel, bortsett fra det så svinger Moslet med hofta. Auda. morsomt at sjefene i p3 tror de er så moderne. veldig fine holdninger på dem lissom!.

Lårhalsbrudd
Lårhalsbrudd kan være skjebnesvangert. Vil du sikre deg best mulig mot brudd på lårhalsen bør du føre en sunn og aktiv livsstil.
www.helsenytt.no/artikler/laarhalsbrudd.htm

Vi Over 60 – Unngå lårhalsbrudd
Ved mange lårhalsbrudd er beinfragmentene etter bruddet helt ute av normal stilling. Nesten halvparten av disse bruddene må opereres igjen dersom de i ..
www.viover60.no/modules.php?name=News&file=article&sid=735

 

Annonser:

Løfgrens syndrom

Løfgrens syndrom regnes som tegn på akutt oppstått sarkoidose, og behandlingen blir derfor den behandling som gis for denne sykdommen.
Löfgrens syndrom er navnet på en samling symptomer som sees ved enkelte tilfeller av sarkoidose. Disse symptomene er feber, muskelsmerte og vekttap, kombinert med leddhinnebetennelse (synovitt) og dannelse av granulomer i huden (erytema nodosum).

* Feber, muskelsmerter, vekttap, slapphet og tungpust som har utviklet seg over noe tid
* Leddbetennelse med hevelse og belastningssmerter, særlig i ankelledd/fotledd
* Ved hudpåvirkning er det klassiske symptomet såkalt knuterosen. Det er et smertefullt, rødt og sirkulært utslett på fremsiden av leggen (ofte over skinnbeinet)
* Forhøyet blodsenkning (SR) og røntgen av lungene viser forstørrede kjertler på begge sider i mellomrommet mellom lungene (hilusglandlene)

 

Nettsteder om Løfgrens syndrom:

Norsk revmatologisk forening
Ved hevelse i ankler og evt. erytema nodosum, tenk på yersiniaartritt og Løfgrens syndrom. Borreliadiagnosen er alltid vanskelig.
www.legeforeningen.no/index.gan?id=22196&subid=0

Löfgrens syndrom – Wikipedia
Løfgrens syndrom regnes som tegn på akutt oppstått sarkoidose, og behandlingen blir derfor den behandling som gis for denne sykdommen.
no.wikipedia.org/wiki/Löfgrens_syndrom

Leddbetennelse i ett eller noen få ledd – hva kan årsaken være …
-Noen sjeldne former for leddbetennelser (som Løfgrens syndrom og kondrokalsinose-artritt). Sykdomstegn Smerter og nedsatt bevegelighet i ett eller noen få..
www.lommelegen.no/art/art1233.asp

 

Annonser:

Lungeorminfeksjon

Lungeorminfeksjon er en sykdom hos sau, forårsaket av ulike arter lungeormer. Engelsk betegnelse: Hoose eller verminous bronchitis.
Smittede dyr behandles med ormemiddel. Middel inkluderer ivermectin, albendazole, fenbendazole og febantel.
Utbrudd er spesielt vanlig i juli og utover til september, etter varme våte somrer, da dette er spesielt gunstig for lungeormen.
Parasitten Muellerius capillaris i slekten Slekten Prototstrongylus er den vanligste lungeormen hos geiter. Lungeormer av slekten Metastrongylus infiserer gris. På New Zealand har det blitt påvist at lungeormer i slekten Dictyocaulus kan smitte mellom storfé og hjortedyr. Arten D. arnfeldi angriper hester og esler.
Sauens plager er ofte nært knyttet til miljøet den oppholder seg i. Når sauen slipper ut på innmark|innmarksbeite på vårparten møter den parasitter som kan ha ligget i dvale på beitet siden sist høst og bruker sauen som del av en komplisert livssyklus. Dette inkluderer leverikteinfeksjon|leverikter der snegle|snegler eller maur kan vere mellomverter og lungeorminfeksjon|lungeorm som kan overvintre i meitemark.
I slutten av sommeren bør en sjekke symptomer fra luftveiene for eventuell lungeorminfeksjon.

Nettsteder om Lungeorminfeksjon:

 

Stor lungeorm – Wikipedia
Stor lungeorm (Dictyocaulus viviparus) er en nematode, en parasittisk rundorm. Lungeorminfeksjoner er en sykdom hos sau og er forårsaket av ulike.

Lungeorminfeksjon – Wikipedia
Lungeorminfeksjon er en sykdom hos sau, forårsaket av ulike arter lungeormer. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Lungeorminfeksjon».

Lungeorminfeksjon
Stor lungeorm (Dictyocaulus viviparus) og andre arter av små lungeormer. Lungeorminfeksjon. Lungeorminfeksjon er en sykdom hos sau, forårsaket av ulike.

Liste over lenker til Sau
Lungeorminfeksjon. Byrknesøy. Barnas Dyrepark – Lindesnes. Pasteurellose. Stivsyke. Hjernebarksår. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi..

 

Annonser:

Lungekreft

Teoriene om hva som forårsaker kreft er mange og ufullstendige. Det grunnleggende prinsipp er imidlertid at enkelte celler begynner å vokse ukontrollert og danner en ansamling celler, en svulst.
Svulsten vokser inne i lungeluftveiene.
Omkring 15 prosent av dem som blir rammet av lungekreft er ikke-røykere, men de fleste av disse pasientene har til gjengjeld vært utsatt for omfattende passiv røyking. Lungekreft sprer seg ofte til andre deler av kroppen, og kan derfor også gi symptomer i benvevet i form av smerter; i hjernen i form av epileptiske anfall eller omtåkethet; og i leveren i form av gulsott.
Lungekreft er en kreftform som det er svært vanskelig å kurere. Noen opplever imidlertid en viss lindring ved at den delen av lungen som er rammet opereres bort. Strålebehandling kan også bidra til forbigående å krympe tumoren, noe som også kan redusere hosteplager og pusteproblemer.
Lungekreft omfatter alle kreftformer i lunger og/eller luftveier (bronkier). Ca 90% av alle tilfeller av lungekreft er bronkialkreft. Det finnes to hovedtyper av lungekreft: Småcellet lungekreft og ikke-småcellet lungekreft.
Å få diagnosen lungekreft er for de fleste et sjokk. Det finnes imidlertid et aktivt og velorganisert støtteapparat for kreftpasienter på de fleste sykehus. I tillegg kan Den Norske Kreftforening være behjelpelig med å formidle kontakt med andre i samme situasjon, eller tilby mer informasjon om sykdommen.
Lungekreft er en meget alvorlig sykdom med relativt dårlig prognose når en ser alle pasientene samlet. Denne kreftformen har en tendens til å spre seg til andre organer på et tidlig stadium, og det er vanlig med symptomer fra flere organer enn lungene.

 

Lungekreft er en av de hyppigste kreftformene i Danmark. Lungekreft skyldes nesten alltid røyking, og det best er å forebygge sykdommen ved aldri å begynne å røyke. Den mer effektive behandlingen er operasjon, som kan la seg gjøre, hvis sykdommen ikke har spredt seg.

Hyppighet
Hver år oppstår det nesten 4000 nye tilfeller av lungekreft i Danmark, og sykdommen er skyld i nesten like mange dødsfall. Hyppigheten stiger med alderen, men hen mot en tredjedel av alle tilfeller opptrer hos personer, som er yngre enn 65 år.

Lungekreft har vært i sterk stigning blant menn siden annen verdenskrig. I løpet av de siste 10 årene har antallet av nye tilfeller pr. år vært det samme, og man sporer nå en synkende tendens. Likevel er lungekreft den hyppigt forekommende dødelige kreftformen blant menn.

Blant kvinner stiger sykdommen fortsatt i hyppighet, og hvis utviklingen ikke endres, vil vi om ca. 20 år se flere nye tilfeller blant kvinner enn blant menn. Danske kvinner er de mer røykende i Europa, og Danmark er derfor den landet som har den høyeste forekomsten av lungekreft blant kvinner.

Årsak
Lungekreft oppstår ved, at de cellene som kler slimhinnen i luftveiene, utvikler seg i en ondartet retning og danner en svulst. Kreftsvulsten vokser uhemmet og har en tendens til å bre seg inn i det omgivende lungevevet. Med tid kan svulsten spre seg til andre organer i brysthulen. Mange svulster sprer seg også rundt i kroppen med blodet og danner dattersvulster (metastaser) i lymfekjertler, lever, knokler og hjerne.

 

Lungekreft. Til venstre kan man se en kreftsvulst i den nederst del av lungen..

Den største årsaken til lungekreft er tobakksrøyking. Den er skyld i kreftsykdommen i 9 ut av 10 tilfeller. Nesten 10-12 % av alle røykere utvikler lungekreft, og det kreves som regel mange års røyking, før sykdommen oppstår. En storrøyker har 20 til 30 ganger større risiko for å utvikle sykdommen enn en ikkerøyker.
Andre årsaker
Lungekreft kan også skyldes andre påvirkninger som f.eks. asbest eller radioaktiv stråling. Sykdommen oppstår med økte hyppighet i næringsliv, hvor det forarbeides kobolt, nikkel og krom. Vanlig luftforurensing som følge av eksos fra biler og industri øker også risikoen litt. Sykdommen opptrer slik med en ca. 1,5 ganger økte hyppighet i byene enn på landet. Denne økte risikoen er den samme, hvis man er utsatt for passiv røyking.

Symptomer
Lungekreft kan gi anledning til flere slags symptomer. Sykdommen kan være vanskelig å oppdage i tide, da de tidligst symptomene ikke skiller seg vesentlig fra de symptomene som sees hos røykere, som har røykt i mange år. De viktigste tegnene er tiltakende hoste med oppspytt fra lungene, som til tider kan inneholde blod. Dessuten forekommer åndenød, tretthet og vekttap.

Gjentakende lungebetennelser og perioder med feber kan også være det første tegnet på lungekreft. Hvis kreftsvulsten trykker på nerver, kan det oppstå smerter, som kan være vanskelige å skjelne fra smerter av annen årsak. Hvis svulsten trykker på blodkar, kan det oppstå hevelse av arm, bein eller hals. I noen tilfeller kan sykdommen vise seg ved at man oppdager at den har spredt seg utenfor lungene.

Faresignal
Faresignalene omfatter: økt konstant hoste, oppspytt, åndenød, gjentatt lungebetennelser og vekttap. Hos en røyker kan det være smerter i brystet.

Hva kan man selv gjøre?
Det viktigste, man kan gjøre, er å la være med å røyke. Sykdommen opptrer sjelden hos aldri-røykere. Hvis man har vært røyker og holder opp, avtar risikoen for å utvikle lungekreft etter hvert. Etter cirka 15 års røykeopphør nærmer risikoen seg den lave risikoen, som ikkerøykere har.

Det har vært en del fokus i pressen på betydningen av radon for utvikling av lungekreft. Radon er en luktfri, radioaktiv gass, som forekommer naturlig i undergrunnen (særlig på klippegrunn). Den kan trenge inn gjennom mursprekker i kjellere, hvor den samles opp, hvis det ikke er god utlufting. Forekomst av radon er temmelig lav i Danmark sammenlignet med land som f.eks. Sverige. Risikoen knyttet med radon er mer omdiskutert og er mer mindre enn den risikoen som er knyttet med røyking.

Forløp
Lungekreft er en mer alvorlig sykdom, som dessverre fortsatt medfører dårlige fremtidsutsikter. Fem år etter at man har stilt diagnosen, er bare 5 til 8 % av personene i live. Prognosen er best jo tidligere diagnosen er blitt stilt, men som det fremgår av det ovenstående, er det vanskelig å stille diagnosen tidlig, da de tidligst symptomene ikke er særlig karakteristiske.

På nåværende tidspunkt stilles diagnosen tidlig hos ca. 15 %, og disse personene kan tilbys en operasjon, hvor svulsten fjernes. Den store gruppen av pasienter, hvor operasjon ikke er mulig, blir tilbudt behandling omfattende kjemoterapi eller stråler. Denne behandling kan i noen tilfeller redde pasientens liv, men som regel har den bare lindrende eller livsforlengende effekt.

På grunn av den mer alvorlige prognosen, er det viktig å understreke at forebyggelse i form av røykeopphør er den best behandlingen.

Undersøkelse
Hvis man på bakgrunn av symptomer og et røntgenbilde av lungene har mistanke om lungekreft, vil man bli henvist til den lokale lungemedisinske avdelingen med henblikk på et omfattende utredningsprogram for at be eller avkrefte diagnosen. Hvis diagnosen blir bekreftet, undersøker man samtidig hvilken type lungekreft det svinger seg om, og om svulsten har spredt seg utenfor lungene. Formålet er å finne ut av hvilken behandling man kan tilby.

Et utredningsprogram på mistanke om lungekreft vil typisk omfatte følgende undersøkelser:

* CT-skanning: Det svinger seg om en røntgenundersøkelse, som mer nøyaktig enn et vanlig røntgenbilde viser om det er en svulst, og om svulsten har spredt seg i brystkassen eller leveren.
* Vævsprøvetagning fra lungen: Dette kan finne sted enten ved en kikkertundersøkelse (bronkoskopi) eller ved en uttaking av en mindre prøve fra lungen gjennom huden. Begge undersøkelser finner sted i lokalbedøvelse.
* Lungefunktionsundersøgelse, som gjennomføres for å finne ut av om man kan tåle en operasjon med fjerning av en lungelapp eller en hel lunge.
* Undersøkelseprogrammet kan suppleres med en kikkertundersøkelse av området imellom de to lungene (mediastinoskopi). Den finner sted i full bedøvelse.. I noen tilfeller kan undersøkelseprogrammet utvides med skanning av hjerne, knokler, nyrer og lever og med såkalt PET-skanning, som kan påvise selv små dattersvulster.

Når undersøkelsesprogrammet er avsluttet, vil man vite om det er lungekreft, hvilken type av kreft det svinger seg om og hvilken type behandling, det kan tilbys.

Behandling
Behandling av lungekreft avhenger av hvilken type kreft, det svinger seg om om sykdommen har spredt seg utenfor lungen, og om pasienten kan tåle en operasjon eller kjemoterapi. Man skjelner mellom helbrede behandling, hvem sin sikt er å gjøre pasienten helt frisk og lindrende behandling, hvis primære formål er å lindre pasientens symptomer.

Helbrede behandling
Operasjon er den viktigste behandlingen og anvendes som den primære behandlingen til de typene lungekreft som under mikroskopet presenterer seg på en bestemt måte og betegnes ikke-små-cellet lungekreft. Operasjonen består i å fjerne en del av lungen eller en hel lunge.

Den type lungekreft som betegnes småcellet lungekreft – og består av små tett liggende celler, behandles primært med kjemoterapi, som er celledrepende medisin. Behandling gis typisk under innleggelse i serier a 5 dager, som gjentas hver 4 uke.

Lindrende behandling
Mange personer med lungekreft kan ikke tilbys helbrede behandling. I disse tilfellene kan man tilby lindrende behandling, som kan bestå av medisin mot smerter eller strålebehandling. Strålebehandling kan også brukes, hvis svulsten trykker på nerver eller blodkar og medfører hevelser. I noen tilfeller kan kjemoterapi også anvendes i lindrende øyemed.

Hvis det hopes opp veske omkring lungen, kan man tømme vesken, hvilket ofte har en gunstig virkning på pusten. Hvis det oppstår oksygenmangel i kroppen, kan man etablere oksygen behandling i hjemmet. Den psykiske belastningen, som oppstår hos pasienten og de pårørende i lyset av den uhelbredelige sykdommen, kan hjelpes ved samtaler med profesjonelle behandlere, herunder psykologer.

Nettsteder om Lungekreft:

Radongass og fare for lungekreft ved radon i boliger
Helsefarer ved. Risikoen for lungekreft ved å bo i et hus med 800 Bq/m3 hevdes å tilsvarer. påviser ingen sammenheng mellom radon og lungekreft.

Radiumhospitalet.no – Lungekreft
Nordeuropas største. Ikke småcellet lungekreft sprer seg som regel langsommere og. gå til Lungekreft under Behandlingsprogrammer.

Alt om lungekreft – Lommelegen.no
. er et redigert utdrag av Kreftforeningens brosjyre «Lungekreft» fra februar 2007. Dette er den hyppigste form for lungekreft. Småcellet lungekreft.

Lungekreft – Wikipedia
Lungekreft innebærer ondartede svulster i lungene. Ved mistanke om lungekreft, for eksempel om en røyker har hostet opp blod, har. .

 

Annonser:

Lungeemfysem

Lungeemfysem, ofte kalt emfysem, er en undertype av kronisk obstruktiv lungesykdom, oftest forårsaket av giftige gasser eller røyking, men også arvelige faktorer som a1-antitrypsinmangel.
lungeutvidelse, består i at de små luftblærene i lungene mister sin elastisitet, blir større og derfor ikke kan fungere tilfredsstillende. Medfører kortpustethet, blåfarging av huden og kronisk hoste med oppspytt av gråhvitt, seigt slim. Skyldes gjerne sammenfall av flere faktorer: røyk, kronisk bronkitt og astma og nedsatt elastisitet i lungene pga. alder.
Det kan være aktuelt å gi disse pasientene oksygen. Dersom pasienten røyker, vil eksplosjonsfaren med oksygen være for stor, slik at pasienter som røyker oftest ikke får slik behandling.
Lungeemfysem karakteriseres ved at pasienten mister endel av lungenes elastiske evne. Mange av skilleveggene i lungen mellom blod og luft er ødelagt, slik at det totale arealet mellom blod og luft er betydelig redusert.

Nettsteder om Lungeemfysem:

 

http://www.oceansofkansas.com/kvalheim.html
Jeg har prøvd å være så nøyaktig som det er mulig, men jeg er sikker. Hospital i Eau Claire, Wisconsin, av lungeemfysem og mykose forårsaket av at han.

Lungeemfysem – Wikipedia
Lungeemfysem, ofte kalt emfysem, er en undertype av kronisk obstruktiv. Lungeemfysem karakteriseres ved at pasienten mister endel av lungenes elastiske evne.

Lungeemfysem – Wikipedia
Lungeemfysem. Fra Wikipedia, den frie encyklopædi. Gå til: navigation, søg. Lungeemfysem er en dødelig sygdom, som i 75% af tilfældene skyldes rygning, men.

Annonser:

Lungeemboli

Ved tilfeller av oversett lungeemboli med fatalt utfall har legen gjerne stilt en vanligere diagnose, som astma eller infeksjon, ofte med et tillegg av et psykisk element, som engstelse eller uro.
Lungeemboli er en komplikasjon ved dyp venetrombose. Trombosen løsner og føres med den venøse blodstrømmen til hjertet og ut i lungekretsløpet. Her kiler den seg fast og blokkerer blodtilførselen til en større eller mindre del av lungen. En trombe kan løsne når som helst, men ofte løsner den i forbindelse med aktivitet.
Symptomene er avhengige av størrelsen på lungeembolien og hvor den kiler seg fast. Store embolier kan gi plutselig åndenød eller andre alvorlige symptomer. Akutte, sterke brystsmerter kan forekomme ved større embolier.
Lungeemboli hos unge kvinner er svært sjeldent, det er en forekomst på 6,8 per 100 000 kvinneår i aldersgruppen 15 – 45 år. Blant p-pillebrukere er insidensen høyere, 21 per 100 000 kvinneår.

Nettsteder om Lungeemboli:

: Lungeemboli :
Årsaken til en lungeemboli er nesten alltid en dyp venetrombose i en av beina. Andre årsaker til lungeemboli kan være operasjoner, etter en fractur/skade eller.

Tidsskriftet – Oversett lungeemboli i allmennpraksis
Ved tilfeller av oversett lungeemboli med fatalt utfall har legen gjerne stilt. Lungeemboli hos unge kvinner er svært sjeldent, det er en forekomst på 6,8 per.

[LUNGEEMBOLI]
Symptomer, klinik og objektive fund samt differentialdiagnoser og behandling ved lungeemboli. høj sandsynlighed for lungeemboli er diagnosen sikker og.

Lungeemboli – Wikipedia
Lungeemboli. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon, søk. Lungeemboli er en komplikasjon ved dyp venetrombose.

 

Annonser: