Helse Nord

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge.

Helse Nord ble stiftet 1. januar 2002 da staten overtok ansvaret for de offentlige sykehusene fra fylkeskommunene. Formålet til Helse Nord RHF er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester.

Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, eier Helse Nord RHF. Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon lokalisert i Bodø.

Helseforetakene

Spesialisthelsetjenesten er organisert i fem helseforetak (HF):

Helse Finnmark HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Sykehusapotek Nord HF

HF-ene har egne styrer og er selvstendige rettssubjekter.

 

Telefon: 75 51 29 00
Telefaks: 75 51 29 01

Organisasjonsnummer: 883658752

E-post: postmottak@helse-nord.no

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 Bodø

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8038 Bodø

Fakturaadresse Helse Nord RHF:
Helse Nord RHF
Fakturamottak
Postboks 4225 Vika
8608 Mo i Rana

Fakturaadresse Helse Nord IKT:
Helse Nord IKT
Fakturamottak
Postboks 4227, Vika
8608 Mo i Rana

 

 

http://www.helse-nord.no/

Legg igjen en kommentar