Helse Sør

 

Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF
Ledergruppen i Helse Sør-Øst RHF består av 9 ledere. Tre av disse er viseadministrerende direktører og det er fem stabsdirektører. De tre viseadministrerende direktørene skal jobbe på et strategisk nivå og være stedfortreder for administrerende direktør og hverandre. I tillegg er det opprettet enheter som skal ha et faglig fokus. Enhetene ledes av hver sin enhetsdirektør.

Helse Sør-Øst RHF er det regionale helseforetaket for sykehus/helseforetak i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Hovedkontoret ligger i Hamar (Hedmark)

Deres hovedoppgaver er:

* pasientbehandling
* utdanning av helsepersonell
* forskning
* opplæring av pasienter og pårørende

Virksomheten omfatter:

* sykehus
* institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling
* ambulansetjenesten
* nødmeldingstjenesten
* pasienttransport
* opptreningsinstitusjoner
* sykehusapotek
* laboratorier

15 helseforetak i regionen
Helse Sør-Øst RHF har 15 underliggende datterselskap – helseforetak. Disse er:

Regionskart

* Akershus universitetssykehus HF
* Aker universitetssykehus HF
* Blefjell sykehus HF
* Psykiatrien i Vestfold HF
* Ringerike sykehus HF
* Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
* Sunnaas sykehus HF
* Sykehuset Asker og Bærum HF
* Sykehuset Buskerud HF
* Sykehuset i Vestfold HF
* Sykehuset Innlandet HF
* Sykehuset Telemark HF
* Sykehuset Østfold HF
* Sørlandet sykehus HF
* Ullevål universitetssykehus HF

Regionen har driftsavtaler med fem ikke-kommersielle sykehus (ideelle/stiftelser:

* Betanien Hospital
* Diakonhjemmet Sykehus
* Lovisenberg Diakonale Sykehus
* Martina Hansens Hospital
* Revmatismesykehuset

Helse Sør-Øst RHF eier Sykehusapotekene ANS, som driver sykehusapotekene i regionen.

Hovedkontoret for Helse Sør-Øst RHF ligger i Hamar. Helseregionen har også administrasjonssted i Skien.

Adresse til Helse Sør-Øst RHF, Hamar:
Besøksadresse: Grønnegata 52, inngang ved Østre Torg.
Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar.
Kontakt-oss
Telefon: 02411
Telefaks: 62 58 55 01

Adresse til Helse Sør-Øst RHF, Skien:
Besøksadresse: Leirvollen 21A
Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar.
Kontakt-oss
Telefon: 02411
Telefaks: 35 91 26 01

E-post
E-post til Helse Sør-Øst RHF: postmottak@helse-sorost.no
E-post til ansatte i Helse Sør-Øst: fornavn.etternavn@helse-sorost.no

Spesielle avdelinger på disse foretakene jobber aktivt med problemet doping i langrenn.

Legg igjen en kommentar