Bedre helsa ved å jobbe – Hvordan lage følgebrev og CV?

De fleste vet at å ha en jobbe er viktig for helsa og da er en CV viktig for en søknadsprosess for å få en jobb, men det er ikke nødvendigvis det viktigste dokumentet for å sikre jobbintervjuet.

Mange folk mener at et følgebrev er vel så viktig. Det er tross alt en kamp om å bli lagt merke til i en bunke på flere hundre jobbsøknader man skal kjempe mot. Har man derimot lagt ved et følgebrev, kan det hende man har vekket leserens oppmerksomhet nok til å bli lagt i bunken for intervjuer. Og det er spesielt noen få viktige grunner til at man bør skrive et feiende flott følgebrev. Selv om det er viktig å vite hvordan man skriver en god CV så sjekk tipsene for følgebrev.

Ferdigheter kobles direkte mellom bedrift og CV

Ved å skrive et følgebrev vil man kunne koble sine egne ferdigheter og kompetanse opp mot bedriften man søker jobb i. Det setter kunnskap, kvaliteter og erfaring i en større sammenheng. Dermed kan man ha en mer generell CV og heller endre følgebrevet etter hver bedrift og selskap man søker jobb i.

Hvorfor velge deg?

Det andre punktet er at et følgebrev ikke bare skal repetere CV i kortform, men fortelle arbeidsgiveren hvorfor nettopp denne jobben er attraktiv for deg og hvorfor du vil jobbe for akkurat den arbeidsgiveren. Her kan man også fremheve helt unike egenskaper som vil passe utmerket i akkurat den jobben.

Andre ting å tenke på

Å skrive et helt utrolig følgebrev kan være det som avgjør om du får jobben eller ikke, men det er ikke bare enkelt. Det krever at man gjør noe research og har kunnskap og forståelse.

Mange arbeidsgivere og rekruttere leser først følgebrevet. Noen vil ikke engang vurdere å lese CV-en om ikke følgebrevet er godt. Så det er et veldig viktig dokument.

Her er noen ting du må ha formening om før du skriver følgebrevet:

  • Du må undersøke arbeidsgiveren og stillingen svært nøye
  • Man må skrive på en engasjerende og drivende måte med nøkkelord som passer beskrivelsen
  • I følgebrevet må man vise at man har gjort et forsøk på å forstå bedriften og hva stillingen består av

Det kan hende at man finner jobbannonsen på en plattform og derfor ikke kjenner til bedriften som søker etter nye ansatte. Da er man nødt til å belyse de opplysninger man selv kjenner til fra stillingsannonsen. Det må man gjøre med entusiasme og engasjement. Dersom man klarer å få fra nøkkelkvalifikasjonene er dette også veldig positivt. Det kan være ting som:

  • At du viser at du har lest stillingsannonsen og eventuelt kjenner bedriften
  • At denne bedriften er perfekt for deg
  • At personligheten passer til organisasjonskulturen
  • Verdier og kvalifikasjoner er overens

Harmoni og balanse

Selv om et følgebrev skal være kort og proppet av sprudlende engasjement, er det viktig å få fram dybde og balanse. Det er mange som feiler ved å gjøre alt til fordelaktige egenskaper uten at de har rot i virkeligheten. Det er også alt for mange som ikke er nøye med form og oppsett.

Dersom man har fokus på disse tingene, vil et følgebrev kunne utfylle CV-en på en slik måte at det gir deg det etterlengtede intervjuet. Hvordan man klarer seg her er en annen sak, selv om det bygger på erfaringene man har gjort seg når man skrev CV-en, jobbsøknaden og følgebrevet.