Hvordan kan gaming påvirke dine sosiale evner?

Vi gjør oppmerksom på at følgende artikkel på ingen måte er ment som råd og du bør kontakte profesjonelle om du sliter med dine sosiale evner eller er bekymret for et familiemedlem. Du finner god informasjon på Barnevakten.no

Gaming blir stadig mer populært blant både barn og voksne. Den siste tiden så har vi sett at kapitalen også har funnet veien til gaming og det er positivt. Veldig mange foreldre bekymrer seg ofte over hvordan de sosiale evnene blir påvirket av gaming. Veldig mange blander sammen gaming med nettcasino. Dette er en sammenligning som man ikke burde dra og dessuten så har det skjedd veldig mye innenfor gaming over de siste årene.

Likevel så har det vært en økning blant unge når det kommer psykisk sykdom og det er derfor veldig viktig å ta tak i dette. Det er derfor ingen uting at du som foreldre er opptatt av dette og ønsker å vite mer om dette.

Gaming har gått fra å være noe som man gjerne holdt med på hjemme til å bli noe veldig sosialt. Man kommuniserer igjennom hodetelefoner og flere streamer når de spiller. Den typiske gamer er derfor ikke den personen som sitter alene i et mørkt rom og det er stadig flere som oppdager dette. Ifølge forskning som ble gjort på tenåringsgutter så påvirket ikke gaming deres sosiale evner i det hele tatt.

Samtidig så er det slik at hver foreldre kjenner hvert barn best selv og derfor bør man være veldig forsiktig med å slå seg til ro med en rapport. Om du bekymrer deg over at ditt barn har problemer med det sosiale og gamingen er problemet så er det beste du kan gjøre å ta kontakt med skolen så raskt som mulig. Skolen kan i mange tilfeller gi et annet bilde eller bekrefte dine bekymrer fra hva de ser i skolehverdagen. Uansett så gjelder det å få dannet seg et skikkelig bilde av det.

Samtidig så skal man ikke være redd for å snakke med barnet og være åpne om bekymringene. Hvis man sliter med å få denne kontakten så kan man som regel få hjelp til psykologi gjennom helsetjenesten. Ofte så kan disse være behjelpelig med å få til en konstruktiv dialog rundt gaminga.

Veldig mange foreldre som opplever at barna spiller for mye reagerer på en voldsom måte med å ta fra nettbrett, pc eller spillkonsoll. Det kan selvfølgelig være nødvendig men det er som regel bedre å gå i dialog med barnet.

Verden har forandret seg

Det er viktig å erkjenne at verden har forandret seg og at barndommen ikke nødvendigvis er som den var før. Nå er den mer preget av dingser og verden er digital. Det er derfor naturlig at mye av tiden som før ble brukt til å leke ute nå blir brukt til å leke sammen på nett. Så er det selvfølgelig opp til hver foreldre å bestemme hvordan denne tiden skal fordeles.

Er du usikker på situasjonen og trenger råd så bør du ta kontakt med skolen. De har normal kompetanse på dette og kan i det minste sende deg videre til riktig plass for å løse dette. Det er utrolig viktig at et barn utvikler sosiale evner men samtidig så må må man ikke kategorisk si at barn som gamer ikke er er sosiale.