Hvordan online spill kan bidra til å bekjempe ensomhet og bedre mental helse

Selv om flere tenker at online spill kan bidra til at personer, og særlig barn og ungdom, blir mer ensomme trenger det ikke nødvendigvis være hele sannheten. Dette fikk vi et godt eksempel på i den norske artikkelen om Mats (25) og all støtten han fikk fra sine venner som han hadde møtt i onlinespillet World of Warcraft.

World of Warcraft

Gjennom å spille via internett får man en unik mulighet til å kunne være i kontakt med andre mennesker, selv om man kanskje ikke er fysisk i stand til å forlate huset. Det er flere forskjellige spill man kan spille og man trenger ikke nødvendigvis være ungdom og spille World of Warcraft for å like å spille online. Man kan for eksempel også spille hos Unibet Bingo dersom man vil spille sammen med andre, men ønsker å spille noe litt mindre actionfylt.

Hvem er egentlig gamere?

Typisk gamer? Neppe!

Det artikkelen om Mats satte et ekstra fokus på var at det kan være mange forskjellige grunner til hvorfor man velger online gaming som hobby. En av de mest kjente oppfatningene mange har av gamere er ofte at de er late personer som sitter foran dataskjermen fordi de ikke gidder å gjøre noe mer aktivt. Denne oppfatningen kan derimot være alt annet korrekt. Ettersom man spiller en fiktiv karakter, i et fiktivt univers vil dette også bety at man som oftest ikke vet noe særlig om personen som sitter på den andre enden.

Har man derfor utfordringer, enten det er mentalt eller fysiske begrensninger, kan det å spille onlinespill hvor man kan samarbeide og kommunisere med andre gi personer en følelse av tilhørighet og samhold – selv om det ikke nødvendigvis innebærer å fysisk måtte møte andre.

Online gaming og mental helse

Det er stadig flere unge som sliter med sin mentale helse på forskjellige måter og det er heller ikke uvanlig at mange føler seg ensomme. Dette trenger heller ikke å bare gjelde ungdommer men det kan i like stor grad være et problem blant voksne og eldre. Er man voksen er det derimot gjerne et enda mer tabubelagt tema å snakke høyt om.

På plattformer for dataspill brytes derimot ofte denne inndelingen av alder, kjønn og popularitet og alle stiller med samme utgangspunkt. Slik kan man dermed lettere finne et samfunn hvor man føler tilhørighet ettersom alle stiller likt – som en eller annen avatar man selv har skapt og kan være fornøyd med.

Vennskap og læring

Gjennom onlinespilling får man kontakt med mennesker fra hele verden, som man ellers antakeligvis aldri hadde fått kontakt med. På denne måten kan det også være lettere å finne venner gjennom at man allerede deler en felles interesse og at det er et hav av personer man kan bli kjent med. Ved å kommunisere på engelsk på tvers av landegrenser åpner man også opp for store muligheter for læring. Både når det kommer til å kommunisere med andre, bli kjent med flere kulturer og akseptere andre.