Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

Posttraumatisk stressyndrom eller PTSD– det udefinerbare som kan prege den som er rammet år etter en hendelse.

PTSD kan gå på bekostning av arbeidsevne og hensette den rammede til uvirksomhet i årevis. Lidelsen kan også ligge å lure blant tilsynelatende upåvirkede og ellers friske mennesker. De får det når de ellers skal sove, eller gjennom flashbacks de ikke forteller andre om.

Hva er det som utløser PTSD, hvordan kan det medisinsk stadfestes og hvordan kan det behandles? Her skal vi se nærmere på dette, samt på tilfeller hvor det er mulig å få stønader eller erstatning for slike lidelser.

Hva er PTSD?

Det som skiller PTSD fra andre psykiske lidelser er at det ofte er én spesiell hendelse som utløser den. (I noen tilfeller kan det være en rekke sammenhengende hendelser).

Voldtekt eller deltakelse i krigshandlinger er typiske opplevelser som kan forårsake PTSD. Men det er langt fra begrenset til disse. Det kan like gjerne være en trafikkulykke eller tapet av en spesiell nærstående som er grunnen.

PTSD kjennetegnes ved at pasienten ikke blir ferdig med hendelsen. Dette kan dukke opp år etter at det skjedde. Vedkommende kan ha tilbakevendende mareritt, sterke minner og flashbacks.

Det er også vanlig at personer med PTSD søker å unngå personer eller omstendigheter som kan minne om hendelsen eller hendelsene. De vil heller ikke ønske å snakke om det med andre.

Symptomer på PTSD kan være nervøsitet, irritabilitet og anspenthet. Ofte vil man også ha konsentrasjonsproblemer.

Noen blir bedre etterhvert, men for andre blir det en vedvarende tilstand.

Diagnostisering og behandling av PTSD

Et problem ved diagnostisering av PTSD er at legene ofte kan tolke symptomene som tegn på en vanlig depresjon dersom de ikke kjenner til omstendighetene som forårsaket traumet. Det kan også virke avledende dersom pasienten samtidig har problemer med alkohol- eller pillemisbruk.

Det kan da skje at det ikke blir igangsatt effektiv behandling fra starten.

De vanligste behandlingsformene for PTSD er samtalebasert og legemiddelbasert behandling.

I samtalene skal det foregå traumefokusert kognitiv atferdsterapi. Det går for en del ut på å få pasienten til å forstå tankene og følelsene sine rundt hendelsen. Samtidig ønsker man å bryte negative tankemønstre.

Dersom samtaleterapi ikke fører fram, eller pasienten ikke har ønske om det, kan legemiddelbehandling med antidepressiva forsøkes.

PTSD og økonomi

Noen fungerer tilsynelatende som vanlig i arbeidslivet til tross for at de behandles for PTSD. For andre er plagene så store at de må må over på offentlige stønader.

PTSD er en diagnose som kan gi rett på sykepenger, AAP eller i verste fall uføretrygd.

I tillegg til stønader fra Nav, kan det noen ganger også kreves erstatninger. Det er tilfelle når det er en trafikkulykke, arbeidsskade eller en voldshandling som er årsaken til traumet.

Erstatningskravet kan gå på tap av inntekter og utgifter til behandling.

I tilfeller der pasienten har fått nedsatt sine muligheter for livsutfoldelse, kan det også kreves menerstatning. Det må da utarbeides en spesialistrapport som utreder omfanget av menet. I noen tilfeller kan det resultere i en erstatning på flere hundre tusen kroner i tillegg til eventuell erstatning for konkrete økonomiske tap.