En hverdag med stomi

For mange mennesker virker tanken på et liv med stomi skremmende. Hva betyr dette for det sosiale livet? Kan du fortsatt være aktiv, drive med sport og reise? Hva med jobb og vanlige hverdagsaktiviteter? Det er helt naturlig å ha alle disse bekymringene og spørsmålene. Men de fleste med stomi kan komme tilbake til hverdagen de hadde før operasjonen.

En stomi er ofte veien tilbake til frihet

Det er ingen tvil om at en stomioperasjon er en stor omveltning. Men det er viktig å forstå at livet med stomi ikke nødvendigvis er et farvel til hverdagen slik du kjenner den. Faktisk kan en stomi være en vei tilbake til livet. Ofte er stomi en konsekvens av en alvorlig sykdom som ikke kan håndteres på andre måter.

Det er flere grunner til at du får stomi, hvor de hyppigste er

  • Tarmsykdommer som Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt
  • Kreft i endetarmen eller tykktarmen
  • Medfødte misdannelser i tarmen.
Morbus Crohn

Alle årsaker har det til felles at helsetilstand og livskvalitet er så påvirket at stomi er den beste løsningen. Likevel kan det være vanskelig for mange å akseptere og venne seg til tanken om et liv med stomi. Dette gjelder både for den stomiopererte selv, men også for de pårørende, da det ofte er en stor omveltning.

Selv om det tar tid å venne seg til, opplever de fleste at en stomi gir en nyvunnet frihet og lindring i hverdagen. Etter hvert som du blir kjent med stomien din, vender de aller fleste tilbake til sin vanlige hverdag, og alt det innebærer av sosiale aktiviteter og gjøremål.

Du kan fortsette å leve et aktivt liv med stomi

I den første tiden etter stomioperasjonen er det selvsagt viktig å hvile, og at du lytter til kroppen og gir deg tid til å bli kjent med stomien. Men allerede i løpet av få måneder vil de fleste stomiopererte oppleve hvordan skift og pleie av stomien gradvis blir enklere og enklere å håndtere.

Selv om det kan virke uhåndterlig i starten, er det i dag gode utsikter for å komme tilbake til både jobb, fritidsaktiviteter og dine faste hverdagsrutiner. På denne måten kan en stomi hjelpe deg tilbake til livet slik du kjenner det – og ofte også med økt livskvalitet.

Få gode råd for livet med stomi hos Coloplast Assistanse

Har du eller en av dine slektninger hatt stomi, eller står du overfor en stomioperasjon? Det er da ganske naturlig å sitte igjen med mange spørsmål og bekymringer om hvordan det vil påvirke hverdagen og nære relasjoner.

Coloplast Assistanse er et ekstra servicetilbud hvor du kan få gode råd, relevant informasjon og inspirasjon til hvordan du kan leve et bra og trygt liv med stomi. Du kan melde deg på månedlige e-poster eller fortløpende følge oppdateringer på Coloplasts nettsider når det passer deg.

De erfarne sykepleierne ved Coloplast er underlagt taushetsplikt og kan gi støtte og veiledning over telefon.

Registrer deg i Coloplast Assistanse og få tilgang til:

  • råd og hjelp til gode rutiner
  • erfarne sykepleiere du kan ringe
  • magasin med artikler om livet med stomi
  • inspirerende artikler og videoer
  • stomisjekk

.