Er VR helseskadelig?

Det er enkelte som føler seg svimmel og har problemer med balansen etter å ha spilt med VR. Andre kan få problemer med dybdesyn eller føle seg sjøsyke etter en runde med virtuell virkelighet på Playstation eller andre konsoller. Er VR helseskadelig?

Hva er Virtual Reality?

Virtual Reality eller virtuell virkelighet er ifølge Store Norske Leksikon en illusjon som vanligvis er generert ved bruk av informasjonsteknologi. Brukeren vil så få en oppfattelse av å være på et annet sted som enten kan være virkelig eller oppdiktet.

Idag er VR først og fremst stort innenfor spill, men det er forventet at det også kan få en viktig rolle på andre arenaer. For eksempel kan helsesektoren utnytte VR. Her kan det bli spesielt nyttig for opplæring av nytt helsepersonell.

Opplæring er omfattende, og vi ser allerede at mange bruker virtuell virkelighet til opplæring av sjømannskap som skal styre store skip eller kapteiner som skal fly rutefly. Muligheten VR kan gi er store, men er det verdt risikoen om det er helseskadelig?

Lite forskning på området

Det finnes mange anekdotiske bevis på at VR kan gi negative helseeffekter. Problemet med dette er at disse bevisene ikke er samlet inn på en slik måte at man kan utlede slutninger fra det. Det har riktignok blitt gjennomført seriøse undersøkelser på hvilken effekt VR kan ha på helsen. Så langt er det ting som tyder på at VR på kort sikt kan gi ulike former for ubehag. Men, ifølge forskerne har man ikke nok data til å trekke sikre slutninger.

Undersøkelsene har pågått over kort tid, og de sier derfor ingenting om langsiktige konsekvenser. Men, det er ingen tvil om at det vil komme langt mer forskning på VR og helseeffekter fremover, samtidig som VR også vil bli mer utbredt. Dette vil gi forskere flere muligheter til å samle inn data som eventuelt kan vise om VR har noen helseeffekter.

Bruk VR riktig og ta pauser

Mange som spiller med VR rapporterer om ubehag etter å ha spilt over en lengre periode. Dette kan være symptomer på sjøsyke eller problemer med balansen. Enkelte har om nevnt også rapportert om problemer med dybdesyn. Dette har så langt kun blitt sett på som kortsiktige problemer, men det er klart at det er ubehagelig å oppleve dette.

For å unngå disse problemene er det viktig at du stiller inn VR utstyret så godt som mulig slik at det passer for deg. Dette skal kunne gi deg mindre problemer med dybdesyn og balanse. Noe annet som er viktig er å ta pause og ikke spille med VR eller bruke VR over lang tid.

Mange produsenter av VR utstyr oppgir en grense for 20 til 30 minutter med spilling før du bør ta en pause. Her vil det selvsagt være store individuelle forskjeller, men føler du ubehag når du spiller eller bruker virtuell virkelighet bør du ta en pause. Dette vil gi deg en mulighet til å hente deg inn, slik at ubehaget minsker. For barn kan dette være vanskelig å begrense, derfor er det viktig at det alltid er voksne tilstede når barn bruker VR.