Hva er kjønnslemlestelse (omskjæring på jenter)?

  • Kalles også kvinnelig omskjæring, men myndigheter og forskere foretrekker begrepet kjønnslemlestelse, for å unngå sammenblanding med mannlig omskjæring, som er langt mindre omfattende og skadelig.
  • Lemlestingen innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer med tradisjonelle kniver eller barberblader uten medisinsk begrunnelse.
  • Inngrepet skjer som oftest fra jentene er spedbarn til de er i 15-årsalderen.
  • Det finnes ingen helsefordeler ved kjønnlemlestelse, kun smerter og fare for komplikasjoner i fremtiden.
  • Omskjæring kan gi alvorlige blødninger, infeksjoner, problemer med urinering, komplikasjoner ved fødsel og fare for død for nyfødte
  • Minst 200 millioner jenter og kvinner i verden har blitt utsatt for en form for kjønnslemlestelse, ifølge UNICEF.
  • Operasjonen er vanlig i 30 land i verden. Halvparten av de kjønnslemlestede kvinnene bor i Egypt, Indonesia og Etiopia.
  • Inngrepet er knyttet til etnisk og kulturell tilhørighet og sosiale normer. Både muslimer og kristne praktiserer skikken.
  • Kjønnslemlestelse er forbudt i Norge. Praksisen er også brudd på FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon.
  • Kjønnslemlestelse er et brudd på jenters rettigheter, som fratar jentene retten til å bestemme over egen kropp.