Studie viser hvordan skolepress påvirker unge jenters psykiske helse

Stadig flere skoleungdommer sliter psykisk. Jenter sliter tre ganger så mye som guttene, og stresser mest med skolen, ifølge Janne Lunds doktoravhandling.

– Den psykiske uhelsen øker, og det har den gjort ganske lenge, forteller Janne Lund ved Universitetet i Agder.

I sommer disputerte hun med en doktorgradsavhandling om hvordan ulike sosiale strukturer påvirker unge jenters psykososiale helse. For selv om stadig flere gutter rapporterer om depressive symptomer, er det jentene som sliter mest: På tiende trinn rapporterer 27 prosent av jentene om depressive symptomer, ifølge tall fra Ungdata (2018). Det er tre ganger så mye som guttene

– Vi vet jo ikke om gutter har det så mye bedre enn jentene, men målt med utgangspunkt i det de blir spurt om, rapporterer jentene om at de har det dårligere enn guttene.

– Hvordan tror du vi skal forstå de kjønnsforskjellene?

– Det kan se ut som om jenter stresser mer med skole enn gutter, og ikke kan koble av. Det er det som kommer frem i en del undersøkelser.

Lund fremhever at det ser ut til at guttene og jentene strever med ulike ting. Guttene sakker akterut og faller fra i større grad enn jenter, for eksempel på videregående. Jentene presterer høyt, men opplever også mer press, forklarer hun.

Selv om bekymringen for gutter som faller fra har noe for seg, står det ikke skrevet i stein at deres muligheter senere i livet blir dårligere enn jenters.

– Tvert imot ser vi at en del gutter innhenter det tapte. Og som voksne blir menn en del av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet hvor de ender med å jobbe i yrker med høyere lønn enn kvinner.

Les hele artikkelen i Kildens nyhetsmagasin.