Tips til røykeslutt

1. Sett en sluttedato

2. Fortell det til andre og bestem deg for å klare det

3. Be om støtte, og snakk med familie og venner

4. Bruk tyggis eller pastiller for å dempe suget

5. Se etter det positive ved å være røykfri

6. Ta én dag av gangen

7. Bruk appen «Slutta»

8. Legg røykepengene på et glass og se hvor mye du sparer

9. Unngå typiske røykesituasjoner den første tiden

10. Se for deg livet som røykfri