Atopisk eksem

* Spedbarn med atopisk eksem får ofte røde og væskende utslett i kinnene. Det kan også være eksem i hodebunnen eller det kan spre seg utover på overkroppen, armer og bein. Etter hvert kommer det skorper på utslettene. Kraftig kløe kan gjøre barnet utilpass og urolig.
* Større barn får som regel et tørrere utslett, hyppigst i albuebøyene og knehasene, men også på håndledd og ankler.
* Voksne får vanligvis tørre og skjellende utslett, som regel i hud som ligger over ledd.

Utslettet kan også forekomme andre steder på armer og bein, eller på overkroppen og i ansiktet. Håndeksem er vanlig.
Hensikten med behandling av atopisk eksem er å lindre eller fjerne plagene eksemet gir og å forhindre komplikasjoner. Fuktighetsbevarende behandling er noe av det viktigste du kan gjøre for å lindre tørr hud og forhindre forverringer av eksemet. I tillegg til vanlige fuktighetskremer er det en rekke legemidler som brukes til å behandle atopisk eksem. De fleste midlene smøres på eksemet i form av krem, salve eller liniment.
Mange personer med atopiske eksem oppdager at tilstanden forverres når de kommer i kontakt med bestemte ting. Det kan f.eks være husstøvmidd, dyrehår, parfymer, svetting, lav luftfuktighet eller enkelte matvarer. Mange forverres dersom de utsettes for mye stress eller psykiske påkjenninger.
Atopisk eksem begynner ofte i de første levemånedene og kalles da gjerne «barneeksem». Mange vokser av seg plagene i årene som følger, men det er vanlig å ha tendens til å få tørr og kløende hud resten av livet.

Atoppisk eksem

Atoppisk eksem eller barneeksem er en kronisk tilbakevendende eksemsykdom, som sammen med høyfeber, astma og elveblest betegnes atopi. Det kalt også for astmaeksem. Sykdommen debuterer hyppigt i det første leveåret (50 %) eller innen 7-år alder. Det sees likevel av og til debut etter 14-år alder.

Hyppighet
Innen skolealderen treffer barneeksem mer enn 20 % av en fødselsårgang. Hyppigheten er spesiellt stigende i den vestlige verden.

Årsaker
Den grunnleggende årsaken til barneeksem kjennes ikke. Arvelighet spiller likevel en avgjørende rolle. I ca. 70 % av tilfellene kan det påvises atopi i familien. Det vil si at det er barneeksem, høyfeber , astma og elveblest i familien. Slik har barn, hvor begge foreldre har hatt sbarneeksem en sykdomsrisiko på 75 %. Hvis det bare er en forelder, som har hatt sykdommen, er sykdomsrisikoen ca. 25 %.

Det er ikke funnet spesielle vevstyper ved atopi, og man har ikke funnet noen sikker arvesgang. Hos personer med barneeksem, er det et samspill av unormale hudreaksjoner på en rekke indre og ytre påvirkninger.

Det er påvist, at forstyrrelser i hudens immunsystem spiller en rolle for utviklingen av eksemet. Vis stoff i omgivelsene bl.a. sopper, pollen, husstøvmidder og næringsmidler kan via binding til celler i huden utløse en betennelsestilstand i huden. Dessuten kan proteiner, som dannes av stafylokokkbakterien , aktivere immunsystemet hos personer med denne typen eksem.

Luftbårne allergen og vis næringsmidler kan forverre eksemet:
Luftbårne allergen : Pollen, husstøv og dyrehår kan gi anledning til allergisk eksem hos noen. Enda det påvises positiv prikk- og lappete hos disse personene, er det likevel ikke alltid sammenhenger med symptomene.

Næringsmidler : Næringsmiddelallergi/intoleranse er et kontroversielt emne. Hos noen kan dette spille en rolle, men i mange tilfeller er det tvilsomt, om det er noen sammenheng mellom en allergi, som er påvist ved allergitester og hudsymptomene.
Funnet det en positiv test, bør man for å vurdere relevansen av denne, foreta en provokasjon med næringsmiddelet. Hos helt små barn er det særlig kumelk og egg som kan være av betydning. Mange barn vokser likevel fra en evt. næringsmiddelallergi.

Hos spedbarn, som har stor risiko for å få atopi (barneeksem, høyfeber, astma og elveblest), kan man muligens redusere risikoen for sykdommen ved at barna ammes de første 6 måneder eller vet at det gis hydrolysere morsmelkserstatning.

Vis næringsmidler kan noen ganger forverre eksemet ved å frigjøre histamin/kløestoff. Det svinger seg om sitrusfrukter, sjokolade/kakao, vingummi, jordbær, tomater og kiwi. Men man bør være forsiktig med å gi strenge dietter uten å ha sikre holdepunkter for en relevans for eksemet.

Symptomer
Det er stilt opp en rekke kriterier for å stille diagnosen barneeksem. Hodekriteriene er:

1.
Typisk utseende og fordeling av eksemet
2.
Kløe
3.
Kronisk tilbakevendende eksem
4.
Personlig eller familiær forekomst av atopi: astma, høyfeber, eksem eller elveblest.

Personer med barneeksem har karakteristisk kløe, tør hud og eksemforandringer samt økte tendens til hudinfeksjon med gule stafylokokker.
Man skjelner mellom atoppisk eksem hos spedbarn, små barn, eldre barn og voksen.

barneeksem hos spedbarn (6 -12 mdr.)
Her er eksemet for det meste lokalisert til kinn, hake, håndbaker og strekkesider av bein og armer. Bleområdet er som regel uten eksem.

barneeksem hos eldre barn
Etter 1 1/2 – 2 års alder endrer eksemet karakter og er karakteristisk lokalisert i bøyeriper f.eks. knehaser og albuebøyinger, men sees likevel også ved håndledd og ankler. På grunn av at barna klorer seg, blir huden etter hvert fortykka og forgrovet. Noen barn sauer myntlignet, skælle eksemområder på armer og bein.

barneeksem hos voksen
Etter puberteten minner det kroniske eksemen om eksemet hos

Baby med barneeksem..
større barn. Det forekommer likevel også hyppig tørrt skælle eksem i ansikt, hårbunn, hals og øverste del av kroppen. Dette mener man skyldes vekst av hudsoppen Pityrosporum ovale, som hos noen forverrer eksemet. Dessuten har 75 % av de voksen med barneeksem problemer med håndeksem. Det skyldes som regel at de er i kontakt med irriterende stoff/produkter, f.eks. pga. vått arbeid med mye kontakt med vann og såpe. Eksemet er her hovedsakelig lokalisert til håndbaker og huden mellom fingrene.
Det finnes helt isolert former av satoppisk eksem, som viser seg ved f.eks. brystvorteseksem, øyelokkseksem, eksem på lepper eller revner ved øreflipper.

Faresignal
Forverring av eksemet, hvor det blir væskende og skorpebelagt, kan tyde på infeksjon med stafylokokker. Dette bør medføre at man rask søker lege, blir podet og satt i antibiotisk behandling.

En herpesvirus infeksjon kan bre seg eksplosiv hos pasienter med atoppisk eksem (barneeksem, høyfeber, astma og elveblest). Det viser seg ved utbrudd av små blærer, som sprer seg til ansikt, hals og kropp. Blærene kan briste og gi åpne sår. Sent kommer det skorper på sårene. Man blir ofte utilpass og kan evt. få feber. Hos noen er det foruten herpes infeksjoner samtidig infeksjon med stafylokokker. Man bør søke lege straks for å få mikstur eller tabletter mot herpes infeksjon.

Hva kan man selv gjøre?
Hvis man vet at barnet er disponert, bør man så vid mulig unngå provoserende faktorer som pelsdyr, mye støv og røyking i hjemmet, idet atoppisk disponert barn også har en økte risiko for utvikling av astma og høyfeber.

Er det eksem kan følgende forholdsregler hjelpe:

* Legg barnet relativ kjølig (varme forverrer kløen).
* Gi korte båter i lunkent vann ansatt olje.
* Smør hyppig med fuktighetskremer (spesiellt umiddelbar etter bad).
* Unngå grove tekstiler og spesiellt ull mot huden, da dette ofte irriterer.
* Vurder om det er relevant å forsøke å unngå histaminfrigjørende næringsmidler (se ovenfor).
* Unngå røyking i barnets omgivelser, hold miljøet så vid mulig støvfritt og fri for pelsdyr.
* Vær oppmerksom på at inntakelse av sitrusfrukter, tomater, godteri, kiwi og jordbær i større mengder kan virke forverrende på eksemet.
* Ved lettere eksem kan man anvende hydrokortisonsalve 1 % i et tynt lag på eksemområdene 1-2 ganger daglig. Hvis det ikke er effekt av dette innenfor en uke, bør man søke lege.

Undersøkelse
Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien sammenholdt med de kliniske symptomene, og det finnes ikke noen spesifikk diagnostisk test.Allergi diagnose kan stilles ved en blodprøve (RAST tester) eller en prikktest. Dette er likevel i seg selv ikke nok til å dokumentere betydningen. Det er viktig, at man alltid relaterer funnet til symptomene.

I tilfelle med næringsmiddelallergi kan man anvende eliminasjon. Det vil si at man fjerner næringsmiddelet fra kosten, hvoretter man sent, f.eks. etter flere uker, anvender provokasjon med næringsmiddelet. Provokasjon betyr at man spiser det vedkommende næringsmiddelet igjen, for å se om det framkaller en ny reaksjon.

Som sagt bør man hele tiden holde seg for øye, at det er mange faktorer, som spiller inn på sykdommen.

Forløp
Generell er det tendens til bedring av eksemet i løpet av barndommen, og hos mer enn halvdelen av barna forsvinner det omkring puberteten. Bare ca. 10 % fortsetter med eksem i voksenalderen. Imidlertid er det en betydelig økte risiko for at mange i voksenalderen utvikler irritativ kronisk håndeksem. Det vil si at det er stoff/produkter, som virker irriterende, f.eks. vann og såpe. Voksen med atoppisk eksem har symptomer i mange år. Symptomene kan svinge avhengig av årstider og stressperioder.

Behandling
Det er viktig å innebygge fast vaner for hudpleie. Sykdommen har i seg selv et svingene forløp, og regelmessig pleie er avgjørende for et godt resultat.

Rådene i avsnittet om, «Hva kan man selv gjøre?», det vedrører allmenn hudpleie bading og miljø, er viktige som basisbehandling.

Hvis hudpleien ikke er tilstrekkelig til å behandle eksemet, er behandling med kremer eller salver, som inneholder binyrebarkhormon, det foretrukken til å få eksemet under kontroll. Disse steroider inndeles etter styrke i fire grupper (DERE – IV), hvor IV er den mer potente.

Som hovedregel gjelder, at det i ansiktet anvendes gruppe I steroider.

Til kropp og ekstremiteter gruppe. II – IV steroider avhengig av eksemets vanskelighetsgrad. Det er viktig å følge legens instruksjon i smøreteknikk og hyppighet av bruk av preparatet. Her er det også viktig å ha et skjematisk forløp ofte med en intensiv behandling i begynnelsen og senere udtrapning (langsomt opphør) for å unngå bivirkninger.

Krem, som inneholder legemiddelstoffene tacrolimus salve og pimecrolimus creme.
Disse preparater er 2 nye lokalmidler til behandling av atoppisk eksem. Generell bør preparatene bare anvendes, hvis man ikke kan holde eksemet i ro med binyrebarkhormonene eller det er risiko for at disse Stoffer gjør huden tynn (atrofisk). Generell bør preparatene anvendes i så kort tid som mulig til eksemet er svunnet. Man kan anvende begge preparater fra 2 års alder. Midlene er spesiellt velegnet til behandling av eksem i ansiktet, herunder i øjenomgivelser og på halsen. Samtidig utsettelse for sollys bør minimeres.

Tjærebehandling kan bli nødvendig, hvis ikke behandling med lokale steroider slår til. Dette kan foregå i hjemmet som krembehandling, eller i enkelte tilfeller under innleggelse til tjærebad på en hudavdeling.

Er det tegn på infeksjon, er det viktig, at det foretas poding og behandles med antibiotika.

Voksen med inndraging av ansikt og hals, har ofte glede av behandling med soppmidler for å hemme veksten av pityrosporum ovale sopper, som spiller en avgjørende rolle for eksemutviklingen hos disse personene.

Behandling med ultrafiolett lys (UVB) har vist seg mer effektiv, men anvendes ofte etter puberteten. Denne behandling foregår bare hos hudleger eller på hudavdelinger.

I mer vanskelige tilfeller kan man anvende tablettbehandling med stoff, som hemmer immunsystemet (azathioprin, ciclosporin, prednisolon). Disse behandlinger foregår hos spesialist, da det kreves erfaring og regelmessig kontroll.

Nettsteder om Atopisk eksem:

 

Forum -> Krem mot atopisk eksem – Diskusjon.no. vet om en bra krem mot atopisk eksem? Hvordan kan jeg få vekk eksem i hodebunnen? Jeg hadde atopisk eksem på armene ei lita stund, men jeg brukte bare.

Atopisk eksem – Lommelegen.no
Jeg er sykepleier selv og har lest endel om atopisk eksem, hudproblem, hudsykdommer. Det er viktig å huske at atopisk eksem er en sykdom som ligger.

Atopisk eksem – mest utbredt blant barn
Atopisk. er ingen tvil om at atopisk eksem kan være et stort problem. i din nærmeste slekt har hatt atopisk eksem, er det også risiko for at.

: Norsk Psoriasisforbund :
Ved atopisk eksem er huden tørr, kløende og overirritabel med infeksjonstendens. avgjørende for å få kontroll med atopisk eksem og er derfor mest brukt.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar