Audiometri

Audiometrisk måling er en psykoakustisk test, der man via samarbeid mellom testpersonen og testleder finner frem til personens høreterskler i frekvensspekteret 125-8000 Hz.
Instrumentet som brukes kalles et audiometer. Dette genererer sinustoner (rene toner).
Frekvensområdet 250-3500 Hz er viktig for språkoppfattelse.
Persepsjon av [f] og [s] krever god hørsel godt over 3000 Hz. For velare konsonanter ([k] og [g]) er 2. formant kritisk for gjenkjenning, og denne har sin topp rundt 2600 Hz.
Nedsatt hørsel på frekvenser over 2500 Hz er ikke uvanlig hos eldre personer, og dette medfører problemer med språkpersepsjon.
Ikke sjelden assosieres hørselstap med tilstedeværelse av tinnitusubehag, særlig i tilfeller der man ser et tydelig drop i audiogrammet.
Hørselsjekk/Audiometri
Et menneskeøre med normal hørsel kan oppfatte frekvenser fra 20 Hz til 20 000Hz. Ved en vanlig hørselstest tester man bare de frekvensene som er relvante for taleforståelsen – 250 til 8000 Hz.

Nettsteder om Audiometri:

Audiometri – Wikipedia
Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Audiometri». Kategorier: Stubber 2007-08 | Medisinske undersøkelser | Sykdommer i øre og ørebensknute | Hørsel.
no.wikipedia.org/wiki/Audiometri

Høringssvar- Nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse
Fortsatt skal audiometri benyttes som screeningmetode ved 4 år. Det er utstyr til audiometri, jevnlig kalibrering av dette samt tiden det tar å utføre.
www.sykepleierforbundet.no/article.php?articleID=10099

Audiometri – Bedriftsoket.no
Audiometri – Resultater relatert til Audiometri fra bedriftsoket.no.
www.bedriftsoket.no/Search.aspx?side=1&q=Audiometri&type=1

Annonser:

Legg igjen en kommentar