Autoimmune sykdommer

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen starter å produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens eget vev. Det finnes en rekke sykdommer som er av autoimmun karakter, nedenfor er en liste over noen:

* Addison sykdom
* Hemolytisk anemi
* Pernisiøs anemi
* Systemisk lupus erythematosus
* Revmatoid arthritt
* Cøliaki
* Myastenia gravis
Hvordan er symptomene ved autoimmune sykdommer?
Disse vil variere betydelig fra sykdom til sykdom. Det som er felles for denne sykdomsgruppen er at symptomene vil stamme fra det eller de organene som blir rammet. Som nevnt tidligere så produseres det antistoffer som ellers ikke blir produsert. Disse kan måles fra en blodprøve. Det vil for de fleste autoimmune sykdommer finnes en slik test som kan si om det finnes antistoffer eller ikke.

Autoimmune sykdommer er en gruppe sykdommer hvor immunforsvaret til en organisme oppfatter komponenter i egen organisme som fremmede, og dermed fører til en immunreaksjon overfor organismens egne celler og vev. Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen starter å produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens eget vev. Det finnes en rekke sykdommer som er av autoimmun karakter. Klassiske eksempler på autoimmune sykdommer er systemisk lupus erytematosus (SLE), Sjögrens syndrom og revmatoid artritt (RA).

 

Nettsteder om Autoimmune sykdommer:

 

Velkommen till Phadia Norge
Phadia utvikler, produserer og markedsfører komplette analysesystemer til hjelp for klinisk diagnostisering og monitorering av allergi, astma og autoimmune sykdommer.

Immunologiske og genetiske årsaker til organ-spesifikke autoimmune.
autoimmune sykdommer er binyrebarksvikt (Addisons sykdom), betennelse. årsaksforholdene ved organ-spesifikke autoimmune sykdommer.

Matintoleranser
Derfor forekommer autoimmune sykdommer oftere hos personer med cøliaki og. at både allergier og autoimmune sykdommer kan bedres hvis man normaliserer.

Annonser:

Legg igjen en kommentar