Barnesykdom

En rekke infeksjonssykdommer forekommer (eller har forekommet) først og fremst hos barn. De fleste av disse sykdommene gir livsvarig immunitet. Virus er årsak til de fleste typiske barnesykdommer. Immuniteten er nesten alltid absolutt. Noen bakteriesykdommer opptrer også hyppigst i barnalderen og får langvarig immunitet.
Tre av de vanligste barnesykdommene ser vi omtrent ikke lenger, fordi effektiv vaksinasjon gjør at et smittsstoff som eventuelt møter barnet møtes av et godt forsvar.
Barnesykdommer er en type infeksjoner man får når man er barn. De er en del av den større gruppen infeksjoner som samlet kalles barneinfeksjoner. Barnesykdommer rammer oss nesten alltid når vi er barn. Fordi sykdommene medfører livslang immunitet rammes sjelden eller aldri voksne. Ordet barnesykdommer kan stregt tatt egentlig beskrive enhver sykdom som rammer barn, men vanligvis brukes det om barnesykdommer. Begrepet barnesykdommer omfatter stort sett det samme som barnesykdommer med utslett, som igjen grovt sett er sykdommene nevnt i listen under. Man skiller mellom denne gruppen og mer alvorlige sykdommer vi vaksinerer barn mot, som også kan ramme voksne, men som sjelden gir utslett.

De fleste barnesykdommer gir barnet et utslett, men ikke alle. I barnevaksinasjonsprogrammet vaksinerer vi mot noen av barnesykdommene, men bare noen.

De vanligste barnesykdommer / barnesykdommer med utslett

* kusma
* meslinger
* røde hunder
* skarlagensfeber
* smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkinfeksjon)
* vannkopper
* tredagersfeber (4.(6.) barnesykdom, exanthema subitum)
* den femte barnesykdom
* hånd fot og munnsykdom

Legg merke til at barnesykdommer og barnesykdommer med utslett ofte brukes om hverandre, men at kusma i listen over er ett unntak fordi denne barnsykdommen som regel ikke har noe karakteristisk utslett.

 

Nettsteder om Barnesykdom:

 

Mai
Henrik har også hatt Fjerde Barnesykdom og hadde over 40 oC i feber i 3 dager. 03.04.00 i forbindelse med den 4 barnesykdom, den neste kom 16.04.00. Nå er det.

NettDoktor.no – Fakta om 5. barnesykdom
Den femte barnesykdom er en virussykdom som hovedsakelig rammer barn i 5-15-års alderen. hatt den femte barnesykdom. Personer med nedsatt immunforsvar.

Annonser:

Legg igjen en kommentar