Benign paroksysmal posisjonsvertigo – BPPV

Benign paroksysmal posisjonsvertigo (heretter BPPV) er en sykdom som rammer labyrinten (vestibulum) og forårsaker kraftige svimmelhetsanfall.
Dette er en tilstand som kalles BPPV som står for benign paroksysmal posisjonsvertigo. Direkte oversatt betyr dette godartet (benign), anfallsvis (paroksysmal), stillingsavhengig (posisjons) svimmelhet (vertigo).
Ved BPPV har det dannet seg små partikler («stener», krystaller) inne i buegangene (otolitter). Når vi beveger på hodet, vil disse partiklene kunne forflytte seg og det oppstår bølgebevegelser i endolymfen inne i buegangen.
Det er kanskje ikke nødvendig med noen behandling, fordi plagene erfaringsmessig er av forbigående art. Men dette kan ta noe tid. Siden behandlingen er enkel og kan utføres av legen din der og da, er det verd å forsøke Epleys manøver.
Behandlingen for Benign paroksysmal posisjonsvertigo er enkel, og består i Epleys manøver som er en forlengelse av Dix-Hallpikes test (se over). Denne har som mål å tømme eventuelt løse otolitter fra buegangene og ut i sacculus og/eller ventriculus. Den foregår ved at man etter endt Epleys, roterer pasientens hode 90 grader mot den friske siden. Pasienten og hans hode vris deretter ytterligere 90 grader. Til slutt rettes pasienten opp i sittende stilling (med hodet fremdeles vridd), og blir sittende her en liten stund.

Nettsteder om Benign paroksysmal posisjonsvertigo:

 

Svimmel og øyeoperasjon – Lommelegen.no. dette passer godt med noe som kalles benign paroksysmal posisjonsvertigo, BPPV. ikke er trettbar, kan det foreligge en sentral posisjonsvertigo».

Benign paroksysmal posisjonsvertigo
Benign paroksysmal posisjonsvertigo. er en tilstand i det indre øret som for. 2 Nystagmus ved benign paroksysmal posisjonsvertigo er ro- tatorisk og.

Pasienthåndboka. er en tilstand som kalles BPPV som står for benign paroksysmal posisjonsvertigo. Benign paroksysmal posisjonsvertigo. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1463-6.

uib.no/med/ore/otoweb/lab/Artikler/Benign paroksysmal posisjonsvertigo.pdf

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar