Benmargskreft

Benmargskreft er kreft i benmargen, som er kroppens bloddannende organ. Der produseres det røde blodlegemer (blodprosent), hvite blodlegemer (immunforsvar) og blodplater (blodlevring). I tillegg finnes det andre blodceller i benmargen.
Benmargen finnes vesentlig inne i store knokler som brystbeinet, kragebein, ribbein, ryggraden, bekkenet og de lange knoklene i armer og lår.
Benmargskreft oppstår i benmargen, mens lymfekreft oppstår i lymfeknutene eller milten.
Benmargskreft forekommer hyppigst etter fylte 55 år. Hvert år oppdages rundt 260 nye tilfeller av denne sykdommen i Norge.
Benmargskreft oppstår i celler som produserer antistoffer. Sykdommen forekommer i all hovedsak blant eldre mennesker. Også her later det til at én enkelt celle begynner å dele seg ukontrollert. Cellen fortsetter å produsere fragmenter av antistoffet, snarere enn hele antistoffmolekyler. Dette resulterer i at blodstrømmen blir overskylt av fragmenter, men uten å ha tilgang på virksomme antistoffer. Dette kan sammenliknes med en bilfabrikk som slutter å ferdigstille biler, og i stedet sender fra seg halvferdige hjulkapsler.
Benmargskreft fordrer en kompleks form for behandling, der både kjemoterapi, strålebehandling og tiltak som støtter opp under nyrefunksjonen, inngår. Benmargstransplantasjon utføres også stadig oftere.
Mål for behandling av benmargskreft vil i de fleste tilfeller være å lindre symptomer og å drive sykdommen tilbake. Således ansees benmargskreft som en kronisk sykdom man ikke blir frisk av, men som man kan leve med. Vanligvis er det hensiktsmessig å starte behandling først når sykdommen gir plager og symptomer.

Nettsteder om Benmargskreft:

Benmargskreft. Kreftforeningen
Mål for behandling av benmargskreft vil i de fleste tilfeller være å lindre. Benmargskreft Radiumhospitalet. NMSG – Nordic Myeloma Study Group.

Nye behandlingsmåter mot benmargskreft kan utvikles. mot benmargskreft utvikles. Benmargskreft (myelomatose) rammer. bedre forståelse av mekanismene bak benmargskreft, og på lang sikt til utvikling.

Benmargskreft og lymfekreft – Doktor Online. nok en risiko for kreftdannelse, i form av benmargskreft eller lymfekreft. Benmargskreft utvikler seg vanligvis over lenger tid og behøver ikke gi noen.

NTNU – doktorgrader. rammes ca 200 nordmenn av benmargskreft (myelomatose), en lidelse som domineres. Hansen beskriver en musemodell for benmargskreft med vekst av myelomceller.

Annonser:

Legg igjen en kommentar