Brokk

Brokk oppstår når deler av et organ i bukhulen poser ut gjennom et svakt punkt i bukveggen.
Et brokk betegnes som inneklemt når det er forårsaket av at en del av tarmen er fastklemt, og brokket kjennes fast og ømt ut. Mer alvorlig er det når tarmen ikke bare er inneklemt, men at dette innebærer at blodgjennomstrømmingen stopper opp. Når dette er tilfelle, blir brokket svært hardt og smertefullt, og man kaster gjerne opp. Tilstanden tilsier at man trenger øyeblikkelig hjelp. Brokk andre steder på kroppen kan også i teorien bli inneklemt eller forårsake at blodgjennomstrømmingen stopper opp, men dette forekommer nokså sjelden.
Brokk er en utposning av bukhulen gjennom en svekkelse eller en åpning i bukveggen. Brokket fremtrer som en kul når pasienten står oppreist, hoster eller presser ut magen. Noen ganger kan brokket gi svie og ubehag før det blir synlig. Over tid kan brokket bli større og gi økende plager.
Lyskebrokk hos barn opereres med godt resultat. Noen brokktyper kan forsvinne spontant. Dette gjelder for eksempel navlebrokk. Lyskebrokk hos yngre voksne opereres i dag ofte ambulant, det vil si uten innleggelse.
De fleste brokk hos eldre har en tendens til å bli større, og de kan etter hvert volde besvær. Det er imidlertid sjelden fare for komplikasjoner.

Nettsteder om Brokk:

Brokk – Lommelegen.no
Et brokk vil si at en del av et organ har kommet inn et sted det egentlig ikke skal være. I de fleste tilfellene er det en del av tarmen som har havnet på..
www.lommelegen.no/art/art1091.asp

Brokk – Wikipedia
Brokk er ein sjukdomstilstand der indre organ, særlig tarmar kjem ut av det vanlege leiet sitt, og trengjer ut ved lysken eller gjennom sprekker i bukveggen..
nn.wikipedia.org/wiki/Brokk

Brokk
Et ukomplisert brokk gir som regel lite smerter og kan lett trykkes inn. Dersom brokket setter seg fast (blir innklemt) gir det tildels kraftige smerter..
www.stolav.no/…/Virksomhet/Behandling/Kirurgi/Enheter/Gastroenterologisk/
Enheter/A2/Operasjoner/Brokk.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar