Downs syndrom – trisomi 21

(trisomi 21)
Downs syndrom (også kalt trisomi 21) er den hyppigste formen for mental tilbakeståenhet (retardasjon). Tilstanden skyldes en genfeil i kroppens celler. Resultatet kan bli en rekke feil i utviklingen og modningen av nervesystemet, skjelettet, hjertet, magen, øyne, ører og andre organer.
Genetisk betinget sykdom som fører til forstyrrelser i hjerte og hjerne.
Downs syndrom er en medfødt, psykisk funksjonshemming. Normalt opptrer kromosomene som bærer den genetiske informasjonen i par. Ved Downs syndrom har man imidlertid et ekstra kromosom 21. Tilstanden kalles derfor også trisomi 21. Den kromosommessige defekten oppstår idet det befruktede egget deler seg, men hvorfor dette skjer er det ingen som vet med sikkerhet. Det finnes også andre og sjeldnere genetiske årsaker til Downs syndrom.
Barn med Downs pådrar seg ofte lungebetennelser og hjertesykdom. Mens enkelte er så velfungerende at de kan leve relativt selvstendige liv, og sågar arbeide, er det andre som er såpass hardt rammet at de trenger tilsyn døgnet rundt. De fleste med Downs syndrom dør før de har fylt 50 år.
Downsbarn vokser og utvikler seg langsommere enn jevnaldrende. Problemer i nervesystemet gjør dem mer utsatt for epilepsi og psykiske problemer, f.eks angst og depresjon. Relativt mange får Alzheimers sykdom i 40 års alderen.
Leveutsiktene for personer med Downs syndrom er vesentlig forbedret de siste tiårene. Forventet levetid er likevel noe forkortet.

Nettsteder om Downs syndrom – trisomi 21:

Downs Syndrom
Personer med Downs Syndrom kaldes ofte for mongoler og blev som gruppe første. Denne form for Downs Syndrom er ikke arvelig.

Norsk nettverk for down syndrom
Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler.
www.downsyndrom.no/

Foreldreforeningen for barn med Down syndrom i Oslo og omegn
Informasjon til foreldre, annonsering av kurs som blir holdt i foreningens regi, informasjon om generalforsamling, andre foreldresamlinger og treff med.
www.oslo.upsanddowns.no/

Downs syndrom – ABC Startsiden
Downs syndrom er oppkalt etter den britiske legen Langdon Down som beskrev sykdommen for første gang i 1866. Lidelsen er en medfødt psykisk funksjonshemming..
www.Abort ved Downs syndrom

Oppmerksomhet rundt og feiltolkingen av tallene for nemndbehandlet abort nylig gir grunn til å komme med ytterligere informasjon.
fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:
0:15,3112:1:0:0:::0:0&Mstartsiden.no/helse/funksjonshemninger/downs_syndrom/

Aborterer Downs-barn
Nesten alle som vet at fosteret de bærer på har Downs syndrom, velger å ta abort. De fleste som får barn med Downs syndrom, vet ikke at de bærer på et..
www.adressa.no/forbruker/helse/article905511.ece

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar