Hemolytisk – uremisk syndrom – HUS

Hva forårsaker hemolytisk-uremisk syndrom?
Det klassiske tilfellet av HUS hos barn følger blodig diaré forårsaket av E. coli O157:H7, en stamme av E. coli som skiller ut verotoksin (også kjent som shigatoksin).
Årsaken er delvis kjent. Infeksjon i tarmen med en helt spesiell type tarmbakterier med typenavnet E coli O157:H7 er kjent (enterohemorragisk E.coli, EHEC), og denne bakterien er en viktig årsak til utvikling av dette syndromet. Bakterien dør ved steking og koking.
Målet med behandlingen er å helbrede barnet og bedre overlevelsen. Det er ikke funnet noen medikamenter som har avgjørende innvirkning på sykdommen.
Hemolytisk-uremisk syndrom krever intens behandling i sykehus, og kan i sjeldne tilfeller være livstruende. Mange av barna blir imidlertid friske uten behandling, og får heller ingen senskader.
forkortet HUS) er en sykdom kjennetegnet ved mikroangiopatisk hemolytisk anemi, akutt nyresvikt og lavt blodplatetall (trombocytopeni).
Hemolyse betyr sprengning av røde blodlegemer og innebærer at betydelig seigere hemoglobin er fritt oppløst i blodets plasma og forandrer blodets viskositet så det blir altfor seigtflytende og blokkerer de tynneste blodårene.

Nettsteder om Hemolytisk-uremisk syndrom:

 

Hemolytisk uremisk syndrom – Wikipedia
Hemolytisk uremisk syndrom. Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket. Jump to: navigering, søk. Hemolytisk uremisk syndrom, avkorta HUS, er ein sjukdom kjenneteikna av.

Hemolytisk-uremisk syndrom – Pasienthåndboka.på mistanke om hemolytisk-uremisk syndrom der årsaken etter. det profesjonelle dokumentet «Hemolytisk-uremisk syndrom» i Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) – Lommelegen.no.hemolytisk uremisk. Uremisk innebærer at avfallsstoffer hoper seg opp i blodet fordi. Hemolytisk-uremisk syndrom er altså en kombinasjon av.

E.coli og hemolytisk uremisk syndrom (HUS). Bakteriene som kan gi.
Hemolytisk uremisk syndrom, ofte forkortet HUS, er en tilstand som inkluderer hemolyse og uremi. Er hemolytisk uremisk syndrom, HUS, farlig?

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar