Hemorrhagisk hjerneslag – hjerneblødning

Hemorrhagisk hjerneslag (ofte på folkemunne benevnt som hjerneblødning) er nevrologisk sykdom, som utgjør ca. 10-15% av alle tilfeller av hjerneslag.
Kernan WN, Viscoli CM, Brass LM, Broderick JP et al. Phenylpropanolamine and the risk of hemorrhagic stroke. N Engl J Med 2000; 343: 1826-32.

En blødning i hjernen er en mindre hyppig årsak (15 %) til slagtilfelle (hjerneslag). I 85 % av tilfellene er det i stedet tale om en blodpropp.

Blødninger i hjernen oppstår hovedsakelig på tre forskjellige måter:

1.
Ved det som normalt betegnes som en hjerneblødning skjer det en brist på et blodkar i hjernen. Herved kan blodet trenge ut i hjernevevet. Symptomenes karakter vil avhenge av hvilket område i hjernen det er truffet. Sykdommens omfang vil avhenge av hvor utbredt blødningen er.
2.
En bristing av et blodkar mellom hjernehinnene, fører til en såkalt subaraknoidalblødning (SAH). Dette skyldes vanligvis brister av en utposning (et aneurisme) på blodkaret. I enkelte tilfeller kan et slik likevel ikke påvises.
3.
Blødninger, som oppstår som følge av ulykkestilfelle (slag og traumer), betegnes ikke som hjerneslag og omtales ikke her.

Hyppighet
I Danmark forekommer ca. 1.500 tilfeller av hjerneblødning årlig. Omkring 250 tilfeller skyldes brister av en utposning på blodkaret.

Symptomer
Symptomene på en hjerneblødning oppstår som regel helt akutt og uvarslet, og kan fullstendig ligne de symptomene som sees etter en blodpropp i hjernen. Det er likevel ofte knyttet med smerter/hodepine å få en hjerneblødning. Ved en subaraknoidalblødning er det vanligste symptomet en plutselig oppstått, uvant, «smellende» og voldsom hodepine. En alvorlig hjerneblødning og subaraknoidalblødning kan begge påvirke bevisstheten og være livstruende.

Faresignal
En plutselig oppstått, uvant, «smellende» og voldsom hodepine kan være et advarselstegn på en mindre brist og lekkasje fra et aneurisme. Dette betegnes en «advarselsblødning». Ofte oppstår symptomene på hjerneblødning og subaraknoidalblødning likevel helt uten forvarsel, slik, at det ikke er mulighet for å reagere så.

Risikofaktorer er:

* forhøye blodtrykk
* utposning (aneurisme) på et blodkar
* misdannelse av blodkar
* sjeldne arvelige tilstander.

Forholdsregler
Ved akutte symptomer bør man rask muligt undersøkes/innlegges på sykehus. Det er viktig å bekrefte eller avkrefte mistanken om en hjerneblødning, samt å motvirke en eventuell forverring av symptomene.

Undersøkelse
En CT-skanning av hjernen vil kunne avsløre om det har vært en hjerneblødning eller en subaraknoidalblødning. Hvis det har vært symptomer på en «advarselsblødning», kan resultatet av en slik skanning likevel være normal. I så fall må det utføres en undersøkelse av ryggmargvesken (lumbalpunktur) etter minst 12 timer, for å påvise eventuelle nedbrytingsprodukter fra de røde blodlegemene. Slik finnes normalt ikke i ryggmargsvesken, og hvis de påvises er det tegn på at det har vært en mindre blødning.

Ved mistanke om et aneurisme eller misdannelse av blodkar må det utføres en undersøkelse av blodkarene (angiografi). Dette kan foregå ved en MR-skanning eller en undersøkelse, hvor det sprøytes inn kontrast i blodkarene via et kateter (plastikkslange).

Blodtrykksmåling vil alltid være påkrevd.

Behandling
Denne vil alltid være individuell, idet symptomene kan ha mer forskjellig karakter og omfang.Ved en hjerneblødning kan en operasjon, hvor man tømmer ut blodssamlingen, i enkelte tilfeller komme på tale. Hvis det oppstår tegn på forhøyelse av trykket inne i hjernen, kan en operasjon med anleggelse av en trykkavlastende ventil bli krevd.

I mange tilfeller vil det ikke være behov for noe kirurgisk inngrep.

Har det derimot vært tale om en subaraknoidalblødning – må en operasjon for å avlukke aneurism overveies. I så fall er det forskjellige metoder, som kan tas i bruk, hvilket også gjør seg gjeldende ved misdannelser av kar.

Under sykehusinnleggelse kan det bli iverksatt gjenopptrening som ved en blodpropp i hjernen. Konstant forhøye blodtrykk behandlet med blodtrykksnedsettende medisin.

Nettsteder om Hemorrhagisk hjerneslag – hjerneblødning:

Hemorrhagisk hjerneslag – Wikipedia
Hemorrhagisk hjerneslag. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til:. Hemorrhagisk hjerneslag (ofte på folkemunne benevnt som hjerneblødning) er.

Hjerneslag – Wikipedia
Ved iskemisk hjerneslag, som utgjør ca. 85-90% av alle hjerneslag, inntreffer en avlukning av en blodåre og. Se hele artikkelen: Hemorrhagisk hjerneslag.

Vårmøte i Norsk Nyremedisinsk Forening
VÃ.RMØTE NORSK NYREMEDISINSK FORENING 4.-7. MAI 2006. PROGRAM. 2. 2006 fikk flere barn hemorrhagisk. gjennomgått hjerneslag. Det var også.

Sensorveiledning vår 2005. Oppgave 1. sannsynlig fått et hjerneslag forårsaket av enten cerebral. sekvens) som kan avgjøre om pasienten har hatt en ischemisk eller hemorrhagisk hendelse.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar