Herpesvirus

Genital herpes er en infeksjon i underlivet med herpes simplex virus (HSV). Det skilles mellom to typer virus: HSV-1 og HSV-2. Første utbrudd (primærinfeksjonen) kommer oftest få dager til uker etter smitte.
Årsaken til at enkelte får det som populært omtales som helvetesild, er herpes zoster-viruset, som også forårsaker vannkopper. I noen tilfeller forblir dette viruset i en ”slumrende” tilstand i kroppen (i en gruppe nerveceller i ryggmargen) etter at selve vannkoppene er forsvunnet.
I de tilfellene hvor smertene er lokalisert til bryst eller mage, vil utslettet bare komme til syne på en kroppshalvdel, noe som er helt spesielt ved herpes zoster.
Ved herpes zoster i øvre del av ansiktet, er det påkrevd med en egen form for behandling som forhindrer at det oppstår en kronisk sårdannelse i øyet.
Genital herpes smitter ved seksuell kontakt. Praktisering av munnsex medfører fare for smitte fra munn til kjønnsorganer, og omvendt. Viruset vandrer langs nervebaner, og går i hvilefase i såkalte nerveganglier.
Medikamentell behandling erstatter ikke andre tiltak for å hindre spredningen av denne seksuelt overførte infeksjonen. Du bør bruke kondom og praktisere sikker sex, og du bør informere partneren din om at du har en smittsom infeksjon.

Herpes på leppen (Forkjølelsessår)

Hyppighet
Forkjølelsessår er en av de mer vanlige infeksjonene i befolkningen. Nesten alle voksne dansker er smittet med den viruset som er årsaken til sykdommen. Det er likevel bare ca. hver femte av de smitta, som vil bli sjenert av tilbakevendende utbrudd av sykdommen. de fleste, som har forkjølelsessår, har utbrudd ca. 2-3 ganger om året. Noen har sjelden, mens andre har hyppigere utbrudd.

Årsak
Forkjølelsessår skyldes en virusinfeksjon. Det er tale om et virus, som nevnes herpes simplekser virus. Dette virus blir de fleste barna smittet med tidligere i liv.
Sykdommen overføres ved kontakt med såret eller spytt som inneholder virus. Det er ikke alltid at man er klar over at man er blitt smittet. Bare en mindre andel av de smitta, vil få en forbigående betennelse på lepper og i munnen.

Herpes virus vil likevel forbli i kroppen resten av liv. Virus ligger i en dvaletilstand i følenervenes røtter, som ligger tett på ryggsøylen. Sent kan virus så bli aktiv igjen og vandre ut til huden og slimhinnene og gi nytt utbrudd av sykdommen.

Symptomer
Et herpesutbrudd på leppen vil vise seg som små blærer, som raskt brister. dermed oppstår et overfladisk sår. Etter noen dager vil det komme en sårskorpe, som sent faller av. Hele utbrudd varer ca. 7-10 dager. Leppen vil være helt normal å se på etter utbruddet. Det kommer slik ikke arr etter infeksjonen.

I forbindelse med herpesutbruddet kan det være ømhet, svi eller kløe på leppen.
Det er noen mennesker, som ikke får herpesutbrudd på leppen, men et annen sted i ansiktet, f.eks. på kinnet.

Hvis man har astmaeksem eller barneeksem, kan man risikere å få større utbrudd av herpes, som sprer seg til større deler av ansiktet og halsen.

Faresignal
Ca. halvdelen av de som har forkjølelsessår kan 1-2 dager før et utbrudd merke «faresignal» som tegn på at et nytt utbrudd er under akselerasjon. Det kommer følelsesløshet, svie eller brænden på leppen. Det er på dette tidlige tidspunktet, man skal begynne å behandle, så man forhindrer at infeksjonen kommer i full flor.
Det er enkelte personer, som blir utilpasse i forbindelse med et herpesutbrudd. Noen klager over tretthet og hodepine når de har forkjølelsessår.

Hvis man har kronisk kløende eksem i ansiktet og på kroppen, skal man være oppmerksom på at kraftig forverring av eksemet kan være tegn på herpesinfeksjon.

Hva kan man selv gjøre?
Det er vis ting som kan framprovosere utbrudd av herpes på leppen. Det svinger seg om:

Fysisk sykdom som f.eks. forkjølelse, herav navnet på lidelsen. Andre sykdommer som svekker kroppens egen immunforsvar kan likeledes være årsaken til at herpesvirus atter blir aktiv.

Utsettelse for sterk sollys. Det kan være i forbindelse med sommerferie eller skiferie. Solariumbehandling kan også være årsaken.

Stress. En oppjaget og stresset hverdag kan være forklaringen på utbrudd av sykdommen.

Menstruasjon. Noen kvinner vil berette, at utbrudd ofte dukker opp i forbindelse med menstruasjon.

de fleste utbruddene av herpes på leppen kommer likevel uten at man kan peke på en utløsende årsak.

Hvis man tilhører den gruppen personer som får herpes, når man utsettes for sterk sollys, kan man med fordel anvende en leppepomade, som inneholder en solblokker. Herved kan man forhindre utbrudd.

Hyppige utbrudd av forkjølelsessår kan være indikator på at man bør overveie å legge om sin hverdagen, så den blir mindre stresset.

Man skal være oppmerksom på, at herpesvirus, som finnes i forkjølelsessåret, kan smitte andre. Det er spesielt, hvis man har samleie eller dyrker munnsex (oralsex), at virus kan overføres til partneren. Dette kan resultere i herpes ved kjønnsdelene (genital herpes).

Det nyfødte barnet er likeledes mer følsom overfor smitte med herpesvirus. Personer med forkjølelsessår bør ikke være i tett kontakt med det nyfødte barnet.
Undersøkelse

de fleste kan lære å kjenne utbrudd av forkjølelsessår. Mange vil derfor ikke søke lege, men kan, hvis de ønsker behandling, henvende seg på apoteket, hvor det kan gis råd om sykdommen og muligheten for behandling.

Forløp
Både barn og voksen kan få utbrudd av sykdommen. Kroppen blir derfor ikke immun overfor herpesvirus. Herpesvirus vil være i kroppen hele livet og derfor kan det komme utbrudd hele livet.

Behandling
Det er mulig å behandle et herpessår på leppen. Generell skal man begynne behandlingen så tidligere som mulig, helst når det kommer de første symptomene eller den tidligst hevelsen med blærer.

Det finnes i dag krem, som inneholder stoff, som hemmer herpesvirus. På apoteket kan du kjøpe disse preparatene uten resept.

Det finnes mange husgeråd mot forkjølelsessår, men det er ingen av disse som har dokumentert virkning.

Hvis du likevel ikke synes at kremene virker tilstrekkelig godt, kan du søke råd hos din praktiserende legen. Spesiellt hvis det er mer hyppige utbrudd av herpes på leppen, kan det være nødvendig å gi en forebyggende tabletbehandlingmed et virushemmende stoff.

Nettsteder om Herpesvirus:

SOS
Det finnes 2 typer herpesvirus; herpesvirus 1 og herpesvirus 2 (genital herpes). Herpesvirus 1 gir ansiktsinfeksjoner, som munnsår, og er ganske vanlig.
www.hfu.no/hsu/tema/sos.htm

Harde fakta om Mannens helse – Vanlige spørsmål om herpes
Det finnes flere typer herpes virus. Mange har hørt om at herpes virus type 1. Det er imidlertid viktig å være klar over at herpes virus type 1 også kan.
hardefakta.com/herpes/faq.html

Herpesvirus – Wikipedia
Herpesvirus er en familie DNA-virus, som kan gi opphav til flere herpesvirusinfeksjoner. Blant de mest vanlige er varicella zoster-viruset (VZV) som..
no.wikipedia.org/wiki/Herpesvirus

Hornhinnebetennelse med herpesvirus – Lommelegen.no
Hornhinnebetennelse med herpesvirus. Betennelsen kan sitte i det øverste laget av hornhinnen som er vanligst, eller trenge ned i dypere lag som er sjeldnere..
www.lommelegen.no/php/art.php?id=320943

Annonser:

Legg igjen en kommentar