Hjernehinneblødning

Hjernehinneblødning, eller subarachnoidal blødning, er en sykdomstilstand hvor det foreligger en blodansamling mellom spindelvevshinnen (Lat: arachnoidea) og hjernens overflate. Blødningen oppstår spontant i forbindelse med ruptur av et blodkar, som regel på grunn av en forutliggende medfødt karmisdannelse (hjerne-aneurisme eller en arteriovenøs malformasjon) eller som følge av en traumatisk hodeskade.
Hjernehinneblødning som skyldes ruptur av intrakranialt aneurisme, er en akutt livstruende sykdom. Det er 300 – 400 tilfeller årlig i Norge, og dødeligheten er høy, omkring 40 % (1). På grunn av overhengende fare for reblødning, trenger pasientene hurtig nevrokirurgisk behandling.

Aneurismer (utposninger på blodårene) ved hjernen kan brått sprekke og føre til hjernehinneblødning. For å unngå ny blødning må aneurismet repareres. Etter 10 års erfaring med endovaskulær reparasjon som et alternativ til mikrokirurgi, konkluderer Rikshospitalet med at de to metodene til sammen kan hjelpe flere pasienter enn før.
Rikshospitalets behandling ved hjernehinneblødning bygger på et tett samarbeid mellom nevrokirurger og nevroradiologer. Pasientene fraktes raskt fra mottak til computertomografi – der CT-angiografi identifiserer blødningsstedet.

 

Nettsteder om Hjernehinneblødning:

Riksnett
Aneurismer (utposninger på blodårene) ved hjernen kan brått sprekke og føre til hjernehinneblødning. For å unngå ny blødning må aneurismet repareres.
www.rikshospitalet.no/print.asp?nPubID=3476

SMIL – Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk
Subaraknoidalblødning, SAB, (hjernehinneblødning) er en blødning fra pulsårer inne i skallen, men utenfor selve hjernen. Landsforeningen for slagrammede.
www.smil.uio.no/index.php?action=subject&letter=T&subject=279

NettDoktor.no – ordbok – Ord på H
Hjernehinneblødning. Blødning mellom arachnoidea og pia, oftest fra en revet utpose eller utvidning på en av hjernepulsårene.
www.nettdoktor.no/medisinsk_ordbok/h.php

Annonser:

Legg igjen en kommentar