Hjertesvikt

Ved hjertesvikt er hjertets pumpekapasitet utilstrekkelig i forhold til kroppens krav. Hvis venstre hjertehalvdel svikter, vil blod samle seg opp i lungene, fordi venstre hjertehalvdel ikke er i stand til å føre det videre hurtig nok. Resultatet blir en væskeopphopning i lungene (lungestase). Hvis høyre hjertehalvdel svikter, vil blodet samles i kroppen, og man får væskeopphopning i vevet (beina og indre organer, f.eks. leveren).
Lettere grader av hjertesvikt behandles i allmennpraksis. Ved uttalt hjertesvikt er det nødvendig med sykehusbehandling. Hensikten med behandlingen er å lindre symptomene, bedre livskvaliteten og øke livslengden.
Hjertesvikt betegner en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe blodet rundt i kroppen kraftig nok. Det betyr at enkelte organ får for dårlig blodtilførsel. De mest typiske plagene som oppstår, er tung pust og nedsatt fysisk yteevne.
Hjertesvikt er en alvorlig tilstand der det allerede har oppstått varige forandringer i hjertet. Medikamentene som benyttes, er til stor hjelp, og bidrar i betydelig grad til å lindre plager og forlenge liv.
Venstresidig hjertesvikt med lungestuvning gir hovedsakelig åndenød og følgende nedsatt funksjonsnivå. Ved lett grad av svikt oppleves åndenød kun ved anstrengelse, i motsetning til alvorligere tilfeller, hvor man også kan få åndenød ved hvile. Det kan også være kronisk tørr hoste.
Høyresidig hjertesvikt kan medføre hevelse av beina (ødem). Hevelsen kan medføre tørr hud på leggene, fordi presset inne fra vevet blir for stort. Man kan utvikle utslett (staseeksem) som kan kompliseres av sår som ikke vil hele (venøse leggsår).
Midler mot dårlig hjertefunksjon får hjertet til å arbeide mer effektivt.

Nettsteder om Hjertesvikt:

http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=1516

Hjertesvikt – Wikipedia
Når hjertet ved hjertesvikt har problemer med å trekke seg sammen, vil hjertets volum øke. Hjertesvikt må ikke forveksles med hjertestans, som.

Hjertesvikt – Lommelegen.no
Nyoppdaget hjertesvikt. er første gangen du får påvist hjertesvikt, vil legen undersøke deg grundig for å finne årsaken.

Tidsskriftet – Bruk av beta-blokkere ved hjertesvikt. og frykt for bradykardi har imidlertid bruken ved hjertesvikt vært omdiskutert. fast at beta-blokkere også bør være førstehåndspreparat ved hjertesvikt.

Hjertesvikt
Hjertesvikt kan være både lett og alvorlig. Lett hjertesvikt medfører. Ved alvorlig hjertesvikt skal det lite anstrengelse til før kroppen melder fra.

Hjertesvikt – AstraZeneca
Dersom hjertet ikke klarer å pumpe tilstrekkelig med blod eller ikke makter å skape nødvendig drivtrykk, svikter det. Det er det som heter hjertesvikt.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar