Hofteleddsdysplasi – hund – HD

Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger.
Utviklingen av HD hos en hund skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Arvbarheten gir uttrykk for hvor stor del av totalvariasjonen i en egenskap som skyldes arvelige faktorer. Norske undersøkelser viser en arvbarhet for HD på noe over 20%.
Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene og kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet.
Gjennom smerteterapi kan en hund med kliniske symptomer på HD få et bedre liv. Når smertene er borte, kan den lettere trenes opp, slik at den kan få bygget opp muskulatur og fungere langt bedre.

Nettsteder om Hofteleddsdysplasi – hund:

Hofteleddsdysplasi. skylden på miljøet, som for eksempel feil oppvekstforhold, når en hund får HD. utviklingen av sykdommen, vil ikke en hund få HD dersom den ikke har arvelig.

Hofteleddsdysplasi (hund) – Wikipedia
Hofteleddsdysplasi (hund) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Gå til: navigasjon. Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene og kan angå ett.

Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund
Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund. Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub. Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene.

HD
Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund. Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub. resultatet for den enkelte hund blir registrert i NKKs.

Annonser:

Legg igjen en kommentar