Hypertermi

Hypertermi betyr en unormal oppvarming. Det kan oppstå i varmt vær, særlig i forbindelse med væskemangel dehydrering siden vi bruker mye vann for å holde temperaturen nede både ved svette og ved at vanndamp pustes ut.
Ved malignt nevroleptika syndrom er høy temperatur et av de viktigste symptomene. Dette er en tilstand som oftest forekommer hos eldre som bruker en gruppe beroligende medisiner som kan motvirke forvirring nevroleptika.
Feber og hypertermi er to forskjellige tilstander. Hypertermi er overoppheting som for eksempel kan finne sted ved at barnet er innelukket i bil en svært varm dag. Hypertermi kan også skyldes sjeldne reaksjoner på legemidler. Ved hypertermi kan barnet få skadelig høy kroppstemperatur.
Feber øker stoffskiftet. Surstofforbruket til barnet øker med omtrent 13% per grad over 38 grader.

Nettsteder om Hypertermi:

Tidsskriftet – Malign hypertermi – en arvelig og potensielt livstruende.
Malign hypertermi er en sjelden, livstruende komplikasjon ved anestesi. Tegn på malign hypertermi kan ses ved innledningen av anestesien, lenger ut.

Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus – hypertermi. harrollen som pasient i hypertermi-behandling overvåket av sykepleier Torill. de årene Haukeland har drevet med hypertermi har det skjedd at enkelte pasienter.

Hypertermi – Wikipedia
Hypertermi betyr en unormal oppvarming. Barn med feber som dekkes til med dyner og klær kan få hypertermi i tillegg til feberen.

Annonser:

Legg igjen en kommentar