Hypotyreose – lavt stoffskifte

Hypotyreose, også omtalt som lavt stoffskifte, er en sykdom forårsaket av nedsatt utskillelse av hormonet thyroxin, som produseres i skjoldbruskkjertelen (glandula thyroidea).
Kompliserte og upresise ord og uttrykk kan gjere diskusjonen om hypotyreose vanskeleg. Hypotyreose betyr lav funksjon i skjoldbruskkjertelen. Ordet stoffskifte omfatter alle kjemiske prosessar som foregår i cellene i kroppen. Ved hypotyreose går svært mange av desse prosessane tregare enn normalt – av dette kjem namnet lavt stoffskifte.
Pasienter med overordnet hypotyreose behandles med levotyroksin på samme måte som de som har primær hypotyreose , men doseringen må styres etter den kliniske responsen og serumnivået av fritt T4. Før behandling starter må hypofyse-funksjonen være utredet og glukokortikoid-behandling startet hvis det foreligger ACTH-mangel (sekundær binyrebarksvikt).
Ved hypotyreose får mange legemidler forsterket effekt pga. langsommere metabolisering i leveren (digitalis, betareseptor-antagonister, morfin, sedativa og andre psykofarmaka).
Alle nyfødde i Norge får tilbod om testing for hypotyreose. Ein oppdagar på denne måten årleg knapt 20 spedbarn med sjukdomen. Kor mange som utviklar hypotyreose i løpet av oppveksten er usikkert, men det kan vere så mange som 1 %.

Nettsteder om Hypotyreose – lavt stoffskifte:

http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=1136

Hypotyreose – lavt stoffskifte – Lommelegen.no. og upresise ord og uttrykk kan gjere diskusjonen om hypotyreose vanskeleg. Hypotyreose betyr lav funksjon i skjoldbruskkjertelen.

Tidsskriftet – Behandling av hypotyreose. (TSH) og lavt nivå av fritt tyroksin er diagnostisk for primær hypotyreose. Det er enighet om at hypotyreose primært skal behandles med tyroksin.

Behandling av hypotyreose
Det er enighet om at hypotyreose. primært skal behandles med tyroksin. er viktig å huske at primær hypotyreose kan. være forbigående, som ved subakutt tyreoi.

Hypotyreose – Wikipedia
Hypotyreose, også omtalt som lavt stoffskifte, er en sykdom forårsaket av. Inntak av store doser jod kan gi forbigående hypotyreose.

Hypotyreose – årsaker, symptom og diagnose – Lommelegen.no
Den vanlegaste årsaka til hypotyreose i Norge er betennelse i skjoldbruskkjertelen. Hypotyreose påverkar kroppen på mange måtar.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar