Iktyose

Iktyose eller ichtyosis er en samlebetegnelse for en rekke forholdsvis sjeldne hudsykdommer. Det finnes mellom 20 og 30 forskjellige typer. De vanligste er Ichthyosis vulgaris, kjønnsbundet ichthyosis, Lamellær ichthyosis, Bulløs ichthyosis og syndromer med Ichthyose (Netherton). Viktig kjennetegn er at huden blir tørr, fortykket og skjell-lignende. På grunn av dette er iktyose også kjent som «fiskehud».
ktyose er en sjelden sykdom som er lokalisert til de øvre hudlag (stratum corneum). Pasienter med iktyose har endringer i genene (mutasjoner) som fører til feil i hudcellene, og resultatet blir den typiske hudoverflaten. I noen tilfeller kan iktyose påvises før fødselen. Hudforandringene går fra mild rødhet i huden og/eller fin skjelling, til store, fastsittende, plateliknende skjell til blemmedannelse. De mest omfattende hudforandringene påtreffes ved de mest sjeldne, arvelige iktyoseformene.
Iktyose kan så langt ikke kureres, men dempes gjennom bruk av fete kremer og salver. Symptomene ved enkelte av iktyosetypene kan fjernes helt eller delvis ved hjelp av retinoider, for eksempel gjennom Acitretin (Neotigason). Retinoider har en normaliserende virkning på «opphopingsprosessen», men har en del alvorlige bivirkninger Et sunt kosthold og trening kan være effektivt. Mange har også god effekt med bruk av vitaminer og kosttilskudd, fiskeoljer, Omega 3, Nattlysoljer etc i kapselform.

Nettsteder om Iktyose:

 

Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom, livsstil og helse. (hereditær) og ervervet iktyose tilhører en gruppe. Begge hovedtypene av iktyose opptrer likt.

Iktyose – Wikipedia
Iktyose eller ichtyosis er en samlebetegnelse for en rekke forholdsvis sjeldne hudsykdommer. På grunn av dette er iktyose også kjent som «fiskehud».

Iktyose, fiskehud – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom, livsstil og helse. (hereditær) og ervervet iktyose tilhører en gruppe. Begge hovedtypene av iktyose opptrer likt.

Norsk Keratose Forening
Norsk Keratose Forening sin hjemmeside. Inneholder blandt annet informasjon om Ichthyose og andre hudsykdommer.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar