Koarktasjon av aorta

Hva er koarktasjon av aorta?
Koarktasjon av aorta er en medfødt hjertefeil som innebærer en forsnevring av hovedpulsåren aorta , etter stedet der arterien utgår til hode og armer. Feilen kan føre til at hjertet blir belastet med et høyt trykk. Dersom det er veldig trangt, stilles diagnosen ofte tidlig, bare kort tid etter fødsel. Dersom det er bedre plass, oppdages feilen gjerne ikke før i voksen alder.
Aorta er hovedpulsåren som går ut fra hjertet og forsyner kroppen med blod. En forholdsvis vanlig medfødt misdannelse i denne er en forsnevring i brystdelen av aorta.
Medfødte misdannelser i hjertet eller de store blodårene som omgir hjertet, er ikke uvanlig. Mange av disse vil være så små at de aldri vil gi noen plager. For at en slik misdannelse skal kunne kalles en medfødt hjertefeil, må den være av en slik art eller størrelse at den vil kunne gi betydning for livskvalitet eller levealder. Medfødte hjertefeil dannes når hjertet formes, altså i første del av svangerskapet.
For aortakoarktasjon er leveutsiktene normale.
Feilen kan opereres ved at den biten av aorta hvor problemet ligger, fjernes og erstattes av et lite rør. Mange kan leve lange liv etter operasjonen, og det trenger ikke ha stor innvirkning på hverdagen. Men en del lider senere fortsatt av høyt blodtrykk, gjerne fordi det fortsatt er litt trangt i området hvor problemet har vært.
De fleste hjertefeil oppdages ved rutinekontroller uten at barnet har vist noen tegn til hjertesykdom. Det som ofte oppdages, er en «bilyd» når legen lytter på hjertet. Barn med normale hjerter kan også ha bilyder, men det vil ofte være nødvendig med ytterligere tester for å finne ut om det er noe galt i hjertet som forårsaker bilyden.

Nettsteder om Koarktasjon av aorta:

 

Koarktasjon av aorta – Wikipedia
Det mistenkes at koarktasjon av aorta noen ganger kan ha en sammenheng med. Turner syndrom, da noen jenter med denne lidelsen også har koarktasjon av aorta.

Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus – Koarktasjon av aorta. dette?Koarktasjon av aorta, forkortet CoA (eng: Coarctation of the Aorta), er en. Koarktasjon av aorta. Hva slags hjertesykdom er dette?

Forskning: Nasjonal forskningsinformasjon – fag – pediatri. basert på kvantitativ analyse av spontanbevegelser hos spedbarn. og anaerob terskel ved belastning av pasienter operert for koarktasjon av aorta.

:Mammanett:
En nettside for gravide og barn 0-6 år. Koarktasjon av aorta: Aorta er vår hovedpulsåre som fører oksygenrikt blod til resten av kroppen.

Pediatrisk institutt – 1998. og foreldre og helsepersonellets vurdering av familiebelastnin. fra kirurgisk behandling av koarktasjon av aorta ved Haukeland Sykehus 1975-96. 1998.

Annonser:

Legg igjen en kommentar