MBD

MBD skyldes kroppslige, kjemisk-biologiske eller nevropsykologiske forstyrrelser og kan behandles med medikamenter.
MBD, eller ADHD som syndromet også kalles, er en utbredt tilstand. En regner med at rundt 5% av alle barn har MBD, og de vanligste symptomene er hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og impulsivitet.
MBD er en diagnose innen psykiatrien som betegner atferdsvarianter som blant annet kjennetegnes ved hyperaktivitet og som skyldes små forstyrrelser i hjernen. Ordet er en forkortelse for det engelske Minimal Brain Dysfunction, det vil si «ytterst liten funksjonsforstyrrelse i hjernen». Begrepet er en sekkebetegnelse og er fra 1990-tallet stort sett erstattet av den mer presise diagnosen ADD med eller uten hyperaktivitet som brukes om personer med oppmerksomhetssvikt, og utpreget impulsivitet. MBD ble på 1980-tallet særlig brukt om urolige barn med lærevansker.
En rekke mennesker som lider av sykdommen MBD, sliter med enorme problemer. Hadde de fått medisin, kunne de fleste plagene vært borte. Men fordi den mest effektive medisinen mot MBD er amfetamin, har myndighetene vært svært restriktive i slik behandling.

Nettsteder om MBD:

mbd
MBD foreningen mener at en AD/HD diagnose ikke fritar for ansvar for egne gjerninger. Det te har vi tatt opp med den rettspsykiatriske kommisjon som uttaler
www.adhd-foreningen.no/foreningen/Pressemeld.htm

MBD (fork.) – CAPLEX
Artikkel. MBD, kortform for eng. minimal brain dysfunction
www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9322643

MBD-artikler til salgs
MBD-barns forhold til jevnaldrende og samspill i familien. MBD/AD/HD/Tourettes syndrom som en del av den menneskelige variasjon, 4/97. Kirsten Flaten
www.mbd.no/litteratur/artikkel.htm

adhd
MBD er en sekkediagnose. Personer med denne diagnosen har små. Det er svært viktig for MBD-AD/HD -barnets utvikling at tiltak settes inn tidlig.
www.tftbergen.no/adhd_ny.htm

Annonser:

Legg igjen en kommentar