Meticillinresistente Staphylococcus aureus – gule stafylokokker

MRSA (Meticillinresistente Staphylococcus aureus) er gule stafylokokker som er blitt motstandsdyktige mot de vanligste gruppene av antibiotika. Forekomsten av MRSA-infeksjoner i Norge, resten av Norden og i Nederland er lav, men særlig i Finland, Sverige og i Danmark har det vært større utbrudd.
MRSA-infeksjon behandles som regel med intravenøs vancomycin og/eller teicoplanin.
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er betegnelsen på en spesifikk stamme av bakterien Staphylococcus aureus (gule stafylokokker) som har utviklet resistens mot antibiotika. Det ble påvist resistens mot penicillin i 1947 og senere også mot meticillin og andre vanlige antibiotika brukt mot stafylokokk-infeksjoner.
I Norge er MRSA mindre utbredt enn i mange andre land, sannsynligvis fordi myndighetene har drevet holdningskampanjer overfor legene, som har blitt relativt forsiktige i sin bruk og forskrivning av antibiotika. Alt helsepersonell og helsefagsstudenter som har arbeidet på helseinstitusjoner utenfor Norden og Nederland testes for MRSA før de igjen får utføre pasientrettet arbeid i Norge.
I alt 107 personer i Oslo-regionen har fått påvist meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) 1993 – 2000; 50 % ved Ullevål sykehus, 13 % ved sykehusets poliklinikker, 22 % ved andre sykehus, 8 % ved sykehjem og 7 % i primærhelsetjenesten.

Nettsteder om Meticillinresistente Staphylococcus aureus:

Kompendium i hygiene
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA). infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (mrsa) i sykehus.

Tidsskriftet – Kontroll av importinfeksjoner ved sykehjem
. med henblikk på meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) etter slike. BM, Syversen G. Meticillinresistente Staphylococcus aureus i Oslo i 2000.

Meticillinresistente Staphylococcus aureus – Wikipedia
Meticillinresistente Staphylococcus aureus. Fra Wikipedia, den frie. Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) er betegnelsen på en spesifikk.

Annonser:

Legg igjen en kommentar