Miltbrann – anthrax

Miltbrann – også kjent som anthrax – er en infeksjon som forårsakes av bakterien Bacillus anthracis. Sykdommen ses oftest hos kveg, sauer, geiter, kameler, antiloper og andre planteetere.
Miltbrann er som regel en harmløs hudsykdom som lett lar seg behandle med penicillin og der utslettet er forsvunnet etter 1-3 uker.
Miltbrann er som regel en ufarlig sykdom som kan behandles med antibiotika. Vanligvis opptrer tilstanden hos personer som har kontakt med dyr som sau, kveg, hester, geiter, gris. 2-5 dager etter at man er smittet, får man eventuell utvikling av typisk utslett.
Miltbrann er den folkelige benevnelsen på infeksjonssykdommen anthrax som forårsakes av anthrax-basillen. Miltbrann er først og fremst en sykdom hos større planteetere som sauer, kveg, hester, geiter og svin.
Smitte hos mennesker skjer direkte eller indirekte fra dyr. Miltbrann er i enkelte land en sjelden yrkessykdom hos bønder, veterinærer og mennesker som er i stadig kontakt med dyr eller dyreprodukter – hyppigst hud, ull og beinmel.
Miltbrannbakterien har lenge vært utprøvd som våpen i biologisk krigføring. Man vet ikke hvor mange land som har utviklet bakterien til slik anvendelse. Men hundrevis av laboratorier verden over har lagre av miltbrannbakterier til forskning, diagnose av sykdommen og utvikling av vaksiner.
Bakterien er ikke synlig med det blotte øye. Miltbranntilfellene i USA har smittet via et pulver, som kan være hvitt eller brunt. Fargen avhenger naturlig nok av hva pulveret inneholder utenom bakteriesporene.

Nettsteder om Miltbrann – anthrax:

 

Miltbrann (anthrax)
Miltbrann (anthrax) Bakteriell zoonose som. Miltbrann var tidligere ikke uvanlig hos storfe. 2001 ble det av ukjente sendt ut såkalt «miltbrann.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar