Munn – og klovsyke

Ved mistanke om munn- og klovsyke tas prøver bl.a. av blemmeinnhold som sendes til spesiallaboratorier. Diagnosen stilles ved en immunologisk test, en såkalt antigen-antistoff test (ELISA), dvs. man påviser antigen. ELISA-testen tar vanligvis få timer. Diagnosen bekreftes ved at man dyrker og får oppvekst av virus fra blemmer på dyret.
Munn- og klovsyke er en sykdom som rammer dyr. Sykdommen er svært smittsom, få dyr dør av den, men den fører til store produksjonstap for bønder og landbruk. Sykdommen er forårsaket av et virus, mennesker kan bære dette viruset som smitte, men ikke bli syke av det. Hos mennesker finnes en sykdom som heter hånd-, fot- og munnsykdom. Denne sykdommen er forårsaket av et virus som er ufarlig og helt forskjellig fra munn- og klovsykevirus.
Munn- og klovsyke er en virusinfeksjon. Dette viruset er svært motstandsdyktig og kan overleve både på mennesker og dyr over lang tid. Sykdommen er noe av det mest smittsomme som er kjent. (Hos mennesker finnes en sykdom som heter hånd-, fot- og munnsykdom. Denne sykdommen er forårsaket av et virus som er ufarlig og helt forskjellig fra munn- og klovsykevirus.)

Nettsteder om Munn- og klovsyke:

 

Britene frykter mer munn- og klovsyke
. skal ha vist tegn til munn- og klovsyke, da den ble levert til. Munn- og klovsyke. og klovsyke Ikke munn / klov i Danmark Engelsk kjøtt på beina.

Fire nye utbrudd av munn- og klovsyke – Utenriks – NRK Nyheter
. nye tilfeller av den svært smittsomme munn- og klovsyken ble i går bekreftet av. De første tilfellene av munn- og klovsyke på de britiske øyer ble oppdaget.

Strakstiltak mot munn- og klovsyke
Strakstiltak mot munn- og klovsyke – Norske myndigheter er bekymret. ( Utenriks ). for nytt storutbrudd av munn- og klovsyke har gjort at engelske myndigheter.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar