Psykiske lidelser

Psykiske lidelser eller mentale lidelser er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen. Psykiske lidelser omfatter alt fra plager som enkle fobier og lettere depresjoner og angst til alvorlige sykdommer som schizofreni, paranoia og bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse).
Om lag halvparten av befolkningen vil i løpet av livet få en psykisk lidelse, som oftest i form av depresjoner, angstlidelser og misbruk/avhengighet av rusmidler.
Effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved milde til moderate former for depresjoner og ved kronisk tretthetssyndrom. Et så enkelt og billig tiltak som fysisk aktivitet er effektivt i behandling og forebygging av psykiske lidelser, og er derfor av stor betydning for folkehelsen.
Oppførsel som tyder på psykiske lidelser er kjent fra de eldste fortellingene vi kjenner til, og må betraktes som genuint menneskelig. Lidelsene er imidlertid blitt tolket og behandlet på forskjellig vis opp gjennom historien og i ulike kulturer. «Unormale» tilstander kunne for eksempel forklares som tegn fra gudene eller bekjempes med demonutdrivelser. Galleriet viser et tilfeldig utvalg historiske bilder som framstiller psykiske lidelser.
Det er dokumentert at mennesker med psykiske lidelser har generelt redusert fysisk form sammenlignet med andre.
Regelmessig fysisk aktivitet har gunstig virkning på psykisk helse; særlig i forhold til milde og moderate depresjoner, ved kronisk tretthetssyndrom og panikkangst. Også i forhold til generalisert angst ser man god effekt av fysisk aktivitet.

Nettsteder om Psykiske lidelser:

 

Forum -> Få psykiske lidelser av å ikke ha sex – Diskusjon.no
Kan man få psykiske lidelser av å vente med sex til man er gift (hvis det tar flere år).Om det gir psykiske lidelser skal vi ikke se bort ifra.

Privathospitalet Hamlet: Psykiske lidelser
Psykiske lidelser – en folkesygdom.Psykiske lidelser er blevet en af de store sygdomsgrupper i Danmark.Årsagerne til psykiske lidelser er ofte ukendte.

Psykiske lidelser – lettleste intervjuer med Norges fremste spesialister
Handler om å forebygge psykiske lidelser, risikofaktorer, symptomer og behandlingsmuligheter.Psykiske lidelser hos flyktninger og asylsøkere. Voldelige.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar