Rakitt – engelsk syke

Rakitt eller engelsk syke er i de fleste tilfeller en uttalt og langvarig mangel på vitamin D hos barn.
To til fire måneders behandling med vitamin D (f.eks. AFI-D) er tilstrekkelig behandling både av akutt mangel og til gjenoppbygging av lagrene. Etter den tid er det vanlig forebyggende behandling.
Rakitt (av gresk rhakis, «ryggrad») eller engelsk syke er en barnesykdom som fører til at skjelettet mangler nødvendig styrke, slik at visse knokler deformeres.
Rakitt var inntil for få år siden en nærmest utryddet tilstand i Norge. De senere år er forekomsten økt noe, men nesten utelukkende blant innvandrere.
Hovedårsakene til rakitt er for liten tilførsel av vitamin D i kosten og/eller for lite sollys. Ultrafiolette stråler fører til dannelse av vitamin D i kroppen vår. Normal solbestråling av huden i sommerhalvåret dekker i de fleste tilfeller behovet for vitamin D gjennom hele året. Dersom soltilgangen blir for liten, sikrer opptak av vitamin D fra kosten at vi får nok vitamin D.
Rakitt fører til skjelettsmerter, forsinka vekst, tannproblemer, muskelsvinn, spasmer og økt risiko for beinbrudd. Manglende styrke i skjelettet gjør at særlig lårbeina deformeres av kroppsvekta, slik at den syke blir unormalt hjulbeint. Deformasjon av brystkasse og kranium kan også forekomme.

Nettsteder om Rakitt:

Rakitt eller engelsk syke kommer av mangel på vitamin D hos barn. Sykdommen skyldes at skjelettet ikke tilføres nok kalk, slik at knokler og tenner ikke..
www.lommelegen.no/art/art2323.asp

Rakitt er egentlig navnet på en skjelettsykdom hos barn. Bakgrunnen er mangel på kalsium og/eller mangel på vitamin D i kosten, malabsorpsjon av vitamin D.
www.tannlegetidende.no/dntt/tid_utg/nr01_07/03_0107.htm

Rakitt – engelsk syke – Pasienthåndboka
Rakitt. Fra US Centers for Disease Control and Prevention. Rakitt eller engelsk syke er i de fleste tilfeller en uttalt og langvarig mangel på vitamin D hos..
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=13248

Annonser:

Legg igjen en kommentar