Schizofreni

Schizofreni er en hjernesykdom som fører til endringer i tankevirksomhet og adferd. Sykdommen er preget av perioder hvor man er ute av stand til å skjelne mellom virkelighet og egne forestillinger. Sykdommen rammer begge kjønn like hyppig og begynner typisk i 15-30 års alderen. Risikoen for å utvikle schizofreni er ca. 1% for befolkningen som helhet.
Schizofreni begynner vanligvis i tidlig voksen alder, men kan forekomme også på andre tidspunkt i livet. Personer som utvikler schizofreni i meget ung alder synes ikke å ha så gode utsikter som dem som får sykdommen i middelalder eller høy alder.
Schizofreni antas å skyldes en forstyrrelse i hjernens kjemiske balanse. Trolig er denne ubalansen lokalisert til neurotransmitter-systemet, kjemikaliene som nervene kommuniserer gjennom. De fleste fagfolk er av den oppfatning at også oppvekstvilkår og miljø spiller inn når en person utvikler schizofreni.
Årsaken til schizofreni er ukjent. Det er ser ut til at det foreligger et arvelig moment. Risikoen for å utvikle schizofreni i løpet av livet er ca. 1% for befolkningen som helhet. Hvis en av ens besteforeldre har sykdommen, stiger risikoen til 3%.
Noen opplever at sykdommen blir mindre alvorlig etter som årene går, men som tallene over forteller blir nok schizofreni for de aller fleste en livslang bekymring.
Diagnosen schizofren bruker man først når en person begynner å ha bisarre opplevelser; eksempelvis hører stemmer som kommenterer vedkommendes oppførsel, og får hallusinasjoner. Schizofrene har problemer med å tenke, se og oppleve forhold sammenhengende.
Schizofrene har ofte en sterk følelse av å være kontrollert av andre mennesker og gjenstander, det være seg sentralvarmesystemet, personer på TV, eller bare ”de andre”.
Schizofrene har problemer med å hanskes med dagliglivets stressfaktorer og utfordringer, og trenger rammer, mye ro og omsorgsfulle omgivelser.
Schizofreni er som regel en langvarig sykdom, men spontane helbredelser kan forekomme – selv etter mange års sykdom. Den anvendte medisinske behandlingen er ikke kurerende, men forkorter og tar «toppen» av de akutte episodene og bedrer de «negative» symptomene.

Nettsteder om Schizofreni:

 

Schizofreni
. derfor ikke bare en enkel definerbar schizofreni-sykdom som vi forholder oss til. Schizofreni debuterer oftest i alderen 18-28 år.

Annonser:

Legg igjen en kommentar