Sovesyke

trypanosoma, afrikansk sykdom, infeksjonssykdom forårsaket av parasitter (trypanosomer) og overført av tsetsefluer. Symptomer: hodepine og feber som utvikler seg til hjernehinnebetennelse. Kalles s. fordi det kan inntre sterk trang til søvn. Forløpet kan være akutt, men også strekke seg over flere år. Behandling med legemidler som er virksomme mot parasitten, er effektiv hvis den starter tidlig i forløpet.
Man regner med at sovesyken finnes over et 8 millioner kvadratkilometer stort område i Afrika, og at 7000 – 10 000 mennesker dør hvert år av sykdommen. Store epidemier har forekommet, særlig i sammenheng med sultkatastrofer der menneskers motstandskraft (imunforsvar) er svekket. Sovesyke ble først og fremst spredt av artene Glossina palpalis og G. tachinoides i Vest-Afrika og Glossina morsitans og G. pallidipes i Øst-Afrika.
Sovesyke er en sykdom som mange blir smittet av, særlig i Afrika. Sovesyke smitter mellom 50 000 og 70 000 mennesker hvert år.
Sovesyke er på fremmarsj i Afrika skyldes encellede parasitter som heter trypanosomer. Det finnes både en vestafrikansk og en østafrikansk form.

Nettsteder om Sovesyke:

 

NettDoktor.no – Afrikansk sovesyke
Afrikansk sovesyke skyldes en parasitt som fører til en. Afrikansk sovesyke er en insektsoverførbar sykdom, der tsetsefluen. «sovesyke».

Sovesyken herjer igjen – Illustrert Vitenskap
Sovesyken herjer igjen. 300 000-500 000 afrikanere får hvert år sovesyke. Antropologi Etnografi Medisin Afrika epidemi parasitt sovesyke sykdom tsetseflue.

Sovesyke – Wikipedia
Sovesyke er en sykdom som mange blir smittet av, særlig i Afrika. (en slags svepedyr) som framkaller sovesyke hos mennesker og nagana hos husdyr.

Tsetsefluer – Wikipedia
. meget alvorlige smittespredere som sprer sovesyke til mennesker og nagana til husdyr. Noen steder finnes mindre alvorlige versjoner av sovesyke.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar