Strålebehandling

Ved strålebehandling påvirkes cellenes evne til å dele seg, slik at en kreftsvulst vil kunne slutte å vokse, skrumpe inn og dø. Ofte brukes stråling sammen med kirurgi.
I dag omfatter strålebehandlingsmulighetene: røntgen, som er den vanligste formen for stråling; samt gammastråler, elektronstråling og nøytronstråling, som er minst anvendt. Strålebehandling gis enkelte ganger i form av at man implanterer radioaktivt materiale inni selve svulsten, en teknikk som i hovedsak anvendes ved kreft i livmorhalsen og livmoren.
Strålebehandling er kreftbehandling ved hjelp av stråling, først og fremst radioaktiv stråling (fra f. eks. radium, radioaktivt kobolt, fosfor eller jod) og røntgenstråling.
Strålebehandling har igjennom mange år vært en anerkjent og effektiv metode i behandling av kreft. Ved strålebehandling påvirkes cellenes evne til å dele seg. Stråling påvirker bare vevet i det aktuelle strålefeltet og virkningen av strålene øker med hvor stor dosen er.
Strålebehandling er først og fremst et godt alternativ for pasienter med livmorhalskreft, blærekreft, kreft i hode og hals (strupehodet og tungen), prostatakreft, Hodgkins sykdom og testikkelkreft. Ved disse kreftformene kan strålebehandling virke helbredende.
Selv om et krefttilfelle anses å være uhelbredelig, kan smertelindring være av stor betydning – særlig hvis svulsten er smertefull eller presser på nerver i ryggraden. Ettersom strålebehandling kan bidra til å krympe svulsten tilstrekkelig til at en oppnår smertelindring, er behandlingsformen av stor betydning når det kommer til å lindre plagene som følger med sykdommen.
Pasienter som skal ha strålebehandling må først på simulator for å tegne opp strålefeltet. Selve strålebehandlingen foregår på Avdeling for medisinsk fysikk og teknikk og er helt smertefri.
All strålebehandling gir noen bivirkninger
På samme måte som ved kirurgi kan langtidsbivirkninger ved strålebehandling ikke helt unngås. Avhengig av stråledosen, strålefeltet og pasientens individuelle reaksjonsmønster må man regne med bivirkninger selv om strålebehandlingen gis så skånsomt som mulig.

Nettsteder om Strålebehandling:

 

Strålebehandling
på Århus Kommunehospital var meget omfattende og indebar også at jeg fik. Jeg har læst folderen og set den udleverede video.

Stråleterapi som palliativ behandling
Klinisk anvendelse av ioniserende stråler. i behandling av pasienter med maligne. tilstander. Målsetning: å begrense eller drepe et gitt. tumorvolum.

Annonser:

Legg igjen en kommentar