Syndrom

Liste over noen syndromer

* Alzheimers sykdom
* Aperts syndrom
* Aspergers syndrom
* Cauda equina syndrom
* CSWS-syndromet
* Cushings syndrom
* Downs syndrom
* Fragilt X-syndrom
* Gillespie syndrom
* Hemolytisk-uremisk syndrom
* Kleine Levins syndrom
* Kronisk bekkenleddsyndrom
* Kronisk tretthetssyndrom
* Landau-Kleffners syndrom
* Mal de debarquements syndrom
* SARS
* Senior-Løken syndrom
* Sinding-Larsen og Johansson syndrom
* Sjögrens syndrom
* Stendhals syndrom
* Tourettes syndrom
* Truncus coeliacus kompresjonsstenose syndrom
* Waldenströms syndrom

Det høres ikke sunt ut; en sykdom som består av høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes og overvekt. Hva er metabolsk syndrom?
Man har nettopp kommet frem til nye, enklere retningslinjer for å sette diagnosen «metabolsk syndrom».

Dersom du oppfyller to av disse i tillegg til økt livvidde, har du metabolsk syndrom.

Hvilke verdier er «høye» verdier?

* triglyserider over 1,7 mmol/l
* HDL lavere enn 1.1 for kvinner og 0,9 for menn
* blodtrykksgrensen er 130 for det systoliske trykket (det høyeste tallet når man måler) og 85 for det diastoliske trykket. Dersom du allerede får behandling for høyt blodtrykk oppfyller du per definisjon dette kriteriet.
* fastende blodsukker over 5,6.

 

Nettsteder om Syndrom:

 

Syndrom er et medisinsk uttrykk for en sammenstilling av symptomer og tegn som ofte opptrer sammen. Syndrombegrepet er deskriptivt, og bygger på empirisk.
no.wikipedia.org/wiki/Syndrom

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar