Synstap

* Nedsatt syn i form av svekket avstandssyn eller innskrenket synsfelt
* Nærsynthet eller langsynthet (brytningsfeil) og grå stær er de hyppigste årsaker til nedsatt syn
* Synstap eller synsreduksjon øker i hyppighet med økende alder

For å angi hvor svekket synet er, kan en lege teste visus. Dette gjøres med synstavle (snellens tavle), fingertelling eller lyssans avhengig av hvor svekket synet er. Visus angis som hvor mange meter pasienten sitter fra tavlen delt på det antall meter en normalsynt klarer å lese det pasienten klarer.
Synstap er nedsatt eller fravær av syn der dette tidligere fantes. Syn er den sansen mennesket mottar mest informasjon fra, og dermed er mest avhengig av i sin oppfattelse av omgivelsene. Det kan derfor være en svært invalidiserende sykdom.

1. Svaksynt. Når visus på det beste øye er mindre enn 6/18 og til og med 6/60.
2. Sterkt svaksynt. Når visus på det beste øye er mindre enn 6/60 og til og med 3/60 (fingertelling 3 m.) Kategori 2 foreligger også ved total hemianopsi.
3. Blind kategori 3 Når visus på det beste øye er mindre enn 3/60 (fingertelling 3 m.) og til og med 1/60 (fingertelling 1 m.). Kategori foreligger også når synsfeltet er mindre enn 20 grader, men større enn 10 grader.
4. Blind kategori 4 Når visus på det beste øye er mindre enn 1/60 (fingertelling 1 m.) og minimum lik eller bedre enn lyssans. Kategori 4 foreligger også når synsfeltet er mindre enn 10 grader.
5. Total blind Når det ikke er lyssans.

Synstap eller synsreduksjon tilsier legeundersøkelse. Unntaket er i de tilfeller hvor forklaringen er langsynthet eller nærsynthet, der det er tilstrekkelig å bli undersøkt av optike.

 

Nettsteder om Synstap:

 

Synstap – Wikipedia
Synstap er nedsatt eller fravær av syn der dette tidligere fantes. synstap som skyldes endret lysgang gjennom øyets brytende medier.

Synstap eller synsreduksjon – Pasienthåndboka
Pasienthåndboka. Om sykdom, livsstil og helse. på det profesjonelle dokumentet «Synstap eller synsreduksjon» i Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Synstap med smerter – Lommelegen.no
Du kan tipse andre om artikkelen nedenfor ved å sende en epost-melding. Synstap ledsaget av smerter er en tilstand som må tas hånd om raskt, av øyelege.

Tidsskriftet – Akutt synstap hos åtte år gammel jente
Det er mange årsaker til akutt synstap hos barn. et relativt raskt innsettende synstap assosiert med afferent pupilldefekt og.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar