Valpesyke

Mot valpesyke brukes levende svekket valpesykevirus. Disse er kombinert med de andre viruskomponentene vi vaksinerer mot i Norge. Vaksinering bør skje når hunden er ca. 8 uker med en revaksinering 4 uker senere. Deretter følges et vaksinasjonsprogram satt opp i samråd med din veterinær. Etter første vaksinasjon er hunden beskyttet mot valpesyke etter 14 dager.
Valpesyke eller distemper er en svært smittsom sykdom hos hund og andre rovdyr som forårsakes av et såkalt paramyxovirus. Sykdommen er en av de mest alvorlige virussykdommene hos hunder – med en dødlighet på ca. 50-90%. Valper under 6 mnd er mest utsatt, men sykdommen kan ramme hunder i alle aldere og ha fatale følger. Vaksine forebygger (snakk med veterinær).
Hunder kan også utvikle senskader, som muskelrykninger, kramper, ukoordinerte bevegelser, unormale fryktreaksjoner og blindhet. Ofte opptrer slike nervøse symptomer flere uker eller måneder etter at hunden er kvitt de akutte symptomene. Selv etter milde former kan det oppstå neurologiske senreaksjoner. I mange tilfeller må hunden da avlives.
Valpesyke skyldes et paramyxovirus som kan gi stor dødelighet. Voksne hunder kan også bli syke, men valper er spesielt utsatt. Her i Norge er en stor del av hundepopulasjonen vaksinert, og i de senere år har sykdommmen forekommet svært sjeldent. Det har vært valpesykeepidemier i våre naboland som viser at sykdommen kan bryte ut om man ikke vaksinerer.

Nettsteder om Valpesyke:

Dyrlegene på Kirkestua
Av disse er parvo og kennelhoste de vanligste sykdommene. Valpesyke og smittsom leverbetennelse er heldigvis sjeldne sykdommer i Norge i dag.

Utklippstavlen
Omplasseringen Trofast er en ideell organisasjon som driver frivillig arbeid for å finne nye hjem til. åtte uker, mot valpesyke, parvo, hepatitt og.

Norsk Ilder Forening
Norsk Ilder Forening, for fremme av ilderhold i Norge. Viktig info vedr. valpesyke. Det er påvist valpesyke på en minkfarm i Norge.

Annonser:

Legg igjen en kommentar