Vegetativ tilstand

Vegetativ tilstand er en tilstand hos en pasient med alvorlig hjerneskade, hvor koma har utviklet seg til en tilstand våkenhet uten sporbar selvbevissthet. Det er uenighet innen både medisinen og jussen om hvorvidt denne tilstanden er reversibel.
En definisjon på vegetativ tilstand er «En klinisk tilstand hvor det ikke observeres konsistente observerbare uttrykk for selvbevissthet, spesifikk gjenkjenning av eksterne stimuli eller konsistent evidens for oppmerksomhet, intensjon eller lært respons.»
Pasienten har en svært alvorlig hjerneskade som etter all sannsynlighet umuliggjør kontakt med omgivelsene. Pasienten fyller derfor kriteriene for å være i persisterende vegetativ tilstand. Et kriterium for å bruke en slik diagnose er at tilstanden har vært uforandret i et halvt år. Her har tilstanden vært uforandret i alle disse årene. Behandlingen som hun nå får, bidrar til å trekke ut lidelsen og sorgprosessen for de pårørende.

Nettsteder om Vegetativ tilstand:

 

Forelesninger, bind 1, Meher Baba
Utdrag fra Avatar Meher Babas forelesninger om kjærlighet og det åndelige liv, med. som er ansvarlig for en slik grusom og smertefull tingenes tilstand.

Nyheder oktober
. en patient forbliver i en vegetativ tilstand, desto dårligere er chancen for bedring. efterfølgende i en permanent vegetativ tilstand i mere end tre år.

Hvilken måde at dø på er den mest behagelige? – Illustreret Videnskab
Hvilken måde at dø på er den mest behagelige? Er det muligt at sige noget om, hvilken form for død der opleves. en såkaldt permanent vegetativ tilstand.

Vegetativ tilstand – Wikipedia
Vegetativ tilstand er en tilstand hos en pasient med alvorlig hjerneskade, hvor. En definisjon på vegetativ tilstand er «En klinisk tilstand hvor det ikke.

Annonser:

Legg igjen en kommentar