Vestibularisnevritt

Akutt svimmelhet som opptrer kort tid etter forkjølelse, er typisk. Fravær av hørselsplager bygger også opp under denne diagnosen. Det skal heller ikke være talevansker, nedsatt følesans, svekket kraft eller problem med å koordinere bevegelser.
Vestibularisnevritt er en viral infeksjonssykdom som rammer den åttende hjernenerven (nervus vestibulocochlearis), og forårsaker betennelse med påfølgende svimmelhet, kvalme og ufrivillige øyebevegelser.
Det er ingen kjent årsak til sykdommen. Vestibularisnevritt forekommer imidlertid ofte etter en virusinfeksjon i luftveiene, og man antar derfor at viruset kan angripe selve nerven eller balanseorganet i det indre øret.
Det er ikke etablert noen effektiv behandling, men symptome kan lindres ved å holde sengen. Det er imidlertid viktig å komme seg på beina igjen så snart man føler at man orker, da dette har vist å forkorte behovet for sykeleie.
Det kan være behov for kvalmestillende medikamenter når plagene er på det verste. Det finnes både svakere reseptfrie medisiner, og sterkere preparater som kan fås på resept. I noen tilfeller kan det i tillegg være nødvendig med beroligende medisiner for en kortere periode.

Det mest karakteristiske symptomet ved et vestibularisschwannom er at pasienten får et gradvis progredierende ensidig hørselstap.
Vestibularisschwannom er en godartet svulst som utgår fra de schwannske cellene på balansenerven. Denne trykker på de omkringliggende strukturene etterhvert som den vokser, og kan forårsake hørselstap og tinnitus.
Den eneste kurative behandlingen er kirurgisk fjerning av svulsten. Avhengig av størrelsen så må man også fjerne noen av de omkringliggende strukturer (n. trigeminus og n. facialis) slik at man ikke nødvendigvis blir frisk fra en lammelse av ansiktet.
Vestibularisschwannom er en godartet svulst som gir plagsomme symptomer. Det er stor usikkerhet rundt den beste form for behandling, som enten kan være observasjon, strålekniv eller kirurgi. Dette undersøkes i en prospektiv studie hvor ca 350 pasienter inngår.

Nettsteder om Vestibularisnevritt:

 

Sykdommer i indre øre (auris interna) (H80-H83)
Ikke-tilstoppende otosklerose som omfatter det ovale vinduet. H80.1. Vestibularisnevritt. H81.3. Annen perifer vertigo. Lermoyez’ syndrom. Vertigo: • otogen.

www.student.uib.no/People/morfg/SVIMMEL.txt
vestibularisnevritt, som er omtalt nedenfor. Hva er symptomene på vestibularisnevritt? Hvor vanlig er vestibularisnevritt?

Page: Svimmelhet
Svimmelhet er en av våre vanligste helseplager og et symptom på at kroppens. · Betennelse på balansenerven (Vestibularisnevritt): Kan komme i forbindelse med.

 

Annonser:

Legg igjen en kommentar