Acidose – syreforgiftning

Acidose betyr syreforgiftning. Opptrer i praksis når pH-verdien i blodet er lavere enn 7,36 (avhengig av laboratoriets normalområde). Acidoser inndeles etter årsaker i metaboliske og respiratoriske eller kombinasjoner av disse. De inndeles videre i akutte, delvis kompenserte, kompenserte og overkompenserte. Organismen forsøker å kompensere en metabolisk tilstand respiratorisk og omvendt.

Metabolsk acidose er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt. Endringer i bikarbonat-konsentrasjonen (base, alkali) er den primære årsaken til denne forstyrrelsen 1 , 2 . Normalt skal kroppsvæskene ha et pH-nivå på ca. 7,4. Ved høyere verdier (f.eks. 7,6) foreligger alkalose og ved lavere verdier (f.eks. 7,2) foreligger acidose. Metabolsk acidose skyldes at ulike kjemiske prosesser i kroppen medfører opphopning av syre. Manglende utlufting av avfallsgassen CO2 via lungene, gir også acidose, men da kalles det respiratorisk acidose, det vil si at årsaken er sviktende lungefunksjon.

Acidose (l. acidus – sur) – Sykdomstilstand som skyldes forsuring i cellen, syreforgiftning.

Metabolsk acidose er en alvorlig tilstand som krever sykehusbehandling. På sykehus kan acidosen behandles enten med medisiner gitt rett i blodet eller via tabletter. Det vil ofte uansett være behov for intravenøs væskebehandling ved en metabolsk acidose.
Acidose betyr syreforgiftning. Opptrer i praksis når pH-verdien i blodet er lavere enn 7,36 (avhengig av laboratoriets normalområde). Acidoser inndeles etter årsaker i metaboliske og respiratoriske eller kombinasjoner av disse. De inndeles videre i akutte, delvis kompenserte, kompenserte og overkompenserte. Organismen forsøker å kompensere en metabolisk tilstand respiratorisk og omvendt.

Som regel ligger alvorlig sykdom til grunn for denne komplikasjonen, og sykdomsbildet vil vanligvis være preget av hovedsykdommen. Milde acidoser trenger ikke gi symptomer i det hele tatt. Vage symptomer som kvalme og oppkast kan være tidlige tegn på en metabolsk acidose.
Metabolsk acidose (syreforgiftning) er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt. Endringer i bikarbonat-konsentrasjonen (base, alkali) er den primære årsaken til denne forstyrrelsen 1 , 2 . Normalt skal kroppsvæskene ha et pH-nivå på ca. 7,4. Ved høyere verdier (f.eks. 7,6) foreligger alkalose og ved lavere verdier (f.eks. 7,2) foreligger acidose. Metabolsk acidose skyldes at ulike kjemiske prosesser i kroppen medfører opphopning av syre. Manglende utlufting av avfallsgassen CO2 via lungene, gir også acidose, men da kalles det respiratorisk acidose, det vil si at årsaken er sviktende lungefunksjon.

Nettsteder om Acidose – syreforgiftning:

Acidose – Wikipedia
Acidose betyr syreforgiftning. Opptrer i praksis når pH-verdien i blodet er lavere enn 7,36 (avhengig av laboratoriets normalområde).
no.wikipedia.org/wiki/Acidose

Metabolsk acidose – Pasienthåndboka
Metabolsk acidose er når syrebase-balansen (pH-nivået) i kroppsvæsken er for surt. Dette fenomenet ses særlig hos diabetikere og personer med nyresvikt.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=25336

Norsk barnelegeforening
Redusert syre-ekskresjon: Nyresvikt, distal renal tubulær acidose, acetazolamid. Intracellulær acidose kan initialt forverres ved i.v. base-infusjon.
www.legeforeningen.no/index.db2/index.gan?id=16871&subid=0

Annonser:

Legg igjen en kommentar