Adenom

Adenom er en godartet kjertelsvulst i tarmkanalen, lunger, lever eller indre sekretoriske organer. Kan for eksempel være en polypp i endetarmen.

adenom Norsk: adenom. En godartet svulst som utgår fra kjertelvev.

Godartet svulst med utgangspunkt i celler fra slimhinne.

Biskjoldbruskkjertlene betegnes på fagspråket for parathyroidea. De består av flere små, atskilte kjertler som normalt ligger på baksiden av skjoldbruskkjertelen (thyreoidea) på forsiden av halsen (se tegning). Kjertlenes hovedoppgave er å regulere omsetningen av kalk (kalsium) i kroppen gjennom utskillelse av et hormon, paratyreoideahormonet. Forstyrrelser i kalsiuminnholdet i blodet kan skyldes parathyreoideasykdom (ofte primær hyperparatyreoidisme). En slik sykdom skyldes som regel at det har dannet seg en liten godartet svulst, et adenom, enten inne i en av kjertlene eller utenfor de ordinære kjertlene. Et slikt adenom kan produsere paratyreoideahormon. Denne produksjonen lar seg ikke kontrollere og blir dermed årsak til hormonforstyrrelsen. Det kan finnes ett eller flere adenom. Dette/disse må fjernes kirurgisk for å helbrede sykdommen.

Nettsteder om Adenom:

Scintigrafi av biskjoldbruskkjertlene – Pasienthåndboka
Det kan finnes ett eller flere adenom. Dette/disse må fjernes kirurgisk for. Siden adenomene er små, er det ikke mulig å kjenne dem på utsiden av halsen.
www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&parentid=
0&menuid=2142&documentid=4802

Tidsskriftet – Lokalisering av parathyreoideaadenomer
Hos to pasienter med solitært adenom fant vi adenomet på motsatt side av.På grunn av forbedringer innen bildediagnostikk, hvor selv små adenomer kan.
www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=760867

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Endokrint stumt benignt adenom er det hyppigste. De andre differensialdiagnosene er potensielt dødelige sykdommer, og utredningen av tilfeldig funnet
www.unn.no/article16580-9552.html

Annonser:

Legg igjen en kommentar