Agnosi

 

Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk; ved demens eller hjerneskade/sykdom.
Agnosi er sviktende evne til å identifisere gjenstander og lyder. Pasienter med agnosi kan ikke lenger tolke det som var en selvfølge tidligere, og svikten gjelder også tolkning av lukt, smak og følelse. Dette er årsaken til at man kan finne den demente spisende på stearinlys, blomsterjord og andre uspiselige ting. Det skyldes ikke feil med sansene, men hjernen klarer ikke lenger å bearbeide og tolke inntrykkene. Pasienten ser ikke hva som er mat og hva som ikke er det.

Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk; ved demens eller hjerneskade/sykdom.

Agnosi er sviktende evne til å gjenkjenne sammensatte sensoriske stimuli som en helhet. Rene agnosier sees relativt sjelden, men agnosi er ofte til stede som et element i rom-retnings-vansker.

Agnosi
Agnosi er sviktende evne til å identifisere gjenstander og lyder. Pasienter med agnosi kan ikke lenger tolke det som var en selvfølge tidligere, og svikten gjelder også tolkning av lukt, smak og følelse. Dette er årsaken til at man kan finne den demente spisende på stearinlys, blomsterjord og andre uspiselige ting. Det skyldes ikke feil med sansene, men hjernen klarer ikke lenger å bearbeide og tolke inntrykkene.

Agnosi er manglende evne til å gjenkjenne eller identifisere (tolke) objekter og ord til tross for intakt sensorisk funksjon. Agnosi kan gjelde alle sanser. Syns- og hørselsagnosi er viktigst i forhold til demens, selv om sviktende evne på andre områder, som lukt og smak, også kan spille betydelig inn på funksjonsevnene til den demente. Agnosi er sjelden ved mild demens. Dette symptomet ses oftest ved alvorlig grad av demens og er mest typisk for Alzheimers sykdom. Hyppigst er hørselsagnosi, som er det samme som sensorisk afasi. Pasienten klarer ikke å forstå eller tolke ord som blir sagt. Han kan for eksempel høre ordet kopp, men hva er en kopp, og hva skal den brukes til ? Ved synsagnosi har pasienten vansker med å gjenkjenne gjenstander ved hjelp av synet. For eksempel kan man se en vase som vises fram, men hva er en vase, og hva skal den brukes til ?

 

Nettsteder om Agnosi:

Maten er halve føda – Sykepleien.no
Pasienter med agnosi kan ikke lenger tolke det som var en selvfølge tidligere, Gjennom systematisk observasjon kan man finne ut om pasienten har agnosi.
www.sykepleien.no/article.php?articleID=408

agnosi
Auditiv agnosi betyr defekt sansegjenkjenning via hørselen. Eksempelvis personen kjenner ikke igjen lyden fra f.eks telefonen, sykebil.
home.hio.no/~kirsten/aldersdemens/fag/demens_sykdom/kognitiv_svikt/agnosi.htm

Agnosi – Wikipedia
Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk; ved demens eller hjerneskade/sykdom. Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Agnosi»
no.wikipedia.org/wiki/Agnosi

Agnosi
Agnosi er en sykdom som gir svikt i evnen til å tolke sanseinntrykk; ved demens eller The article «Agnosi» is part of the Wikipedia encyclopedia.
wapedia.mobi/no/Agnosi

Annonser:

Legg igjen en kommentar